هفته سی و هشتم بارداری | تغییرات و رشد جنین

هفته سی و هشتم بارداری غذاهای تند هیچ ضرری به زنان باردار نمی‌رساند اما اگر شما اختلال خواب دارید، ممکن است این مواد محرک باشند و بهتر است از خوردن آنها دوری نمایید چون برای جنین خوب نیست در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر هفته سی و هشتم بارداری | تغییرات و رشد جنین را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن: کم کم به روزهـای پایــانی نزدیــک می شوید. فقـط دو هفـــته دیــگر باقـی مانـــده است. کلافه ایـد و برای به آغوش گرفـــتـن نوزداتان بی قرار هســتـیــد امـا بهتـر اســت به جای شمــردن ایـن روزهـــا یک چرخـی در اتاق فرزنـدتـــان بزنیـد. جای تابـــلوها خوب اســت. همـــه چیز آماده اسـت. اتاق به انــدازه کافـــی نور دارد؟ حال جنیـــن هم عالـــی است. همـچنان ریـــه و مغـــزش در حال تکـامل اســـت و روز به روز بیـشـتـــر وزن می گیـــرد. لگـد هم که همـــچنان می زنـــد. بگذارید جولان بدهــد جایش خیلـــی تنـگ است.

وضعــیـت جنـیـن در هفته سی و هشتــم بارداری
جنیـن هچـــنـــان در حال خوردن و البـــتـه همـــچنان در حال وزنـــ‌گــیــری است. درحالی که رشـــد او نهایـــی شده امـا مغـز و ریــه‌هایش همــچـنـــان برای تکـامـــل تلـــاش میـــ‌ـــکنـنـد و این تلاش شایــد حتی بعــد از به‌ دنـیـا آمدن نوزاد هم ادامـــه پیـــدا کنـد.

مجـرای اشـــک جنین هنوز تشکیل نشـده اســت. از توانـــایـــی او در این هفته گوارش مواد غذایــی است که به ماده سیـــاه رنـــگـــی به نام «مامـــیزه» تبـدیل میــ‌شود. دستـــگاه تولید صدای او یعـنی هنــجره اش، خود را برای تولید صداهــای مخـتلـــف آمـــاده میـ‌کــند.

قد: 50.7 سانـــتــی متر
وزن: 3293 گرم

وضعیــت مادر در هفتــه سی و هشـتم بارداری
ممکـن اســت دردهــایی در کشــالــه ران یا پشت ساق پا احســـاس کنــید که این دردها نشـــانـــه قرارگیــری سر کودک به سمت لگـــن یا حرکـت او روی عضلــات کف لگن باشـد. الـــبـته گاهی سر کودک روی اعـــصـاب لگن قرار می‌گـــیـــرد که چنین وضعیـــتــی برای شما دردهــایی ایــجـاد میــ‌کـنــد. در برخی از خانم‌هــا رشــد رحـــم متوقف شده و در برخـــی دیگر همــچنــان ادامـه دارد. ممکن است شمــا از آن دســت زنان بارداری باشـــیـد که رحـــمـــتــان همــچنان در حال رشــد است احتـمـالا در ایــن هفتــه رحــم در حدود 16 تا 18 سانــتیـ‌ـــمــتر رشد کرده است. افســـردگی حالـت روحی اســـت که برخـی از بانوان باردار را گرفـــتار خودش می‌ـــکـــنـد. بهــتــر اســت به چیـــزی فکـــر نکنید جز اینـکه به زودی نوزاد زیـبــایـــتان را به آغوش میــ‌ــگیـــرید.

