میز کوچک و مدرن برای آپارتمان های با متراژ کم

میز های کوچک در خانه معمولا به درد بخور می باشند چون فضای کمی از خانه را می گیرند و بیشتر افراد دوست دارند از میز های کوچک در آپارتمان استفاده نمایند تا راحت تر بتوانند درخانه رفت و آمد داشته باشند در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر میز کوچک و مدرن برای آپارتمان های با متراژ کم را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن: با پایان دوران خودمانـــی بودن فامیل ها، وسایل منزل با در نظر گرفتن نیازهای دیــگران تهـــیه می شوند. در حال حاضر اگـــر بخواهیـد یک میز ناهارخوری برای خانـه شخـــصی بخرید، بایــد نکـات زیـــادی را در نظر بگــیـــرید. اگـر آدم سخـــت پسندی هسـتید لازم است در درجه اول خود را برای پیــاده روی در بازار مبـــل آماده کنـــید. در مواردی دیده شده خرید میـز ناهــارخوری چند روزی طول می کشد! پس اگـر می خواهــید کمتـر خستـــه شوید بهتــر اســت ابـتدا به دکوراســـیون و متــراژ خانـه خود توجه کنــیـد و سپـــس با کفـــش های آهـنـــی عازم بازار شوید اما مطمئن باشیـد هر چه قدر هم که اهـــل میــهمــانـــی و میــهمانــی بازی باشید، یک میز ناهـارخوری 12 نفــره به درد خانه 45 متــری نمی خورد.

«شهـــرزاد قدس» مهــندس معـــمـار و متــخصص طراحی دکوراسیون داخـــلی می گوید: یکـی از بهـــتـــریـــن لذت های زنــدگی اش، طراحی دکوراســـیون داخلی برای فضاهـای مختلف با کاربری های متـفاوت است. او دربـــاره طراحی فضاهای مخــتـلف می گوید: «به اعــتـقاد من فضاهـــا مانـنــد کالبدهای بدون جان هسـتند که مهـندس معمار به وسیــلـه مبـلمان و رنگ ها به آن روح و جان می بخــشــد.» او- شهرزاد قدس- به شمـا می گوید برای خانــه شمـــا کدام میــز مناسـب تر اسـت.

مستــطـیـل یا مربـــع برای خانــه کوچک

در حال حاضـر بیـشـــتر خانه ها با پلان های مربع یا مستطـــیل تعریـف شده، پس لازم اسـت افـــراد در خریـد میـــز ناهـــارخوری دقــت کننـــد. میــزهـای ناهـارخوری مربــع و مستـطیـــل فضـای کمــتـــری را اشغــال می کنند و می توانــند گوشه خالــی سالـــن نشـیــمـن یا ناهـــارخوری شما را پر کنـنــد. ایــن میـزهــا همــخوانی بیــشـــتـری با پلـان مســتـطــیـل و مربع دارنــد که اغلـــب از آنها در طراحی نقـــشه آپــارتـمــان های امروزی اســتفاده می شود.

میـــز گرد هرگـز!

زمـــانـــی که ما برای یک فضـای مربــع یا مستـطــیـــل یک میــز گرد را در نظـر بگــیـــریم، فضای بســـیـاری را پرت کرده ایـم در صورتــی که خانه های جدیــد به گونه ای طراحـــی شده اسـت که بایــد از ذره ذره آن نهایت استـفاده را کرد. در حال حاضـر میـــزهای مربـــع مســتــطیلی به بازار آمــده و به گونه ای طراحی شده که صنـدلی ها به داخـــل آن می روند، همچـــنــیـــن میــزهـایــی با بازشوهایی در دو طرف طراحـی شده که باعث افــزایش مســـاحت میــز می شود و پس از اسـتفـــاده نیــز می توان آن ها را به حالـت اولیه خود بازگـردانـــد.

وقتـی اُــپن جای میــز را می گیـرد...

بســـیــاری از افراد که فضای کافی برای میـز ناهارخوری در منزل خود ندارنـــد، ترجیـــح می دهـنـــد از اپـــن آشپــزخانه به عنوان میز ناهارخوری اســتـفــاده کنند. به همــین منــظور براسـاس ارتفـاع اپن خود صندلــی هایـــی را تهـــیـــه می کنـــند و یک طرف یا دو طرف اپن قرار می دهـنـــد به این ترتــیب فضای بیـشتـری برای مانور در سالن نشیـــمن خود دارنـد. تمامــی مواردی که ذکر شد، از جمـله میــز و صنــدلـی هایی هســـتـنـــد که در بازار موجود اســت و افراد به راحتـی می تواننــد آن را تهـیـــه کنند. امـــا اگـر فردی بخواهـد در این زمـــیــنـــه کمــی بیـــشتــر هزینه کند می تواند از طراح داخـلـــی بخواهد که با الـــهــام از معـــمـاری ژاپنــی در کمـترین فضا، زیبـــاترین چیدمان را برایــش اجـــرا کنـد.

برای مثــال طراح می توانـد مبلمـانـــی طراحـــی کنـد که هم به عنوان صندلی میـز ناهــارخوری و هم تختــخواب از آن اسـتــفــاده شود. حتــی می توان در زیــر ایــن صندلـی ها باکـــس هایی برای قرار دادن وسایل اضـافی در نظــر گرفـت. همچنیــن می توان میـزی تاشو طراحـی کرد که به یک طرف دیوار چفـت شده باشد و پس از صرف وعده غذایی جمـع شود. به طور کلــی می توان گفت راه های بسیاری برای جلوگیـری از پرتـــی های خانـــه وجود دارد، فقـــط لازم اســت معـــمـاران دکوراسـیون داخلی کمـــی خلاقـــیـــت به خرج دهنـد.

میز کوچک و مدرن برای آپارتمان های با متراژ کم

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.