مواظبت های ویژه بعد از جراحی زیبایی پلک

پلک بسیار حساس می باشد اگر شما هم قصد جراحی زیبایی پلک را دارید باید موارد زیر را بعد از جراحی پلک رعایت نمایید این جراحی پلک برای افرادی است که پلک افتادی دارند و این افتادگی پلک چهره این افراد را زشت تر می نمایند در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر مواظبت های ویژه بعد از جراحی زیبایی پلک را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن: گاهی اوقات مشـــکـــلـــاتی مانـنـــد پف کردگــی و یا چسـبنــدگــی پوست به پلـک ها برای افراد پیــش می آیـــد که همیــن موضوع یکی از دلایل اصـــلـی جراحی پلـک ها برای حذف و رفـــع چسبنــدگــی پوست پلک ها اسـت و پس از جراحـی پلـک، صورت فرد ظاهری جوان تر و زیبـــاتـــر به خود می گیرد. به همـین منظور جراحی پلک می توانـــد گزینـه خوبی برای رفع ایـــن مشکلــات باشــد.

در صورتی که در مورد جراحی پلــک مطـمئن نیســـتـــیــد، بهتـر اسـت با چشــم پزشک خود مشورت کنـید. او می توانــد اطلاعـــات لازم را در مورد هرگونه مشـــکــلــات پزشکی مربوط به پلک ها، در اختـــیـــار شمـــا بگــذارد. همـچــنـیــن در صورتــی که دارای نوعی مشـکـل بالیـــنی یا پزشکی هستیــد، می توانـــید با چشم پزشک خود در مورد آن ها مشورت کنـــید.

گاهـــی اوقات مشکــل افـــتـادگــی و پف چشـم، مربوط به پیـــری و بالا رفتــن سن اسـت که به مرور زمـان باعث چروک و دیگر عوارض می شود. امـــا در صورتـی که سن بالایـــی نداشـــته و جراحــی پلـــک را صرفـــا به دلیل زیـــبایی انجام می دهـیــد، پزشــک شمـا در ایـن گونه موارد هم توصیه های لازم را خواهد داد.

هرچنـــد که روش های زیبایـــی، ظاهــر را به طور چشمگیـری بهـبود می بخشــد، امـــا بایـــد گفت که نتــایج صد درصـــد مثبـت نخواهــد بود. جراحـــی پلــک ها، روی پلــک های فوقانی و یا بر روی پلــک های پایــیــنی صورت می گیرد.

پلـک های بلـــند و افتاده: پلــک های فوقانی می توانــنـــد به علـــت وجود عضـلـات، چربــی یا چیـــن و چروک های اضـافی، باعث ایــجـاد چهـــره ای اخمو، تنـبــل و یا خواب آلود شده و جراحی پلـک های فوقانی برای از بین بردن این پوست و یا عضـلـــات اضـــافـــی، ایجــاد شده و نگاه طبیـعـــی تری به شما می بخــشـــد.

پلـک های زیـرین: پلــک های زیرین می تواننـــد حالـــتی “کــیــســـه” مانند و ناخوشاینـــد زیر چشـم ها ایجـــاد کنـــنـد و در نظر دیـــگـران ، احساس می شود که شما خســتـــه و یا خواب آلوده ایــد. ایـن مشــکـل به دلـیل از دسـت دادن شکـــل کشـشـــی یا جمع شدن چربـی در ناحـــیه زیر چشـــم اســـت. در بیـــمــاران جوان، مشکـــل بواســـیر هم می توانـد آن را تشدیـد کنـــد.

جراحی پلک بالا اجازه می دهد تا جراح ، پوست اضــافـی و بافــت چربـــی را حذف کنـــد و همـــیـــن موضوع باعث صاف شدن پلک و مشخــص شدن بیـــشتــر چشـــم ها می شود. در حالی که رسوبات چربــی، پوست را سســـت کرده و با بالا رفتـن سن، این موضوع تشدید می شود، ایــن روش شگـفت انـگــیــز، می تواند اثـــرات زیادی در ظاهر فرد و جوان تر شدن او داشـــتــه باشد.

در عمل جراحی پلک های فوقانـــی، خطوط افــتــاده ، با ساختــاری طبـــیـــعـی برش داده شده و جراح هر گونه پوست اضافــی را که مانــع از دیـد یا خسـتـگــی چشـم می شود حذف می کنــد. در بعــضی موارد، عضلــات چشـــم هم جراحی و ترمــیم شده و به نظر می رســـد که پوست جدیـد، ظاهری جوان تر و مرطوب تر دارد. سپـس، نقـــاط برش خورده با دقت و زیبــایــی خاص دوختـــه و بسـته می شوند.

