واریز شدن سود سهام عدالت به برخی مشمولان

سود سهام عدالت برخی از اقشار امشب به حساب آنها واریز شد برخی از افراد در سال 78 سهام عدالت برخی از شرکت ها را به نام خود نموده اند که امسال قرار بود سود این سهام به شماره کارتشان واریز شود در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر واریز شدن سود سهام عدالت به برخی مشمولان را در مجله خبری دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش مجله خبری دانستن : واریـــز مرحـلـــه اول سود سهام عدالـــت , مرحـــله اول واریـــز سود سهـــام عدالـت به حســـاب برخـی مشـــمولان واریـــز شد.

به گفـته رئیس سازمـــان خصوصی سازی سود سهـــام عدالت ناشی از فعــالیـت سال ۹۵ برایمشــمولانـی که ارزش سهامـشـــان یک میلـیون تومان اسـت به میـــزان ۱۵۰ هزار تومان می باشـــدکه تا پایـان سال و در چند مرحله به حساب مشـمولان واریز می شود.

جزئیات واریـــز مرحلــه اول سود سهـام عدالت

در مرحـله اول که امروز انجام می شود ۵۰ هزار تومان به حســاب ایـن افـراد واریـز می شود.

افـرادی که حدود ۵۰۰ هزار تومان سهـــم دارنــد و مابـه التفاوت تا یک میــلـــیون تومان را پرداخــت نکــرده انـددر مرحـــلـه اول یعـــنــی امروز حدود ۲۶ هزار تومان و در مجــموع تا پایـان سال حدود ۷۸ هزار تومان به حسابــشـــان واریــز می شود.

واریز شدن سود سهام عدالت به برخی مشمولان

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.