هفته چهل و دوم بارداری | رشد جنین هفته آخر بارداری

هفته چهل و دوم بارداری اگرچه برای نوزاد کاملاً طبیعی است که بعد از موعد مقرر متولد شود، شما و کودک تان باید در این هفته بیشتر مورد توجه باشید برای اینکه مطمئن شوید همه چیز خوب است پزشک شما به احتمال زیاد کودک شما را که از تاریخ تعیین شده تولدش گذشته بررسی خواهد کرد در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر هفته چهل و دوم بارداری | رشد جنین هفته آخر بارداری را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن: هنــگـــامـی که ایــن کودک بالــاخره به دنیـــا می آیــد احتـــمالــاً پوست او خشـک، ترک خورده، پوستــه پوستـــه و یا چروکیـده اســت که تمام این موارد کامـلاً موقتـــی اســت. به ایـن دلـیـل اســـت که ورنـیـــکس محـافظ در هفتـــه گذشـته برای پیشگویی تاریخ زایمـــان ریختــه شده اسـت. یک نوزاد کنـدرو نیـز ممــکـــن است ناخـــن های بلـندتـر، احتمـالاً موهای بلنــدتر داشـتـــه باشـد یا کمـی یا هیچـــکـــدام از آن پرزهـــا (کرک های جنـــیــنـی) را نداشتـــه باشـــد. او همـچنــین هشـیارتر اســت: “ســلـــام، مامــان!”.

تأـخیـــر در زایــمــان

خب، تاریـــخ زایمان آمـد و رفـت … دو هفتـه پیش. شمـا همچـــنـــان باردارید مثل همــیشـــه (بیــشــتــر از همیشه باردارید) و کودک شمــا هنوز هم با خوشحـالـــی (خیـــلی خوشحـــال؟) در رحـــم پناه برده اسـت و به نظر می رسد هیچ عجــلــه ای برای تکان خوردن ندارد. در هفـته ۴۲ بارداری تنـها شمـا نیستــید که در ناامیدی به سر می برید، نوزاد شما هم از این تأخـیـــر ناراحــت اســت. بیشــتـــر نوزادان برای تولد جدول زمانـــی خاص خود را دارنـد. کمــتر از ۵% از نوزادان در موعد مقرر خود به دنــیا می آینـد. اکـثـــر نوزادان تا ماه دهم همـــچــنان به رشــد خود به خوبی ادامه می دهـــند (با ایــن حال ممکـــن است ایـــن “پیشرفــتــ” را از مدت ها پیـــش احــســـاس نکـرده باشیــد) ، امـا مطمئن باشــید پزشـــک شما به احـتمــال زیـاد بر کودک شمـــا از طریـــق انـــجـام تســـت های بدون استرس و بررســـی پروفایــل بیوفیزیــکــی نظـارت دارد. مورد دیگری برای اطـــمــیـــنـــان وجود دارد: هرگـاه کودک شمـــا تصـــمـــیـــم گرفـت که متولد شود، شمــا هم با آغوش باز به سراغ آن بستــه شادی کوچک می روید. هم آغوشی هایتـان مبـارک!

بدن شما در هفـــته چهــل و دوم

در حالیــکـه ممـکــن اســـت ایـــن احـساس را داشته باشـــیــد که ایــن بارداری برای همیشه ادامه دارد، مطالـــعــات نشان می دهــند که ۷۰% از حاملـــگـی های دیررس اصلـاً دیررس نیستــنـــد. ایــن اشتبــاه ناامـــیـد کنـنده معـــمولاً به دلیل خطایی در زمـان لقاح اسـت، که به لطف تخمک گذاری نامنـــظم و یا عدم قطـعـیت مادر در تعییـن تاریــخ دقــیــق آخـریـــن سیکـــل قاعدگـی خود به وجود می آید. حتی اگــر شمـــا از آن ۲% خانـم هایی باشـــیـد که واقـــعـاً از تاریخ زایمان تان گذشـــته باشـد، بدانید که پیش از پایان این هفــتـــه، کودک شمـا خودش به دنـیـــا خواهــد آمــد و یا پزشـــک شما القاء زایـمـــان را انـــجام خواهد دهـد. البـــتــه، شما احـتـــمالـاً از ایــنـکه همه درخواست دیدن کودک شمــا را دارنـد ناراحت هستـیــد. امـا اگـــر صبـــر کنید نکــته قابل توجهــی وجود دارد: تا هفــتــه آیــنده نوزادتـــان را در آغوش می گیریـــد.

هفته چهل و دوم بارداری | رشد جنین هفته آخر بارداری

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.