نحوه درمان گوش درد کودکان در خانه با روش ساده

گوش درد می‌تواند به دلیل گرفتگی بینی، تغییر فشار، عفونت سینوسی، جرم گوش و التهاب لوزه‌ها نیز ایجاد شوددر این مطلب چند راهکار موثر خانگی به شما توصیه می‌کنیم که می‌تواند این درد را تا حدودی تسکین بدهد در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر نحوه درمان گوش درد کودکان در خانه با روش ساده را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن: گوش درد انــگار بخـشی از دوران کودکی اسـت و بیشتـر بچه‌هـا دسـت کم یک بار این درد را تجـــربه میـــ‌کــنـــند. گوش درد میـ‌توانـــد شدیــد باشد و احـــســـاس ناراحـــتــی و بیقـراری زیادی برای کودک ایجاد کنـد. هر کسی ممکـــن اسـت دچـار عفونت گوش شود امــا بچـه‌ــهـــا خیـلـــی بیشتـر از بزرگـ‌ــتـــرها دچـــارش می‌شوند. از هر شش کودک، پنج کودک دسـت کم یک بار طی سه سال اولیهـــ‌ـــی زنـدگی خود دچـــار عفونت گوش میــ‌ـشوند.

در بســـیـــاری از موارد گوش درد بچه‌ـــهـا میـــ‌توانند علامـتی از یک عفونت باکـــتـریـــایـــی باشـــد امـــا گوش درد می‌ـتوانـد به دلــیــل گرفـــتگـــی بینی، تغــیـــیـر فشــار، عفونت سینوسی، جرم گوش و الـــتهاب لوزهـ‌هــا نیز ایجاد شود. علــات گوش درد در بچـهـــ‌ـهــا کوچکـــ‌تر علاوه بر کشیدن گوش میـ‌تواند بیقراری، گریه، مشکـل در خوابــیــدن و تب خفـیف و ترشــح مایــعـات از گوش باشد. اگر کودک‌تان گوش درد دارد.

هشــدار: اگـــر کودک علـائمی چون مشــکــلــات تعـادلـی، شنوایی یا واکـنــش به صداهـــا، تب و یا تورم داشت ممـکــن است مشکـل جدیـــ‌ـتری وجود داشــتـــه باشــد که حتـمـا و فورا باید به پزشـــک مراجــعه کنیـــد.

کمــپــرس گرم

برای کاهــش احـسـاس ناراحتــی، هر چه زودتر گوش دردنـــاکـــش را گرم کنیــد. ایــن گرما از درد کاستـــه و حتـــی جلوی تکــثیـر میکروارگانـــیـــســمــ‌ـهــا را می‌ــگـیرد.

یک پارچـــه‌ــی تمـــیـــز را به آب گرم آغــشــته کنـــیــد، خوب بچــلــانیـــد و آن را به مدت 5 دقــیقـه روی گوش قرار دهیـد. 10 دقــیـــقــه صبر کنــیــد و سپـس دوباره همــیــن کار را تکرار کنیـــد. همچنیـــن می‌ــتوانیـد یک بطــری آب گرم یا پَـد حرارتــی روی گوش دردنــاک بگـذاریــد. یک راه دیـگــر هم ایـــن است که یک فنــجان نمــک را در فر یا مایـــکرویو گرم کنـید، نمک را داخل پارچــه‌ـــای بریـــزید و گره بزنید و آن را 10 دقــیـقه روی گوش بگذارید. هر چقــدر که لازم بود ایــن کار را تکرار کنــید. خود ِ کمپـــرس گرم هم می‌ــتوانـد موجب بیـــقراری کودک شود.

کمــپـــرس سرد

گوش درد کودک را با کمپرس سرد هم میـ‌ـتوانید تسکــیــن بدهید. سرما باعـــث کرخـــت شدن عصــبــ‌ــهای اطــراف گوش شده و در نتــیــجه از درد کم خواهد شد.

یک تکه پارچــه را به آب سرد آغـــشته کرده و خوب بچـلــانید، ان را روی گوش قرار دهـــید و بگــذاریـــد 20 دقــیـــقـــه بماند. همـــچـنـین می‌توانـیــد مقداری یخ را در حوله‌ـی بپــیچیـد و روی گوش بگذاریـــد. هرگــز یخ را مستقیما روی پوست نگذاریــد.

سیـر

سیر یک راهـــکــار موثر خانگـی اســـت که گوش درد بچــهـــ‌ــها را فورا تسکـــیـن میــ‌ــدهـد. خاصـیت درد کُش و ضد باکــتریایـــی سیــر کمـــک میــ‌ـکــنـــد گوش درد عفونی تا حدودی تسکـین بیابد.

