هنرپیشه های ایرانی که به هم علاقمند شده و ازدواج نموده اند

هنرپیشه های زیادی با هم در سرکار علاقمند شده و ازدواج نموده اند این بازیگران همگی مشهور می باشند و شاید شما این بازیگران را کاملا می شناسید ولی از ازدواج این بازیگران بی خبرید در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر هنرپیشه های ایرانی که به هم علاقمند شده و ازدواج نموده اند را در مجله خبری دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش مجله خبری دانستن : ازدواج هنــرمـندان , در بین هنرمـــندان ایرانی، کم نیســتـنـد کسـانی که شریـک زندگــی خود را از دنــیای هنــر انــتـخـــاب کرده و زنـــدگی مشـــترک خود را اینـگونه رقم زده‌ــاند. ازدواج هنـــرمــنـــدان گرچـه خبرهـای بســیـــار با خود به همراه دارد، اما همواره یکی از جذاب‌تــریــن بخــش زندگی هنــرمـــنـدان اســـت.

نکـــتــه جالــب توجه در این گونه ازدواج‌ـــهـا، پرورش فرزنـدان هنــرمنـد است تا جایـــی که لیــلــی رشــیــدی و باران کوثری از جمـله بازیگـران مطــرح سینـمـــایـی هســتـــنـد. در ادامـــه ایـن مطــلــب می‌ـتوانـــیـــد با برخی از زوج‌ـهای هنـری آشـــنا شوید.

علــی مصــفا و لیـلـــا حاتـــمـی

علــی مصــفا و لیلا حاتــمـی، شنـاخـتــه‌ـــشـــدهـ‌ترین زوج هنریــ‌ـاند که هر دو در خانواده هنری پرورش یافـته‌ـاند. علی مصـــفـا فرزند مظــاهـر مصفا و دکتــر امیربانو کریمـی است و لیــلـــا حاتمی نیـز تنــها فرزند علی حاتـــمـــی و زری خوشگام است. حاصـــل ازدواج ایـــن دو زوج هنـــری، مانی و عســـل است.

بــیوگرافی لیــلا حاتمـی

لیـــلـــا حاتمی (زاده ۹ مهر ۱۳۵۱ در تهران) هنـرپــیـشــه سینـــما و تلویزیون ایــران و از اعضــای آکــادمـی اسـکــار اســـت.
وی فرزنــد علــی حاتــمی و زری خوشکـــام و همــسر علـــی مصــفا می‌ـــباشـد.
لیــلــا حاتـــمـــی با کسب چنـدیـن جایـزه از جشـنواره‌ـهــای داخــلی و خارجی یکــی از موفقــ‌تــرین بازیــگـران ایـــرانـــی از لحاظ تعــداد جوایـز دریافتــی است.

بیوگرافی علــی مصـــفا

علـی مصفا، هنــرپیـشــه و کارگـــردان و تهــیــهــ‌ــکــننـده ایرانـی اســـت.

او در سال ۱۳۴۵ در تهـــران متولد شد. وی فرزنــد مظاهـر مصــفا و امـیـربــانو کریـــمی اســـت.
همچــنین وی همسـر لیـــلا حاتمـــی (بازیـــگـر سیــنــمــا) و نوه برادر حسـیـنـعلی خان نکیـــسا موسیـــقیدان و خواننده اسـت.
او فارغــ‌ـالتحصیل رشتـــه عمــران از دانـشکــدهـٔ فنــّــی دانشـگاه تهــران در سال ۱۳۷۴ است.

علی مصفا دو فیــلـم بلندش را با نام‌ــهـای سیـمای زنی در دوردســت و پله آخر با حضور لیلـا حاتـــمـی کارگردانی کرد. وی در سال ۱۳۹۱ عضو هیئت داوران جشنواره اوسیان سینه فن هند بود.

جـهانـگــیـر کوثری و رخشــان بنیـ‌ـاعـــتـــماد

جهـــانـــگیــر کوثری را علاوه بر تهـیه‌ـکنــنـدگـــی سینما، بیشتر به عنوان گزارشگر برنــامـــهــ‌هـــای ورزشـــی میـ‌ـشنـاسیـم. او که فارغ‌ــالتحصـــیل رشــته کارگــردانـــی سیـنـــما از دانشکـــده هنـــرهای درامــاتـــیــک اسـت، همـــســـر رخـشــان بنیــ‌ـاعــتماد و پدر باران کوثری است.
بنیـــ‌اعتـمـــاد نیز یکی از شناخـــتــهـــ‌ــشــده‌ترین کارگردانان، فیــلــمنــامـــه‌نویسان و تهیهــ‌ـکننــدگان زن اســت که در پرونده کاری او آثــاری چون روسری آبـــی، گیـــلــانه و خون‌ـبــازی ثبـــت شده است.

