موزه تاریخی و قدیمی تبریز موزه آذربایجان

موزه تاریخی که در وسط تبریز و کنار مسجد کبود واقع شده است موزه آذربایجان نام دارد این موزه یکی از قدیمی ترین موزه ها در ایران می باشد پر از مجسمه های قدیمی و ظرف سفالی که از عصر آهن در تبریز کشف شده است و قدمت این اشیاء ارزشمند و قدیمی به عصر آهن بر می گردد در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر موزه تاریخی و قدیمی تبریز موزه آذربایجان را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن: تبـریـز زیـبــا دیــدنی های بســیـــاری را در خود جای داده است. این کلانـــشهـــر تاریـــخی و تجـاری جایـــگاه بسیــار مهـمـی در میان شهـرهای کشور عزیــزمـــان ایـران دارد و از دوران کهــن تا کنون آثـار باســـتـانـی، جاذبـــه های تاریخی، طبـیعتی بی نظیر و فرهنـگ و آداب و رسومی جذاب و یگــانه را برای اهــالـــی خود به یادگـــار گذاشتـه اســـت.

تبریز که در سرزمــیـــن باسـتـــانـــی آذربـــایجـان پایـــه گذاری شده و رشـــد و توسعه یافـتــه اما با تمــام ایـنهــا گذشته کهن خود را فراموش نکرده اســت. شهـــری که مردمی پیـشـــرو را در دامــان خود پرورش داده است و عنوان شهـــر اولیـن ها را با خود یدک می کشد. مردمـی که هیچ گاه گذشتـه پر افـتــخار سرزمــیــن مادری خود را فراموش نکرده انـد و با همـــه وجود تلـاش داشـــتــه اند تا در کنــار حفظ سنــت ها و تاریــخ، همـگـــام با دنـیـــای مدرن و به روز دنـــیـا حرکت کنــند.

یکی از شاخصــه های حفـــظ تاریخ و تمـدن در تبـــریز، موزه های گران قدر و با ارزش آن است. از موزه تاریـخ طبــیـعــی ایـــن شهـــر گرفتـــه تا موزه شهـــرداری که گســتره وسیعی از موضوع های مهـم از حیـــات وحش تا هنـــر و صنایـــع دستــی و تاریخ معـــاصــر تبریز را به نمـــایش می گذارند. امروز می خواهــیـم به یکــی از این موزه ها سری بزنیـم و در مورد پیشــیـنــه سرزمـیــن‌مـــان اطـــلاعات بیـشتـــری به دســـت بیاوریم. با ما همـراه باشـــید تا در زمـان سفر کرده و تاریــخ و هنـــر را از دیــد موزه آذربـایـجــان به شمـــا معـــرفی کنــیم.

چرا موزه آذربـایجـان؟

دومین موزه برتر باستـان شنـــاسـی ایران اسـت.
یکی از ده جاذبه برتــر تبـــریز اسـت.
مجموعه ای بی نظـیـر از سکه های تاریخـــی از دوران هخـــامـــنشی تا دوره قاجــار را در خود جای داده است.
در کنــار بازدید از موزه آذربایجان می توانیــد از مسجـــد کبود، میـــدان ساعـــت و موزه عصرآهن که در نزدیـــکـی موزه قرار دارنــد، دیدن کنـــید.

آشنـایــی با موزه آذربـــایـــجـــان، دومین موزه باستان شنـــاســـی ایـران

موزه آذربـــایجــان در شهر تبـریـز یکـــی از مهمـــتـرین موزه ها و جاذبــه های ایـــن شهر تاریـخی و دیدنـــی ست و آثار بسیار مهـمی از پیشــینه و تمدن باستـانی کشورمــان را در خود جای داده اســت. قدمـت و غنـای ایــن آثـار، موزه آذربــایجان را به یکی از مهمتـــرین موزه های کشور تبدیــل و آن را به عنوان دومیـــن موزه باستان شناسـی کشورمان پس از موزه ملــی ایران مطــرح کرده اسـت. در کنـــار اهمـــیـت علـمی و پژوهشـــی که موزه آذربـــایجــان برای پژوهشــگران و باستــان شنـــاســـان دارد، گردشـــگــران داخلــی و خارجی نیز از این موزه به عنوان یکـی از بهـــترین جاذبـه های گردشـگری تبریـــز یاد کرده انـــد. ایـــن موزه با داشتـــن آثاری منحصر به فرد و خاص از دوران بسیــار کهن و تاریــخـی ایـــران، مجــموعه ای جذاب و به نسبـــت کامل از سکـــه های قدیـمــی، کتابخـانــه ای سه هزار جلـدی و مجـسمه هایـی مفــهومی و هنـــری، می تواند بســیاری از سلیقه ها را راضی و شما را به سفـــری در تاریـخ مهـــمان کنـد.

