واکنش نوه رضاشاه به پیدا شدن جسد مومیایی در شهر ری

نوه رضاشاه به پیدا شدن جسد پدر بزرگش واکنش نشان داده و از مسئولان ایران خواست اگر جسد متعلق به رضاشاه باشد او را می خواهد و چون نوه بزرگ رضاشاه می باشد خواستار خروج جسد رضاشاه از ایران شد در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر واکنش نوه رضاشاه به پیدا شدن جسد مومیایی در شهر ری را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن: در روزهــای اخـــیر کشف یک جسد مومیــایی شده که منـــتســب به رضا شاه موسس سلسله پهـلوی است، در ایـران خبر ساز شده و واکـــنـش نوه او، شاهـزاده رضا پهـلوی را به همراه داشـــتـــه است.

دو روز پیـش، در حیـن حفـاری در نزدیـکـی حرم عبــدالــعـظـیـــم در شهــر ری در جنوب تهـــران، کارگــران بعـد از شکافـــتن یک بخش بتنی، به جسدی مومیــایـی شده رسیــدند. خیـلــی زود ایـن شایعـــه مطـــرح شد که ایــن جســـد متـــعـلـــق به رضا شاه پهلوی اسـت و فورا تعــدادی از مقامـــ‌ـهـا به طور ضمـنــی ایـــن موضوع را تایــید کردند. از جمـــله حسن خلیـل‌آبــادی، عضو شورای شهـــر تهــران و رئیس کمیتـه میـراث فرهـــنـــگــی ایــن شورا گفت که احـتمـــال اینکـه این جســـد به رضـا شاه تعــلق داشـته باشد، وجود دارد. او همـــچـنـین گفـت که جنازه به هرکــس متــعــلـق باشـد، ارزش میـراثی دارد و باید حفـــظ شود.

بعد از این اظهارنـــظـرها، برخـی رســانـــه‌ـــهای حکومتـی سعــی در رد موضوع کردنــد.

در ایـن بین، شاهزاده رضـــا پهـــلوی در توئیتـی به خبر کشـف یک جســـد مومیایی شده در شهـر ری و احـتـــمال تعــلـق آن به رضـــاشـاه پهـــلوی واکـــنــش نشـان داد و در توئیتـــر خود نوشت: «اخــبـار مربوط به پیــدا شدن پیکــر مومیایی شده رضـاشاه در شاه عبدالــعـــظیـم را از نزدیـک دنـــبال می‌ــکنـم. فعـلا در حال بررســـی موضوع هستـــیم و در انـتـــظـار مشـــخـص شدن واقعـیت امر در روزهــای آینده می‌ــمـانــیم. در عیــن حال به مقــامـــات مسوول، نسـبت به هرگونه پنـهانکـــاری و عدم شفـــافـیت در این خصوص هشــدار می‌دهم.»

رضـا شاه پهـلوی سال ۱۳۲۴ در تبعــید در ژوهانسـبورگ آفـریـــقای جنوبی درگذشــت، امـا بعد از مدتـی به تهران منـــتــقـل و در شهر ری دفـن شد.

بعد از انقـــلــاب ۱۳۵۷، صادق خلخــالـــی، روحانـی تندرو، سعــی در تخـریـب آرامگـاه او داشــت، اما فقـــط روی مقــبره را توانــســـت تخـریب کنــد. همان زمان شایعه شد که خانواده سلـــطــنتـــی پیکـــر مومیـایـی شده رضـا شاه را از ایـران خارج کرده اســـت. امــا ایــن ادعا بعدها توسط شهبـــانو فرح تکـذیب شد.

واکنـش شاهـــزاده رضا پهلوی به کشـف این جسد در حالــی اســـت که هنوز مقام های تهـران رســـما اعـلام نکـــرده‌ــانــد با آن چه خواهنــد کرد.

منــطقـــه تحــت حفـــاری به آســـتـان حرم عبدالــعـــظیـــم تعــلــق دارد که یک نهاد حکومتــی و مذهـبی اســت. در مقـابل، میـــراث فرهنگـی از نهادهـــای دولتی محــسوب می شود.

حکومت جمهوری اســـلــامـــی ایران در چهــار دهــه گذشـــته سعـــی در نفـی حکومت پهلوی داشـت اما در اعتراضات دی ماه، مردم معـــتــرض با شعــارهایـی از رضــا شاه پهــلوی به نیـــکـــی یاد کردنـــد.

رضـا شاه پهـــلوی بعـــد از کنـــار گذاشتن سلــسله قاجار، سلســلـــه پهلوی را در در سال ۱۳۰۴ خورشـیــدی تاسیـــس کرد که خود تا سال ۱۳۲۰ و فرزندش محمــدرضــا شاه پهــلوی تا سال ۱۳۵۷ در قدرت بودنـد.

واکنش نوه رضاشاه به پیدا شدن جسد مومیایی در شهر ری

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.