نسل دختران خوشگل و بومیان سیبری در حال انقراض است

بومیان سیبری همیشه با لباس های زیبا و دختران خوشگل در همه نقاط جهان معروف می باشد این بومیان در منطقه های سردسیری زندگی می نمایند ولی امکاناتشان برای ادامه حیات بسیار کم می باشد و دیگر نمی توانند در این منطقه زندگی نمایند ر ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر نسل دختران خوشگل و بومیان سیبری در حال انقراض است را در مجله خبری دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش مجله خبری دانستن : نــه سال پیش «الــکســـانــدر کیـــموشیــن» کوله بار خود را بست تا دنـــیا را ببـــینــد و از آن زمان از ۸۵ کشور دیدن کرده است. او در حال سفـــر به دور دنــیـا متوجه شد که مردم جذابـــتــرین بخش سفر هستــنـــد. سه سال و نیم پیـــش ایده پروژه «دنـیـــا در چهره مردم» به ذهنش رســیــد که زیـــبـایی و تنوع مردم عادی در سراسـر جهــان را گرامی می‌ـــداشــت؛ به خصوص در منـــاطــق دورافتـاده که فرهـنــگ و آداب و رسوم هنوز زنده اســـت. او از آن زمـــان هزاران پرتـــره از مردم سراســر جهـان گرفــتـه اسـت.

کیموشین یک سال اخـــیـر را به عکــاسـی از مردم بومی سیـــبری و مغولستان اخــتصــاص داده اسـت. ایـــن منطـقــه تقریـــبا دو برابـــر وسعـت استـــرالیــا را دارد و ۳۰ % بزرگــتــر از ایالات متـــحده، کانـــادا یا کل اروپاسـت. سیـــبـــری یکی از آخرین مرزهــای ناشنـــاختــه جهان اســت. بی شک همـه دربـــاره سرمـــای شدیـــد و جمـــعیــت کم آن شنـــیـــده ایــم، امــا درباره کســانــی که در آن زنــدگـی میـ‌ــکـنـــنـــد چه می‌ـــدانیـم؟

کیـــموشیـن ۴۰۰۰۰ کیلومتر سفـــر کرده و از منـاطــق دورافـتــاده سیــبری از سواحل بایــکال تا ساحل دریای ژاپـن تا سردترین نقطـه روی زمـین، یاکوتیا دیـــدن کرده اسـت؛ و همـه اینــ‌ــهـا را با یک هدف انـجام داده اســـت: عکــاســـی از چهـــرهــ‌ـهــا و آداب و رسوم گروه‌ـهـای بومی مختـلــفی که در آنجا زنـدگی می‌کننـد. هرچـــند برخــی گروه‌ـــهای قومی در مناطق خود غالـب هستـنـد، بسیـاری دیـگــر در حال ناپدیــد شدن هستنـــد و جمــعیـت بســـیار کمــی دارند. تا کنون اغــلـــب آنــ‌ها برای دنیـای بیــرون ناشــنــاخـــتـــه مانـــده انــد.

نسل دختران خوشگل و بومیان سیبری در حال انقراض است

سل دختران خوشگل و بومیان سیبری در حال انقراض است

سل دختران خوشگل و بومیان سیبری در حال انقراض است

سل دختران خوشگل و بومیان سیبری در حال انقراض است

سل دختران خوشگل و بومیان سیبری در حال انقراض است

سل دختران خوشگل و بومیان سیبری در حال انقراض است

سل دختران خوشگل و بومیان سیبری در حال انقراض است

نسل دختران خوشگل و بومیان سیبری در حال انقراض است + تصاویر

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.