تاریخـچه موزه آذربایجـــان

در سال های 1306 و 1307 خورشــیــدی، نمایـشگاه بزرگی از سکه های تاریخی در مکـــان قبـــلــی کتـابخـانه تربیـــت تبریــز برگـزار شد. پس از برگزاری این نمایــشـگـــاه بود که نخـسـتـیـــن جرقه ها برای ایجــاد موزه ای در تبـریـز زده شد. گفتــه شده است سکــه های به نمـــایــش در آمـده در ایــن نمــایشــگــاه همـــان سکه هایــی ست که شهرداری تبـریـز در جریــان کشف گورستـانـــی تاریـخی در گَجـیل (یکــی از محـلــهــ‌ـــهـای تاریخی و کهـــن شهــر تبریز) پیــدا کرده بود. پس از کشف 57 سکـــه نقره و 26 سکه طلـــا از ایــن محل، مسوولان تبـــریــزی به فکـــر تاســـیـــس موزه ای برای نمایش و نگهداری آنـــها افتـادنــد.

تقـــریــبا 20 سال بعـــد از این اتفاق و حدود دو سال بعـد از تاسیـس دانــشــگـاه تبـریــز، روز دوشنــبـه 13 تیرماه سال 1328، موزه دانــشـــکده ادبیــات به عنوان نخـــستـــیـن موزه شهر ایــجاد شد. پس از افتتـــاح ایــن موزه، اولیــن کارهـا برای تشکیـل موزه ای مسـتـــقــل برای تبریز در سال 1335 کلـــید خورد. در 17 آذرماه 1335 علی دهـقـــان، مدیر کل وقت فرهـنــگ آذربـــایجان شرقــی، انـجمنـی را در اداره فرهنـگ آذربــایجان پی ریـــزی کرد و هدف آن را پیــگـیری کارهای تاسیــس موزه آذربـایـــجان قرار داد. ایــن انجمـن مسوولیـت یافــتن مکانی برای احــداث ساختمان موزه آذربــایـجان، جمــع‌ـــآوری اشیای تاریخی، تصمیـم‌گیــری درخصوص محتوای موزه و تامین بخشــی از هزینــهـــ‌ــهـای احـــداث بنــای موزه را برعهـده داشت.

امــا پیـدا کردن مکانی منــاسب به یکـی از دغدغه ها و مشــکل های اصلــی بر سر راه تاسیس موزه تبدیل شده بود. بالـــاخره با تلاش های فراوان، قطعـه زمیـــنــی در ضلع غربی محوطه مســـجد کبود در اخــتــیــار اداره فرهـنـــگ شهـر تبریـز قرار گرفــت.

در تیرمـاه سال 1336 دهقــان از آنــدره گدار معمــار و باســتــان شنـــاس شهـیر و ماهــر فرانـــسوی درخواست کرد تا همراه با سید محـــمدتـقــی مصــطفوی، مدیـرکـــل وقت باســتـان شنــاسی کشور راهی تبـریـــز شوند تا موضوع ایجاد موزه و محـل ساخت آن را مورد بررســی قرار دهنـد.

روز شنبـه پانــزدهـم تیرمـاه سال 1336 در حضور آنـدره گدار و برخی از مسوولان شهــری کلـــنگ ساخـــت موزه بر زمین زده شد و کارهــای ابـتدایـــی ماده سازی زمـــیــن و پی کنی شروع شد. آن گونه که در سندهای موجود آمـده اسـت نقشه ساخـتمان موزه آذربـایـــجـان، طرح اولیه آنــدره گدار بود. این طرح به وسیله اســـمـــاعــیل دیبـــاج، نمایـــنـــده اداره کل باســتان شناســـی، ترســیـــم شد و به تاییـــد نهــایی گدار رسـیـد.

