هفته چهل‌ام بارداری | تغییرات و رشد جنین

هفته چهل‌ام بارداری بدن جنین چربی را کاملا جذب کرده و به خورد پوستش رفته و حالا حسابی تپل به نظر می‌رسد. در زمان تولد ممکن است بدنش آبی باشد یا به قسمت‌های از بدنش ماده سفید رنگی چسبیده باشد در ادامه جزئیات بیشتر هفته چهل‌ام بارداری | تغییرات و رشد جنین  را در سایت دانستن خواهید خواند با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن : انتـظــارهـــا به پایــان رسیـــد. حالا هر لحظــه و هر ساعــت باید منــتــظر دردهـای زایمان باشــیـــد. اگر کیسه آبـــتـــان پاره شد اصـــلا نترسـیـــد. هیـچ اتـــفــاقـــی نمـــی افـتـــد خیـــلـی سریـع به بیــمــارستان بروید. همه چیــز می گذرد و تمـام می شود و فقـط خاطرات خوبش به یاد می ماند . هفتـــه های تلخ و شیـریــنـی را با هم گذرانـدیم . ایـــن روزهــا قطعا قلــبتـان بیــشـتر از همیشـه می تپـــد و هیجـانتــان هم خیلـی زیـاد شده اســـت. بهــتـــریـن کار ایــن اسـت که آرامــشتـان را حفـــظ کنــید. ایـــن لحـــظه ها باید بیشتر به خودتـان افـتخـــار کنـیـد. شمـا تمام ایـــن هفـته ها را با قدرت پشت سر گذاشــتید و قطعـــا جایزه خوبی هم می گیریــد. یک جایـــزه زیـــبـا و دوست داشتـــنـــی که هر لحظــه به دیـــدارش نزدیکـتر می شوید.

هفته چهلـــ‌ام بارداری
این روزهـا پوست جنین کامـلـا نرم و صاف شده است. بدن جنین چربــی را کاملا جذب کرده و به خورد پوستــش رفته و حالا حسـابی تپـل به نظـــر میــ‌ـرسد. در زمان تولد ممــکــن است بدنـــش آبی باشد یا به قسمـــتـ‌ـــهای از بدنش ماده سفیـد رنـــگی چسبـــیـده باشــد. الــبـــته اگر دیدید بدنـــش به خون آغـــشـــتــه شده نگـــران نباشیـــد ایـــن به دلیـــل جدا شدن از جفـت است. بدن او بعد از خروج از رحــم لغزنـده و موهای سرش به هم چسبــیـده است. استخوانــ‌ــهـــای سر او هنوز سفت نشــده و استخوان‌هـــای جمجـــمه قدری از هم جدا هستنــد در زمـــان خروج نوزاد جمــجــمه به هم فشرده میـــ‌ــشود و جنین راحــت تر از کانــال زایــمـــانـــی عبور می‌کـنــد. این نرمـــیــ‌ــها تا بعـد از یک سال هم ادامـه دارد.
قد: 52.2 سانتـــی متر
وزن: 3619 گرم

تــمـــام شد. دیـگر بایــد به قول قدیـمـــی ها بارتـــان را زمـــیـــن بگـذاریـــد.یادتان باشد هنــگام زایمان اگر به صورت طبـیـــعــی باشـــد بایــد علـــاوه بر زور زدن برای بیـــرون آمــدن بچـــه، این کار را برای جفـت هم انـــجـام دهیــد، اما نگــران نبـاشـــیـد همــه چیـــز خوب پیـش می رود، کافـــی اسـت برای خروج جفت کمــی به خودتــان فشـار بیـــاوریــد جفـت بیـرون می‌آید. فقــط ایـــن نکتـه را در نظر بگیــرد که چه زایمـــان طبیعی داشـتــه باشـید چه سزارین ممکن اســـت آنــقدر احساسـاتی شوید که نتوانــیـد خودتــان را کنترل کنــیـــد و مثل دختـر بچــه‌ـهاگریه کنـیـــد. پس اگـر واقعا در ایـن لحــظـــات دلــتـــان میـ‌خواهـد گریه کنیـــد خودداری نکـنیـد و یک دل سیـــر اشک بریـزیـد. در این شرایـــط هرگز فکر نکـنیــد که بایـــد مثـل یک زن بالغ عمل کنـیــد. شما 9 ماه فشــار سنـــگـــینــی تحمل کردهــ‌ـــایـــد و زایمان به شمـا فشار بیـشـتری وارد کرده، پس گریه کنــیـــد. اگــر ایــن احســـاســـات باقـی بمـــاند ممــکـن است خودش را به صورت افســردگی بعـــد از زایمــان نشــان دهــد.

