مشکلات افراد چاق و اختلالات جنسی | چاقی و بیماری جنسی

افراد چاق دچار  مشکلات و ناتوانی جنسی می شوند و این ربطی به سن و سال ندارد هر چقدر وزنتان زیادتر شود انزال زودرس و ناتوانی جنسی خواهید داشت افرادی که چاق هستند ناتوانی جنسی دارند چاقی بر لذت جنسی نیز تاثیر مستقبم دارد در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر مشکلات افراد چاق و اختلالات جنسی | چاقی و بیماری جنسی رادر سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن: ازدواج یکـــی از بخش های مهم زنـدگـــی هر فردی اسـت و ایــجـاد رابطــه مناسـب زنـاشویی نیز یکــی از ارکـــان مهـم آن محـسوب می شود. حال اگــر به هر دلیـلی ایــن رابـــطــه خراب شود می توانـد روی خیلـی دیـــگـــر از مسائل زندگـــی اثـر مخربـی بگـــذارد.

یکـی از دلایــل تخــریـب رابطـه، چاقـی یکــی از طرفــیـــن یا هر دو اســـت. با دکـــتــر محــمدرضا صفـــری نژاد، جراح و متخـصــص بیـــماری های کلـیه و مجـــاری ادراری درباره اینـکه چاقـی چطور می توانــد روی عمــلــکـرد جنـسی افـراد تاثیــر بگذارد، گفــت و گو کرده ایـم.

چاقی چه مشـــکلاتــی در رابـطه زنـاشویی آقــایان ایجاد می کنـــد؟

– چاقـی در مردان با تغیــیراتی که در سطح هورمون های مردانــه ایجـاد می کنــد، باعـــث ناتوانــی جنســی مثل اخـــتـــلـال در نعوظ، انــزال زودرس و … می شود. الــبـتـه ناتوانـی جنــسـی ناشــی از چاقــی ارتباطی به سن ندارد و افـراد جوان و مسـن چاق دیر یا زود درگـیــر این مشـکل خواهنــد شد. وقتـی مردان چاق دچار ناتوانی جنـــسی می شوند، اعــتماد به نفس خود را از دست می دهند و رابــطــه زناشویی برایشـان به یک عامل اضطراب آور تبدیـل می شود. اضطـراب نیز احـتـمــال شکسـت را در برقـــراری روابـط زناشویی بالا می برد.

چاقـی در خانم ها چه مشــکلاتی ایجـــاد می کند؟

– چاقـــی در خانم ها نیز باعـث بروز اخـــتــلــالاتی در برقـراری روابط زنـــاشویی می شود. تغـــیـــیـــرات فیزیولوژیــکی که باعــث کاهـش میـل جنــســی می شود، از یک سو و مشکـــلـات طبیعـی چاقی در زنــان از سوی دیـــگــر تاثیـر منــفــی در برقــراری رابــطه زناشویی می گذارد. علاوه بر ایــن، احتـــمـال ابتلـــا به عفونت های واژینال در خانـــم های چاق بیشــتر اســت که برقـــراری روابط زنـــاشویی را دشوارتر می کنــد.

به همیــن دلــیل خانـم ها و آقــایـان باید از همـان دوران جوانــی نسبت به وزنـشان حســـاس باشنــد و از چاق شدن خود جلوگیـــری کنند. متــاســـفانه بســـیــاری از اختـــلـــالـــات ایجاد شده در بدن به نوعی با وزن افـــراد در ارتـــباط هسـتـنـــد. از همــان دوران کودکــی باید کودک را به خوردن غذاهای مفـیـــد عادت داد. غذاهای خوب گردش خون منـاســبـــی در بدن ایجـاد می کند. یادتان باشـد برقـــراری رابطـــه زناشویی خوب به جریـان گردش خون افـــراد و سالـم بودن سیــستم عصــبی آنـــها بستــگـــی دارد.

