نقطه جی دختران و زنان باعث شهوتی شدنشان در رابطه جنسی می شود

نقطه جی در خانم ها داخل واژن قرار دارد و شما می توانید باانگشتتان نقطه جی را پیدا نموده و زن را در رابطه جنسی شهوتی و داغ نمایید نقطه جی در ارگاسم زنان هم تاثیر مثبتی دارد که مردان می توانند با نقطه جی زنان را به اوج لذت جنسی خود برسانند در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر نقطه جی دختران و زنان باعث شهوتی شدنشان در رابطه جنسی می شود را در مجله خبری دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن: نقطــه جی (Gräfenberg Spot – برگـرفــتـه از نام دکتــر Ernst Gräfenberg بیــن سالــهـــای 1881-1957) در واژن در دیواره قدامی (دیواره جلویی ) واژن و در عمـق تقریــبی دو سوم آن قرار گرفته است. بافـت ایـــن نقطه در موقع لمس حالـتی نرم و اســـفنـجی و در عیــن حال کمی چروک خورده تر (مانـــنــد آدامـس جویده) از باقـــی دیواره دارد.

یافـتـن این نقـــطه:

اگــر زن روی کمـر دراز بکشــد با داخـل کردن انــگــشــت میانـــی یا اشــاره (که این کار را به دلـــیـل موقعـــیـتــی ورود، شخص دیگــر بهـتـــر از خود زن میــتوانــد انـــجام دهد) داخـل واژن به طوری که کف دســت رو به بالـــا باشـد؛ با حرکـــت خم کردن انگــشـــت به سمـت جلو مانــنـد علامت بیـا (Come Here Gesture) میـــتوان این نقطـه را یافـت و تحــریک کرد. تقـریـــبا ورود دو بنـد انگشـــت برای تحــریک این نقطـه کافـیست.
لازم به ذکـــر اسـت که همه خانــمهــا دارای ایـن نقـــطــه نمــی باشـند. امــا خانـمـــهایی که دارای ایـن نقطـــه هســتـند لذت بسیار زیادی را با تحریک ایـــن نقطه میــتوانند تجربـــه نمایید که بسیـار متـــفــاوت از باقــی دیواره واژن خواهد بود. ممـکن است خانـــمهــایی که تحریـــک صحـــیــح این نقطه را تجربه میکـــنـــنـــد به مرحلـــه انزال و خروج منــی از واژن نیـز برسند امـا همـه خانمهـــا به خروج آب (یا منـــی) نمیـــرسـند و فقط برخی از آنهــا ایـــن توانایـی را دارنــد.
در موقع دخول آلت تنــاسـلـی مرد به داخـــل واژن زن، در صورتـــی که جهت ورود آلت به گونه ای باشـد که آلـت ایــن نقــطـــه را لمــس کنـد لذت زن در حین نزدیـــکی بیــشتــر خواهــد بود. ضمـن آنــکه با فشار کف دسـت روی بخــش فوقانــی برجــســتـــگــی بالـــایی آلـت تناسلـــی زن (Pubic Area) در زمـــانـــی که آلـت تنـاسـلی داخل واژن میـــباشد و عمـــل نزدیــکـی در حال انــجـام است، لذت زیـادی را برای زن به همــراه خواهـــد داشت.
برای تحریـک ایـــن نقطـــه توسط آلت تناســلـی مرد از حالت های نزدیکـــی منـاســب میـتوان حالـــتـــی را نام برد که در آن زن بر روی کمــر خوابـــیـده و آلت مرد در حالـت نشســتـــه وارد واژن زن میشود، باسن زن کمی از روی زمـین بلنــد شده تا دخول بهـتـر انـــجـــام شود. یا اینــکـه دخول در واژن از پشـــت زن صروت گیـــرد. ایــن حالات منــجر به تحـریـــک نقـطـــه جی با اســتفـاده آلت مرد در حیـــن نزدیکی خواهـــد بود.

نقطه جی دختران و زنان باعث شهوتی شدنشان در رابطه جنسی می شود

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.