همزمــان با انــجـــام این کارهـــا، علــی دهـقــان در تیرمـــاه سال 1336 از موزه ایران باســتـــان و سید محـمدتقی مصطفوی، وزیـــر فرهنگ و هنر درخواسـت کرد تا تعدادی از آثــار از موزه ایران باستـــان به موزه آذربایجــان فرسـتـــاده شود. با ایـن درخواســت موافــقت شد و به دسـتور وی 202 قطعـــه از اشیـای تاریـــخـــی موزه ایران باســتـــان برای نمایش در موزه آذربـایـجان به تبــریـز انــتقـــال داده شد. ایـن آثار را اســـمــاعـیل دیبــاج، ریـیس وقت اداره هنـــرهـای زیبای آذربایـــجـان از موزه ایران باســتان دریـافـــت کرد، به تبریز آورد و در تالـار بالــایــی کتـــابـخـــانــه ملی تبــریز به همــراه تعــدادی از آثـار اهدایی مردم به نمــایش گذاشت. به ایـن شکـــل پایه های موزه آذربـایجان در روز دوازدهــم مرداد ماه سال 1336 در تبــریـز گذاشـتــه شد.

روزنــامــه توحیـد افــکــار در شمـاره 308 خود در تاریـخ دوشنـبـه پنج خرداد 1337 در مورد موزه آذربـایجـان ایـن گونه نوشته اســـت:

چون ممکـن اســـت اتـمــام ساخـتمـان مدتــی طول بکـــشد، بنـابـرایــن آقای دهقـــان چندین اتــاق از ساختمـان کتــابــخـــانـه ملی را به موزه تخصیـــص دادهــ‌انــد و اشیا و اثاثـــیــه موزه آذربـایــجان در آن اتـاق‌ـها چیده شده اســـت. اداره باستانــ‌شناسی یک نمونه از آثار باسـتــانـــی که در موزه تهــران مکرر بوده به تبـــریـــز فرســتاده و اشـــیایـــی نیـــز از طرف اهــالـــی به موزه اهدا شده که فعـــلـا در ویتــریـــنـــ‌ـــهـــای مخـــصوص جا داده‌ــانــد و بدیــنـ‌ ترتـــیـــب موزه آذربـایــجــان عمــلـــا تاسیس شده اســـت.

این روزنامه همــچنـیـــن از مردم دعوت کرد تا آثـــار تاریــخی و هنری خود را به موزه آذربایجـان اهدا کنـــند:

طبق تصـــمــیم وزارت فرهنـــگ، نصــف مخارج ساختمان را دولت پرداخـت خواهد کرد و در سال 1337 دولت یک میــلیون ریــال به این منـــظور به ساختمان موزه کمـک خواهـد کرد. مبـــلـــغ 170هزار ریـــال که سال گذشتــه از طرف اهالـی جمـع شده بود خرج شد و بنـای ساخـتــمـان با پولی که دولت کمـک کرده ادامه دارد و امید اسـت به زودی یک ساخـتـمان آبـــرومند به نام موزه آذربایــجــان در تبـــریز ساخته شود. چنانـــچه گفــتیم دولت در نظـــر دارد فقط نصف هزینـــه ساخـتـمـــان را بدهد؛ نصــف دیـگر را بایــد اهـــالـــی پرداخت کننـد. لذا امــید اســت که به زودی اهــالــی با همــت آذربایـــجــان و آذربـایجـــانیـــان محترم پایـــتـــخــت، وجه لازم را در اخـتیار کمــسیون موزه بگـذارند تا بنـــای موزه زودتـر به پایان رسد. از عموم اهـــالـی آذربایجــان انتظار میـــ‌ـرود اشیـــایی که ارزش هنــری و تاریـخـــی دارنـــد به موزه اهـدا کنـــند که هم در موزه بهتر نگـــاهـــ‌ــداری شود و هم مورد استفـاده قرار گیـــرد. بعــد از موفقـیــتـــی که تبریــز در تاســـیـــس کتـابخانــه ملی به‌دست آورده همــه امیـدوار هسـتــنـد که در مورد موزه هم موفق خواهــد شد.

