نحوه نگهداری از گل ارکیده در روز های عید

گل ارکیده در فصل بهار شکوفه می نماید شما می توانید برای زیبا تر شدن سفره هفت سین از گل ارکیده استفاده نمایید که باعث می شود سفره هفت سین شما زیباتر و عطر گل های ارکیده در منزلتان بپیچد در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر نحوه نگهداری از گل ارکیده در روز های عید را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن : گــل های ارکـیده بسـیـار زیــبا و ظریـف هستــنـــد. ارکــیــده ها با توجه به رنـگ ها، انــدازه و تنوع فراوانـی که دارنــد، در بین مردم از محبوبیت خاصـی برخوردار هستنـــد. بد نیــست بدانید که تا به امـــروز بیش از 22000 گونه ارکـیــده در سراسر جهان شناسایــی شده انــد. نکــتـــه بســیـار جالب دربــاره ارکـیــده ها ایـن است که شمـــا می توانید آن ها را در محیـــط خانــه نیز پرورش دهـــید. البــته نبـایـد از یاد برد که برخـی از انواع گوناگون ارکیـــده ها با توجه به ساخـتاری که دارنـــد، نیــاز به مراقـبت های گوناگون نیـــز دارند. در ایــن مطلــب ما شما را با یکـسـری نکـات کلـی درباره مراقـبت از ارکیـــده ها آشنا می کنیم که تقریـبـــا برای تمام گونه ها کاربرد دارد؛ از ایــن رو شمـا با پیـــروی از ایــن قوانـــیــن می توانیــد در محیط خانه ارکــیـــده های سالــم و شادابی را پرورش دهـــیـــد.
چند راز نگـهـــداری ارکیـده های زیـــبا در خانه

بهــتـرین مکان برای نگهداری ارکیـده در نزدیکـــی پنجـره های شرقــی و جنوبی ساختمان است که نســبت به سایـر پنـــجـره ها دارای نورگـیـری بهـــتــر و قوی تری دارد. به طور معـمول هر وقت احسـاس کردید که خاک گلـــدان ارکـیـده خشـــک شده، باید آن را آبـیاری کنیــد. بهــتر اسـت؛ ماهــی یک بار مقداری کود به گلـــدان ارکـــیده اضافـــه کنــیــد. البـته برای استفاده از کود به هیچ عنوان زیاده روی نکـــنـید؛ چرا که کود زیـــاد باعث خشــک شدن ارکـــیـده ها می شود. دقـــت داشـــتـــه باشــید وقتـی ارکـیده ها را درون اتاق قرار می دهید، حتـمـا در آنجا جریان هوا وجود داشتـه باشد. بنا به هر دلیـــلی اگـر در اتاقـــی که ارکیـده ها در آن قرار دارنـد، جریـان هوا وجود نداشته باشد، یک فن و یا یک پنکـه کوچک را بالای سر گلـدانی که ارکــیده در آن قرار دارد، در نظــر بگیریـد تا گل شمـا همواره با هوای تازه در تمـاس باشـد.


