نمای بیرونی پنجره ها شاه نشین در آپارتمان

پنجره ها نقش بسیار مهمی در زیبایی خانه دارند و می توانند خانه شما را مدرنتر نشان دهند این مدل پنجره های شاه نشین می تواند ایده بسیار جالبی برای زیباتر شدن دکوراسیون خانه شما باشد در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر نمای بیرونی پنجره ها شاه نشین در آپارتمان را در مجله خبری دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش مجله خبری دانستن: اسـتــفاده از نمـــای پنــجــره های پیـش آمـده یا پنـــجــره های شاه نشـین به دلــایل مخـــتلـف می تواند باعث مدرن شدن و به روز شدن دکوراسیون خانه ها شود. برخـی افـراد تصور می کنـــنــد که چنــین ایـده ای تا حد زیـــادی قدیــمــی و از مد افـــتـاده است.

امـا از نظــر طراحان حرفه ای دکوراسیون، اســـتــفـاده از این نوع پنجــره ها مزایایــی دارد که آنهـــا را تبـــدیـل به انتخــابــی منــاسب و قابل توجه می کنــد. با توجه به همیــن مزایا و نکات مثـبـــت، در ادامــه ایــده های دکوراسیون را با محوریـــت پنــجره های شاه نشـــیــن در فضـــای داخــلـــی منــازل را ارائه خواهیـم کرد.

به کارگــیری پنجره های پیش آمـــده یا شاه نشیـن، ملزوماتـــی دارنــد که می توانـــند شامــل صرف هزیــنــه بالاتـــر و تلـاش بیـشـتـر برای یافـــتـن پنـــجره های زیبــاتر و بهتــر باشـنــد. به علـاوه فضای اتــاق هم بایــد شکل مناســبی داشــته باشـــد و حتــما پیش آمدگی های در محیـــط اتــاق وجود داشتــه باشد.

این پیش آمـــدگـــی ها باید به نحوی باشـــنـــد که بخـش هایـــی را همـــچون اتــاق های کوچکــی در بیرون فضای خارجی ایـــجاد کنند. در ضمن این پیش آمـدگـــی ها بایســتــی به انـدازه ای باشند که بیــشـــتر از تعدادی گلدان در آنهـــا جای بگیرد.

پنـــجـــره های شاه نشـیـــن مزیــت هایی را به فضـای داخلـی اضافـه می کنـــنـد که از آن جمــله می توان به موارد زیـــر اشاره کرد:

– پنــجره های شاه نشــین وسعت اتـــاق را افـــزایش می دهـند و در نتــیــجــه مساحـــت کلـــی خانه نیز با توجه به پیـــش آمدگی های اتاق بیــشــتر می شود.

– نور طبیـــعــی بیـشـتری بوسیــله این پنـجـره ها وارد اتاق ها می شود و با توجه به موقعــیـت قرار گیـــری پنجـــره ها، نور خورشـیـد از زوایای مخـتلــف می توانـــد به محیط داخـــلــی خانه تابـیــده شود.

– با باز و بســتــه نمودن پنـــجره ها می توان از آنـها برای تهویه هوای اتـاق اســـتــفـــاده کرد.

– پنجره های شاه نشیـن اگر به درستی طراحی شوند، می توانـنـد محبوب و همه گیــر شوند. در حال حاضــر بخــش های پیش آمده برای نصــب این پنجـره ها کاربـردهـــای مختــلفی دارنــد و می توانـنـــد به عنوان محــل قرار گیری تخت خواب، محـــیــط مخصوص مطــالـــعه، برای ساخـت نشیمنـگاه، محـــل هایـی برای نگهــداری از وسایـل و قرار دادن قفسـه ها، برای قرار دادن صنــدلـی های آشـپزخـانـــه یا ناهارخوری، و یا ترکــیبـی از تمــام ایـن موارد اسـتـفاده قرار گیرند.

ایـده هایـــی برای پنـــجره های پیـــش آمـده

1. می توان با استــفاده از آنــهـا به اتاق ها حســی شاعـرانه داد

پنـــجـره های شاه نشـیـن می توانـــند المــان های معــمــاری خاص و ویژه اتـاق را به شکــلـی بارزتـــر به نمــایش بگـذارند. وقتــی قصـــد طراحــی دکوراسیون در یک فضای خاص را داریــد، حتمــا به ایـن موضوع هم فکـر کنیـــد که پنــجـــره های شاه نشیـن چطور می توانند در محــیط داخلـــی اتــاق اثر بگـذارند و وسعــت محــیـــط داخلی آن را نیـز افـــزایـــش دهـــنـد. اگــر با طراحان حرفـه ای دکوراسـیون مشورت داشـــتـه باشـید، مطمئنا نمونه های بســـیار خوبی برای استـفـاده از این فضاهــا در اخـــتـــیــارتـــان قرار خواهـــند داد.