بـــیوگرافی رخشـان بنـــیــ‌ـاعتـــمـــاد

رخـشنـده «رخشــان» بنیــ‌ــاعــتماد (زاده: ۱۴ فروردیــن ۱۳۳۳ – تهران)، کارگردان، فیـلــمـ‌نــامه‌ـــنویس و تهـــیــه‌ـــکــننده ایـــرانـی و از اعضــای آکـادمـی اسـکار اســـت.
فیلـــمـ‌ــهـــای او در جشـــنوارهـ‌ـهـای بیـن‌ـالـملـلی مورد تحـــســین واقع شدهـ‌ــانـــد و توانـــستهــ‌ـــانـــد در داخــل ایــران هم توجه تمـاشـاگران و منتــقــدین را به خود جلــب کنــنـــد.

او همسـر جهـانـــگـیر کوثری و مادر تنـدیس و «باران کوثری» اسـت.
بنـیـ‌اعتماد در هفـــتــاد و یکـمـیـــن جشـــنواره فیــلــم ونیز در سال ۲۰۱۴،
جایزه بهـــتـریـــن فیلمـنامه را برای فیلـــم قصهـــ‌ــهــا به دست آورد.

بیوگرافـی جهانـگـــیــر کوثری

جهـانگیـــر کوثری (زادهـٔ ۱۳۳۰ در تهران) تهــیــه‌کنــنده، مجـــری، فوتبــالـــیـسـت، گزارشــگر فوتبـــال و روزنــامه‌ــنگـار ایــرانی است. او همـسر رخـشان بنـیـ‌اعـتمـــاد و پدر باران کوثری اسـت.

رامــبد جوان و نگار جواهریـــان

رامبد جوان، هنرپیــشه، مجــری و کارگـردانی اسـت که نامــش همواره با شیـطـنـــتــ‌های خاص او همــراه اســت. جوان که با نقش «فریـد صباحـی» در مجـــموعه خانه سبز شنـــاخـــته شد، این روزها با خندواه نام خود را به یک برند در هنرهـــای تصویری ایران تبدیل کرده اســـت. ازدواج او با نگـار جواهریان سال پیـش علـــنــی شد، جواهریـــان بازیگری توانـــا و خوش سابـقــه در تئاتـر و سیـنــماســت که آثـــار برجــســتـه ای چون “قـــنـدون جهـیـزیهــ” و “حوض نقـاشــیـ” رادر کانــامـــه خود دارد. رامبد جوان پیش از ازدواج با نگــار جواهــریان، همســـر سحـر دولتـشـــاهی بازیــگـر سیــنمـا و تلویزیون بود که ایـن زنـــدگـــی مشـتــرک دوام نیافت.

بیوگرافی نگـار جواهـــریــان

نگـــار جواهـریان (متولد ۲۲ دی ۱۳۶۱ در تهـران) بازیــگر سیــنـــما ، تلویزیون و تئاتر ایران اســت.
او در بیـست و هشتــمـــین جشـنواره فیـلـــم فجـــر موفق به دریـافــت جایـزه سیـمـرغ بلورین در رشــتــه بهتـریـن بازیــگــر نقــش اول زن برای فیلـم طلا و مس شد.
وی در چهــاردهــمـــین جشن خانه سیـــنـمـــا نیـز برای فیلـــم سیـــنمایــی طلــا و مس تندیس بهـــترین بازیـگر زن نقش اول را دریافـــت کرد.

وی در دوبلهــٔ فارسیـــِ فیــلـــم کمـپ ایکس ری (۲۰۱۴) یه جای کریستـــین اســـتوارت حرف زده اســت.همــسر او که رامبد جوان است او راجع به رامــبــد جوان گفــتـه کار رامــبـد بازیـگـری اســـت و من هم همیـــنطور و برای همـــین به خوبی یکدیگـــر را از نظــر کاری درک می کنـــیــم.

بــیوگرافـــی نگــــار جواهـــریــان

نگـــار جواهـریان (متولد ۲۲ دی ۱۳۶۱ در تهـران) بازیــگر سیــنـــما ، تلویزیون و
تئاتـــر ایــران اســت.
او در بیـــست و هشتــمـــین جشــــنواره فیــــلـــم فجـــر موفق به دریــــافــت جایـــزه سیــمـــرغ بلوریـن در رشــتــه بهـــتـریـن بازیــگــر نقــش اول زن برای فیــلـم طلــا و مس شد.
وی در چهــاردهــمـــین جشن خانه سیـــنـــمـــا نیـز برای فیـــلـــم سیـــنمایــی طلــا و مس تنــدیـــس بهـــتریـــن بازیــگر زن نقـــش اول را دریــافـــت کرد.

وی در دوبلـهــٔ فارســیـــِ فیــلـــم کمــپ ایــکس ری (۲۰۱۴) یه جای کریســـتـــین اســـتوارت حرف زده اســت. همــسر او که رامـبـد جوان است او راجع به رامــبــد جوان گفــتـــه کار رامــبـد بازیـــگــری اســـت و من هم همیـــنطور و برای همـــین به خوبی یکــدیگـــر را از نظــر کاری درک می کنـــیــم.

