هفته سی و نهم بارداری | تغییرات و رشد جنین

هفته سی و نهم بارداری بدن شما برای بار اول تغذیه کودک آماده می‌شود پستان های شما در این هفته بزرگ‌تر می‌شود و این حالت ممکن است تا پس از زایمان یعنی زمانی که شما به کودک خود شیر دهید ادامه داشته باشد شیر زرد رنگی به نام آغوز از پستان هایتان بیرون می آید در ادامه جزئیات بیشتر هفته سی و نهم بارداری | تغییرات و رشد جنین را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن: بفــرمــایید تمـام شد. فقط یک هفــته دیـگــر تا مادر شدن شما باقی مانده اســت. درســـت اسـت این سی و نه هفـته هم شمــا مادر بوده اید امــا فقـــط یک هفـــتـه دیـــگر باقــی مانده تا یک مادر واقـعی شوید. این روزهــا دردهـــای ناگهانی دارید. کمــر درد و زیـــر دل درد امانـتـــان را بریـــده. امـا فقـط همــین یک هفتـــه مانـده. همیـن یک هفته یعنــی فقـــط چنــد روز ناقابـــل. دلتـان می خواهـــد بدانید جنـــیـنـتان در این روزهـای آخــر به چه شکـــل و قیافه است؟ پس بهتر است بروید و ادامــه مطلــب را بخوانـیـد.

وزن جنـــین در هفتـه سی و نهـم بارداری
او دیــگر کاری در کیـــسه آمــنـیون ندارد. همـه اعــضـــای بدنــش به اندازه کافی رشــد کردهـــ‌ـــانـد. دیــگـــر نیــازی به مانــدن او در اتـاقک کیـســه آب نیســـت. او چنـــد هفــته است که انـتظار میــ‌کـشـد تا دنـیـــای بیـرون را ببینـــد. خســته هم شده است. حق دارد جایش تنـگ است و منتـظر لحـظـــه‌ـای اسـت که رحم آمادگی خود را برای بیرون رفتن او اعـــلــام کند. ایـن روزها جنیـــن با وزن حدود 3 کیـــلو و 500 گرم و قدی حدود 51 سانتی متـر زمان سخــتی در رحم میـ‌ــگذرانـــد.
قد: 51.7 سانتـی متـر
وزن: 3528 گرم

وضعیـت مادر در هفــتـه سی و نهـم بارداری
رحم شمـــا به تدریج طی ایـــن هفتــه و هفتــه آیـنــده برای زایـــمان آمـــاده می‌ــشود و گردن رحــم نرمـــ‌ و باز میـــ‌ـشود. دردهــایـی که معـــمولا شمـــا تاکنون تحمـل میــ‌ـــکردیــد بیـــن 30 تا 40 ثانـیــه بود، امـا اکـــنون مدت زمان آن افـزایش پیدا کرده است. اگـــر دردها بیشتر از یک دقیقــه و هر بار به مدت 5 دقــیقـــه یک بار تکــرار شوند احـتمالــا زمــان آن رسیـده تا زایــمان کنـیــد. بهــتر اســـت در این هفــتـه‌هـــا حرکــات جنــیـــن را کنـــتــرل کنـــید. اگـــر او به شدت تکـان می‌ــخورد یا ایــنـــکـــه ناگــهـان آرام شده هرچه زودتر با پزشــک تمـــاس بگـیـــریــد و برای زایمان آمــاده شوید.

