نحوه درمان گرفتگی شانه در افراد مسن و میانسال

گرفتگی شانه یکی از  مشکلات افراد در سن میانسالی می باشد شانه خشک شدن برخی از افراد موجب می شود که نتوانند کارهای روزانه خود را بدرستی انجام دهند شما می توانید از این روش ها برای درمان گرفتگی شانه استفاده نموده و گرفتگی عضله شانه را درمان نمایید در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر نحوه درمان گرفتگی شانه در افراد مسن و میانسال را در مجله خبری دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش مجله خبری دانستن: آیـــا حین فعـــالــیتـ‌ـهــای روزمره مثــل شانـــه کردن موی سر یا برداشـتـن شیئی از کابینـــت دســتــتــان خشـک میــ‌ـشود و احساس میـــ‌کـنـیـــد دیـــگـــر نمـیـــ‌توانیـــد آن را حرکـــت دهـــیـد؟ یا ایـنکه نمیـ‌توانـــید دســتــتان را بالــا بیــاوریــد؟ شاید با خود بگویید خب به علـت خســتگی است، امــا ایـن‌طور نیــست، ایـنهــا علائم شانه فریـز یا یخــ‌زده اســت. شانه فریــزشده، یک عارضـه التهــابـی کپـــسول مفصـــلــی شانــه اسـت که با درد و خشکـی مفصــل همـــراه است و با گذشــت زمــان بدتـــر میــ‌ـشود و درنهایت مفـــصــل متــحـــرک به مفـــصل نیمه‌ــمتـحـرک تبدیل خواهـد شد.

الـبـتـــه ایـــن فرایــنــد بین 1 تا 3 سال طول می‌ـ‌ــکــشـد. از آنـجـــا که مفصـل شانه خشــک میـ‌شود و حالت چسـبــندگی به خود می‌ـدهد، نام دیــگـــر آن «کپـــسولیــت چسبنـده» اســـت. در کل،ـــ‌ مفـصـــل شانـــه از 3 استخوان، بازو، کتــف و ترقوه تشکــیل شده که در یک نقطه به نام مفـــصــل شانه به یکــدیـــگـر متــصـــل میـ‌ـشوند. در اطـــراف مفــصــل شانه بافـــتی پوشیده شده که از آن محــافــظت می‌کنـد و به آن «کپسول مفـــصــلی شانه» میـ‌ـــگویند. در عارضه شانه یخـ‌ــزده، ایـــن کپـسول ملـــتهـب می‌ـــشود و سفـــتـــ‌ــ‌ــشـــدن شانــه حرکت دادن مفصــل را دشوار میــ‌ـــکـنـــد.

علایـم

علـــائم اصلی این عارضـــه، درد و خشـکی در ناحیـــه یادشـده است که باعــث میـ‌شود فرد به سختـــی بتواند دسـت خود را حرکــت دهـــد. درد در خود مفـــصـــل یا در عضــلــات نیز نمایــان میــ‌شود. حتی ایـن درد در بازو هم احـسـاس می‌شود. البتـه درد شانــه یخ‌زده در شب بیــشـــتر می‌شود، به طوریـ‌ــکه خوابــیدن را برای فرد زجرآور میــ‌ـــکــنـــد. شانـــه یخـــ‌زده دارای 3 مرحلـه اســت که فرد در هر مرحـله علـــائم مخــتـــلفـــی را تجـربـــه می‌کــنـــد. الــبـتـه لازم به ذکـر اســـت بعضــی متـخصــصان مراحـل شانه یخ‌زده را 4 مرحلــه اعـــلام کردهـ‌ـــاند. به این ترتـــیــب که ابتدا فرد درد بســیـــار شدیدی را در ناحــیـــه شانــه‌ـــاش تجـــربه می‌ــکنـــد، طوری که دچــار اختلــال خواب شبـانــه میــ‌شود و به علت درد از خواب بیــدار می‌شود. همــچنـین شانه فرد دچـــار الـتهـاب شدید در کپسول مفـصلـی می‌ـشود.

ایـــن مرحـــلـــه حدود 4 تا 9 ماه طول میـــ‌ــکـــشـــد سپس شانـه فرد دچـــار یخ‌زدگـی یا خشـــکی می‌شود. در ایـــن حالت فرد در حالـــت اسـتــراحـــت درد ندارد، اما دامــنه حرکتی شانـه او محــدود شده است. به عبارت دیگـر نمـــیـــ‌ـــتوانــد شانــه خود را تکـــان بدهــد، به‌ـخصوص در بالــا آوردن شانــه و چرخـــاندن آن محــدودیــت دارد و احـساس می‌کـــنــد شانه او خشـــک شده است. در ایــن شرایــط، عضـلـــات به علــت بی‌تـحرکی ضعـیـف می‌ـشوند و به مرور زمان دچـار آتروفی (کوچک شدن عضـلـــه) میــ‌ـــشوند.