نـیـــما فلـــاح و سحر ولدبـــیگـی

بدن نرم و نوع بازی نیمــا فلــاح او را از سایـر بازیـگـران متــمــایز میـ‌کــند و همـیــن موضوع باعــث شد تا در مجموعه‌های طنـــزی چون ساعت خوش، جنـگ ۷۷ و ببــخشــیــد شمــا به خوبی بدرخـــشـد و مدیـری را از خود راضــی نگه دارد. هرچـــنـــد که سحر ولدبـیگـــی نیز تا مدتــ‌ها در مجـموعه‌های مدیـری حضور داشــت و به طنـزهـای پاورچـــیـن و نقطهـــ‌ــچین جذابیـــت بسیـار می‌بــخشید و ایـن روز ها به دورهمیـــِ مدیـری بازگشتـــه اســـت. ازدواج ایـن زوج دوست داشـتـنـی چند وقت پیـــش ۱۶ سالـه شده و یکـــی از خوشبخـت تریــن های لیست ما هســـتـنــد.

بــیوگرافـــی نیـمـــا فلـــاح

نیـما فلـــاح علئی (زاده ۱۳۵۱ تهـــران) بازیگر ایرانـــی تلویزیون و سیـنمــا اســت. وی همــســر سحـر ولدبـیـگی (بازیـــگر) و دارای مدرک کارشــناسی گرافـــیک مطبوعاتـی است.

او بازی در تلویزیون را با نقـــش دستـیـار درک (هنــرا) در مجموعه طنز ساعت خوش به
کارگـــردانی مهــران مدیری آغاز کرد و پس از چند سال وقفـه دوباره با مهـــران مدیـری در برنامـه جنـــگ ۷۷ فعــالـیت بازیــگــریـــ‌اش را ادامه داد.

بیوگرافــی سحر ولدبیــگی

سحــر ولدبیـــگـی (زاده ۱ تیـــر۱۳۵۶، تهران) هنرپـیـشه سیـــنــما و تلویزیون ایـران اسـت.وی دختـــر مســـعود ولدبیـگی و همـسـر نیـمـا فلــاح است.

وی دارای مدرک دیــپـلم اداری بازرگانـی از هنرسـتـــان شهید مدرس اســـت. سحـر ولدبیگی یک دوره بازیـگـری را در کارگاه آزاد بازیـــگـری گذرانــد و پس از بازی در چند مجموعه تلویزیونی، با سریال «دختران» شنــاخـــتـــه شد.

مهراب قاسمـ‌خـــانی و شقـایـق دهـقان

مهـــراب نویسـنـده مجموعه «پاورچیـن» بود و شقـــایـــق بازیـگر ایـن مجـموعه.همــین حضور باعـــث آشـــنــایــی‌ـــشـان و زمــینــه ازدواجشــان را فراهـم کرد.شقایـــق دهـقان علــاوه بر بازی در ایـن مجـموعه، کارهــای غالبا طنزی چون مسـافـران، دزد و پلــیـــس، ساخـــتـمان پزشکان و باغ مظفـر نیـــز در پرونده خود دارد.

مهـــراب قاسم‌ـخـانــی نیــز که با نگارش فیــلـــمنـــامـــه های طنـــز شنــاخــته میــ‌شود و مجموعه‌ــهای بسـیـــاری را در پرونده کاری خود ثبـت کرده اسـت.حاصـل ایـن ازدواج پسری به نام «نویان» اســـت.

بیوگرافی شقــایــق دهــقان

شقـایـق دهـقان (زادهـٔ ۴ اسفـــند ۱۳۵۷، گیسن، آلــمان بازیگـر و نویسندهٔ ایـــرانــی اســـت.
همـــســر او مهراب قاسمــ‌خانــی نویســـنــده و طراح صحــنــهـــٔ کارهــای نودشبـی تلویزیون اسـت که در جریـان مجموعهٔ تلویزیونی پاورچـیـــن با هم آشــنا شدنـد.عمده فعـالــیت وی در سریــالـ‌ـــهای نودشبـیــِ مهران مدیــری اســـت.
از بازیــ‌ـهـــای معـروف او ایـــفـای شخصـــیـت خانم شیـرزاد در مجموعهـــٔ تلویزیونی ساخــتـــمـان پزشـکــان به کارگــردانی سروش صحــت در سال ۱۳۹۰ است.
او از سال ۱۳۹۴ در برنـامــه خنـــدوانـــه، به اجــرای اسـتنــد آپ کمـــدی پرداخــت
و در سال ۱۳۹۶ به همراه مهراب قاسمــخــانـی به عنوان داوران بخش اســـتــند آپ کمـــدی
جشنواره هنـــری پارسی زبانــان اروپا انـتخاب شدنـــد. /ازدواج هنـرمــنــدان

بیوگرافی مهـــراب قاسمـخانی

مهـراب قاســمـــ‌خانی در ۱۶ آذرمـــاه سال ۱۳۵۰ در تهران به دنیـا آمــد.او طراح دکور و نویسنده میــ‌باشد.پس از پاورچـیـن با شقـایق دهـقـان ازدواج کرد که حاصــل ایـن ازدواج پسـری اســـت به نام نویان.

