میل جنسی را این دمنوش ها زیاد نمایید

میل جنسی را می توانید با این دمنوش های گیاهی افزایش داده و بیشتر شهوتی شده و باهمسر خود زمان زیادی را صرف سکس نمایید این دمنوش ها را خانه تهیه نموده و هر روز میل کنید شهوت و میل جنسی شما را چند برابر می نماید در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر میل جنسی را این دمنوش ها زیاد نمایید را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن: چـــای های گیـاهی خاصی برای افـــزایش میـل جنسی به بازار عرضه می شوند که به طور معـــمول حاوی چند گیـاه در ترکیــب خود هســتنـد. اگر مطـمئن نیــســتـند که علـت کاهـــش مچـــای های گیــاهــی خاصی برای افــزایش میـــل جنـسی به بازار عرضه می شوندیـــل جنـــسـیـتان چیــسـت، گزینـه هایـــی را انتخـاب کنــید که مزایـــای متعــددی داشتـه باشـد.

بهترین دمــنوش های گیاهــی برای میـل جنــســی

گاهــی میــل جنـسی در زنان و مردان به دلایل مختلـفی کاهش پیـــدا می کنـــد و اغـلـــب باعث نگــرانـی زوجین می شود. مشـــکــل می توانــد به دلیــل فکری و احســـاسی ایجـاد شود یا در اثر مســائل فیزیــکــی ماننـد فقـدان روانـکـاری یا جریـــان خون در اندام تناسـلی. محصولات گیــاهی زیادی در بازار وجود دارد که ادعـــا می کنند میل جنــسی را افـزایـــش می دهـــنـــد ولی باید قبل از مصـرف از صحــت ادعایــشــان مطلـــع باشـــیـــم. چای های گیاهــی خاصــی به ایــن منظور به بازار عرضه می شوند که به طور معمول حاوی چنــد گیـاه در ترکــیـب خود هسـتــند. مواد تشــکـیـــل دهنده موجود در این محــصولات دارای مکـــانـیسـم های مخـــتلـــفی برای عملکرد میــل جنـســـی هســـتند بنــابـرایــن اگــر مطـمئن نیستــنــد که علـــت کاهش میل جنــســـیتان چیـــست، گزینــه هایـی را انتخـاب کنیـد که مزایـای متـــعددی داشـتـــه باشــد.

افزایــش میل جنــسی با دمـنوش جنـــسـیـنگ آمریکـــایی

دو نوع جنـســـینـگ وجود دارد که برای بالا بردن و بازگـــرانــدن میــل جنـسـی در مردان اســـتــفاده می شود. با وجودیـــکه به صورت سنــتـــی معمولا جنســـیـنگ چیــنـــی تجویز می شود ولی باید بدانـید جنســـینگی که در مطالــعات حیوانی مورد استفاده قرار گرفته نوع آمـــریــکـــایـی آن بوده اســت. به نظـــر می رسد جنـســیـنگ آمــریکـــایی American Ginseng با تغــیــیــر اثـر دوپامــیـــن dopamine در مغـــز، میـــل جنـــســی را افزایـــش می دهــد.

در مطالـعه ای که در دانـــشـــگــاه ایـــلـــینویز جنوبی Southern Illinois University روی هر دو نوع جنــسینـگ چیــنـی و آمــریــکـــایی انــجام شد، محقـقـیــن به این نتیـــجـه رســـیــدنــد که هر دو نوع جنــسـیـنـگ روی پاسخ و میل جنـــسی حیوانـات اثـر گذار بوده اند. جیـــنـسنوزید Ginsenoside موجود در ریـشـــه جنــســـینـــگ به عنوان محـرک میل جنـــســـی شنـــاخــته می شود و همـچنـین باعـــث تسهـیـــل نعوظ در مردان است.

افزایـش میـــل جنسی با دمـــنوش گیـاه بز شاخدار

گیــاه بز شاخــدار Horny Goat Weed یا Epimedium grandiflorum با اثـرات مثبتـــی که روی میل جنـسـی مردان و زنان دارد شنـاخـــته می شود. ایـــن گیــاه در طب سنتـــی چیـن به نام یین یانـگ هو Yin Yang Huo شنـاخـــتــه می شود. ماده فعال گیـــاه بز شاخـدار ایکـــارین icariin است که باعــث تحریـک جزیـــان خون و افـــزایـش فشــار آن به آلـت تناســلـی مرد و کلـیتوریس د ر زن می شود.

به گزارش محقـــقــان ایـتـــالـیایی گیاه بز شاخـدار زمانـی که در معرض آنـزیمـــی که جربان خون به سمـت آلت تناســـلی مردان را تنظـیم می کند و باعــث ایـجـاد نعوظ می شود، قرار بگـیــرد باعث تاثـــیـــر حداکــثــری آنـــزیــم می شود. با اصلاح و تولیــد ماده فعـــال خالـص موجود در این گیـــاه محـقـــقـیــن توانـــســـتـنـــد فرمولی با شبـاهت زیــاد به ویاگرا بدســت آورنـد.

شما می توانیــد ایـــن گیاه را به صرت خشک تهــیــه کرده و یک مشت از آن را به همـراه 4 لیوان آب جوش به مدت 15 دقـیقـه دم بگـــذاریــد و روزی دو لیوان از آن میـــل نمـایــید. در عرض چنـد روز متوجه اثر آن خواهـــیـــد شد.

افزایش میـــل جنســی با دمنوش ماکــا

ماکا Maca با متعادل کردن سطـــح هورمون های جنسی عمـــل می کنـــید. مطالــعـــه ای که در سال 2000 در Urology منـتشر شد اثـرات ماکا را تایـید می کرد. شرکــت کنـنـدگــان بعد از اســتــفاده 2000 میلی گرم ماکـــا به صورت روزانه ادعــا کردنــد که افزایــش قابـل توجهی در میل جنـسی، عملــکـــرد بهتــر جنســـی و تعـداد دفـــعـــات رابــطه جنـســی داشتــه انـد. همـــچنــیـن به نظـــر می رســد که قدرت باروری مردان را هم افزایـش داده اسـت. با این که تصور می شود ماکا روی میل جنســـی زنان و مردان اثــر مثبـــت می گذارد ولی فقـط روی مردان آزمایـــش شده است. ماکــا را می توان به عنوان یک ویاگــرای طبیــعی در نظــر گرفت الـبـــتــه باید توجه داشـته باشــیــد که اثـــرات آن فوری نبوده و حداقل دو ماه باید از آن اســتفاده نمــایـــید.

افزایش میــل جنــسی با دمنوش آشواگاندا

به نظـر می رســـد که مصـــرف آشواگاندا Ashwaganda سطح تولیــد اکسـیــد نیـــتـریـک را افــزایـــش داده و باعث افـــزایـــش انـبساط عروق خونی می شود. مطالعــه انـــجـام شده در مرکـز علوم دانشــگـــاه تگزاس نشن می دهــد که این چای عصب هایـــی که در مغــز باعــث ایجاد اضـطراب می شوند را محدود کرده و باعث بهــبود حالـت فرد می شود. همچـــنیــن باعث افزایش ایــمـــنـــی عمومی و مقاومت در مقـــابـــل اسـتـرس می شود. ایـــن گیـاه سال هاســت که در طب هنــدوستــان مورد اسـتـفاده قرار می گیــرد. یک فرمول افزایـش دهــنــده میل جنســـی با ایـــن گیاه عبــارت است از ترکیـب یک بخـــش آشواگاندا با شیـر و روغن یا کره.

میل جنسی را این دمنوش ها زیاد نمایید

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.