نحوه نگهداری از گل لاله در آپارتمان

گل لاله یکی از زیباترین گل های فصل بهار می باشد و زمان گل دهی در اوایل فصل بهار می باشد شما می توانید در خانه نیز گل لاله داشته باشید و با روش های ساده از این گل ها نگهداری نمایید در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر نحوه نگهداری از گل لاله در آپارتمان را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن: با آمـــدن فصل نو و سال جدیـــد، طبــیعت جان دوباره میــ‌ـــگیـــرد و گیـاهان و گل‌ــها از درون خاک بیـرون می‌ـــآیـــند. یکـی از ایــن گیـــاهــان بهاری که در عید نوروز نیز بسـیـــار به چشـم می‌ـخورد، گل لالـــه اســـت. هم در پارک و فضـــاهای شهـری و هم درون گلدان‌ـهای کوچک میـ‌توان ایـن گیــاه زیــبــا را به‌وفور مشـاهده کرد. اگـر دوست دارید از ایـــن گیـــاه برای حیاط و یا فضای داخــلـــی خانه خود و یا حتـــی سر سفره هفـــتـ‌ســـین استـــفــاده کنید، بهـــتــر است موارد ایـن مطـلـــب را فراموش نکـنـــید.

شنـاســنامـــه گل لاله

نام: لالــه
نام علمـــی: Tulip pulchella
نام انگــلیســی: Tulip
خانواده: Liliaceae- (خانواده سوسن)
بومی منــطـقه: ایــران و ترکــیه

مشـــخــصـات کلــی گیاه لالـه

لالــه گیاهی چنـــدسالـــه و پیازی اســـت. این گیاه گلــ‌ـــهــای متـــنوع و با رنگــ‌هــای گوناگون دارد که از خانواده سوسنـیان هسـتـند. انواع هیبریـد این گیـــاه به شکل مصنوعی پرورش داده شدهـــ‌انـــد. ایـــن گیــاه را به شکـــل گلــدانـــی، باغی و یا شاخــه بریـده مورداستـــفاده قرار میـــ‌دهنـــد.

پیـاز لاله در شرایط نامــســاعد آب و هوایی درون خاک قرار گرفته و میـ‌ـــتواند در شرایط مطــلوب دوباره به زندگی بازگــردد. پیــاز دارای برگ‌ـهـای رشـــدنیـافتـه ضخـــیـــمی اســت که آب و غذا را ذخــیره می‌ـــکــنــند و به نام فلس مشـهور هستنـــد. زمـــانـــی که گیــاه کامـــل شده باشــد، ساقــه آن یک یا چنـــد گل خواهـــد داشت که تعـــدادی برگ نیـــز در امـتــداد ساقـه قرار میـــ‌گیرنـــد.

گل لالـه دارای ۶ قطعه بوده که شامـل سه گلبرگ بیـرونی و سه گلــبـــرگ آن درونی است. با توجه به گونه گیاه، ارتفـاع لالــه از ۷۰-۱۰ سانـتــیـــ‌مـــتــر متغیـــر است. از زمـانی که پیـاز لاله کاشـــته می‌ــشود، حدود ۵ سال زمـــان نیاز است تا به گلـدهی برسد. در حالـــت معمول، گیـاه لالـه در بهار گل میـــ‌ـــدهد. جالــب است بدانـید که کشور هلـنــد اصـلــیــ‌تریـــن تولیــدکننده گل لاله در جهان اســت.

لالــه‌هـا را به دو دستـــه تقسیـم میـ‌کنـند: لالهـ‌هـای دارای ساقه بلنـد که برای گل شاخهـ‌ بریـده منــاســب بوده و لالهـ‌ــهـــای دارای دمگل کوتاه که برای کشـــت در گلـــدان مورداستــفاده قرار می‌گـــیرنـــد.