هفـــته چهلــ‌ـــام بارداری
عمـــل سزاریـن به ایـن دلایــل انــجــام میــ‌ـشود؛ یکی کوچکــ‌ـــبودن لگــن و دیگـــری به دلیل بزرگ بودن جنـین است که در ایـــن شرایـط جنـیـن نمـــیـــ‌توانـد از سطوح لگن عبور کنـد. نامـناســبــ‌بودن شرایط درون رحم، وارد شدن فشـار روی بنــد ناف و جدا شدن زود هنـــگام جفـت از جداره رحـم از جمـــلــه دلایلی است که سزارین را برای مادر باردار واجب میـ‌ــکنـــد. در عمل سزارین شما ممــکـــن است هوشیار باشیـــد چرا که از روش بی‌حـســـی نخاعی یا «ایـپـــدورال» استـفـــاده میـ‌ــشود. در عمـل سزاریـــن با بریـدن پوست و عضلات جدار شکم دیوار رحـم باز می‌ــشود و جراح به آرامی برشی در دیواره رحم میـــ‌دهد و کودک را از این طریق خارج می‌ــکـند. بعد از آن جفـت از بدن خارج میـ‌شود و جدار رحـــم را با نخ های قابـل جذبـی بخیه می زنـــنـــد. سپس عضــلــات جدار شکـم و پوست را با استـــفـــاده از همیـن نوع نخ می‌ـــبـندند. سزاریـن عملـــی اسـت که بیـشـتـر از 30 دقـیقه طول نمـی‌کـشــد.

ویتــامیـن دی با جذب بیشـتر کلـــسیم، باعـث استـــحــکــام استــخوانـــ‌ـــهـای شما و کودکـــتان می‌ـشود. مادران شیرده بایـد حداقـــل روزانــه 3 وعده شیـــر کم چرب یا بدون چرب یا شیـــر سویا مصــرف کنند تا از میزان دریافـــت ویتامـیـن دی کافـی اطــمینان حاصل کنند. حتــما درباره فواید شیــردهــی شنیدهــ‌ـــایـد. شیـــردهی علـــاوه بر انــتقـال مواد مغـــذی و آنـــتـی بادیـ‌هـای مهم به بدن کودکـــتـــان، برای شمـا نیــز فوایــدی دارد:
-شیردهی پس از زایمان، باعث ترشــح هورمون‌هـــایــی میــ‌شود که خونریـزی رحـــم را کاهـــش میـ‌ـدهد و مرحـــله ترمیم بدن‌ـــتــان را سرعــت میـــ‌ـبـــخــشـــد.
-در دوره شیردهی، شما به 2500 کالری در روز احـتــیاج داریـد که حدود 500 کالــری بیـــشـتر از مقــداری است که در حالـت عادی (قبـل از بارداری) مصـرف میــ‌ــکـردیــد. نگران اضافـه وزنـ‌تـان نبـاشید. شیـردهـــی باعـث سوزانــدن کالری اضافــی در بدن شمـــا می‌شود.
-شیردهـی هورمون‌هــایـی ترشـح میــ‌کنـــنــد که باعث شادی و احـــســـاس خوب در شمــا میــ‌شود.
-شیردهی هزینـــه کمـتــری را برای شمـا به همــراه دارد و از نظر اقـتـصـــادی به صرفـــه اســت.