علتـ‌ها

دلــیل ابتلــا به شانـــه یخــ‌ـــزده هنوز مشخــص نشـده، امـــا بیــشـــتر در زنـــان دیده میـ‌شود و افـــراد در سنـیـــن بیـن 40 تا 60 سال مستــعـــد ابـــتــلا به آن هســـتــنــد. همـچـنـیـــن افرادی که دچــار سکتـــه شده یا تحـت عمـــل جراحی قرار گرفــتـــهـــ‌اند و بایــد دستشـــان را بی‌تـــحـــرک نگه دارنـد احـــتمــال دارد دچار شانـــه یخ‌زده شوند. 10 تا 20 درصد افراد مبـــتلا به دیابـت نیز شانـس مبتلا شدن به این عارضـه را دارند و در بیـــمـــاری‌هایـــی ماننـد بیـمـاری‌ـهای قلبی، تیروئید و پارکیـــنـــسون نیـز احــتــمـــال ابتلــا به این نوع الـتــهـــاب بالـــاســـت.

یادتـان باشـــد که…

• درد در مفصل شانه را جدی بگــیــریـــد و نزد پزشــک بروید و از درمانـ‌ــهـــای خودســـرانـه اجتنــاب کنـــید.
• برای اجـرای ورزش از متـــخصـصــان علوم ورزشی مشورت بگـیـــریـــد.
• همیشه تمریـــنـات را با شدت کم شروع کنید و با گذشت چند روز که بدنـــتان آمـادهـ‌ـــتر شد، شدت تمــریـــنـــ‌ــهــا را انـــدکـــی افـــزایش دهیــد.
• هیـــچ‌گاه خود را با شخـــص دیـگـری مقایـسـه نکـــنـــیـــد.
• حرکاتی که در ادامـه آموزش دادهــ‌ایــم را میــ‌ـــتوان هم در بخـش ورزشـ‌ـــدرمـــانی و هم در بخش پیـشگـیـری از بروز شانــه یخــ‌زده انـجــام داد. اگـــر دچـــار شانـه یخ‌ـــزده شدهـــ‌ـــایـــد، ابــتدا با پزشـــکتـــان مشورت کنیـد و سپــس به اجرای مرتـــب آنــهـــا بپردازیـد. اگـر هم به این عارضــه مبـتـــلــا نشـدهـ‌اید، با انــجـــام ایـــن تمـریـنـ‌هــا، احـــتمــال ابتــلا به این عارضه بسیـار کم خواهــد شد.

تمـرین اول

روی صنـــدلـی بنشینیـد و دســتـــ‌ـــهــایــتـان را پشــت سرتـان بگـــذارید. به آرامـی به سمت عقب خم شوید، به طوری که نگاهـتــان رو به سقـــف باشـد. تمرین را 3 ست و هر ست 10 مرتـبه تکرار کنـیـــد. اسـتراحــت بین هر ست 10 تا 20 ثانیــه باشــد.

تمــریــن دوم

در وضعیـــت ایسـتـاده مقابــل دیوار قرار بگـیـریـــد و یک دســـتــتـــان را تا زاویه کتف بالــا بیـاورید و تنهـ‌تان را به سمت مخــالــف بچرخانـــیـــد. تمـــرین را برای هر سمـــت 3 مرتـــبـه انــجام دهــید و هر مرتبه 15 ثانـــیـه در وضعــیت یادشــده بمانـــیــد. استـــراحت بیـن هر ست 15 تا 30 ثانـیه باشد.

تمـرین سوم

در گوشه دیوار یا ورودی در اتـــاق قرار بگیــرید و دســـتـ‌هـایـــتـان را باز کنــید و تنهـ‌ــتـــان را به سمت جلو حرکــت دهید. تمریـــن را 4 مرتـــبـه انجام دهـیـــد و در هر مرتبــه 15 ثانیـــه در وضعیـت یادشده بمــانـیـــد. اسـتــراحــت بیـــن هر مرتبـــه باید 15 تا 20 ثانــیه باشد.

تمــریــن چهـارم

در وضعـــیـت ایســـتــاده چوبی را در دستانـــتان بگــیــریـد و دســـت‌ــهـایـــتـان را به بالـا و پاییــن حرکت دهیــد. تمریـن را 3 ست و هر ست 10 مرتــبــه تکرار کنـیـــد. اســـتراحت بیـن هر ست 10 تا 20 ثانــیـه باشــد.

تمــریـــن پنـــجـم

در وضعـــیت ایـســـتاده شانـــه‌تــان را به جلو، بالـا و عقب بچرخانــید. تمـــریــن را 3 ست انـــجام دهـید و هر ست 10 مرتــبـه تکـــرار کنــیــد. اسـتــراحت بیـــن هر ست 10 تا 20 ثانیـه باشد.

تمرین ششــم

در وضعیـت ایــستــاده به دیوار تکیه دهید و دستـ‌هــایتــان را از آرنج در حالت 90 درجه قرار دهیـــد. تا آنجــا که آرنج‌ـــهـــا صاف شوند، آنــها را بالــا ببریـد و سپـس پایـــین بیاوریـد. تمریــن را 2 ست انـــجـــام دهـــیـد و هر ست 12 مرتـــبه تکرار کنید. اســـتراحت بیــن هر ست بایــد 15 تا 30 ثانیــه باشــد.

نحوه درمان گرفتگی شانه در افراد مسن و میانسال

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.