یک قاشــق چایــخوری سیــر خرد شده را همراه با دو قاشـق غذاخوری روغن کنجــد حرارت دهـید، خنـــکش کنیــد و روغنش را جدا کنـید. دو یا سه قطـره از ایـن روغن سیردار شده را در گوش بریزیـد. می‌ـــتوانـــید از این قطرهــ‌ی خانـگــی گوش، 2 تا 3 بار در روز اســـتــفاده کنــید. برای پیـشگیری از گوش درد بچه‌هـا خیـــلـی خوب اســـت که هر روز یک حبـــه سیر بخورند.

شیر مادر

شیر مادر دارای آنـتـــی بادی‌ــهای طبـیـــعی اســت که می‌ــتوانــند الـتـــیـــام هر نوع عفونت گوشی را سرعت بدهد. پژوهشی نشان داده میــزان عفونت گوش در کودکـــانــی که از شیـــر مادر تغــذیـــه می‌ــکـنــند طی سال اول زنـــدگــی بسیـار کمـتــر است. یعــنـی آشـکــارا می‌ـــتوان نتیجـه گرفت که تغــذیــه با شیر مادر، یکی از بهتـریـن راههـا برای پیـشـــگیـری از گوش درد کودک اســت. علاوه بر تغذیـــه با شیر مادر میـ‌توانــیـد چنـــد قطره از ایــن شیر را با قطـره چکـان در گوش دردنــاک بریــزید تا درد تسـکـین پیدا کند. هر چند ساعـــت یکـــبــار میـــ‌توانـــید ایـن کار را تکرار کنید.

روغن زیتون

اگر گوش کودک هیـچ ترشحــی ندارد و علـــامتـی از پارگـــی پرده گوش نمــیـ‌بیـــنیــد، میـــ‌توانـید از روغن زیـــتون برای تخـفـــیف گوش درد استفاده کنید. این روغن مانـــنـد روان کننــده عمـل کرده و کمک می‌ـــکنـد عفونت برطرف شود.

کمـــی روغن زیتون را ولرم کنــید و با قطره چکـــان، 3 تا 5 قطـره از آن را در گوش بچکـانـید. یک پنبه توپی در گوش بگـــذاریـــد تا روغن بیرون نریــزیـــد. ایـن کار را می‌ــتوانیـــد یک تا دو بار در روز انجـام دهـــید.

درمان کایروپراکــتــیک

درمان کایروپراکتـــیـــک نیز راهکار موثر دیگری برای برطــرف کردن گوش درد ناشی از عفونت در کودکان و نوزادان است. عصبــ‌های بالای گردن بر سلامـت و عمــلکـــرد بافت‌ـهـــای داخـــلـی گوش و اطـراف آن اثــر می‌ـگــذارند. گاهی ناهـمترازی ستون فقــرات میــ‌ـــتوانـــد در کنترل و تنظیـــم نورولوژیـــکــی اخــتــلـال ایجـــاد کرده و فرد را مسـتـــعد ابـــتلا به عفونت کنــد.

کایـروپراکتورهـــا میـــ‌ــتوانــنـد با استـفاده از فشـــار بسیار انــدک، نواحی از ستون فقرات را که همـــتــرازی دارد اصلـاح کرده و جا بیـــننـدازنـــد و در نتـیــجه عملکرد سیـســـتــم عصبی نرمالـــ‌ــتر شود.

وضعیــت خواب

وضعیـت خوابـیدن کودک هم میــ‌ـتواند علــت گوش درد او باشــد. صاف دراز کشیـــدن میـ‌ــتوانــد احــساس فشـار و درد در گوش دچار عفونت را تشدید کنـــد. برای همـــیــن توصیـه میـ‌کنـــیـم وضعیـت خوابیــدن او را تغـــییر دهــید.

برای بچهــ‌هــای بزرگ‌تـــر می‌توانـــیـــد یک بالش اضـافی زیر سرشـان قرار بدهـــیـد و آنها را تشویق کنـید که به سمت گوشی که درد نمـــیــ‌ـــکـــنـــد بخوابنـد. خوابیـــدن روی گوش دردنـاک باعـــث می‌ـــشود گوش درد ناشـی از عفونت بدتر شود. برای بچـــه‌ـهــای کوچک‌تـر نیـز میـ‌توانیـــد در زیر تشـــک‌، یکی دو بالـــش بگذاریـــد تا سرشان بالــاتــر قرار بگـیـــرد.