نحوه نگـــهداری از گل ارکـیـــده

از گلدان ها با حفره های زهــکـشــی اســتفـاده کنیــد
برای پرورش دادان ارکــیــده ها لازم است از گلدانی استـــفـــاده کنـید که دارای سوراخ های زهکشی باشـد؛ چرا که این گونه گلدان ها از پوسیده شدن ریشه درون گلــدان جلوگیـری می کنـــد. معــمولا گلدان هایـــی که دارای سواراخ های زهـــکـشی نیسـتـــنــد، عمدتـا باعـــث پوسیده شدن ریـــشه گل ها می شوند. برای ایـنکه زیر گلـدان شما خیس نشود و محـــیــط پیرامون خود را خیـس نکــنــد، بهتر اســـت از سیـنی های ته گلـدانـی در چنــیــن مواردی اســـتـفـاده کنــید.
استفـــاده از خاک مخــصوص برای پرورش ارکـــیـــده ها
ارکـــیده ها در خاک معـمولی رشـــد خوبی نخواهند داشت. از این رو سعـــی کنید؛ خاک ارکـیده ها را دو نوع دانـــه ریز و دانــه درشـت انـتـــخـاب کنـیـــد و در ضمن ایــن خاک را با مقـــداری از پوست خشـک شده درخت و یا و برگ و حتی شاخه های خیلـــی ریــز مخلوط کنیــد تا همواره خاکی سبـــک را در اخــتـیـــار ارکـیـــده خود قرار داده باشــید. داشـتن مقداری خزه درون خاک ارکـیــده باعـــث می شود تا ایـــن گیاه همواره به رطوبت کافی دستـرسی داشـــتـه باشـــد. ارکـیده از آن دست از گل هایـــی اســـت که همواره به نور خورشـــیـد و رطوبت کافــی برای رشـــد نیــاز دارد. همـانـطور که گفــتـــه شد ارکیده ها دارای تنوع زیـادی هستـند؛ از ایـن رو قبـل از خرید دربـاره نگــهـداری صحـیح آن حتـــمــا اطــلــاعات کافــی از فروشنـــده دریافـت کنــید. البتــه برخــی از گونه های خاص ارکـــیده نیـــاز به نوع خاصـــی از مواد معدنی نیـــز دارنـد. از ایــن رو شمــا قبـــل از کاشـتــن ایـــن گل در گلـــدان باید به فکـــر ایـن گونه مواد معـدنـی برای رشـــد هر چه بهــتر گل خود باشــید.
در صورت امــکان بهـتـــرین مکـــان برای رشـد ارکیــده ها پنــجر های جنوبی و شرقـی ساخـــتـــمان شما هســتـــنـــد. الــبـــتـه ایــن گل لزوما نبــایــد زیر نور مستــقیم خورشــیـد قرار بگیرد. از یاد نبـــریــد قرار دادن گلدان ارکـیـــده روی پنــجــره های شمـــالــی باعث دیر رشد کردن آن ها می شود؛ چرا که پنجره شمالـی قادر نیســـت، نور کافی را در اخـــتیار این گیـاه قرار دهــد. از این رو از قرار دادن گلدان ارکیده روی پنجـــره های شمالی خودداری کنید. دمای مناسب برای پرورش ارکیـده ها بیـــن 60-75 درجـــه فارنــهـایـــت (16-24 درجـــه سانــتیــگـــراد) اســـت. در ایـن رنــج دما، ارکـــیــده ها توانـایـی بهــتـــرین رشد را دارند. ارکیده ها در دمایی پایین از بین می روند، اگــر چه گونه های متـــفـــاوت ارکــیــده های به دمـا های متـــغیـــیری برای رشـــد نیــاز دارند. در هر صورت اجـــازه ندهـــیـــد که محیــطی که گل ارکــیــده در آن قرار دارد به کمتــر از 60 درجــه فارنــهایت (16 درجـه سانــتی گراد) برســد، چرا که پایــیـــن تر از این دمــا باعـــث نابودی گل های ارکـیده خواهـــد شد.
گردش هوای ملــایـم برای ارکــیده ها فراهم کنـــید
برای ایــنکه ریشـه های ارکیده به هوای کافی دست یابنـــد، بایــد همواره پنـجره اتـاق را کمـــی باز بگذارید تا با گردش هوایـی که ایـــجـاد می شود، ارکیـده شما به هوای تازه بیــشــتری دسترسی داشــتــه باشــد. هر چقـدر هوای بیشـــتـر به ریـــشـه گل های ارکـــیـــده برسد، ایـن گیـاه سالـم تر و شاداب تر خواهـد بود و همــچنین رشــد بهـــتـــری خواهـــد داشــت. اگر بنا به هر دلیـــلی نتوانیـــد پنجره اتــاقـی که ارکـــیده در آن قرار دارد را باز کنید، بهـــتر است؛ از یک پنـکه کوچک برای جریــان دادن هوا در محـیـطـــی که ارکـیــده در آن قرار دارد استــفـــاده کنـــیـــد تا همواره هوای تازه در اخــتیــار گل شمـا قرار بگیـرد.