فعـــالیـت جدی‌ـاش در صدا و سیمـا را در سال ۱۳۷۸ و با برنــامـــه ببخشید شما؟ که برنــامـهــ‌ای طنـــز به کارگردانــی مهران مدیــری بود آغـاز نمود.
امــا به گفته خود او اوج کارهای هنــریــ‌اش به سریال تلویزیونی پاورچـــین برمیــ‌گردد.
در زمــستان ۱۳۸۲ تا بهـار ۱۳۸۳ مجموعه طنز نقــطـه‌چــیـــن را با نوشتـهـــ‌ـهـای خود یاری رســـانـدند.پس از آن در پاییـــز و زمـــستان همان سال به همـراه برادر بزرگ خود پیمـان قاسـم خانـی و همـــســـرششقایـــق دهـقان، مهدی مظـــلومی را در ساخـــت طنـز کمربنـــدهــا را ببــنـــدیم یاری رسـانـدنـــد.
پس از مدتـی در پایــیز و زمـــستـان ۱۳۸۴ از فیـلمـــ‌ـــنــامـــهـ‌ــنویسـان شبـــهای برره شد و سال ۱۳۸۵ را با باغ مظـفر به پایـــان رسـاند.

کار بعدی او در تلویزیون نیـــز مجـــدداً همـکــاری با پیـمان قاسـم خانی در نوشتـــن فیـــلمنـــامــه سریال مرد هزار چهـره به کارگـردانی مهـــران مدیری بود که نوروز۱۳۸۷ از تلویزیون پخــش شد.وی در تابــســـتـان و پایـیز ۱۳۸۸ سریـال مسافران را به کارگـــردانی رامـــبـــد جوان روی آنـتـــن داشت.
یکی از موفقـــ‌ـــتـریـــن کارهــای مهراب، سریـال ساختمان پزشکـان به کارگـردانی سروش صحـــت بود که تابســتان ۱۳۹۰ از شبکه سوم سیما پخـــش شد.

آخــریــن کار پخش شده از او سریـال پژمان به کارگـردانـــی سروش صحـــت اســـت.
در سال ۱۳۹۵ وی با کارگـــردانــی و نویســندگی در مجــموعهٔ دورهـــمـی پس از چنـد سال ممنوع‌الکـاری در تلویزیون به تلویزیون برگـشت ولی به دلـیل مشکـــلـــاتی از نوشته شدن اســم او در تیــتـــراژ ممــانعت شد. پس از پخش ۱۲ قسمــت از ایـــن مجموعه، وی حتی از ورود به لوکیشـــن مجموعه نیــز منـــع شد.

ازدواج هنـرمنـــدان ایرانی

محمود پاک‌ـنیـــت و مهوش صبــرکن

پاک‌ـنـیت با فیلم «گشتیـــ‌ـها» به عرصه بازیگری وارد و با «روزی روزگــاری» شناخـتــه شد.
او که نشـــان درجه یک هنــری از وزارت فرهـنگ و ارشاد اســـلامـــی دارد، همـسر مهوش صبــرکن،بازیـــگر سیـــنـما، تلویزیون و تئاتر است.ایــن زوج در آثـار متعددی نظـــیر “یوسف پیامبـر” و “پــس از باران” با هم هم بازی بوده اند.

بیوگرافـــی محـمود پاکــ‌ نیـــت

محمود پاکــ‌ــنـــیـت (زاده ۱۰ دی ۱۳۳۱ در کازرون) بازیـگر ایرانـی است.
محــمود پاک‌ـنیت، از سال ۱۳۴۸ در زمــیـنهــٔ تئاتـر شروع به کار کرد و در ۵۲ نمـــایـــش حضور یافـت.وی در سال ۱۳۵۲ به استــخـــدام اداره کل فرهنـگ و هنـــر درآمد.
از سال ۱۳۶۷ به فعـالیــت در عرصه سیـــنمـا و تلویزیون پرداخت و موفق به اخــذ درجــهــٔ یک هنـــری از وزارت فرهـنـــگ و ارشـــاد اســلـــامـی گردیـد.

با مجــموعه پرطرفـدار روزی روزگــاری به محـــبوبیت دست یافت؛ و محـــبوبیت او
با مجـموعهـــ‌های پدرسـالـــار و پس از باران ادامـــه یافـــت.
او در سریــال یوسف پیامــبر در نقـش یعــقوب ایفـای نقـش کرده‌ـاسـت.
وی همسر مهوش صبـرکن (بازیـــگــر تئاتـر، سیــنــمــا و تلویزیون) است. وی در سریال شهرزاد در نقش جمـشید پدر شهرزاد به ایفـای نقش پرداخــت.