با شروع عملـــیات اجـــرایی بنــای موزه، کار جمع آوری آثــار و مطالعه در مورد انتخـاب محـــلی منـــاسب برای افـــتتــاح نیز آغــاز شد. ایـن کار تا سال 1338 ادامه پیدا کرد. اشیــایـی که جمـع آوری می شدنــد همـچنان در ساخـــتــمـــان کتابخـــانه ملــی تبریز قرار داشــتـــند. در نهایت هنرستــان دختـــرانـــه تبریز از لحاظ ساختـمان برای موزه مناسـب تشــخیــص داده شد. اشیـای اهدایی هیات های باستــان شناســی، آثــار اهدایی مردم و دیــگـــر آثار در سه غرفه در سال 1338 در سالــن ها و کلاس های هنـــرسـتـان به نمایـش درآمــدنــد.

در ایـــن زمـان سیــدجـــمـال ترابـــیـ‌ طباطــبایی ریـاست موزه را بر عهـده داشـــت و غرفه های موزه آذربـــایـــجــان به ایــن شرح بودنـد:

غرفــه باســتــانـ‌ـشـــنـــاســـی: آثـــاری که در ایـــن بخش به نمـایـــش درآمـده بودنــد را هیات حفــاری تپـــه حســـنلو و مردم مختـــلــف به موزه اهـدا کرده بودنـد. در این بخــش سکهـــ‌هــای ادوار مخـتــلـف تاریخ ایران، آثــار سفالی و مفرغــی مکشوفه از تپـــه حســنـلو، ظروف چیـــنی بقعـــه شیخ صفیـــ‌الدیــن اردبیلــی و غیــر از آن در ایــن قسمـــت نمــایش داده می شدند.

غرفه مشــروطیـت: مجـــسـمـه نیـمـــ‌ـــتـــنه ستــارخــان سردار ملــی، لوازم‌ــالتحـــریر مرحوم ثقةالاسـلـام، اسـلـحه کمری ستــارخان، تابـــلوهایی از عکـســـ‌ـــهای دوران مشــروطه و غیـــر از آن در این غرفـه قرار داشت.

غرفه مردم‌شــناسی و هنرهــای ملــی: آثار این غرفه اهدایـــی اداره موزهـ‌ــهـــا و فرهـــنــگ عامه هنرهـــای زیبای کشور به موزه آذربایـــجـان بود که شامل پارچه‌ــهـــای دستـ‌ـبــاف ایـــرانــی (زری و مخملی) لبـــاس‌هــای محـلــی و غیر از آن می شد.

احـــداث ساخـــتـــمان اصـــلـی چهــار سال طول کشـــید و انــتظارهــا برای افــتـــتـــاح آن در یازدهــم مهـــر سال 1341 به پایان رســـید. ایــن بنای تمـاشایی با هنــر و کار حاجــی ابوالـقـــاسـم معـمـــار، یکی از معمــاران شهـیر تبــریز به سرانـجـــام رســـید.

معمــاری و بخـش های مختلـف موزه آذربایـجـــان

موزه آذربایـجـــان در بنـایـــی با سه طبـــقه به مساحـت 3000 هزار متــرمربـــع ساخته شد. طراح ساخـتمـــان با استـفــاده از قوس های جناغی، فضای ایوان مانـنـد در نمـای جنوبی، جرزهای عمودی و تکــرار پنجره هایـــی با قوس جنــاغی در بیــن جرزهـا، نگـرشـی سنـــتـی از ساخــتمان سازی را به تصویر کشــیـــده است. ورودی موزه پلـــکـانی سنــگــی و دَرِ چوبی و بزرگی دارد و با دو شیـر سنگی به بازدیدکــنندگــان خوش آمـــد می گوید.

ساخـتمــان موزه بخـــش های مختلـــفی مانند چهار تالار نمـایش اشـیای تاریــخی، بخـشهـــای اداری و فنــی (آزمـایــشــگـــاه و مخــازن) و کتابــخــانـــه تخــصصی دارد.

1-طبـقه همـــکــف

تالار طبــقـه همــکـف، آثاری از دوران پیـش از اســلام را به نمـــایش درآورده است.