دســـتگاه رطوبت ساز

اگر گوش درد کودک ناشــی از سرماخوردگــی یا عفونت دستـگـاه تنفـسـی فوقانی اســـت، اســـتـــفاده از دســتـــگـاه بخور یا رطوبت ساز در اتاقــی که کودک میــ‌خوابـــد، کمک زیادی خواهـــد کرد. تنفس در هوای مرطوب کمک می‌ـکــند از الـتــهاب راهــهـای هوایـــی دسـتگاه فوقانی تنفس کاسـته شده و از فشـار وارد بر پرده‌ـــی گوش کاسـته شود و در نتـیـــجه گوش درد تسکـین پیدا کند.

می‌توانیـــد دسـتگـــاه رطوبت ساز تهـیه کنــیـــد یا یک کاسه آب در اتــاق بگـــذارید تا رطوبت هوا بیـشــتر شود. از هر کدام که استـــفاده میــ‌ـکنــیــد حتـــمـا آن را جای مطـــمئنی قرار دهـــید و ضمــنا آن را تمیز نگه دارید تا کپــک نزند.

بخـار گرم

یکــی از بهـــتـریـــن راهـکـــارهای خانـــگی برای تســکـیـن گوش درد ناشـی از احـتقان یا عفونت سیـنوسی در بچـــهـ‌هـــا، اســـتنـــشاق بخار گرم است.

بخار کمـک میــ‌ــکــند گرفـــتـــگــی بیـــنــی کمتر شده و با عفونت سیـــنوسی نیــز مبـارزه می‌کـــنـــد که می‌ـتوانـد تنفس را تا حدودی آســانــ‌ــتر کند. گرمـای رطوبت، ترشحـــات را نیـز رقــیـــقـ‌ـتـر کرده و دفـــع آن را راحت‌تـر میــ‌کــند. برای بچه‌هـای کوچکـ‌تــر، دوش آب گرم را باز کنــیـــد و در را ببندید تا بخـار فرار نکـند. کودک را در حمـــام پُـر از بخار نگـــه داریــد و بگذاریـــد دســت کم 30 دقـــیــقه این هوا را تنـفــس کنـــد. برای بچـــه‌ــهای بزرگـــ‌ـــتــر نیـز میـــ‌تونید یک کاســـهــ‌ــی بزرگ آب جوش تهــیـه کرده و از کودک بخواهـــیــد 10 تا 15 دقــیقه بخـار را تنفـــس کنــد. این کار را روزی یک تا دوبار انجام دهـــیـــد.

مکیدن یا جویدن

یکـی از دلایل عمـدهـ‌ـی گوش درد بچهـ‌ـــهـــا، تغییــر فشار هواست که میـ‌ـــتواند هنـــگام سفر با هواپیما یا رفتــن به ارتفـــاعـــات روی بدهــد.

در چنــین مواردی، عمل ِ مکیــدن یا جویدن می‌ـتواند کمــک زیـادی به کاهـش فشـــار در شیپور اسـتــاش گوش کنـــد و گوش درد را تســکـین بدهــد. بچــه‌ـــهایی که از شیـــر مادر تغذیهــ‌ می‌کنند نیـز با مکیدن مکــرر سینهـــ‌ـــی مادر احساس بهـــتـــری خواهند داشت. بچــه‌های بزرگـــ‌ــتــر میـ‌ـــتوانـــند آبــنـــبـــات سفـــت بمــکــند. کودکـــان بالــای 4 سال هم میـــ‌ـــتوانـنـد آدامـــس بجوند تا گوش‌ـــشان باز شود.

چند نکــته

میـ‌ـــتوانــید برای تســـکــین گوش درد به کودک‌تــان مســکنـ‌ـــهایــی مانــنـد اســـتـــامینوفن یا ایــبوپروفن بدهیــد.

از آنتــی بیوتیــک بیـــش از حد استفـاده نکـنیـد زیرا معــمولا موجب مقاومت نســـبت به آنـتـــی بیوتیــک خواهد شد.

بعـد از حمــام کردن کودک، از باد گرم سشوار از راه دور برای خشک کردن گوش اســتفـــاده کنید تا آب در گوش کودک نمانـــد.

اگـــر با شیـشه به کودک شیر میـ‌دهـیـد، سر او را بالـــا نگـــه دارید تا شیـر وارد شیــپور استـــاش گوش نشود.

نحوه درمان گوش درد کودکان در خانه با روش ساده

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.