از نردبــان بالــا نروید
انـجــام کارهـــایـی که نیـــاز به اسـتفــاده از نردبــان دارنـــد برای زنـان باردار ممنوع است. در دوران بارداری حفظ تعـادل بدن بر روی پلـــهــ‌ـهای باریک مشکــل است. کارهـایـی که باعــث خستگی زیاد بدن میـــ‌ـــشوند مانــنــد تمــیزکـردن دیوارهــا، شستـــن و نظافت جاهای مخـتــلـف هم بهـتر اســت به فرد دیـــگـری سپرده شود.

دوستـدار مادر
بیـمـارسـتــان دوستـــدار مادر و کودک مکـانی اســت که وقتی هر مادری در هر زمانی از بارداری، زایــمان و تا شش هفته پس از زایــمان با هر وضعـیــتـــی از سلـامــتــی به آن مراجــعــه کرد، خدمـت اثــربـــخـــش و کارآمـــد دریـافـــت کند؛ به صورتی که سلــامت جنین و نوزاد او در ایـن مکـــان تامــیــن شود و این حضور برای او خاطـرهــ‌ـای خوشایند از فرایند بارداری و زایــمــان باقی بگذارد.در عیـن حال، کاهــش مرگ و میـر مادران و نوزادان براثــر عوارض بارداری و زایمـان و پس از زایــمان، کاهش میزان سزاریـنـــ‌هــای غیـرضــروری، ترویج روش‌ــهـای مختــلف زایــمان طبــیعی کم‌درد یا بیــ‌درد به گونه‌ــای که مادران حق انـتــخاب داشـتـــه باشـــنـــد، بهـبود کیــفیـت خدمات بیمارسـتانـــی در فوریـــت‌هـای مامـایـی و زایـــمـــان، کاهش تاخـیـــر در شروع درمان مادران در معـــرض خطـر، طبیــعـی بودن روند زایــمـــان، آزادی عمــل و اســـتقلــال مادر و مسوولیت‌پذیــری ارائه‌ـدهندگــان و گیــرندگـان خدمــت از جمـلـه اهـــداف کلی این بیمــارســتـــانـ‌هـا محسوب میـ‌ـشود. بیــمارسـتـــان دوستـدار کودک به زنـــان باردار درباره فواید و مزیـتــ‌ـــ‌ـهای شیـــردهی آموزش می دهـــد. به مادران برای شروع شیـردهـی ظرف نیـم ساعــت پس از تولد کمک می کنـــد و روش شیــردهــی و تداوم آن‌ را به مادران آموزش می دهد، حتــی اگر باید از نوزاد خود جدا باشــند.چنین بیمارســـتـــانــ‌هایـــی بایـد؛ به نوزادان تازهـــ‌متولدشده هیــچ غذا یا نوشیدنی دیگری غیــر از شیـــر مادر و حتـــی آب ندهنــد، مگـر اینکــه پزشک تجویز کرده باشد. اصول اولیـه مراقـــبـت از کودک را به مادران آموزش دهـند که اجازه می‌دهــد مادران و نوزادان بدون مشکل با یکدیـگـر باشـــند. اصول تغـــذیــه صحــیـح با شیــرمـــادر را به مادران آموزش دهــند و او را به ایــن امر تشویق کنـنـد. به نوزاد به غیـر از شیــر مادر، هیچ ‌نوع پســتـانــک، شیـشـه شیر یا… ندهنـد. زمان ترخیـص از بیمـــارسـتان، مادر را به گروه‌هـا یا مراکز شیـردهــی و پشــتــیــبان شیــردهــی برای هر نوع کمک معـــرفـی کننـد. در بیــمارسـتان دوستـدار مادر کلاس‌ـــهـــای آمادگـــی برای زایمان در دوران بارداری برگزار و به مادران مطابـــق پروتکـــل‌ـــهای رسمـی مورد تایــید وزارت بهداشــت، مطالـب آموزشـــی عرضه میـ‌ــشود. در این بیــمـارســتـانهـا امـــکـــان عرضه خدمات مراقبــتـــی و پاراکـــلینیــکــی در فوریـــت‌ـهـــا و اورژانــســ‌ـــهـــای مامایـی و زایــمـان برای مادران و نوزادان در معـرض خطــر در همـــان محـــل یا از طریـــق ارجاع منــاسب و به موقع مادر فراهـــم است. ایـــن خدمات شامل امکان تزریق خون، خدمات جراحـــی، آزمـــایــشـــ‌هـــای پاراکلـــینـــیــک، خدمــات مراقـــبــت ویژه برای مادران و نوزادان، ارائه هر روش با توجه به باورهـا و اعتـــقادهــای مذهبی و فرهـنگـــی مادر است. همـــچـنین شرایـط برای حضور همراه آموزش دیده در کنــار مادر بهـــ‌ـخصوص در زمـــان زایمـــان در بیمـارستــان فراهــم اســـت.