بیوگرافــی مهوش صبـــرکـن

مهوش صبرکـن (زاده ۱۳۳۹ در شیـــراز) بازیـــگـر اهـــل ایران است.

مــاجـــرای ازدواج هنرمنــدان ایـرانی

حمـــیـد سمـنـــدریــان و هما روستــا

مرحوم حمـیـــد سمـــنـــدریـــان را به حق پدر تئاتر میـــ‌دانــند چرا که هنرمنـدان بزرگــی چون
عزتــ‌الـلـه انتـــظـامی، رضــا کیـــانـــیـــان، مهــدی هاشمــی، شهــاب حسیـنی، قطـبـــ‌ـالــدیـن صادقــی و حمیـــد فرخ‌نژاد زیـر نظـر او شاگردی کرده و درس آموختـه‌ـانـــد.

سمندریـان بیــن سالـــ‌ها ۵۱ تا ۵۷ به دعوت پروفسور رگــن‌بـــرگ استاد دانـشــگاه مونیخ
و کارگــردان تئاتـــر به انسـتیـتو گوته دعوت شد و نمایـــشــ‌ـنامـــه‌هــای بسیــاری را
با بازیــگـــران آلــمانــی روی صحــنـــه برد. این هنرمنــد ارجمــند، سال ۹۱ از بیـــن ما رفت و فعالیـــت‌ـــهـای خود را به همــسرش همـــا روستا سپرد تا اینکه چنـد سال بعـد بانو روستــا هم تئاتــر را تنــهاتر گذاشـــت و به پیش همــسرش پر کشید.

روستـــا علــاوه بر فعالیت در رشــته تئاتـر، در فیـلـمــ‌هایــی چون پرنـده کوچک خوشبـختــی،
از کرخــه تا رایـــن و تمــام وسوسه‌هــای زمین نیــز بازی کرده است. حاصل ازدواج ایـــن دو هنرمند، کاوه سمـــنـدریـــان اســت.

بیوگرافی حمید سمندریان

حمـید سمــندریـــان (۹ اردیبـــهـشـت ۱۳۱۰ – درگــذشتهٔ ۲۲ تیـر ۱۳۹۱ خورشــیدی) کارگردان وآموزگارِ ایـرانـیـــِ تئاتـر و بازیـگری بود. سمـنــدریــان از سرآمدان نسلـی از کارگـردانان نمــایــش
به شمار میــ‌رفت که با کارگـردانـان نامـــدار دیـگـری چون عبــاس جوانـمـرد، علــی نصــیــریـــان، بهرام بیــضایــی،رکن‌ـــالدیـن خسروی، آربی اوانسیـان و دیــگـرانـــی تئاتــر را در ایــرانِ دهــهـٔ ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ به پایگاه جدّــیــ‌ــتــری رسـانیدند.

بیوگرافـــی هما روستا

هما روستـا (۴ مهر ۱۳۲۵–۴ مهـر ۱۳۹۴)بازیـــگــر سیـــنما، تلویزیون و تئاتـر، کارگردان و متــرجــم ایـــرانـی بود.او برای بازی در فیــلـــم ملک خاتون برنده جایـــزه بهـتـرین بازیگر زن از «جشنواره هنری ادبی روستا»شد، برای بازی در تلـــه تئاتـر شعـــبــدهـــ‌ـباز برنده جایـزه بهـتریـــن بازیــگـــر زن از جشـــنواره سیـمــا شد.

و برای بازی در فیلمــ‌ــهــای تمـــام وسوسهـــ‌ــهـــای زمــیـــن و از کرخه تا رایـن نامزد سیمــرغ بلورینجشنواره فیلـم فجـــر و برای پرنـده کوچک خوشبخـتــی نامـزد دریـافت لوح زریـــن جشـنواره فیلم فجـر شد،و برای بازی در لژیون نامزد دریــافـــت جایــزه بهـتـــریــن بازیـگـــر نقـش اول زن از سومیـن جشن خانـــه سیـنـمــا شد.

نـــحوه آشـنـایی و ازدواج هنرمـــنـدان

داوود رشیـــدی و احــترام برومند

زنــده یاد داوود رشیدی فارغــ‌التـحــصـیل کنســرواتــرا ژنو در رشتـه کارگـــردانی و بازیــگـری تئاتـــر و لیــســـانس حقوق سیــاســی از همـیـــن دانـــشـــگـاه اسـت. استاد رشیـدی که کار خود را با بازی تئاتـــر آغاز کرده اســـت، با فیــلـم فرار از تله به عرصه سیـنــمـــا وارد شد. او در آثاری چون کمــال‌الـملک و گل‌ـــهـای داوودی حاضــر شده و همواره به عنوان یکی از بزرگــان سینمـایــی شنـاخــته میـــ‌شود. احـترام برومند که بیـش از بازیگری در اجرای برنــامــهـ‌ـــهــای کودک دهه ۵۰ شنـاخـــتــه می‌ـــشود، خواهـــر مرضــیـــه و راضیه برومند است و اخـیرا در “فـــروشندهــ” اصـــغـر فرهـادی هنــرنـمایی کرده است. برومنـــد همواره در کنار داوود رشیدی بود و ایـن زوج موفق توانــســتـــنــد فرزند هنـرمـنــدی چون لیـلی را به جامعـــه هنـری تحویل دهنـد. فرهـاد دیــگـر فرزنــد آن‌هـــاست.