ممکن است افســـردگـــی را هم در دوران بارداری و هم پس از زایـــمـــان تجریـــه کنید. البـته همه مادران باردار به افســردگـــی دچـــار نمـی‌ـــشوند ممـــکن است تغیــیرات روحی را تجربــه کنــید امــا این به معـــنــای ایـــنکــه شما افــســرده هســتـــید نیســـت. اختــلـــالات خلــقی پس از زایـمان هم در یکی دو هفـته اول بعد از زایمـــان خودش را نشـــان میــ‌ــدهد. شدت این اخـتلالــات گاهــی خفیف و گاهـــی شدید است. در دوره خلــقـی پس از زایمـان ایـــن احــسـاسات را خواهـیــد داشـــت:

-عصبانــیــت نســبـــت به خود یا نوزاد
-بیـــ‌خوابــی و سردرد
-احســاس شکـست
-تنـهـایـی
-گیجـی و فراموشی

افســـردگـی وقتـــی بهــ‌ـعنوان مشکل جدی تلــقـــی میــ‌ـــشود که مادر نسبت به کودک خود احـســـاس خشم و دشمنـی داشـــته باشــد.

هفتــه سی و هشتم بارداری
بر خلاف آنـــچـه بیـــشتر مردم به آن اعتـــقـــاد دارند، هیچ دلیل علمی برای ایـن که غذاهــای تنــد بارداری را تحریـــک میــ‌کند، وجود ندارد. اگر غذاهای تنـــد بخــشـــی از رژیم غذایــی شما در طول بارداری بوده اســت، دلیلی برای حذف آن وجود ندارد. امــا اگــر آن را در ایــن دوره به برنــامه غذایی خود افــزودهــ‌اید، احـتــمال معــده درد برایـتـان وجود خواهـــد داشت. غذاهـای تنـد هیـچ ضرری به زنــان باردار نمــیـــ‌ــرسانــد امـا اگـــر شما اخـتلــال خواب دارید، ممکـن است این مواد محرک باشـنــد و بهــتر است از خوردن آنـــها اجتـــنــاب کنـــیـد. پیاز، فلـفـل، فلفــل قرمز یا دیگــر غذاهای تند می‌ــتوانـــد باعث سوزش معـده و سوهاضـــمه شوند. اگـــر علـاقـــه زیـادی به غذاهای تند داریـد طوری که نمـی‌ـــتوانـیــد آنــهـا را از رژیــم غذایــی خود حذف کنیــد، سعــی کنــید مصـرف ایــن مواد را در شام و اسـنک های عصرانه محدود و به جای آن در صبحـــانه و ناهار میل کنــید.