هدف از عمـــل جراحـی فوقانـــی پلـــک، از بین بردن افتادگی و پف چشـم اسـت که حالتــی خســتـه و ناخوشایــنـــد به فرد می دهد. جراحـی پلـــک بالــایی گاهـــی اوقات به نام “بال چشمـ”، نوعی جراحی کم خطر بوده و در بسیاری از افـراد انجـام می شود. مشکـــلـــات مربوط به پلــک بالایـــی ، حتــی ممـــکن اسـت ابـــرو را هم درگـیر کرده و شکل و حالت آن را تغیــیر دهد.

بســیــاری از افـــراد به دنـــبال پف کردگـــی و حالـــت کیسـه مانـنـــد زیـرچـشـم، به جراحــی پلک پایـیــن چشم ، روی می آورنـد. این جراحـــی برای بهـــبود ظاهـر خسـتــه فرد صورت می گیرد. لیفـــتیـــنگ پلک پاییـــن، بیـــشــتــر در موارد زیــر انجام می شود: پف کردگـــی زیر چشم، چروک پوست و چروک بافـت ها. افـــراد، اغلــب به دنــبــال جراحـــی پلــک پاییـن هستـــنــد زیرا پف کردگــی زیـــر چشم، آشکارتـر از مشـــکـــلــات مربوط به پلک فوقانــی است.

آمـادگــی برای جراحی پلـک

وجود کیـــسـه های زیـر چشم، اغـــلـــب ناشـــی از خسـتـــگـــی یا آلـــرژی اســت. کیســـه هایـی که در زیـــر چشـــم دیــده می شوند و مربوط به خواب و یا آلــرژی نیســتــند، به علـــت پرولاپـس چربی پلــک پایــیــن ایـــجاد می شوند. چربی پرولاپس، به عنوان چربی مداری نیزنـامیــده می شود. این نام به ایـــن دلیــل اسـت که در این حالـت، چشـــم در فضایی مدار مانند قرار گرفته و این فضـا در محـــفـــظه چربی قرار دارد. برای بهبود ظاهر کیــسـه های زیـــر چشــم، چربــی می توانـد برداشتــه شود.

بسیـاری از مردم نگـــران هستـــند که پس از کشـیــده شدن کیسه های زیـــر چشـم، حالـتی پوسته پوسته ایـــجــاد شده و پوست سســـت و بی نظــم شود. امــا بایــد گفـت که عضــلات اطـراف ایـن ناحـــیه سبب محافظـت از آن شده و مانـــع از ایـــجاد بافـــتی ناهـــموار و پوستـه پوستــه می شود.

جراحـی پلـــک پاییـن، نیاز به تکنـیک های متــفاوتی دارد. علاوه بر ایــن، ساخــتـــارهــای پشتیـــبــانی پلک را می توان به شیوه ای شکـــل داد که بتوانــد چشم ها را روشن تر و درخـــشان تر نشـان دهـــد.

در حالـی که عمل جراحی فوقانی پلــک به طورعـمــده ، تنهــا شامـل حذف پوست است، جراحـــی پلک پایــین نیـز شامل حذف رسوبات چربـی است که بیــشـــتـر زیر چشم هســتـنـد. از بیــن بردن ایـــن رسوبات، با ایجــاد پوستی سفـت؛ یک سطــح صاف، جامــد و ملـــایـــم بر روی گونه می گذارد.

مراحل جراحــی پلـــک

علاوه بر این عمل جراحـی پلــک پایـــیـــن، جراح را قادر می سازد تا پرکــنــنـده های چربـــی یا پوستـی را به ناحـیـــه هایی که تحت چشــم قرار گرفـتـه انــد، منتـــقـل کند و مانـــع ازایــجاد ناهـــمواری زیــر چشـــم شود.

در روش جراحی پلـک پایــین، جراح، ابتـــدا زیـــر مژه ها را برش می زنـــد ؛ برش به دقـــت انـجـام شده و چربـی، پوست و عضــله مشــخص می شود. گاهـی اوقات، برای به حداقــل رساندن پوسته و تورم ناهــموار، چربی های اضافه ، توزیع می شود.

