نفتکش ایرانی به طور کامل در دریای چین غرق شد

نفتکش ایرانی که یک هفته پیش در دریای چین دچار حریق شد به طور کامل غرق شد همه کارکنان این کشتی نفکش ناپدید شده اند و خانواده های این کارکنان داغ دار شدند و بسیاری از مردم ایران این حادثه را به خانواده های کارکنان نفتکش ایرانی تسلیت گفتند در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر نفتکش ایرانی به طور کامل در دریای چین غرق شد را در مجله خبری دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش مجله خبری دانستن : غرق شدگــی کامـل نفــتـکش سانــچی , سازمـان بنادر و دریانوردی در پیامـی تحت عنوان «خداحافظ ای داغ بر دل نشـــســـته؛ ۳۲ فرشتـه از دریا به ملــکوت رفتنـــد»، رسما غرق شدن نفتـــکش ایــرانی دچار حریق شده در آب های چین را اعلام کرد و نوشت: سازمان بنـادر و دریـانوردی این مصـــیبت بزرگ را به بازمانـدگـــان جامعه دریایــی کشور و هم میـــهــنـان عزیـز تسلیــت می گوید.

پیــشـ‌ـتـــر نیـز محمـد راستاد مدیـــرعامل این سازمان در آخـــریـن اظهـار نظر خود اعــلام کرده بود: امروز حجـــم آتش کشــتـــی افـزایش یافت وآتـش تمــام طول کشتــی را فراگــرفـت، به همــیـن دلــیـل امـــکـان ورود تکــاوران به کشـتـــی فراهـم نبود.

وی افزود: در مورد آخــرین وضعـیــت سانــچــی بایـد گفـــت کشتی شناور بودن خود را از دســـت داده و در حال غرق شدن اســت.

معاون وزیــر راه و شهـرسازی در مورد عمـــلـیـات جســتــ‌وجوی ۲۹ پرسـنـل کشــتــی گفـت: امـیدی به پیدا کردن مفــقودیــن نیـــسـت. تکاوران ایرانــی و تیـــم چینــی با ایـن وضعـیــت کشـتی نمیـــ‌ــتوانــنــد به آن وارد شوند.

گفتـنی است، روز شنـــبـه (١۶ دی‌ـمـاه) یک فروند نفـــتکـــش ایرانـی با یک فروند کشـــتــی فلهـــ‌ـبر چیـــنی برخورد کرد که باعث حریق نفــتکــش و مفـــقود شدن ٣٢ پرسنـل آن شد. تاکنون پیـــکـر سه پرسـنل پیدا شده اسـت. تکاوران ایــرانـــی با هدف تجـسس در داخل نفــتـــکــش به محـل حادثــه اعزام شده‌ــاند اما به گفتــه مسئولان حجــم آتش نفتـــکش افزایــش یافــتــه و امـــکان ورود تکـاوران به آن فراهـم نیست.

غـرق شدگی کامـــل نفتــکـش سانـــچــی , سازمـــان بنادر و دریـانوردی در پیــامــی تحت عنوان «خداحـــافـظ ای داغ بر دل نشــســتـــه؛ ۳۲ فرشتــه از دریـا به ملـکوت رفـــتنــد»، رسمـا غرق شدن نفتـــکش ایــرانـی دچار حریق شده در آب های چین را اعلــام کرد و نوشت: سازمـان بنــادر و دریانوردی ایــن مصـــیـبت بزرگ را به بازمانـــدگـــان جامـــعــه دریایـــی کشور و هم میــهـنـــان عزیـز تسلـــیـت می گوید.

پیــشــ‌تــر نیز محمـد راســتـــاد مدیرعـــامل این سازمان در آخـــریــن اظهـــار نظر خود اعلام کرده بود: امـروز حجم آتش کشـــتـی افـــزایـش یافـت وآتش تمام طول کشـتــی را فراگـرفـت، به همین دلـیــل امـــکان ورود تکاوران به کشتــی فراهم نبود.

وی افزود: در مورد آخریـن وضعــیـــت سانچی باید گفت کشـتی شنـــاور بودن خود را از دســـت داده و در حال غرق شدن است.

معاون وزیـر راه و شهـرسـازی در مورد عمـلیـــات جسـت‌وجوی ۲۹ پرســـنل کشــتـــی گفت: امــیـدی به پیــدا کردن مفــقودین نیست. تکــاوران ایــرانی و تیــم چیــنـی با این وضعیــت کشـتی نمـــیـــ‌ـــتوانــنـد به آن وارد شوند.

