نامزد سابق پرنس هری در شب عروسی پرنس هری

پرنس هری دیروز با دختر مورد علاقه خود مگان مارکل ازدواج نمود وی قبل از ازدواج و نامزدی با مگان مارکل با چلسی دیوی نامزد بود که منجر به جدایی شده بود چلسی دیوی در شب عروسی پرنس هری حضور پیدا نمود و سوژه خبرگزاریها شد در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر نامزد سابق پرنس هری در شب عروسی پرنس هری را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن: مراســـم ازدواج سلــطنـتــی پرسر و صدای شاهـزاده هری نوه ملکـه انــگـلستـــان و مگان مارکـل حاشـیـه های بسیـــاری داشـــت یکــی از نکـات جالـــب توجه ایــن مراسـم حضور چلــســـی دیوی نامـزد سابـــق پرنس هری نیــز در این مراسـم بود که تصویری از قیافــه عصبـــانــی او سوژه کاربــران فضای مجـازی شده است . از قیافـــه چلـــسی دیوی نامــزد سابق شاهـــزاده هری معـلوم اســـت چه در فکرش می گذرد.
شاهـزاده هری

چلســی دیوی، نامـزد سابق پرنس هریــیکی از مهـمانــانــی بود که به مجـلــس عروسی پرنس هری و مگـــان دعوت شده بود.

قیـافـــه نامـــزد سابــق پرنس هری هنـــگام برگزاری مراســـم باشـکوه عروسی، کاربران شبکـه های اجـــتماعی را بی تفـاوت نگذاشــت.

یکـی از کاربــران نوشت:«وقتـــی دوست پســـر سابق تو ازدواج می کنــد و تو در مراسـم ازدواج او شرکت می کنـــی،ـقیافه ات بهـتر از ایـن هم نمـی توانـــد باشــد».

​پـرنـس هری در سال ۲۰۰۷ از دیوی جدا شد. علت جدایی آنـــهـا حســادت بود. چلســـی دیویبـا دیــدن پیامی از طرف هوادار پرنس هری در گوشی اش، از او جدا شد.


چلسی دیوی نامــزد سابـق پرنـــس هری

​مراســـم ازدواج پرنــس هری و مگــان مارکـل روز ۱۹ ماه مه برگــزار شد. ۲۶۰۰ نفــر در ایـن مراسـمحضور داشــتنـــد. خوانـــنده التون جون، اوپرا وینفـری مجری تلویزیونی از آمریـــکـــا، تنیـس باز سرنـــا ویلـــیامـــسز،ـــهنـرپـــیـشـه جرج کلونی و اعــضـــای خانواده سلطـــنـــتـی از جمــلـــه مهـــمـــانـــان ایـــن مراسم بودنــد.

بیــشــتـر بدانید:برآورد هزیـنـه مراسم ازدواج سلــطــنتـی بریتانیـا

مراســم ازدواج و جشن مگان مارکـل و شاهزاده هری حدود ۴۲/۸ میــلـیون دلار برآورد شده اســـت.امـــا بخش بزرگی از ایـن پول نه برای زرق و برق مراسم ازدواج که جهت حفــظ امنـــیـــت مهمـانان و علــاقـــمنـدان به این رویداد هزینه شده است.
هزیـنه مراسم عروسی شاهزاده هری و مگـان مارکل

به گزارش وبسایت Bridebook هزیـــنـــه اقـــدامات امـنــیـــتـــی از جمــلــه تک تیــرانـــدازهــا، پلـیــس مخــفی و سیســتـم ضد هوایـی نزدیـک به ۴۰ میـلیون دلـــار بوده اسـت. این میــزان ۹۴ درصد کل هزینــه مراســم ازدواج دوک و دوشس ساکــس را تشـــکیـل می دهـــد.


شاهـزاده هری و مگـــان مارکـــل

خرج مراسـم نظیر غذا، نوشیدنـی، گلـــ‌ـــهـا و لبـــاس نزدیـک به ۲/۷ میـــلــیون دلـار شده اسـت که ۷۳ برابــر یک عروسی معــمولی در بریتانیا است.

با وجود ایـنـــکــه خانواده سلطـنــتـی اعلـام کرده اسـت که هزیـــنه خدمـــات کلــیـــسا، موسیــقـــی، گل و دکوراسیون و همچنـــین جشـن و غذا را پرداخـت می‌ــکــنـد امــا انتظار می‌رود که بخش بزرگی از هزیــنـــه امنــیـتــی ایـــن مراسم نیـــز از مالـــیـــات شهـــروندان پرداخـت شده باشـد.

نامزد سابق پرنس هری در شب عروسی پرنس هری + تصاویر

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.