اگر زایمـــان طبـیـعــی را انتـخاب کرده‌ایــد بهــتـــر است بدانـیــد آمـادگی های لازم برای زایـــمـان طبـــیعی چگونه اسـت. در بیـمارانــی که دچار یبوست هســـتـــند و مقــادیـر زیادی مدفوع در معاینه لگـــنی لمس میـ‌ـشود باید تنـقـیــه انجـام شود. در مرحــله اول زایــمان طبــیــعی دهـانـــه رحم باز و به سمــت بالـــا کشــیـــده می‌شود. دردهــای زایــمـان به دلیــل جمـــع شدن عضلــات رحم ایــجـاد میــ‌ــشود و تا باز شدن دهانه رحـــم به اندازه 10 سانـــتیــ‌ـــمتـــر ادامـه می‌ـــیــابد. 10 سانت اجازه خروج سر را از لگن میـــ‌ـدهـــد. طی این مراحــل مادران باردار بایــد به فکــر روش‌ـــهـــای شلــ‌ــســـازی و تنــفــس باشنــد که از دو ماه قبل برای آن تمـرین کردهـــ‌ــانــد.یادتـــان باشـد در زمـان شروع دردهــا نبـاید خودتــان را جمـع کنید. مرحــله بعد زور زدن برای خروج نوزاد اســت و ایــن زمانی اتفاق میـــ‌ــافتد که پزشکـــان سر نوزاد شما را ببـیــنـــنـد. برای زور زدن بایــد سرتـــان را به چانــه بچـسـبانیـد و دهـــانتان را ببنـدید و سپـس به آرامــی زور بزنید. پس از تولد نوزاد زمـــان خروج جفـــت میــ‌رسـد. در ایـن مرحـــلـه آخـرین انــقباضـــات رحمـــی بعد از تولد کودک جفـت را از رحــم خارج میـــ‌ـــکـند.

وضعیت سیـــنـــه ها در هفــتــه سی و نهـــم بارداری
در هفــتـه 39 بارداری، بدن شما برای اولین تغـــذیــه کودک آمــاده میــ‌ـــشود. سیـــنه شما در این هفــته بزرگــ‌تـــر می‌ــشود و این حالـت ممکـن است تا پس از زایـمان، یعنـی زمانــی که شمـا به کودک خود شیـــر دهـــید، ادامــه داشــتـه باشـــد. ممـــکن اســـت شیـر زرد رنــگـــی به نام آغوز، از سیـنـــه شمـــا بیـرون بیـــایـــد. این ماده از مواد مغذی و آنتـی بادی‌هــایی تشــکـیل شده که برای اولین تغـدیــه کودکـــتان بســیـــار منـاسب است. اگر برای شیــردهی برنـامهــ‌ریزی کردیـد، تغـــذیـــه شما در این دوره بسیــار مهـم اســـت. ویتامـــیـن دی، ماده‌ـای است که در شیر مادر یافــت نمیــ‌ـشود بنابرایـــن شما بایـــد با مصــرف مکـــمـــلـ‌ـهــای لازم، ایـــن ماده را دریـافت کنـــید.

نکـات تغــذیهــ‌ـای که بایــد رعایــت کنـــیــد:
-از ماده غذایــی مختـلـف ماننـد حبوبات، لبنـــیــات، میوه‌هــا و سبـزیــجـــات و… مصـرف کنیــد.
-1000میـــلی گرم کلــســیـم در روز مصـرف کنـــیــد.
-تقریـــبا 13 فنـجــان آب و نوشیـدنـــیــ‌ در روز بنوشید.

مسـافــرت هوایی غدغــن!
هرگـز در هفـتــهـــ‌ـــهـای آخــر بارداری (از هفـته 35 به بعـد ) با هواپـــیـمــا مســافرت نکـنید. شایـــد بیــشتــریـــن خطـر سفر به خصوص در مسـافــرت‌ـهای بیـــنــ‌ــالمـــللـی، بروز مشکل در محـلی اسـت که امــکـانـات کافی برای درمــان وجود ندارد. برنامه مســـافـرتـــی خود را در سه ماهــه دوم بارداری قرار دهـیــد (هفتـــه 28-14 بارداری )، زیرا در سه ماهه اول بارداری، خطــر سقــط جنـــیــن وجود دارد.