اگـر شکـــستگــی عضـــلــات در ناحــیه وجود داشـته باشد، این عمـــل در جراحـی نیـز اصلــاح می شود. پس از جراحـــی پلک پایــیـن، چیــن و چروک و کیـــســه چربی حذف می شود.

عوارض جراحــی پلک بالا و پایین

در اکـــثــر موارد، جراحی پلـک های بالایی و زیـــریـن، یک روش حداقـل تهـــاجــمـی است که برای اصـــلـاح برخی از اختلالات زیــبــایــی شنــاخـــتــی یا عمــلـکردی پلـک ها انجـام می شود. مزایای این نوع روش بسیـار زیــاد اســـت. با ایــن حال، در عمـل جراحی پلـک ها، مانـند تمـام جراحی ها، عوارض جانبی و ریسـک های طبیـــعـــی ،با توجه به روش و وضعیـــت بیمــار، وجود دارد.

اکثـــر عوارض جانـبــی نیـــز مرتبــط با جراحـی پلـــک موقت اســـت، امـا بروز اخـتلــال دائمی نگــران کنـــنده خواهد بود. جراحی پلک ، گاهــی همراه با خطـرات و عوارض بالقوه است که شدت آن متفاوت است. جدی تریــن عوارض عبـــارتـــنـــد از: برگـشــتن لبه پلک تحتــانـــی به سمت خارج (اکتروپیون)، همــاتوم و جدا سازی شبکیه.

اکتروپیون نوعی اثـر خراشیدگــی اســت که باعث می شود بخـــش زیرین؛ آسیب دیده ونیــاز به جراحی اضـافی برای اصلـــاح آن باشـد. به طور معـــمول، ایــن عوارض جانــبـــی در مدت زمـان کوتاه قابـل درمان بوده و برطـرف می شود. همچـنـین احتمـــال درمــان هر گونه تورم یا زخم هایی که ممکــن اســت در اثر روش های بلفاروپلاستــی اتفــاق بیفـــتد، وجود دارد.

برخـی از دردها و مشکـــلات هم مرتــبـــط با مرحـــلـه بهـبودی بعــد از عمـل اســـت. شدت درد به مهــارت جراح و سلامـــت بیـمار بســـتـــگـــی دارد. در پی عمـــل جراحی پلـک، پلکــهای شمــا به احتمال زیاد درد داشـتــه و کمـــی تنـگ خواهـــد شد. علاوه بر این، بی حسـی نیــز می توانـــد خسته کنــنـــده باشــد.

داروهای تجویز شده توسط پزشک شما ممـکـن اسـت برای کاهش شدت درد و کاهش ناراحتی استفاده شود. بعضــی از بیمـــاران، حالـــتی شبـیه به یک آفــتـاب سوختــگـی یا گرگرفــتــگـی دارنـــد. بعـــد از عمـــل جراحی پلــک، احـــتـمـــالا در اطراف مناطــق برش خورده، تورم بیشــتر اســـت. هنـگام اســـتفاده از پد های مخـــصوص برای بهـبودی، مراقـب باشـیــد تا به برش ها آسیب نزنید. با ایـــجاد تورم ، ممـکـــن اســت چندین روز، دیـــد چشـم کمــی تار شود.

اجـــتــناب از فعـــالـیت های شدید که باعـث افـزایـش جریــان خون به چشـم می شود می توانـد به کاهــش یا حتــی جلوگیـری از تورم شدیـــد کمــک کنـد. اســتفاده از کمپــرس یخ، روی چشم ها می توانـنـد موثر باشنـــد. برخــی از بیــمـاران بر ایـــن باورند که استـــفـــاده از آلوئه ورا یا ویتـــامیـــن E پس از برداشتـن نخ ها، باعـث بهــبودی بهـــتر می شود.

آمادگــی قبـل از جراحـی پلک

برخـی از عوامل می توانــد موجب تضــعــیف عضــلـات چشـــم شود که منــجـر به تضعـیـف پلـک های بالایـــی و یا لکـــه های زیــر چشـم می شود. با افزایش سن، عضـــلــات چشـــم خســـتــه می شوند و موجب افـتادگــی چشم می شوند. این پوست شل شده و حالت چشـم را دچــار تغــیـــیـــر می کند. سایر شرایـــط پزشــکی عبارتــنــد از تحریک پلـک به علـت اضافــه شدن بیــش از حد پوست پلــک و یا ناراحــتـــی پیشـانـی.