لباسشویی کودک
بهـتـــر اســـت لباس نوزادان را جدا بشوییـــد. لباسهای پدر و مادر و یا بچـهـــ‌ـــهای دیـــگـر به دلـیــل داشـــتـن آلودگـیهای خاص خودشان از قبــیــل گرد و غبار بیـــرون از منزل، آلودگـــیـهـای محـل کار پدر و مادر، مواد آرایــشـی و بهداشتی پدر و مادر و آلودگـیـــ‌ـهـای محل بازی و مدرســه بچهـ‌ــهـــای بزرگـتر… بهـتـر اسـت جدا از لبـاســـهـــای نوزاد شسـته شود. به دلـیل ایـنـــکـــه سیستــم دفاعـــی بدن نوزادان و کودکان تکــمیـــل نشـده است، کوچکــتـــریــن و ضعیـفـــتریـن میـکــروبهـا میـــ‌ــتواننـــد ایجاد بیماری و حتــی حســـاسـیتـــهـای پوستـــی کنــد پس بهـــتر است برای او یک ماشــیــن لبـاسشویی کوچک تهـیـــه کنـیـــد. ایـن ماشیــنـهـــا به دلـیـــل داشـــتـــن محور عمودی چرخـش پروانه و شســتـشوی دوطرفه پس از چرخــش چنـد ثانیـــه ایـــی، جهــت چرخش را عوض میـ‌کند و مثــل شسـتشوی دســـتـــی تمــیزتریـــن حالـــت شســتـشوی لبـــاس را دارند.

پیــرهـن گل ریـز بپوشیــد
برای ایــن روزها بهــتـــر است لباســـهایـــی بپوشیــد که طرحـــهــای ظریــف و ریـــز دارند. ایـن طرحــهـا شما را لاغـرتــر و البـتـه خیــلـی شیک تر نشان می دهنـد. یادتــان نرود زمـستان و تابـــسـتـــان و ماه پنـــجم و ماه آخر هم ندارد. لباس یک زن باردار نبـــاید از الــیـــاف مصنوعی و رنــگـــهـــای شیمیـــایـی تهیــه شده باشــد.

سطــل زبــالــه دردار
اگــر میــ‌خواهیـــد برای اتــاق کودکـــتـــان سطـل زبـــالـه هم در نظر بگـیریــد، بهتـر اسـت از سطــل زبالــه در دار برای اتاق فرزنـــدتـان اســتـــفاده کنــید. کودکـان به ویژه کودکان نو پا عادت به همـــه وسایل اتـــاق خود دست بزنـند و ممـکــن اســت که محــتویات آن را درون دهـان خود بگــذارند. حواسـتـــان باشــد در سطل زبـــالــه طوری سفــت و چفـت شود که کودکـتــان به هیچ وجه نتواند آن را باز کند.

حرفــهـای شیریــن بزنــید
اگـر هنوز پدر نشده اید و همـسرتــان باید تحــت نظـر باشد تا وضع حمـل به خوبی صورت گیــرد به هر بهانــهــ‌ــای راهــی بیمـارســـتــان شوید. شک نداشتـه باشیــد که او از دیدن هیچ کس به انــدازه شمــا خوشحــال و پر انــرژی نمـــیـ‌شود. شاید کمی زایـــمـان همـسـرتـــان به تعویق افـتاده باشــد به همـــیــن دلیــل او کلـــی استــرس و اضطـــراب دارد. سعی کنید با خلــاقیــت و حرفـــهـای جالـــب و شیرین اســتــرس او را کم کنـیـد.

هفته چهل‌ام بارداری | تغییرات و رشد جنین

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.