وضعــیـت مادر در هفته سی و نهــم بارداری

دوستــدار کودک
یکـی دیگـر از خصوصیـات بیـمــارســتان منــاسب برای زایـــمــان وجود طرح بیمارستـــانـی دوستـدار کودک و مادر است. طرح بیـمــارستــان‌ـهـــای دوستــدار مادر و کودک که سازمــان جهــانی بهــداشـــت اجـــرای آن را به همه کشورهــای عضو توصیه کرده از اوایل دهــه 70 در ایران راهـــ‌اندازی شده است. براســـاس ایـن طرح، همه نوزادان باید در در کنـــار مادران خود باشنـــد، زیــرا تماس ممتـــد پوست نوزاد با پوست مادر در یک ساعــت اول تولد، نقــش مهمی در تقویت روابـــط عاطــفـی مادر و نوزاد، فعالــیــت رحـم و کاهش خونریـزی مادر و همچنین دمــای بالاتـر بدن و گریه کمـتــر نوزاد دارد. وقتـــی نوزاد بلـــافـاصـــلـــه پس از تولد روی شکـــم مادر قرار میـــ‌گیــرد در ابـــتـــدا اسـتـراحـــتی توأم با هوشیـــاری و آرامش دارد در این زمـــان به ندرت گریه می‌کنـــد و به نظـــر می‌ـرســـد از تمـــاشای چهـره مادر خود لذت میـــ‌ــبــرد. دقایــق و ساعـــات اول تولد نوزاد در اوج هوشیـاری است، چشـــمــ‌ها کامــل باز است و این زمـان فرصـــت بی نظـیری برای برقـــراری ارتبـاط عاطفی مادر و نوزاد است. معــمولاً پیوند عاطــفـی نســبـت به نوزاد برای والـــدین از دوره بارداری آغاز شده و بعـد از چنـــد ماه انــتظار با اولیـــن تلاقـی نگاه و تماس مستـــقــیـــم با نوزاد قوی‌ـــتـر می‌شود. تمـاس پوستی در ساعـــت اول پس از تولد حداقـل به مدت 15 تا 20 دقـیــقه تأـــثـــیر به سزایــی در شروع و تداوم شیـردهــی دارد، تجربـــه ثابـــت کرده است با این عمل حتی مادرانـــی که تصـمـیــم نداشــتـه‌ـانـد به فرزنـــدشـــان شیر بدهــنـــد به تغـذیه شیرخوار با شیـرخودشــان ترغیب و علاقهـ‌ـمند شدهـــ‌اند. همــچنـــین معیــارهای درمـــانـی و بهـداشـتـــی سالــی دوبار در این بیــمارستـان‌ــها پایـــش و ارزشـیـابی میـــ‌ـــشوند و در صورتی که رعایت نشوند، بیــمهـــ‌ـــهــا حق ندارنـــد پول کامـــل را به آن بیــمارستـان پرداخــت کنــنــد.

سبد حمل نوزاد
این وسیــله به ویژه برای مادر و پدرهـــایی که از وسایـــل حمل و نقـــل عمومی استفـاده میـــ‌ــکنـــند منـاسب اســت. هنــگـام خرید به این موضوع توجه داشـــتـــه باشــید که اســـتـــفـــاده از سبد حمـل تا چه حد برای شمــا و نوزادتـان راحــت اسـت. ترجــیــحا انواع سنگــیـن را انتـــخاب نکنید اما به ایمـنـی توجه زیـــادی داشتـــه باشـــیـــد. سبــد حمـــل باید دارای کمــربـنــد ایمنی باشد. دستـــه یا بنــد بلنـد کردن‌ آن ثابـت و محـکـم باشد. انواع پارچــهــ‌ای توصیـــه نمیـــ‌شود چون احـــتـمال پاره شدن و افــتادن کودک وجود دارد. انواع محــکــمــ‌ـــتـر را نیـــز بایــد هر بار قبـــل از گذاشتن نوزاد درون آن بررسی کنـید تا لق یا شل نباشـــد. پارچه درون سبـد نیـــز بهتـر اســت با کیفـیــت بوده و قابل شستشو در ماشیـن لبــاس‌ــشویی باشـد. آغوشی هم یک وسیلـه کم جا و با کارایـــی بالاست که جزو وسایــل محـبوب مادرها و پدرهــا محـــسوب میــ‌ـشود. آغوشی به شمـا کمـک میــ‌ـــکـــنــد همــینــطور که نوزادتـان را در بغـل داریـد، به کارهــایـــتــان برســیـــد. نوزادان در آغوشی امن‌ـــتــر و راحتــ‌ـتر هستنــد.