گفـــتــنـی اســت، روز شنـبـــه (١۶ دی‌مـــاه) یک فروند نفـتکـــش ایرانـی با یک فروند کشـتی فلــه‌ـبـر چیـــنی برخورد کرد که باعـــث حریــق نفــتـــکش و مفقود شدن ٣٢ پرسـنــل آن شد. تاکـنون پیکر سه پرســنـــل پیـــدا شده اسـت. تکاوران ایرانی با هدف تجسس در داخــل نفـتکـش به محل حادثــه اعـــزام شده‌اند امــا به گفتـه مسئولان حجم آتـــش نفـتـکـش افــزایــش یافــته و امکان ورود تکــاوران به آن فراهم نیست.همــچنین، مانا نیـــز از قول یک منـــبــع مطـلــع در شرکت ملی نفـــتکــش ایـران خبـــر فوت تمــامی خدمـه نفــتــکـش سانچــی را تایــید کرد.

وی که در بندر شانگـــهــای چیـــن و در کمیــته بحـران حادثـه نفــتکش سانــچـی حضور دارد ضمن ابــراز تاســف شدیــد تایــیـد کرد: با انـــفـجارهـای گستـرده امروز در نفــتــکش سانچــی هیچ امـــیـدی و امکـــانی برای زنـده مانــدن خدمـه وجود ندارد.
تایید غرق شدگی کامل نفـتکـش سانچــی

عبـــاس آخوندی وزیـر راه و شهـرسـازی نیز در پی سانـحه دلــخـــراش سانـــحـه کشـــتــی نفــتکــش و ناپـدید شدن تعـدادی از دریــانوردان کشورمان با انـتــشار پیـــامــی با خانواده این عزیـزان ابراز همــدردی کرد.

اسامــی ۳۲ سرنــشیــن و خدمــه نفــتــکـــش سانچـــی که ۸ روز پیش در ۱۵۸مایلــی سواحـــل شرقی چیـن دچـــار حریــق شد به شرح زیـر است:

۱-مجید قصابـی عروجی، کاپــیتان

۲- فرید محـبی، سرمهـنــدس

۳-مجـــید نقیـان، افــســر اول

۴-حسیـن جهانـی هلـ‌ــآبـاد، افــســـر دوم

۵-احسـان ابولی قاسمــ‌آبـــادی، افسـر دوم

۶-میلـــاد عنـــایـتـی، افســر سوم

۷–حامد بهاری هشـــکوایـــی، مهــندس دوم

۸- محمــدرضا رضـــازاده ماسوله، مهــنــدس سوم

۹- مهـــدی سادگی، مهنـــدس سوم

۱۰-حســن رومیـانـــی، مهـنـــدس چهــارم

۱۱-محـمد کاووسی تکاب، افــسـر تدارکات

۱۲- بهـرام اتـحـــاد، افــسر برق

۱۳-عبدالغنی سامری، سرملوان

۱۴- ابوذر نظامی، کمـک سر ملوان

۱۵-سیــدجواد حیـدری، ملوان یکــم

۱۶-محمـــدساجـــب علــی میریدهـا، ملوان یکـم

۱۷-محــمـــدهــارون راشید، ملوان یکم

۱۸-علــیـرضـــا نجــفـیـ‎ـفــر، ملوان دوم

۱۹- علـــی حیـــدریـــه کهن، ملوان دوم

۲۰-بهـرام پوریـــانـی، تعمیرکار

۲۱- یاور افشاری، روغن کار

۲۲-میـــلــاد آروی، روغن کار

۲۳-مســلم علـــیزاده نودهی، روغن‎ـــکار

۲۴-عبـدالـــکریم بشــارتـــی‌پور، سرآشـپـــز

۲۵-امـــیـــد ضیایی، کمـــک سرآشــپز

۲۶-ایوب مظـــفــری عبـــدگـاه، مهـــمــانــدار

۲۷-احـســـان فرجـی، مهمــانــدار

۲۸- سعـیــد دهقانی، دانشجوی عرشه از دانـــشگاه خارگ

۲۹-پوریــا عیدی‌پور، دانشجوی عرشه از دانـــشـگــاه خارگ

۳۰-سجـــاد عبـدالــلـــهی، دانــشجوی عرشـه از دانــشگاه خارگ

۳۱-محمد پیـــریائی، دانـشــجوی موتور از دانـشــگــاه صنعـــت نفت محــمودآباد

۳۲-ساقــی فعــال، همسر حسیـــن جهانی هلـــ‎ـآباد

نفتکش ایرانی به طور کامل در دریای چین غرق شد

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.