ناحیه تناسلی زنانه را چگونه زیباتر نمایید

ناحیه تناسلی از اندام های مختلفی تشکیل شده است که شما می توانید با روش های خانگی زیبا نمایید ورزش های که برای ناحیه تناسلی مفید می باشد انجام دهید از مواد پاک کننده ضعیفی برای شستشوی ناحیه تناسلی استفاده نمایید در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر ناحیه تناسلی زنانه را چگونه زیباتر نمایید را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن: بـرای زیبــایی بیـــشــتـــر ناحـیــه جنـسی تان بهــتر اســت از برخـــی روش های موثر برای آن استفاده کنـــیـد کافیســـت بهــداشتـتان را بیشتـر رعـایت کنیـد و طبــق نظـــریــه متخصـصیـــن زنان پیـش بروید تا به نتــیـــجــه مطـــلوب در این زمــینـه دســـت یابـــیـد!

همیـنـ‌طور که اثر سن بر صورتــ‌ــتـــان خود را نشــان می‌ـدهـد، انــدامـ‌هـای زنـــانه هم مشــمول سن و سال قرار می‌ـــگــیـــرد. یکـی از تفـــاوت‌هـــای اساسـی اینـجـــاست که میـــلـــیون‌هــا محــصول برای کمــک به حفــظ جوانی صورت وجود دارد امـــا واژن به حال خود رها میـــ‌ــشود. متخصـصـان زنان درایـــن مورد زنــان را آگاه نمیــ‌ـکـــننـد و زنـان بعـدهـا در طول سال‌ـهـا از تغــییراتـی که در این قسمت اتـفاق افتــاده، شوک میــ‌ـــشوند.

در اوایــل دهـه سوم زندگــی ممکن اسـت چربـــی لب بیرونی و تپـه ونوس (بافــت چربــی بالـای لب‌ـــهــا) از بین برود. ایــن منـاطق شروع به از دست دادن حجم میـ‌کــننــد، درسـت مثل اتفاقی که برای صورت و سیـــنـهـ‌ــها می‌ـافتد. هم‌ـــزمـان تغیـــیــراتـی هم داخل واژن ایجــاد میـ‌ـــشود و کم کم که به سمــت یائسگــی میـ‌ـروید پوشش واژن نازک می‌شود و جریـان خون آن کاهــش یافتـــه و ماهـیچهـ‌ـــهـــای کف لگـــن هم تضعـیف می‌شوند. همه ایــن اتفـاق‌ــهـا میـ‌ـتوانـد اعتـــمـاد به نفـس شمــا در اتــاق خواب از بیــن ببرد. ایـــن موضوع می‌ــتوانـــد افزایش عملــ‌ــهـای جوان سازی را توجیـــه کند. امـا لازم نیست به دنبـــال اعمــال جراحـی باشید چون با انجام برخی کارها میـ‌ـتوانیـــد این عضو بدنـ‌تان را جوان و سالم نگهداریـد.

مواد پاک کنـنده ملـایـم اســـتــفـاده کنیـــد
شســـتــشوی مدام لب‌هــای واژن غیـرضـروری است و بهتر اســـت از پاک کنــنـده‌های ملایـــم برای شســتــشو اسـتــفـــاده کنـــید نه صابون‌هــای تند که باعــث خشـکی و تحریک بافـــت لب میـ‌ــشود. بدون شک زنـــانی که پوست خشــکــی دارنــد مدام از محصولاتی اســـتـــفاده میـ‌کـــنند آب سلول‌ـــهـــای پوست را میـــ‌ــگـیــرد. ایــن اتـــفـاق برای واژن هم می‌ـتواند بیفتد.

یویویی نبـــاشیـد
اگر مدام وزن اضـــافـه و کم کنید، واژن‌ــتــان تغـــیـــیــرخواهــد کرد. هرچه نوسانات وزن‌ـــتـــان بیشــتـــر باشـد، این ناحـــیـه بیــشتــر دچـــار کشش میـ‌شود. حفــظ وزن سالـم اهمـیـت زیادی دارد. اگــر شمـــا خیــلـــی لاغر هستـیـــد بخـش خصوصی بدنــ‌ـــتان هم مانــند صورتـ‌ـتان ا افـزایش سن لاغر می‌شود به همیـــن دلـــیل اگر مرتـب خودتان را لاغر کنیـــد ممکـــن است چربــی ناحـیـــه بالـای لب‌ـــهـا و خود ناحــیــه تنـــاســلـی برنــگردد.

مراقـــب عضـلـــات باشـــیـد
احتـــمــالـا میلیون‌ــها بار دربـاره محاسن کگـل خوانده‌ـــایـــد. هرچـه واژن تنـــگ‌تـــر باشـد، رابـــطـــه جنــسی بهـــتر خواهد بود. اما این احـــتمـال وجود دارد که در این زمیـنــه اشتـبـاه کنـــید. زنان ایـن عضلـــات را به انــدازه کافـی نگــه نمی‌دارنـــد. گفـتـه می‌ــشود بهـــتـر است عضلات کف لگـــنـــ‌ــتـان را برای ۵ ثانـــیــه نگهداریـد و رها کنید و ایـن کار را ۱۰۰ بار و سه بار در روز انجــام دهـید. اگـــر به نظــرتان زیـــاد اسـت می‌توانـید بخـــشی از آن را هنگــام رابطه جنــســی انـــجــام دهیـد.

ورزش کنـــیـد
برای تمـــریـــن بیــشتر ماهیـــچهـــ‌های واژن بهـــتر است ۱۵ دقـــیــقـه در روز رروی توپ‌ــهـای سوئیسـی بنشــینید. ایـن کار بدون انــجام فشار تنـــهــا نیــروهایـ‌ ماهــیچــهـــ‌های کف لگن را منقبـــض میـــ‌ـکنـــد. شاید به نظــر برسد اتفاقی نیــفــتــاده اسـت اما ایـن یک راه بسیـــار کارآمـد برای حفظ کف لگـن اســت.

از نظـــر جنـــسی فعــال باشــیـــد
ایـــن اتفاق در هر صورت برای واژن میــ‌افتـــد بنـابـراین اگـــر آن را تحـــریـک نکــنـــید و جریان خون را به این منــطقــه افـــزایش ندهید بافــت و عضــلـــات این ناحـیــه تغییر می‌ـــکـنــد. جریــان خون برای ایـــجاد لذت جنسی مهم است که در اثـــر افزایـــش سن آن را به تدریج از دست میـ‌ـدهـید. علــاوه بر ایــن اگـر نگران بارداری نباشــید مایع منـی خود اثر ضدپـیری دارد. این به دلیـل هورمون‌ـهــا، اسیــدهای چرب و ترکیــبـات ضد الـتـــهـــابـی است.

دوچرخـه سواری طولانی نکــنــید
اصطکـاک مداوم بدن با صنــدلی میـ‌توان باعــث کشـــش لبــ‌ـــها شود به خصوص اگـــر لب‌های بیــرون به طور طبیعـــی بزرگ باشند.

ناحیه تناسلی زنانه را چگونه زیباتر نمایید

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.