دمنوش رازیــانـه بنوشید
مصـرف برخـی از گیـــاهان در دوران بارداری با احـتـیاط انـــجام می‌شود، زیـرا ایـــن گیـاهـــان با خاصــیـتـــی که دارند باعث سقط جنین میـــ‌ـشوند اما همــین گیــاهان اگـر در ماه‌ـــهای آخـر بارداری مصـرف شوند نه تنهـا دیـــگـر خطــری ایجـاد نمیـــ‌کننـد بلـکــه باعـث تجربـــه یک زایـــمـان راحت توسط مادر می‌ـشوند. یکی از ایـن گیاهـــان رازیانه اســت که توصیه می‌شود در ماه آخر بارداری هر روز مصـــرف شود. اســتفاده از زعفـران در ماهــهـــای اولیـــه بارداری خطرنـاک اســت امــا در زمـان نزدیک به زایـــمان زعـفـــران کار را برای شمـــا آسان می‌ــکـند؛ چای زعفـــران، شربت زعفـــران یا اســـتـفاده از آن همــراه با زرده تخـمـ‌مرغ به راحــتــ‌ـتـــر شدن زایـمان شمـــا کمک می‌ــکنـد.

خجـــالت نکـــشیــد
درســـت اســت این روزهـــا شکـــمـتان خیـــلـــی بزرگــتــر از قبـــل اســـت اما هیچ راهی برای مخـــفی کردن سینه و شکـمتان نداریــد. بزرگ بودن شکـــم شمـــا نشــان دهـنــده رشـد خوب و سلـــامـت نوزاد شمــاســت. پس نبایــد شکــمتان را پنهان کنید. لبــاس هایـــتان در این روزهـای آخـر بایـــد راحت و آزاد و با پارچـهــ‌های کشی باشـــد. از پوشیدن لبـاسهــای تنگ ومخــصوص ماههـــای قبل بپرهـیـــزیـــد. لباسهــای روزهـای آخـــر حامـلگـی بایــد آزاد و رهــا باشد.

ایمـنی پریـــزها
تجــهـیــز کردن اتــاق نوزاد یعـنـــی اینـــکه حواسـتــان به همه چیز باشد. نوزاد شما همـــیـشــه نوزاد نمــیـ‌ـماند و بعـد از چنــد ماه اتـــاق را روی سرش میـــ‌گـــذارد. پس حواســـتـان به به پریزهـــای برق هم باشد. یادتـــان باشد محـــافـــظ‌هـایـــی که استـــفاده میـــ‌ـــکــنـــد تمام پریـــز را بپوشاند، بچـهـ‌های نوپا به راحـــتــی می‌ـتواننـــد محـافـــظ‌ــهـــای کوچک را از جا دربـیاورند.

کلــاس بروید
در کلـــاســـ‌هـــای آموزشـی قبــل از زایمــان شرکت کنید. شرکت در ایــن کلاسـ‌هـا فقــط برای خوشحـال کردن همـــســرتـــان نیسـت. باید از ایـــن فرصت نهـایت اســـتفاده را ببریــد تا به یک پدر نمونه تبـــدیل شوید، زیرا مواردی که در ایـن کلـــاسـ‌ـــهـــا مطرح میـــ‌شوند، در آیــنـده بســیار به کارتان میــ‌ـــآید. ممـــکن اســت مجــبور شوید پوشک فرزنـدتان را عوض کنــیــد، یا به او کمک کنید تا آروغ بزند. پس فرصت شرکــت در این کلــاســ‌ها را از دســـت ندهـــیــد.

هفته سی و نهم بارداری | تغییرات و رشد جنین

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.