بــیوگرافـــی داوود رشـیـــدی

داوود رشیدی حائری (۲۵ تیــر ۱۳۱۲، تهران – ۵ شهــریور ۱۳۹۵، تهران) هنـرپیـــشه تئاتر،
سیــنما و تلویزیون ایـــران بود.
او بیـــشــتــر با نقـشـ‌هــایـــی ماننــد «آقـــا حســـیـــنــی» در فیـــلم کندو، «مفــتــش شش‌انــگـــشـــتی» در سریال هزاردستـــان و همـــچــنـــیــن با بازی تأــثــیـــرگـذارش در فیلـم فرار از تله جلال مقدم شنـاخـــتـــه می‌ــشود.

داوود رشیـدی همراهـــِ جمـشــید مشـایــخی، علـــی نصـیــریـــان، عزت‌ـــالله انـــتـظامــی و محــمـــدعــلی کشاورز پنج چهـرهٔ برجـــسته‌ای بودند که در دههـٔ چهــل شمـسی از تئاتـــر پا به عرصهـٔ سیـنما گذاشتند.
وی به‌ـخـــاطر فعالـیت‌ـــهایــش نشـان درجـه یک فرهــنــگ و هنـر را دریـافت کرده بود.
احــتـــرام برومنـد، مجـــری برنــامهــ‌ـــهـــای کودک در تلویزیون همسر او بود و لیـلی رشــیــدی دخـــتـــر این دو از بازیــگــران تلویزیون ایران اســت.

بیوگرافــی احــترام برومنـد

احــترام سادات برومند یزدی معـــروف به احـــترام برومنـــد (زاده ۱۳۲۶) مجــری تلویزیون و بازیــگر ایـرانی است.
او همـــسـر داوود رشیـــدی، مادر لیلـــی رشـیـدی و خواهر مرضـــیه و راضــیـه برومنــد است.
احتــرام برومند مجـری برنامهـٔ کودک تلویزیون ایران پیش از پیــروزی انقلــاب بود.

امیـــر جعـفـــری و ریمــا رامــینـــ‌ــفـــر

جعــفری در کنار بازیگری، طرفــداری از تیـــم محبوبش را فراموش نکرده و همواره و در موقعـــیـــت‌هــای مخــتـــلـــف اســـتــقلـالـــی بودنــش را به همــه یادآوری می‌ـکـــنـــد. او که در کنـار ریما رامــیــنـ‎ـــفر زوج محـبوبی را تشکیــل داده است، در فیلمــ‌ـــهـایی چون قاعــده تصــادف، نفوذی، بیـــ‌ـــپولی و مکـــس نیـز بازی کرده اســـت. رامیــن‌فـــر نیز با بازی در مجـموعه پایــتخــت طرفداران بسیــاری به دست آورده و این روزها همه منــتظرند تا دومیــن مجموعه پایــتــخــت را در ایام نوروز مشـــاهـــده کنـــند. رامین‌ــفر که مادر یک پســر ۱۰ سالـــه به نام آیـیـــن اســت، برای حضور در مجموعه پایــتـــخــت فرزنـدش را برای مدتـــی تنها گذاشتـــه و تلــاش کرد تا بار دیگـر اثری درخور از خود ارائه دهد که ایـن تلاش ها در “ابد و یک روز” به ثمـــر نشــست.

بــیوگرافـــی امــیــر جعـــفـری

امیــر جعفـــری در شهریور ۱۳۵۳ در تهـران بدنیــا آمـــد.وی دارای لیسانس مدیـــریـــت از دانــشـگاه آزاد اسـلامــی فیــروزکوه است.جعفـری بازیــگـری را در یک دوره دو ساله زیــر نظر حمـیــد سمنــدریـان آموخت.او تا به حال پنـج بار از جشنواره تئاتر فجـــر برنده جایــزه شده‌اســـت.

وی بازی در سیـنــمـا را در سال ۱۳۸۰ و با بازی در فیـــلـم «نان، عشــق و موتور ۱۰۰۰» آغاز کرد و با بازی در قارچ سمـی ادامـه داد.بازی او در مجموعه بدون شرح (مهدی مظـــلومی، ۱۳۸۰) اولیــن حضوراو در تلویزیون بود. زوج او و فتـــحـــعـــلـــی اویسی در دو مجموعه بدون شرح و کمربـــندهـا را ببــنــدیـــم (مهـــدی مظلومی، ۱۳۸۳) با اسـتقبــال فراوان مخاطــبـــین مواجـــه شد.علیرضا جعفـری برادرزادهـــٔ اوست.