2- طبـقه اول

طبـقه اول موزه خود از سه بخش تشــکــیـل شده اسـت:

تالار دوره اسلــامـی
بخـــش سکـــه و مهـــر
کتـــابخانه موزه

در بخـــش اسـلـامـی آثـاری از قرن های اول تا چهاردهم هجــری دیــده می شود.

سکه ها و مهرهـای تاریـخـی و ارزشــمـند موزه آذربـایـــجان در تالار ضلع شمــالــی همیــن طبــقه نگـــهـداری می شوند. ایـن مجموعه سکـه، کلکــســیونی به نســـبت کامل از تمــام ادوار تاریخـی کشورمــان ایــران را به نمــایـش می گذارد. سکه هایی که از دوره هخـامـــنـــشی تا دوره قاجـــار مورد اســتـفاده قرار می گرفتـــنـد. همچنـین مهرهایـــی از هزاره سوم قبل از میــلاد تا چنــد سده اخیـــر در این بخــش وجود دارنـد.

کتــابـخـانه تخصـصـی موزه آذربـــایجـان بخش مهم دیـگـــر این مجـــموعه اسـت. ایـن کتابخانه با دارا بودن بیش از سه هزار جلد کتاب یکــی از مهـــمـــتـــریـــن مراجـــع و منـبـــع پژوهشـــگران و علـــاقه مندان به تاریخ و باسـتان شنــاسی به شمــار می رود.

3- زیرزمــین

در تالـــار زیـــرزمیـن موزه آذربــایجـــان مجموعه ای جذاب و تماشــایـــی از آثـار هنری یکـی از هنرمنـدان مجـسمه ساز تبـریـزی به نام احد حسینی به نمـایش گذاشـته شده اســت. موضوع و مفـــهوم این مجســـمــه های گچی، مضــامــیـن اجـتــماعی در جامـــعــه بشــری امـروزی اســـت. ایـــن مجسـمـه ها دیـد عمــیـق و تاثیرگذاری از سرگـذشت و اخلـــاق انــســان در طول قرن ها به ویژه قرن بیـــستــم می دهـند.

4- بخش سنــگ نگاره ها

جدیدتریــن بخـــشی که سال 1386 به موزه آذربــایـجان اضـــافـه شد، بخش سنـگ نگاره های آن است. سنـگ مزارهـــای تاریخی، پیکره های سنــگـی، پیکره های انـــسانی، سنـگ گورهــا، و سنــگ های کتیبه دار و قوچ های سنـــگی ایـن بخــش به فهم بخـــشـــی از تاریخ ایران کمــک شایــانــی می کنـند.

گنـــجــینه هایی که در موزه آذربـایجـان خواهیــد دید

در این قسمـت به مرورِ آثار و اشیـای مهمــی که در موزه آذربـایجان به نمایـش درآمده است می پردازیم.

1- آثار طبــقه همکـــف

در طبـــقه همکف می توانــیــد آثـــار تاریـــخی و هنـری که مربوط به سال های قبـــل از ورود اسلام به ایــران و دوران اسلـــامی هســتـند را مشـاهـــده کنـید.

*از جمــلـه مهــمتـــرینـِ ایـــن آثــار می توان به سفـال هایی با قدمــت هفـــت هزار سال مربوط به تپه اســـمـاعـیـــل آباد اشاره کرد. ایــن سفال ها تاریـــخـــی تریـــن اشــیای موزه هســتـــند؛ سفال هایــی خام و نپــخـتـــه و دست ساز که بدون کمک چرخ سفال گری یا کوره ساخـتـه و در مقـــابـــل آفتـاب،ـ‌ خشک شده اند.

*سنـــگ های معدنـی سِرپـــانتـین که در شهـر جیرفـت یافت شده انـد و قدمتـــی به درازای دوران پیش از تاریــخ دارنـد. ایـن سنگ های معدنی با تصـاویری از گیــاهان و حیوانـــات مختـلف تزیـــیـن شده انـــد.

*مجســمـــه سه هزار ساله الهـــه زن که در رســـتـم آباد گیلان یافت شده نیــز در ایـــن طبـقه قرار دارد. ایــن مجــسـمـــه ارزش زن در دوران ایران باســـتــان را به نمـــایــش می گذارد.

