نشانه های بیماری خطرناک در بدن را بشناسید

بیماری خطرناک علائم بسیار ساده ای دارند که شاید شما از وجود آنها بی اطلاع می باشید پس زیاد به این نشانه ها توجه فرمایید تا بهتر بتوانید دلایل برخی از مشکلات بدن را تشخیص داده و سریع به پزشک مراجعه نمایید در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر نشانه های بیماری خطرناک در بدن را بشناسید را در مجله خبری دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش مجله خبری دانستن : بیماریـــ‌ــهـــا ابتـــدا با علــائمی آشکار در بدن خود را نشـان می‌ــدهـنـد، دقـــت درایـن نشانهــ‌ها میـ‌تواند سبب نجـات از بیـــمــاری و مرگ زودرس شود.

کارشـــناسان به افـراد توصیـــه میـ‌ـکــننـــد هرروز به معــایــنه دقـــیـق خود بپـردازنــد و علـــائمی که میــ‌ـــتوانــد نشـان دهنـــده ابـتـــلا به بیمـاریــ‌های مخــتلف باشد را نادیده نگیـــرنـــد.

از جمـــلــه نشــانــه‌ـــهـای زودهنـــگـــام هشـدار دهـنــده ابـتـــلای فرد به بیـــمــاریـ‌های مخــتـــلف میــ‌توان موارد زیر رانـــام برد.

از دسـت دادن وزن بدون دلـــیل خاصی

بیـــشــتـر افــراد دوست دارنــد وزن متـــنــاســـبی داشـته باشنــد و به ایـن دلـیــل رژیـمـــ‌ــهای غذایـی لاغـــری را رعایـت می‌ـــکنند، اما اگر فردی رژیم غذایـی خاصــی نداشـــته باشـد و فعـالیـت ورزشی او مطـــابق همـیشه باشـد، امـا به طور غیر معمول وزن او کم شود، نشـــانه جدی ابــتـــلا به بیــماری اســـت.

از جملـــه بیـــمـاری‌ـــهـــایــی که با کاهــش وزن خود را نشان میـ‌ـــدهـــنـــد میــ‌ـتوان مشکـل در دســتـگــاه گوارش به ویژه روده ها، فعالـــیت بیش از حد غده تیـــروئید، دیابت، افـــسـردگی و سرطـان را نام برد. اگـر کاهـــش وزن همـراه با احـــســـاس خســتـگـی و افسردگی در فرد باشد نیاز اســـت برای بررسـی دقیــق‌تـــر به متـــخــصص مراجـــعـــه کنــد.

وجود توده در بدن

اگر متوجه یک توده در هر قســـمــتـــی از بدن خود شدیـــد حتماً به پزشـک مراجعـه کنـــید به ویژه اگر درنـاحـــیـــه سینه بانوان یا اسـکروتوم مردان بود.

الــبــته تعداد زیـــادی از توده‌هـا غیــر سرطانی و خوش خیـم هسـتنــد مانـــنــد فیـبـروم یا کیســـت‌ــهای تخمدان، امـا هرتودهـ‌ای بایــد مورد بررسی کارشــنـــاس از نظـر خطــر وجود سرطان قراربـگیرد.

درد شدیــد در قفــسـه سینه

درد قفســـه سینه، نیز می‌توانــد نشانه‌ــای هشـــدار آمیز از بروز حمـــلــه قلــبــی یا ایـجاد لخته خونی در ریـه، اسپــاسم عضــلـه‌های کوچک بیـــن دهنده ها، بازگشـــت اســـیـد به مری و یا سوزش در اثــر سرفــه زیـــاد باشـد.

درد قفـــسـه سینه در بسیـاری موارد با حمــلــه قلبــی اشـــتبـــاه گرفتـــه می‌ـــشود، امـا اگــر دچار علــائمی، چون احســاس سنگـــینــی و فشـار برروی قلب بیـش از ۱۵ دقـــیقـــه هســتـــید، اگر این درد به بازو‌ها و پشـــت شانهــ‌ها گســترش پیـــدا میـــ‌کــنـد یا دچـــار درد درفــک صورت شدید، اگر احســـاس تهوع و تعـــریــق فراوان همــراه با سرفــه داریـــد حتــمـــاً به مراکز درمــانـی مراجعــه کنیـــد یا با اورژانـــس تمـاس بگیـریـــد.