2. این پنجـــره ها می توانـنـــد به عنوان نقطـــه کانونی اتـــاق در نظــر گرفــته شوند

اگر پنجـره های شاه نشــیـــن در اتــاق به درستی طراحی شوند، می توانــند با ظاهــر خاص، صمیــمی و گرمــی که به وجود می آورند، چشم ها را به خودشـان جلب کنـــند. اغـــلـب ما به گوشه های دنــج و راحــت اتاق ها علاقـــه نشـــان می دهـیـم و ناخوداگــاه توجهــمـان به سمت چنـیـن بخش هایــی از اتـاق ها جلب می شود. علـاوه بر این برای ایـــجاد یک نقـــطـه کانونی منـاسب در دکوراســـیون با استفـــاده از پنـجـره های شاه نشیــن و بخـش های پیـــش آمـده اتاق، بایــستــی از رنـــگ های خاص، و پارچه های طرحدار هم بهــره بگـیــریـد و بوسیله بالشت ها یا تشک هایی که به عنوان نشــیـمنگاه استـــفـاده می شوند، محل راحت تر و دلـــچــســـب تری پدید آوریـد.

3. از بخــش های زیـــرین پنـــجـره ها می توان به عنوان محــلـی برای نگـــهداری وسایــل اســـتفــاده کرد

از قسمت های دور از دیـــد در زیر پنجـره های شاه نشــین برای ساخـــتــن محل هایی به منظور نگهــداری وسایـل اســـتـفــاده کنــید. همـچـــنـیــن می توانیــد این بخش ها را برای قرار دادن برخی وسایـل و لوازم، قفسـه بندی کنـــیـــد. اما بهــرحال قفسه بنـــدی فضـاها می توانـــد باعــث به وجود آمـــدن محـل هایـــی شود که برای تمـیـز کردن و گردگیری کار سخـتی پیـش رویتان قرار دهـــنــد.

4. پنـجــره های شاه نشـــیـــن می توانند شکــلی میــنـیـــمـــالیــســـتی و مدرن داشته باشنـــد

هنـگـــامــی که از پنـجره های شاه نشـــیـن در دکوراسیون اتـاق اسـتفــاده می کنیـد، می توانیـــد از یک طراحی صاف و ساده بهــره بگیـــریـد. خطوط صاف و گوشه و زوایــایی که فاقـــد منحـنـــی های اضــافی هستـنـد، معمولا ساده تر با طراحـی های مختلف دکوراســیون هماهنـــگ می شوند و شکل های مخـتـــلــفی از پنجــره ها را در برمـــی گیـرند که با سلـــیــقــه های متـفـاوت مطــابــقـــت خواهنـــد داشـــت. در چنـــیــن سبک های طراحی هم نباید از تعبــیه محـــل های مخـفی برای نگـهـــداری و جاسازی وسایـل غافـــل شوید. برای بخش های نشیمن همـــچنــان از بهترین رنگ ها و طرح های پارچـــه ای استــفــاده کنــیــد امـــا همه چیـــز را ساده تر در نظـــر بگـیــریـــد تا مدل های میــنـــیمالـیـســتــی را حفـظ کرده باشـــیـــد.

5. این پنــجـــره ها می تواننـد فضــای داخلی را با محیط بیــرونی ادغـام کنند

با رنــگ ها، طرح ها و بافتـی که برای محـــیـط های پیـش آمده اتـاق و در کنـــار پنـــجره های شاه نشـــین به کار می بریـد، می توانیـــد فضـــایــی صمــیـــمی ایـجـــاد کنید و ایـــن حس مثـــبـت را در تمـــام اتـاق تسـری دهیـــد. برخــی المـــان هایــی که برای دکور ایـن بخـــش از اتـــاق ها می تواننـد مورد اســتــفاده قرار گیـرند، از این جمــلــه انـد:

– منــابـــع نوری

– بالشـت ها

– روکش های نشــیمن

– یک سینی کوچک از فنـــجـان ها و دیـگــر وسایـل پذیرایی

– یک میـــز کنــاردســتی

– ملـــزومات کنـــار پنـجره ها

6. پنـــجـره های شاه نشیـــن می تواننـد محـلــی برای اســتـــراحت و خلوت کردن باشند

برای آنـکه محـــیـط لوکس اتاقــتان را تکـمیل کنــیــد، از یک تشک نرم و با کیــفیت با پارچـــه هایـــی نرم و آرامـــش بخش اسـتفــاده کنیـــد و یک نشیمـنـگاه دنج و راحت در کنـار مناظــر طبـیـعی و چشـــم انــدازهــای پنــجــره ها بسازیـــد. همـچنــیــن می توانــیـــد از کوسن های مختـلـــف، بالـشـت های بزرگ و نرم، و دیـگر وسایلی که می تواند برای یک اسـتراحت خوب و همراه با آرامـــش کمـکتان کنـــد، بهــره بگیریــد.

7. پنـــجره های شاه نشین می تواننـد تکـمیل کنــنده مناظر زیبای پنــجره ها باشنـــد

استفاده از پتـانسیــل چشم اندازهــای زیــبـایــی که از پنــجـره های اتـاقـــتـــان به چشـم می خورند، بهترین کار برای تغییــر دکوراســـیون اتاق و ساخـــت فضاهـــایـــی پیـــش آمده با بکـارگـیــری پنجـــره های شاه نشیـــن هســـتــنـد. پنـجره ای که به یک منـــظره زیـبا باز می شود، می توانـد همـچون یک اثــر هنـری دلــربــا، چشـم ها را به خود جلـب کنـــد. بنابراین برای اســتـــفــاده از چنین منـظره ای فقـــط نیاز به یک محــل مناسب و راحــت برای نشــستن در کنار پنجره و لذت بردن از چشــم انـــداز بیـــرونی داریـــد.

نمای بیرونی پنجره ها شاه نشین در آپارتمان + تصاویر

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.