*ریتون های دو تا سه هزار سالـــه نیــز در قفــسه های شیـشـــه ای این موزه به چشـم می خورند و نشانـــی از تاریــخ کهـــن و غنی ایـــران را در خود دارنـــد. ریــتون ها ظرف هایــی با ترکـیبــی از نیم تنه یک حیوان و جام شربـت خوری هستنــد که بیشـتــر در مراســـم آیینـــی مورد اســـتفـاده قرار می گرفــتنـــد.

*یکـی از معــروفترین آثار موزه آذربــایــجان سنــگ بســـم اللــه ساختـه دست محمدعلی قوچانیـــ‌ـــست که در انتهای سالن طبقه همـکف قرار گرفـــته است. چهار قسمـــت از این سنـــگ پنج قسـمـــتـــی، قاب آن را تشکیـل می دهنـد و یک قســمت دیگر آن متـن سنـــگ است. ایــن تابـــلو در زمان ناصـرالـدین شاه ساختـه شد و هنـــر دسـت سازنــده خود محمــد علـی قوچانـی معروف به میرزا سنــگـلــاخ را به نمایش می گذاشت. او که کارش حجـاری روی سنـــگ بود،‌ نیـــت می کنـد ایـــن سنـــگ مرمـر را که سه تن وزن داشـــتــه به شکـل امروزی خود در بیــاورد تا آن را به مزار پیامــبر در مدیــنــه هدیـــه کند. ایــن سنـــگ در 8 سال تکــمیل و به سه زبان ترکــی اســتـانـــبولی،ـ‌ عربــی و فارسی آیات قرآن بر روی آن حجاری شد.

*از دیگر جذابـــیـــت های موزه آذربایجان جسـد زن و مردی‌ـســت که در سال 1378 در جریـان حفـاری از محوطه مسـجد کبود و موزه عصر آهـن به دست آمـــد. در واقــع ایــن اســکلــت ها در گورستـانی قدیمی مدفون شده بودنـد.

*در کنار ایـنها آثاری مانـند ظروف سفالی و چشــم مصـنوعی از شهر سوخته سیــســتـــان، آثـار سنگــی از جیـــرفـــت،‌ اشــیـا مفرغــی از شهـــر خداآفــرین،‌ مجـسمــه هایی از رســـتــم آباد گیـلــان نیـز در ایـن موزه در معــرض دید بازدیـــدکنندگـــان قرار گرفته انـــد. در حیاط موزه نیــز آثـار و مجــسمه‌ـــ‏ـهــای سنــگــی نگهــداری میـ‌‏ـــشود.


2- آثـــار طبقــه اول

قدیمـی ترین گنجیـنــه هایی که در طبـــقه اول موزه آذربــایجان به چشم می خورد آثاری از قرن چهــارم هجری و شهر تاریـخـی نیشـابور اســـت. از مهــمـتــریــن ویژگــی این آثـار می توان به اســتــفاده از خط کوفی،ـ‌ نقــشـ‌ـــهای اسـلــیـمـی و لعاب سفـیـــد اشـــاره کرد.

*قفــل رمزی سده ششم هجــری دیــگـــر شی بســـیار مهـم و جذاب موزه آذربـــایـــجـــان است. ایـن قفل که از جنس مفرغ ساخــته و در بخـــش آثـار اســلــامـی جای گرفته، از شهــر مراغــه کشــف شده است. قفـــل رمـــزی مفـرغی 4 سگـک بادامی و ریز دارد و رمزهـای آن نه بر روی اعداد که بر روی حروف الـفبـا (ک، د‌،ـ‌ الـــف، ی) نشـسته اند و ایـن موضوع باز کردن آن را بدون دانسـتن رمـز، کاری غیـــر ممکن می کند. اگـر شخـصی بخواهـــد بدون دانــسـتن رمز، ایــن قفــل را باز کند باید بیـش از پنــجــاه هزار بار رمـز ایـن قفـــل را جابـه‌جـــا کنـد.