یبوست مزمـــن

دگــرگونی در اجـابت مزاج، یبوست، دفـع خون به همــراه مدفوع، اسهــال بســـیار شدیـد و مزمـن، سیـــاه و تیـره شدن رنگ مدفوع و مواردی از ایـــن دســـت میـــ‌توانـــنـد نشان دهـنـده ابتـلـای فرد به سرطان روده باشنـــد.

اگــر ایــن نشـــانـــه‌ها بیـــش از دو هفتـه ادامــه داشته باشـــد، حتـماً برای بررسیــ‌هـــای بیــشـــتر به متخـصـص مراجـــعــه کنیــد. تشخـیـص سرطـان روده با مواردی، چون آزمـــایـش خون، مدفوع و نیز کولونوسکوپی انــجـام میــ‌ـشود.

 

مــشـــکـــل در بلــع و فرو دادن غذا

مشــکــل در بلـع غذا نیز میـ‌تواند نشان دهنـده سرطان مری و معده در افــراد باشـد. الـبــته برخی اخـــتلـالـــ‌ـهای روانی نیـز می‌ـتوانـــد سبـــب مشــکــل در بلـع غذا شود.

اگـر مشکـــل در بلـع حالت مزمــن پیـــدا کند و با نشانه هایی، چون گیر کردن غذا درگـلو، سرفه، کاهش وزن و مواردی از این دست همراه باشـــد می‌تواند نشـــان دهـنـــده خطر ابــتلـــا به سرطـــانــ‌هـــای دســـتـــگــاه گوارش باشــد ونیاز به بررســی به وسیلـــه متـخصص دارد.

سرفه مزمن همــراه با سرگـــیـــجه

سرفـــه ناشی از سرمـاخوردگی و آنـفـلوآنزا درنهایــت پس از سه هفتـــه درمـان میــ‌شود، اما سرفه مزمـــن و خشـــک به همــراه سرگیـــجـــه و تنـگــی نفـــس میــ‌ــتواند نشــان دهـنده ابتلا به بیمـــاری هایی، چون نارسـایی قلـب و ریـــه، آسم و حتی سرطان ریـه باشـد.

درد در قفسه سینـــه، سرفه همــراه با ترشـحـــات خونی، از دسـت دادن وزن، دگرگونی در صدا و بروز تورم در گردن همـگـــی میـ‌تواند نشان دهــنده ابــتـلا به بیـــمـــاریـــ‌ـــهــای ریوی و سرطان باشد و بایــد مورد بررسی قراربــگـــیـرنـد.

بیــمــاری های عفونی و ویروسی

ابـــتلــا به سرما خوردگی و آنــفــلوآنزا در زمسـتـــان می‌ـتواند به دلـیــل کاهش دریافـــت ویتـــامــیـــن D باشـد.

پژوهش‌هـــا نشـان داده است، ویتـــامـین D دارای اثـــر‌هـــای ضد ویروسی، ضد میکروبی و ضد الـتـهابی در ریــه‌ــها اسـت و میـــ‌ـتوانـد به کاهــش عفونت دســـتــگــاه تنـــفــســی کمک کنـــد.

زخــم های دهـانـــی

وجود هرگونه زخـم در دهان برای مدت بیش از سه هفتـه را نبـــایـــد نایـــده گرفت، زیرا می‌ـتواند علـامت ابتلا به سرطـــان دهـــان باشد. کارشنــاســان توصیــه می‌ــکننــد افــراد هر ۶ ماه یک بار به دندانـپـــزشک مراجـعه کنند تا به طور کامل وضعـــیت دهان و دنـــدان آنـــ‌هــا مورد بررسـی قرار بگـــیـــرد.

هرگونه لکـهـــ‌هـــای سفـیــد، قرمـــز، توده و زخم در دهــان میـ‌ــتوانـد نشان دهـــنده بروز سرطان دهـان شود که یکی از مرگـــبارتریـن سرطـان‌ـــهـــا است و شناسایــی هرچه سریـعـــتـــر آن میـــ‌توانـــد به امـــید به زنـدگی افراد کمـک کنـــد.

نشانه های بیماری خطرناک در بدن را بشناسید

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.