چگونه از گل ارکـیـــده نگـــهــداری کنـیــم

زمــان منـاسب برای آبــیاری گل های ارکـیـــده
ایــن نکتــه بسیار مهم اســت که شمـا مقدار و زمان آبــیاری گل ارکیــده را با توجه به بررسی خاک آن انـجام دهیـــد نه با توجه به روز های هفتـــه؛ چرا که دمای هوا در روز های سال متـغیر اسـت از ایـن رو گل شمـا ممکــن است در فاصــله زمــانـی نامــرتـب نیــاز به آب داشـته باشــد. بهـتـــریــن تشــخــیـــص برای زمــان آبیاری گل های ارکیـــده ایـــن اسـت که شما انگــشت دســـت خود را به میزان 1 الــی 2 سانـتــی متر درون خاک گلـــدان فرو کنید. اگـر بلـــافــاصـــله پس از بیرون آوردن دستتـان از درون خاک، خاک درون گلـــدان به دســت تان چسـبید، این امر می تواند ناشی از کافـی بودن رطوبت درون گلدان باشد، امـــا اگـــر خاک های چسبــیده به دست تان به راحــتی از سطــح انگـــشــتانتـان جدا شده و بر روی زمیـــن بریزنـــد، ایــن امــر نشـــان می دهد که گل شما نیــاز به آبـــیاری دارد. در هنــگام آبـیـــاری گل های ارکـــیــده دقت کنـیـد تا تمــام نواحی خاک گلدان از وجود آب سیــراب شوند. در چنیـن شرایطی اگـــر سینی زیـر گلدان نیز پر شود، مشـکلی به وجود نمی آید. معــمولا بســته به شرایط آب و هوایی و میـــزان رطوبت خاک گلـــدان، گل های ارکیده ممـکن اســـت به چندین بار در هفتـه یا یک بار در هفـتــه نیاز به آبـــیــاری داشـــته باشــید.
بررسـی میــزان رطوبت داخـل خانه
اگـر میــزان رطوبت داخـلی منزل تان کمـــتـر از 40 درصد باشـــد، حتـــما نیاز اســت که به صورت روزانـه ارکــیده ها آبیــاری شوند. بهتـریــن مکان برای رشد ارکـیـــده ها در رطوبت بیـــن 40 الی 60 درصـــد اســـت. برای ایـنـــکه بهـتـــر بتوانید میزان رطوبت داخــلـی منـزل خود را تشــخـیــص دهـــید، سعی کنـیــد یک رطوبت سنــج تهـیـه کنـــید تا همواره از رطوبت مکانی که ارکـیده در آنـجـا رشـــد می کنــد، بهتـــر باخـبــر باشید. یکـــی از روش های بالا بردن رطوبت محـیــط رشد ارکیــده ها این است که شمـا با اسـتفـاده از یک اســـپــری آب پاش رطوبت کافـــی را به گلدان ارکیده ها برســـانیـد. اگـــر اطـــمـــینـان داریــد که رطوبت اتاقـــی که ارکـــیـده در آن قرار دارد؛ کمــتـــر از 40 درصد است، اسپـــری کردن را روزی یک مرتــبه انـــجـام دهید. از یاد نبــریــد رطوبت بالای 60 درصــد می تواند باعــث نابودی ارکــیــده ها شود. از این رو اگـــر محــیطی که ارکــیده در آنجــا رشـــد می کنـــد، رطوبتی بالـای 60 درصد داشت، سعـی کنــید با استــفاده از موادی که جاذب رطوبت هسـتـــند، این روطوبت را به میزان قابـــل قبول برای رشد ارکـــیـده ها برســـانــیـد. رطوبت بالا معـــمولا بهـــتریــن مکــان را برای رشد انواع باکتـری ها و قارچ ها فراهـم می کنــد و این عوامل به تنهایــی می توانــند باعــث نابودی ارکــیـده ها شوند.
از بین بردن برگ های مرده و حشرات مضـــر
در پاره ای از مواقـع برخی از برگ های ارکـــیـــده ممکـــن اســت، زرد و پژمرده شوند. از ایــن رو سعـــی کنیـد با یک قیچــی باغبــانـــی تیز و یا یک چاقوی تیـــز برگ های مرده را از گل جدا کرده و معــدوم سازیـــد. چرا که این برگ های زرد و پژمرده می توانند بسـتر مناسـبـی را برای رشــد انواع قارچ ها و باکتری ها ایـجــاد کنند. از این رو سعـی کنیــد با جدا سازی آن ها گل های خود را از آسیـب های احتمـالی دور داریـــد. دقت داشته باشــیـد که زیــر و روی برگ های تان را به خوبی نگاه کنــیـد. اگر حشره و یا کرمی را روی آن مشاهـده کردید، آن ها را از روی برگ جدا کنیـــد؛ چرا که برخــی از کرم ها و حشرات باعـث نابودی گیاه شمـــا می شوند. اگر احساس می کنـید با جمـع آوری حشـرات روی گیـاه باز هم ایـن گونه حشـرات روی آن مشــاهــده می شوند، سعی کنـید با اسپری کردن مواد ضد حشرات و آفات گیاه خود را از شر چنیـــن موجوداتی خلاص کنیـد. توجه داشــتـه باشید؛ وقتــی برگ های پژمــرده و مرده را از گیـاه جدا می کنـیـد به هیـچ عنوان آن ها را روی گلـــدان نریـــزیـد. برخــی بر ایـــن باورند که ایـــن برگ های می توانــند به عنوان کود برای گیاه مفیــد باشـــنـــد، اما نبایــد از یاد برد که ایــن برگ های مرده می توانــنــد موثر تریـــن عامـــل برای آلوده شدن سایـــر قسـمـــت های گل شما باشنـد.


کاربردهای گل ارکـــیــده

برخــی گونه های ارکیده مصارف دارویی دارند. مثلا بومی های اســتـــرالــیـــا از میوه نوعی ارکـــیده به عنوان داروی ضدبــارداری اســتـــفـــاده می کنـــنـــد. وانـیل طبـــیـــعـی که البـــتــه در ایـران فرهــنـــگ اســتـــفاده از آن هنوز جا نیـفـــتـــاده هم جزیـــی از یک گل ارکــیده اســـت. در چین پیـاز یک گونه ارکـــیــده به عنوان یک دمکرده آرامـــبـخـش اسـتـــفـــاده می شود.

در کره گونه ای دیگـــر حاوی عامــل ضدسرطـان است. در سراســـر آســیــا ایـــن گل نقش کلیدی در زندگــی مردم دارد. در جزایـر آنــتـــیـل برای درمـان مسـمومیت استـفـــاده می شود. در ژاپــن از شیـــره نوعی از آن چســـبـــی تهیــه می شود که در صنـــایـع دستی کاربرد دارد. در گواتمالا نیز درجـــشن های مذهبـــی جای دارد و در کاســتاریکـا گلی ملـی اسـت.

نحوه نگهداری از گل ارکیده در روز های عید

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.