تصاویری از همسران و بازماندگان دریانوردان نفکتش سانچی

نفتکش ایرانی در دریای چین که دچار آتش سوزی شده بود دیروز کاملا غرق شد و کارکنان و دریانوردان در این کشتی زنده زنده سوختن و دل مردم ایران را جریحه دار نمودند خانواده های و بازماندگان این کشتی نفتکش خیلی ناراحت می باشند و در مصاحبه هایشان گفته اند که ما منتظر همسرانمان می باشیم در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر تتصاویری از همسران و بازماندگان دریانوردان نفتکش سانچی خبری دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

تصاویری از همسران و بازماندگان دریانوردان نفتکش سانچی

تصاویری از همسران و بازماندگان دریانوردان نفتکش سانچی

تصاویری از همسران و بازماندگان دریانوردان نفتکش سانچی

تصاویری از همسران و بازماندگان دریانوردان نفتکش سانچی

تصاویری از همسران و بازماندگان دریانوردان نفتکش سانچی

تصاویری از همسران و بازماندگان دریانوردان نفتکش سانچی

تصاویری از همسران و بازماندگان دریانوردان نفتکش سانچی

تصاویری از همسران و بازماندگان دریانوردان نفتکش سانچی

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.