عرقیـات نخوریـد
عرقیـات گیاهــی نخوریــد. عرقیات گیاهی را که به هیـــچ وجه نبــایــد در دوران بارداری سراغشــان بروید معـــرفــی میــ‌ــکـنــیم. عرق سنبـــلــ‌الطـــیـب جزء عرقیات ممنوعه در دوران بارداری است. الـــبتـــه مصرف کم آن ضرری بهــ‌ـدنـــبال ندارد. با این حال توصیه میــ‌ـشود خانمــ‌ـــهــای باردار ایـن عرق را اســتفاده نکــننـــد، زیـــرا برای کلیـه مضر اســـت. عرق گیـــاهی شیـــریــنـــ‌ــبـیـان فشار خون را بالا میـــ‌برد و توصیـه میـــ‌شود خانمــ‌هایی که در دوران بارداری فشارخون‌شــان بالـاســـت، استـــفـــاده نکــنــند. عرق گیــاهی نعــنـا؛ ریفـلاکـس یا ترش کردن معـــده یکــی از مشـکـلاتــی است که برخــی خانـمـــ‌هــای باردار به آن دچار می‌ـشوند. عرق نعـنــا برای این افـراد عرق خوبی بهــ‌شـمـار نمـــیــ‌آید، چون ایـن عرق یبوست را افزایــش می‌ـــدهد و باعـــث میــ‌شود معـده ترش کند یا به بیــان دیـگـــر فرد را دچـــار ریفـــلاکــس می‌ـکــنـــد. درصورتـــی که خیلــی از خانم‌های باردار بدون آگاهـــی از این موضوع برای درمان نفخ شکــم از عرق نعنـا کمک میـــ‌گـیرند. ما به خانمــ‌های باردار توصیـه می‌ـکـنیـم در ایــن دوران به سمـــت عرق نعــنـا نروند. عرق رازیـــانه جزء عرقـــیــاتی اســـت که برای تقویت هورمون‌ــهـــای زنانه موثر است. بهـ‌همین دلــیل توصیــه میـ‌شود حتـــی‌ـالامــکــان در دوران بارداری مورد اســـتــفاده قرار نگیرد، چون از نظـــر هورمونی روی جنـیـــن چه دختر و چه پسر اثـــرات سوء می‌ـــگـــذارد. عرق گیــاهی زیــره خوردنـش در دوران بارداری توصیه نمــیـــ‌ــشود. به ایـــن دلــیـل که اگـر خانـــم بارداری (بهـــ‌خـصوص در ماهــ‌ـهــای آخـر) ایـــن عرق را مصرف کنـــد، احتمال ابــتــلــای زردی در نوزاد را بالــا میـــ‌بـــرد و حتی ممکـــن اســت پوست نوزاد را تیره کنـــد. زیـره ضدچاقـی، ضدنفـــخ، بادشـکن، تقویت اعـصـــاب، کاهش چربــی خون و… اسـت اما بهـ‌ــطور کلی عرق زیره برای خانـــم‌هـــا حتـــی افـــرادی که باردار هم نیـســـتـــنــد توصیه نمــیـ‌ـــشود. دمــکـرده چای سبز هم فشــار را پایــیــن می‌ـــآورد و باعـث کاهش قنــد، کلـــسترول و چربــی می‌شود. برای همــیـن توصیه میـ‌شود خانم‌های باردار به‌ــخــصوص افـــرادی که کم‌ـخونی دارند دور چای سبـز را یک خط قرمــز بکشند. گلـ‌ـــگـــاوزبــان هم یکی از دمـکـــرده‌ـــهــایی اســـت که اگـر زیاد مصـرف شد، ممکــن است خطـــر سقـط جنـیـن را زیـــاد کنــد. برای همیــن توصیه می‌شود گل‌ـــگــاوزبان برای خانـمـ‌ــهای بارداری مصرف نشود.

بخش خصوصی
یکـــی دیگــر از ویژگـیــ‌ـهـای قابــل توجه بیــمارستان، مجهـز بودن آن به بخشـــ‌ـــهای V. I. P اســـت. امتیـــازات بخـــشV. I. Pعبــارتنــد از اتـاقهــای زیــبـــا و منــحـصر به فرد، امـکـــان حضور دو نفر همـراه بر بالین بیمـار (همراه داشـتـن همسر بیـمــار به‌عنوان همراه بیمــار)، محیطـــی آرام و اختصــاصــی برای بیماران و همراهـــان، اهدای عکس نوزادان به صورت رایـگان، رسیــدگـی مطــلوب در امر درمان، سرویس دهـی با امـــکـانات منـــاسب در طول اقـــامت (وسایل پذیــرایی- منوی درخواســـتــی غذاها).

صنــدلـــی ماشــین
اگر ماشــیـن دارید خریـــد صندلی اتومبیـــل در رفــت و آمدهـــا خیلی به شمــا کمک میـ‌ــکـند. در هنگـام خریــد صنـــدلی اتومبــیــل به ایـــن نکــات دقــت کنـــیــد؛ـــصندلی ماشـین بایــد حتمـا علـــامت اسـتــانـدارد داشـــتـــه باشـد. در نمونه‌های خارجی علــامـــت E نشانه تسـت شدن صنـــدلـــی اسـت. برخی از انواع صنــدلــی اتومبــیل دو منـظوره اســـت و به‌عــنوان کریر هم میـ‌ـتوان از آنهـــا اســتفاده کرد، گر چه قیـمت ایـن نوع صنــدلیــ‌ــهـــا بالـــاتـر است اما به صرفـــهـ‌تـر هســتـــنــد.

پمــاد گیاهـــی
برخی از روش‌های موضعـــی برای یک زایمان راحــت مفــیــد هستـــنـــد، اســتفاده‌ــی روزانـه از روغن‌هــای گیاهـــی و مالیــدن آن‌ها به طور موضعی روی شکـم و کمــر می‌ــتواند موثر باشد. برای ایـــن کار از روغن زیتون، بادام یا کنــجــد اسـتـــفــاده کنید.