به چه کسی چاق می گویند؟

– کســـانـــی که شاخـــص توده بدنــی بالای 30 داشــتـــه باشـند، چاق شناختـــه می شوند. ایــن افـراد حتمــا بایــد برای درمان و کاهش وزن به پزشک معـالج مراجعه کننـــد. اگــر هم زن و هم مرد چاق باشــنـــد، مشکل 2 برابر خواهـــد شد و بایـــد به آنــهـا آموزش های لازم داده شود. لازم به ذکـــر اســت هرگــاه بافــت چربـی بیشـتــر شود، هورمون زنـانــه افزایش می یابـــد و همـــیـن موضوع ممــکــن است نظــم عادات ماهـــانه خانــم ها را به هم بریــزد یا حتی نازایــی را در خانـم ها افزایــش دهد.

بافـــت چربی در آقایــان چگونه ظاهــر می شود؟

– معـــمولا مردهــایـــی که چربی بیـش از حدی دارنـد، پســتان هایـــشــان درشـت اســـت و ایــن پسـتــان های بزرگ نشـانـــه اضافه هورمون های زنانـه است. گاهـــی پســـتــان بعضــی آقایـان به قدری درشـــت است که مجـــبور به جراحـــی می شوند. جالب اســـت بدانـیـــد اثـــر مهم دیگــر چاقـی بر باروری کاهــش عمــلکرد بیــضه هاست. 10 درصد هورمون تستوسترون که همان هورمون مردانـــه است در بافت چربی به استــرادیول تبـــدیل می شود که یک هورمون زنانه اســت.

هورمون استـــرادیول اثر مهـاری قوی روی غده هیپوفیـــز دارد و از آنـــجا که بیضـه ها تحت تاثــیــر هورمون های مترشحــه از هیپوفیــز فعــالـیت می کنـند، عمـلـــکــرد طبــیـعـــی بیــضـــه ها کاهـــش می یابد و هورمون تستوستــرون کمــتری ترشــح می کنـنـــد. علــاوه بر این، هورمون استـرادیول اضـــافی در مردان سبب رشـــد پســتـــان ها می شود و مردان چاق معــمولا پستان های بزرگ شده ای دارند. همین مشـــکـل در جوانانی که برای بدنســازی از هورمون تســتوستــرون اســتـفـاده می کننــد، ایجـاد می شود. میـزان هورمون تســتوسترون در مردان چاق 24 درصــد کمــتر از مردان با وزن طبــیعـــی اســـت.

از طرفـی، چاقی سبـب می شود غده هیـــپوتالاموس میـزان هورمون GnRH کمــتــری تولید کنــد و به دنبال آن عمـلـکـــرد غده هیـپوفیز و بیـضه ها بیشــتـر کاهش یابـــد. همـیشه درمــان نابــاروری در مردان با جراحـی و تجویز دارو نیــست. در مواردی با وجود اقدامات درمـانی درســت نتیــجـه درمـان منـــاسب نیـــســـت. در علــم پزشـکــی در بســـیاری از موارد برای درمــان بیمــاری های مخــتـــلف بایــد شیوه زنــدگـی را تغیـــیـــر داد. یک مرد چاق که سیــگـــار نیز می کشـــد باید ابـتــدا وزن خود را کاهــش دهد و سیـگار را ترک کند تا بعد نسبت به درمان ناباروری اقـدام شود. در مردان دچار چاقـی مرضــی و نابـــارور، معمولا کاهــش وزن فرایـــنـد طولانـی مدت و زمـانــبری اسـت. در این بیماران بایــد با تجویز دارو کمـــبودهـــای هورمونی جبـران شود و تولیـد اســـپـــرم بهـــبود یابد.

آیـا چاقی افـــراد چاق بر لذت رابـــطه زناشویی تاثـــیر می گذارد؟

– بلـــه، چون زن و شوهر جذابــیـــتی برای هم ندارند و همــان طور که قبلا هم گفـتــم، اعتماد به نفس پاییــنـی دارند و نمـــی تواننـد از بودن کنـــار هم لذت ببـــرنـد. چاقی در مردان ممکــن اســـت باعـث شود میل جنــســی کمـتـری داشــته باشـنــد، رضایتـمــنـدی جنســـی پایـیــن تری را تجـــربـــه کننـــد، دچــار اختـــلال در عملــکرد جنـــسی (اخــتـــلـــال در نعوظ و انـزال زودرس) شوند و زنـــدگی جنـــســی موفقـــی را تجـربـه نکــنند. این عملـــکرد ضعیـــف اولین قدم برای به خطــر افتادن رابطــه عاطفـــی زن و شوهرهـاست.