بیوگرافی ریمـا رامـین‌فـر

ریـمــا رامیـنــ‌ـفـر زاده ۱۳۴۹ در تهـران، دارای کارشـــناسی ارشد در کارگـــردانــی تئاتر می‌ـباشـد.وی کار در تئاتر را در سال ۱۳۷۶ با نمایـــش «شب بخیـر مادر» آغـاز نمود
و در سال ۱۳۷۹ با بازی در فیـــلـــم سینـــمـایـی «نان و عشـق و موتور ۱۰۰۰» پا به عرصـه سیـنـمــا نهاد.وی همسر امـــیـــر جعــفـــری بازیگـــر سیــنـــمــا و تلویزیون می‌ــبـاشد.

پــژمان بازغــی و مســـتـــانه مهـــاجر

پژمـــان بازغی بیـــش از مسـتــانـه مهاجر شنـاخــته شده است. هر چه باشد بازغـــی بازیـــگـــر است و مهـــاجر در پشت صحنــه و مسئول تدوین است. کار مهـــاجــر در فیـلمـ‌هـــای زندگی خصوصی، دختـر شاهــ‌پریون، سوت پایان، آتـش بس و سوپراستــار ستودنــی است. بازغی نیـــز با اینـکه فارغ‌التحـــصـیـل رشــتـه مهــندســی صنــایع از دانــشکده مهــندسی صنـایع دانشــگاه صنعـتــی امــیـرکبـیر اســـت اما در نقش‌ـهـــای خود به خوبی درخـشـیـــده تا جایی که آثاری چون ندارهـــا، دولت مخـــفــی، دوئل، سربـازهای جمـــعـه و بارکــد را در پرونده کاری خود ثبـت کرده اســت.

مــاجرای ازدواج هنرمـنـدان ایرانــی

بیوگرافـــی پژمـــان بازغی

پژمان بازغـی ۱۹ مرداد سال ۱۳۵۳ در یک خانواده ۵ نفره در تهران متولد شد.
در دوران کودکـی به واسطه شغل پدرش در شهرهـای مخــتــلـــف زندگی کرده اســت.
پس از تولد ۴ سال در تهـران و در منازل سازمـانـی نیروی دریــایی زنــدگـــی کرده
و همزمان با پیروزی انــقـلـــاب اسـلــامی به شهر رشــت میـــ‌ـــرود. با شروع جنــگ ایران و عراق و اعــزام پدرش برای محـــافـــظت مرزهــای آب ایران و خلـیـــج فارس به بوشهر رفـــتـــه و با پایــان جنـــگ خانواده به تهران بازمیــ‌گـردنــد.

بازغی پس از قبولی در دانـشــگاه آزاد واحد لاهیجان برای تحـصــیل رشـــتـــه مهنــدسی معــدن
به آنجـا بر میـ‌ـگــردد و از همـــانـ‌جــا با سینــما آشنا میـ‌ــشود. در سال ۱۳۷۳
با ورود به سیـنــمـای جوانـــان مرکز گیـلان در اولیـــن فیـــلمش با نام اعــتراف ساخــتـه مجیـــد فهـیـم خواه بازی می‌ـکــند.

پس از آن به مدت ۲ سال به ایــفــای نقـش در سریال آژانس دوستــی میـ‌ـپردازد
که باعـث شهـرت او میــ‌ــشود و سپـــس ایـــفای نقش در فیــلـــمهایـی همچون جوانــی و
بلوغ و سریــال گمــگـــشـتـــه باعـث تثبـــیـت جایگــاه او در سیـنــما و تلویزیون شد.
همــســـر او مســـتـــانه مهـــاجـر از تدوینـــ‌گران سیـنمـای ایران است.

بیوگرافی مســتانه مهاجـر

مستـانه مهــاجر (زاده ۱۵ اردیــبــهــشت ۱۳۵۳ در تهــران) تدوین‌ــگر اهـل ایران و همسـر پژمـــان بازغی اســت.وی دانــش‌آموختــه رشـــته تدوین از دانـــشــگاه سوره اسـت.

گلــاب آدیـنه و مهــدی هاشـمــی

یکی دیگر از زوج های هنـــرمــنـد و دوست داشـــتنـی سینمــا و تئاتر که هر دو آثـار ماندگـــاری در کارنامــه خود دارد و بیـــش از ۳۰ سال است که در کنار هم زنـــدگــی میـکـــنـند. نورا هاشمی بازیــگـر سیـــنــمـا و تلویزیون حاصـــل این ازدواج اســت.

بیوگرافی گلاب آدینه

گلاب آدینه با نام اصلی گلاب مستعان (زاده ۲۲ آبان ۱۳۳۲، تهران)، بازیگر سینما، تئاتر
و تلویزیون ایران است. وی فارغ‌التحصیل رشته اقتصاد سیاسی است.وی دختر حسینقلی مستعان، همسر مهدی هاشمی و مادر نورا هاشمی بازیگر است.

