منظره های طبیعی بسیار زیبا و خفن در کره زمین

کره زمین منظره های بسیار زیبایی وجود دارد که باعث شده است توریستها از این منظره ها دیدن نموده و برای دیدن این مکان ها بسیار زیبا و دیدنی می باشند این مکان ها بسیار زیبا و در این مکان های پدیده های شگفت انگیزی رخ داده است که واقعا دیدنی می باشد در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر منظره های طبیعی بسیار زیبا و خفن در کره زمین را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

دریاچـه خال خالی، بریــتــیـــش کلمبیـــا، کانـادا

تابــســـتـــانـــ‌ـــهـــا که آب دریاچـه بخـــار می‌ـــشود، رسوبات معــدنـی رنــگـــارنـگ آن را خال خالی میـــ‌کـــنـــد. چنــدین ماده معـــدنـــی از جملــه سولفـات منــیـزیــم، کریستــالی شده و به این خالــ‌ها رنـگ میـ‌دهــد.

پارک ملـی کوه‌ـهــای اسموکی، تنـــسـی، ایالـــات متحده

کرم‌هـای شبـ‌ـتاب همـــاهــنـــگ تنـــها حشرات شب تاب آمریــکـا هســتـنـــد که الـــگوی چشـــمک زدنشان هماهــنـــگ اسـت. در فصــل جفـت گیـری که دو هفته در سال طول میـــ‌کشد، جنگل‌های کوه‌ــهــای اســموکی با صد‌هـــا حشره چشمک زن روشن میـ‌شود. فصل جفـتــگـیـــری هر سال متـــغیر است و بسـتـــگی به دمـای هوا و رطوبت خاک دارد. معـمولا اوج فصل جفت گیری بیــن ماه مه تا اواخـر ژوئن اســـت.

آبشار خون، قطـب جنوب

آبشار خون که در سال ۱۹۱۱ کشـــف شد و به دلـــیــل خروج آب قرم ز رنگ از یخچـال تیلور در شرق قطـــب جنوب ایــن نام را به آن داده انــد. رنگ قرمـز به علـــت غلــظـــت زیاد آهن اکــســید شده در آب شور است.

سورتســـی (Surtsey)،ایـــسلــند
جزیـره آتـــشفشانی سورتسی تا سال 1963 اصــلا وجود نداشـت و بعد از آن در اثــر فوران آتـشـــفـشـــانی 130 متـر زیر سطح دریـــا به وجود آمـــد و تا سال 1967 به تدریـج شکــل گرفت. بررســی های اخیر نشـــان می دهد که جزیره 1.3 کیلومتـــر مربع وسطــت و 155 متر از سطح دریـــا ارتـــفاع دارد.

چاه ثور، اورگان، ایــالات متحـــده

یکی از بهتریــن جاذبـــه های اورگـــان چاه ثور اسـت. حفـــره ای که در یک ساحــل صخره ای به وجود آمــده و آب امواجـــی که با هم برخورد می کنـند به آن فرو می ریـــزد. هرچـــند ایـن گودال بســـیـار دیــدنــی اســـت اما توصیــه می شود زیاد به آن نزدیک نشوید.

آبشار شعلـه ابــدی، نیویورک

ایـــن آبـــشار به درســـتی نامـــگذاری شده و با شعلـــه های طلایی درخـشـانــی شناخــتـــه می شود که پشـت پرده ای از آب قرار دارد. ایـن شعلـه به دلـیــل خروج گاز طبـیـعی از یک غار کوچک پشت آبـشـار است. اگرچه ایـن شعلــه تمــام طول سال روشن اســـت امــا می توان آن را خاموش و دوباره روشن کرد.

پارک ملـــی ریـزیـتونچری (riisituntury)، فنلانــد

ایــن پارک ملی ۷۷ کیـــلومتـر مربــعـــی تابسـتانـــ‌ها ظاهر منـحـصـر به فردی پیدا میـ‌ـکــند، چون درختان با لایــه ضخـیــمـــی از برف پوشانده و شبــیـه منـارهـ‌های سفــید بلند میـــ‌شوند.

پاموق قلعه هیـراپولیس، ترکیـــه

ایـــن چشمــهـــ‌ــهــای آبـــگرم محــبوب در سال ۱۹۸۸ به عنوان میـراث جهـــانی یونسکو ثبـت شدند. مردم از سراسر جهـان برای استـــفـــاده از آبگـــرم به ساخــتـــار‌ــهـای استخر مانند ایــن منـطقـه میـــ‌ــآیند. از قرن دوم قبـل از میــلــاد از فواید درمــانــی بی شمـــار آبـ‌ــهـای غنـی از مواد معــدنــی ایــن چشــمــه‌ها اســـتفـاده میـ‌شود. دمـــای آب آن حدود ۳۷ درجه سانتیگـــراد اسـت.

ساحـــل ماســـهـ‌های صورتـی، باهـــامـا

ساحــل ماسه‌هــای صورتی رنگ منـحصر به فردش را مدیون حشـــرات مرجانـی میــکروسکوپی به نام فورامیـــنـــیفرا اســـت.

چشــمه بزرگ منــشوری، وایومیـنگ

ایـن چشــمـه زیـــبـــا در پارک ملی یلوستون، سایه‌ـــهای رنـــگین کمـانی خود را از گونهـ‌ــهــای مخـتـلف باکــتریـ‌ـــهای ترموفیل ساکن در آبــ‌ــهای داغـــش میــ‌گیرد. ایـــن چشمه ۱۱۰ متــری سومیـــن چشـــمـه بزرگ آب گرم جهـــان اسـت.

ساحـل کوئه‌کوهه، نیوزیلـــنـد

ساحـــل کوئه‌ـکوهه با سنگ‌ـــهـای کروی بزرگــی شناختـه میــ‌ـــشود که در سراسـر آن پراکنـــده شده انـد. ایـــن سنــگ‌هـــا طی میـلیون‌ــها سال در بســـتـر دریـا شکل گرفـتـــنـد، رسوبات و مواد معدنــی را جمع کرده و به شکـل کروی منـــحــصربـــه فردی درآمدنــد. قطـر این سنــگـــ‌ــهـــا از نیم تا ۲.۲ متـر متـــغیـــر است.

لانـگــیــربـین (Longyearbyen)، نروژ

لانـــگـــیـربیــن شمـــالــیـــ‌ـــتریـــن شهـر جهــان است و با خورشـــید نیمه شبش شنـــاخته می‌شود که از ۱۹ آوریل تا ۲۳ آگوست هرگــز غروب نمی‌کند. از طرف دیگر خورشیـد ۲۵ اکتبر غروب می‌کنـــد و تا حدود چهار ماه طلوع نمیـــ‌ـکــنـد.

منظره های طبیعی بسیار زیبا و خفن در کره زمین

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.