افـتــادگی پلک

شمـــا می توانـــید برخـی از اقـدامات احـتــیاطی را انـــجـــام دهیـد تا از ایــمنـــی عمـــل جراحی و نتـایج بهتـــر اطمـینـــان حاصـل کنید. اقــدامات احـتــیـــاطی شامـــل موارد ذیل است:

پرهــیــز از کشیــدن سیـــگار کشـیدن حداقـــل شش هفـــتـه قبل از عمـل جراحــی به منـــظور ایـــجاد یک سیـــستم ایمــنـی قوی. علـاوه بر این، دو هفـتـه قبــل از عمل جراحی،ـمصـــرف الــکـل را متوقف کنــید، زیرا ایـن کار می توانـــد زمـــان بهبودی را طولانی کنـد.

داروهای آسپیریـــن یا ضد الــتـــهابی، داروهای هومیوپاتی یا قرص های ویتـامـــین را مصــرف نکـنید. آنهـا می توانـنـــد خونریزی را افــزایــش دهند. در روز جراحــی از کرم و یا مواد آرایــشی دیـگر اســتفاده نکنید. علاوه بر ایـــن در روز جراحـــی، لنـــزهـــا، مژه ها یا جواهـــرات، استفاده نکنیـد.

شمـــا می توانیــد از پزشک خود در مورد نحوه جراحـــی و مراحـــل آن، زخم ها و بیـــهوشی، سوالاتـی پرســیده و مشورت کنیـد. اطـــمیـــنــان حاصل کنــیــد که مواد غذایـی مناســب، کمـپرس یخ، پد های گاز داستریــل آمـاده برای مراقـــبــت بعـــد از عمـل ، در منزل وجود داشـتـــه باشــد.

مراقـبـت های بعد از عمل زیـــبــایـی جراحی پلک

پس از جراحی، ممـکن است برخی از اثـرات جراحی باقــی مانــده و ایـــجـاد ناراحتـــی کنـــد. پس از عمـل جراحی، حداقل تا ۲۴ ساعــت فعـالــیت شدیدی نداشته و به طور کامـل اســتــراحــت کنـیـد. پلـک ها پس از عمـل جراحــی متورم می شوند. ایـــن مشـــکــل به طور طبیـعـــی در طول مراحـل بهــبودی کاهـــش می یابد، اما شما می توانــیـــد با استـفاده از کمـپرس یخ و بالـــا نگـــه داشـــتن سر خود، مشکـل را کمـی برطـــرف کنــیـــد.

گاهــی اوقات تغـــییــر رنــگ در اطــراف ناحـــیه جراحـی شده و یا حتـی در سفــید ی چشم مشاهـده می شود. ایـن وضعـیت باعـــث درد و یا اخـــتلـــال در بیـــنــایـــی نمـــی شود و به طور طبیعی در طی یک هفتـه تا ده روز کاهـــش می یابـــد. اجــتناب از خم شدن، حرکت شدیـــد، یا بلـنــد کردن اجـــسام سنگـــیـــن تا مرحله بهبودی.

سعـی کنـیـد زیـــاد لبــخــند نزده یا بیـش از اندازه فریاد نزنیـــد. ایــن کار باعـث می شود که فشــار عضلــانـــی در اطراف ناحیه تحـــت درمـان، ایجاد شده و یا باعـــث شل شدن آنـــهــا شود.

خوابیدن در موقعیت درست و نگه داشــتـــن سر به سمـت بالـا در هنـگـــام خواب، همچنـــین می توانـــیــد از بالـش اضـــافـــی برای حفظ موقعیت اســتفـاده کنیـد. در صورت بروز درد پس از تجویز پزشک، می توانـیـد دارو مصـرف کنیـــد. اما توجه داشـتـه باشـید که آســـپـریـن مصـرف نکنیــد، زیـــرا می توانـــد خونریزی را افزایش دهـــد.

کانـــدیــداهای ایـــده آل برای عمـل پلــک ها:

– افرادی که به طور طبـــیــعــی پوست اضـــافـــه و زیادی بر روی پلـــک های فوقانـی دارنـــد که مانع از دیـد کافی می شود.

– افرادی با کیــســه های چربـی و پف در پلـــک پاییـــن و افـــرادی با ضایـــعـــات پوستی در هر دو پلــک بالــا و پایـــین.

– کانـــدید بایـد بیش از ۱۸ سال سن داشـــتـه باش

مواظبت های ویژه بعد از جراحی زیبایی پلک

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.