بیوگرافی مهدی هاشمی

مهدی هاشمی با نام اصلی میرمهدی هاشمی قرمزی (زاده ۱۶ آذر ۱۳۲۵ – لنگرود استان گیلان)بازیگر، کارگردان و فیلم‌نامه‌نویس تلویزیون، سینما و تئاتر ایران است.
او بارها به خاطر نقش آفرینی‌هایش در سینما و تلویزیون تحسین شده و در
آثار کارگردانان بزرگ سینمای ایران چون بهرام بیضایی و رخشان بنی‌اعتماد و کیانوش عیاری نقش آفرینی کرده‌است.

فـرخ نعمـتی و سهـیلا رضوی

فرخ نعمـــتی بازیــگر کهنه کار سیـــنمــا و تلویزیون بازی در سینــما را از سال ۱۳۶۳ با «زائر خلــف» با همکاری «یدالــلــه نوعصـری» آغـاز کرد ولی با حضور در سریال خانـه سبــز شنـــاخــتـــه شد و تا مروز در فیلم ها و سریال های زیادی هنـرنـــمایی کرده اســت. سهـــیلـــا رضوی بازیــگـــر توانمــند تئاتر و سیـنــما که در سال های اخیـر با هنـــرنـمــایــی در سریال “شهرزاد” دوباره نامش بر سر زبـان ها افـتــاده، همسر فرخ نعـمـتـی است.

مـــسعود رایــگـــان و رویا تیموریـان

زوجی هنری که بش از آنـکــه بازیگر سینــمــا و تلویزیون باشنـد، بازیـــگـر تئاترندو برای این هنر صحنه زحمات بســـیـار کشـیــده‌ـانـــد.

البته رایـــگـان در آثــاری چون مدار صفـــر درجـــه، سقوط یک فرشته، سنـــتوری، خون‌ــبازی،
گلچــهره و بوسیـدن روی ماه حاضر شده اســـت و تیــموریـان نیز در فیـلـمــ‌ــهای زندان زنـــان،
گزارش یک جشن، سنـــتوری، شب دهم و کافـه ستـاره بازی کرده اسـت.

این زوج در مجـموعه شمـس‌ــالعماره نقـــش زوج عاشـــق‌ـپـــیـــشـه‌ـــای را بازی میـــ‌ــکـردنــد که در نوع خود، جالب و دیـــدنـی بود.

بــیوگرافـی مســعود رایـگــان

مســـعود رایگــان (زاده: ۱ بهمـن ۱۳۳۳ – خرمـــ‌آبــاد) هنرپـــیــشـه سینــمــا و همــســر رؤیـــا تیـموریان است.

وی دارای مدرک کارگـــردانـــی تئاتـر از دانشــکده هنـــرهـــای درامـــاتیـــک است.
مســعود رایـــگان چنـــد سالی را در اروپا و کشور سوئد به بازیگـری پرداخـت،
ولی در سال ۱۳۸۰ به ایــران بازگــشـــت. نام مسـعود رایـگـان با فیلم خاموشی دریا (فیلم ۱۳۸۰) بر سر زبـانـــ‌ـهــا افـــتـاد، امـا خیلـــی دور، خیـلـــی نزدیــک او را به شهــرت رساند، به طوری که جایــزه جشـــنـ‌ـــخانـه سینما را برای بازی در ایــن فیلـــم ازآن خود کرد.

وی همـــچــنــیـــن کانـدیـدای دریــافت سیمـــرغ بلوریـــن بهتـــریـــن بازیـــگـر نقـــش اول مرد
در بیــســت و سومیـــن دوره جشنواره فیـــلــم فجـر، برای بازی در این فیلم شدهــ‌ــاست.
در سی و یکمین جشنواره فیلـــم فجــر نامــزد دریـــافـت جایزه بهـترین بازیــگـر نقش مکمل مرد برای فیلم برلیــن منـــفـی ۷ گردیــد.

بــیوگرافـی رویا تیموریــان

رؤیـــا تیـموریان (زاده ۲۷ اســـفـــنــد ۱۳۳۸ – تهـــران) بازیـگر ایرانـــی و همـسر مسعود رایگــان اســت.وی فعالیـــت سیـــنـمـــایــی را با بازی در حسـرت دیـدار (محـــرم زینـال‌زاده) در سال ۱۳۷۳ شروع کرده‌است.

رؤیا تیموریــان در جشـــن بزرگـــداشت خود در جشــنواره فجــر ۱۳۹۴ روی صحــنـه خطاب
به وزیر فرهنــگ، علی جنــّـــتــی گفـت:
«آقای وزیــر دو سال قبل از همــیـــن تریبون رسمـی گفتــم که مهربــانـی و خوش‌ــرویی
کلـــیــد درهای بســـتـه‌ــاســت، امــیدوارم سال آینده بخاطر بهـرام بیــضـــایـــی بزرگـــداشــتی برای ایشان به انــدازهـ‌ای که بایـــد باشد، بگــیـریـم.»

هنرپیشه های ایرانی که به هم علاقمند شده و ازدواج نموده اند

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.