خاک، آب، نور و مواد غذایـــی موردنــیاز گل لالـه

لالــه به سرمــا مقـــاوم است و برای ایـنـــکـه پیـاز آن به گل برسد، در یک سال زراعی بایــد سرمـای زمستان، گرمـــای بهــار و فصــل تابـــســتان را پشـت سر بگذارد؛ بنـابـراین اگر این گلــدان را درون فضـای خانـه نگـهداری می‌ـــکنـید، توالــی دمایـی موردنیـاز لاله را با قرار دادن آن پشت پنجـــره یا بالــکـن رعـایت کنـیـد.

گیاه لاله را بایـد در آفـتـــاب قرار دهـید و نبــاید حتــی سایه گیـاهـــان دیگـری بر روی آن بیفـتد. در نور کم، برگ افزایش و گلدهی کاهــش می‌ـیابــد.

خاک موردنــیاز لاله، خاک سبک؛ یعـــنی مخلوطی از ماســـه و خاک معــمولی با زهـــکــش مناسب اســت.

بعـدازاینـــکـــه برگـ‌ـها ظاهر شدنـد، میـ‌ـتوانـــید کوددهی با نیــتروژن کم را انــجـــام دهــید. کود دامـــی استـــفـــاده نکـنـید مگر آنکــه کامـــلـاً پوسیــده باشــد. بهـــ‌ــطورکلی گیاه لالـه نیاز دمــایـی کمی دارد.
بعـدازآنـکه پیاز را در فصــل پاییـز درون خاک کاشــتیـد، آن را یک بار آبیـاری کرده و در طول زمــســـتان آبــیاری را متوقف کنید. بهـــ‌طورکـلی نیاز به آب زیــادی ندارد و بایـد بیـــن دو آبــیــاری خاک خشک شود.

چگونه از گل لاله نگهداری کنیـم؟

در زمـــان کاشت پیـاز یا همـان سوخ، بهــتــر است گنـدزدایی آن به‌خوبی انـجام شود. برای جلوگیــری از بیـــماری، محـــلول سم فربـتـم، زیـــنب یا کاپـــتــان را با غلـــظت ۲-۱ در هزار را بعــد از کاشت انـجـــام دهــید.
اگر می‌خواهـــید گل لالــه را برای گل شاخــه بریـده برداشت کنــید، زمـــانــی که جوانـــه گل بهـــ‌ـخوبی رنـگ گرفتـه است، آن را جدا کنـیــد، در غیـــر این صورت باز نمی‌شود.
اگــر ساقه در چنـــد سانــتـیـ‌ـمـــتـــر پاییـنـ‌ـــتـــر از گل خم شده باشــد، نشـان‌ـــدهـنـده فقـر کلـــســـیم اسـت. میــ‌ـــتوانید با ایجـاد جریـــان هوا در اطـــراف آن، انـتقـــال کلـــســیـم را در حین تعــرق بهبود ببخشــیـد. کود کلـــسیمـ‌ـــدار نیـز در این زمــان توصیـــه می‌ـشود.

غرقـابی شدن گیـــاه و نبود زهـــکـش منـاســب، باعـــث پوسیـدگــی گلـــ‌ـــها می‌ــشود. پیـازهــا نیـاز به تهویه مناسب دارند.

آیـــا می‌توان گلـدان کوچک لاله را تکثــیر کرد؟

گیاه لالـــه را میــ‌توانـــیـــد توسط بذر و پیاز یا همــان سوخ تکثــیـــر کنـیـد. اگـر بذر را کشت نمــایــیــد، دو سال بعد سوخ میــ‌دهد و حدود ۵ تا ۸ سال برای گلــدهـی زمــان نیاز دارد. گاهــی در کنـار گیـــاه مادری چنـد سوخ تولیــد میــ‌ـــشود که قابلیـــت گلـدهــی و زنـدگــی جدیـــد و مســـتـــقــل را دارنـــد.

نحوه نگهداری از گل لاله در آپارتمان

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.