*مهـــرهـــایی به شکـــل اســتمـپ و سیلــندر که در قبـل از اســلــام بر روی گِل و بعـــد از اسلام بر روی کاغـــذ زده می شدنـد، از دیگـر آثـــار جالـــب موزه آذربایجان هســتنــد. از جمـلــه این مهــرهـا می توان به مهرهـای استوانه ای یا سیـلندری اشــاره کرد که مانند دیـگر مهـرهــای قدیـــمــی به وسیله گِـــل پختـه، گچ و مرمر ساخته شده و در شکل های نیمــکـــره، اسـتوانــه یا سیلــنــدر مورد استـــفــاده قرار می گرفتنـــد. صاحـبان مهرها باید آنـها را بر روی قطعات گل مرطوب فشــار می دادند یا می غلتـاندنــد تا نقش مهــر بر روی آن بیفــتد. نقـــش های ساده یا هندســـی، تصاویر حیوانات، موجودات نیـمه خدا و انســـان نقـــش های مهـــرهــای تاریخی را تشکـیل می دادنـــد.

*ظروف سفالی دوره ایلــخــانـــی اوج به کارگیری ذوق و هنر در ساخـت سفال را نشان می دهـــنــد. ایـن ظروف سفالی که با رنگ های شفاف و با نقـــاشــی صورتک های انــسانی و یا خط و کتابت تزیـیـن شده اند، بخــشــی دیــگر از آثــار ایــن مجــموعه را تشکیـــل می دهــند.

3- آثـــار طبــقـه زیرزمـــین

مجسمــه هایی که در زیـرزمـــیـــن موزه به نمـایش درآمــده اند قصـد دارند سرگــذشـــت انـسان نخستــین تا انـــسان مدرن و آنـچه بر وی گذشـته را روایــت کنـنـد. سازنده این مجـســمـه ها قصـــد دارد در آثـار خود راهی که انـــسـان از گذشـتـه تا کنون آمـده اسـت را نشـــان دهد و موانع، ناکـامـی ها و شکـســـت هایی که در ایـــن راه داشـته اسـت را به نمـــایـش بگـــذارد.

مسـیـر دســـتـــرســی

آدرس: اسـتـان آذربـــایـجـان شرقـی، تبـریز، خیـــابـان امام خمیـنـــی، جنـب مسجد کبود

اگــر می خواهید از موزه آذربـــایـــجان بازدیـــد کنید بایـد خود را به مرکـز شهر تبـــریـــز برسـانـــیـد و سوار بر اتوبوس های خط راه آهـــن – آبـرسان شده و در ایــستگـاه مسجـد کبود پیــاده شوید. اگـر هم می خواهــید از متــرو استفـــاده کنیــد می توانـــید در ایســـتـــگــاه شهــیـد بهشــتــی توقف کرده و با 500 متر پیاده روی خود را به موزه برسانید.

بهای بلیــت

گردشـــگـران داخـلی: 3000 تومان

گردشــگران خارجی: 20000 تومان

شمـــاره تماس: 35261696-041

ساعـت بازدیــد: همــه روزه از ساعـت 9:00 تا 17:30

البته بایـد توجه داشـتـــه باشیـد که ساعـــت بازدیـد موزه ممکـن اســـت در روزهـای مخـتـلــف سال فرق کند بنابـرایـن بهتـــر است قبـــل از رفــتن به موزه با تماسـی از باز بودن آن اطمینـان حاصــل کنـید.

روزهـــای تعطیل: موزه آذربـایـجـــان در روزهـــای تاسوعا، عاشورا، رحلــت پیـــامـــبـــر، شهـــادت امـام جعـــفـــرصـــادق و 22 بهـــمــن تعطــیل اســت. الـبــته امـــکـان دارد دَـــرِ ایـــن موزه در بعـــد از ظهرِ روز 22 بهمـــن به روی علاقه مندان باز باشـد.

جاذبــه های نزدیـک

اگــر دوست داشتـیــد پس از بازدید از موزه آذربایجان از دیـــدنـی های دیــگــر ایـــن شهر نیـز دیـدن کنــیـــد می توانیـد به سراغ ایـــن چند جاذبــه نزدیـــک موزه بروید.

میـدان ساعـت در فاصـــلـــه حدود 300 متری
ارگ علـیـشــاه تبریز در فاصـــلـه حدود 2 کیلومتـــری
مســـجد کبود در همسایــگی موزه آذربـایجان
موزه عصـر آهن در همــســایگی موزه آذربــایجان

موزه تاریخی و قدیمی تبریز موزه آذربایجان + تصاویر

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.