وضعــیـت جنـــین در هفتـــه سی و هشتـــم بارداری

کیف مناســب
حواستـان به کیفی که در دوران بارداری می‌ـخریـد باشــد. باید کیـفـی انـتــخـــاب کنــید که روی شکـــم تان را بپوشاند وحتـــی گاهی مثل محــافظ عمل کنــد. پس دور کیف‌ــهــای کوچک را خط بکـــشـــیـــد و بر عکـــس به سراغ کیـــفـ‌هــای بزرگ، عریض و طویل بروید. بند ایـن کیــفـهـــا نبــایـــد نازک و فلـــزی باشــد. بنـــد کیـــف بایـد پهـــن باشــد تا درســـت روی شانـه تان جا بگیرد. کیــفــتان را از جنسی انـــتـخــاب کنــیـــد که الکـی سنگـین نبــاشد.

شمع روشن نکـنـــیـد
برای تمـــیز کردن و ضد عفونی کردن وخوشبو کردن اتـــاق نوزاد از افــشــانـــهـــ‌های دســـتــی و برقـــی، شمعـــهـای معـطـر و عود استفاده نکـنـــیـــد. اتـــاق نوزدان به هیچ وسیلــه معطر و خوشبو کنــنده نیــازی ندارد. حواستــان باشــد نوزدان در روزهـــا و ماهـهای اول بهـــهــیـچ وجهنـــبایـد هوایی ممـــلو از مواد شیمیـــایی اسـتنـشاق کننــد.

درمـــان افــسردگـی پس از زایمـان
بعــضــی از زنان باردار بعـد از زایـــمــان افـسـرده می شوند. نی نی بان برای همـه مادرهــا دعــای خیــر دارد و امـــیدوار است همه مادرهـا دوران شادی بعـــد از زایمــان داشـتــه باشــنــد. امـــا مطـــالعه این کتــاب هیچ ضرری ندارد. کتاب « درمــان افــسردگــی پس از زایــمــان» در قالب یک داستـان بیـماری افسردگـــی پس از زایمـــان و شیوه‌هـای درمـــان آن را شرح می‌ـدهـد و تاکـــید می‌ــکــند که افــسردگــی پس از زایـمـــان قابل درمــان است. میتــرا معـتضــد مترجــم این کتاب از انتشــارات الــبرز است.

خونســـرد باشـــیـد
ایـن روزها شمــارش معـکوس شروع شده اسـت. هر لطــحظه ممــکـن است درد زایمان به سراغ همسرتـــان بیـــایـد. همــســـرتـان خودش به انــدازه کافـی اســتــرس و دلشوره دارد، شما لطـفـا آتش این اضطراب را با نگـرانـــی های بی مورد زیاد نکنـــید. خونسـرد باشیــد و به همسـرتـان آرامش بدهــیـــد.

لرسـتــان و خوزســتــان
در مناطق بختیـــاری نشــیــن و عشایــری مانـــنـــد ایــذه به غیــر از کاچی پزان، مراسم خاصـی برای نامــگذاری کودک دارند. در ایــن مراسم معـــمولا اسم اقوام نزدیـک نوزاد را روی او نمــی گذارنــد زیرا آن را بد شگون می دانند.اســامـــی افــراد درگذشته را نیـــز به عنوان نام نوزاد تعـــیین نمـــی کنــنـد.اسامـــی مذهبی نیز مرسوم اســت. نوزاد را 3 روز پس از تولد ،به حمام می برنـد. هفت روز پس از تولد نیز هم نوزاد و هم زائو به حمـام می روند.

اگر می خواهــید با همــه ریـــزه کاری های بستـــن ساک زایــمان مادر و نوزاد آشنـا شوید ایــنــجا را کلیــک کنـــیـد.

هفته سی و هشتم بارداری | تغییرات و رشد جنین

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.