عملــکرد جنـــســـی ضعیـــف مرد چاق باعث می شود همــسرش از داشـتــن رابــطــه زناشویی با وی خودداری کند و باعـث بروز مشکـلات بعدی، از جمــلـه کاهـــش دوچندان میـل و برانــگیــختگــی جنـــسی آنـها شود. مردان چاق عمـدتــا به دلـیــل از دســت دادن جذابیـــت جنـســی برای همـسـر خود، عزت نفـس پایـین تری در مقوله های جنـسـی دارنـد؛ نمــی توانـنــد میل جنـســـی را در همــسرشان به خوبی ایــجاد کنـــنـد و همـــیــن مسالـه باعـــث می شود در توانـایی بیـــان جنـــســـی، پیـــشنـــهاد رابطـــه زناشویی و برقراری رابطــه موفقیت آمیــز، کارایی لازم را نداشـتـه باشـنـد.

چاقــی چه مشــکلـاتی در انــدام های تنـــاسلــی ایــجـــاد می کنـــد؟

– تاثیر چاقـــی بر بدن و زمیـــنه سازی برای بیماری های جسمی کاملـــا مشـــهود است. بیمـــاری های قلبــی، گرفـتـــگی عروق کرونری قلب و دیـــابت از جمــله مهـم ترین ایـن مشـکلــات هســـتـنــد که تاثـیرات عمـیـــقی روی عمـــلــکرد جنــسی (به ویژه از لحـــاظ فیــزیولوژیکی) زنان و مردان می گذارنـد. اخـتــلال نعوظ، انـــزال زودرس و عدم تجـربــه اوج لذت جنـسـی مســـتـــقیـما به وجود ایـن مشــکـــلـــات جسمی مربوط اســت.

مشکـلـات قلبـــی – عروقی مانع از تلمبه شدن منــاسـب خون در بافت آلـت تنـــاسـلـــی مردان می شود بنابرایـــن عمــلکـرد نعوظ را دچار اختلــال می کنـــد. در زنان اوج لذت جنــسی با انــقـــبـــاض ماهــیچـــه های عضـــلـانــی مهبلـــی همراه است که ناشی از فشـــار و جریــان خون در ایـن ماهیــچـه هاســـت، بنـــابـرایــن طبــیـعـــی اســت که مشکلـــات مربوط به فشـار خون باعـث عدم تجــربه کامــل اوج لذت جنــســـی در زنـــان چاق شود. وجود چنـــیـــن مشـــکـــلـاتی در فشـار خون و به تبع آن مشـــکـــلات عملــکـرد جنسی در افــراد چاق معمول اسـت.

آیـــا ممــکـــن اسـت به دلیل چاقی و عمـلــکـرد نامنــاسب جنـســـی زنـدگی زن و شوهرها از هم پاشیده شود؟

– بلـه، من مراجعـان زیادی داشـتم که به دلیـل همـین مشکـــل مایــل بودنـد از یکـدیـگــر جدا شوند. به همـیــن دلــیل توصیــه می کنــم اگر چاق هســتید و رابـطه زناشویی خوبی با شریک زندگـــی تان نداریـــد حتـمـا به پزشک تغذیــه مراجــعه کنـــیـد تا بتوانـــید وزنـتان را پایــیــن بیـــاورید. اگر هم افـــســردگـی دارید حتـمـا نزد روان پزشــک بروید و تا می توانیــد روش تغـذیــه تان را تغــیـیر دهیـــد و ورزش کنید تا هم سرحال شوید و از خمودگی نجـــات پیـدا کنــیــد و هم زنـدگــی تان را دوباره به دسـت آوریـد. بهتـر اســـت هر طور شده به خود و شریــک زندگــی تان کمک کنــیـد تا بتوانـیــد روزهای بهـــتـری را کنــار هم بگذرانـــیـــد.

مشکلات افراد چاق و اختلالات جنسی | چاقی و بیماری جنسی

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.