وحید مرادی که بود ؟ گنده لات تهران پر خالکوبی در زندان و دعوا با چاقو کشته شد

وحید مرادی که بود ؟ گنده لات تهران پر خالکوبی در زندان و دعوا با چاقو کشته شد

وحید مرادی؛ شرور معروف پایـــتـــخت امـروز (11 تیـــر جاری) هنگـام هواخوری در زندان رجـاییـ‌ـشهـــر کرج به قتــل رسید.

وحید مرادی که بود ؟ گنده لات تهران پر خالکوبی در زندان و دعوا با چاقو کشته شد

او در حین انتـقال به بازداشتـــگاه آگـــاهـــی تهــران و زمــانـی که در محاصــره خبـرنـگـاران قرار گرفـت گفت: من با حســـیـــن دوست بودم و برادرش را هم میـــ‌ـشنـاختـم. به مهمــانی که آنــهــا برایم ترتیــب داده بودند، رفـــتـم. قصــد مشروب خوردن نداشتیم اما آنهــا گرم شراب خوری بودند و به من هم اصـرار زیـادی کردند که با آنـــهــا مشغول مشـروب خوردن شوم.

وی افزود: حسیـــن به شدت مســت شده بود و شروع کرد به لایو گرفـــتن از من و بد و بیراه گفتـن به من و فحش ناموسی دادن. بعد از ایـن با همـــدیگر درگیر شدیـــم و دو سه تا از دوستـان حســین به همــراه خودش به من حمــله کردنـــد و من هم فقــط از خودم دفــاع کردم. قصدم کشتـن حسیـــن نبود از خودم دفاع کردم و به دســت او چنـد ضربه با چاقو زدم. من با برادر حســین رفیق هستـــم و خانواده حسین هم می‌دانند که مقـصر خود او بوده و به خانواده او تسلــیت می‌گویم.

او در پاسخ به اینــکـــه پس از انجام درگــیـــری و قتـل حســـیـن چکـــار کردی، گفـــت: به سمت خانه رفــتــم و با برداشــتن مدارکم و با خداحـافـظـــی از خانوادهـ‌ـام به سمـــت مرز بازرگان و ماکو برای خروج از کشور رفتــم.

خبـرنـــگاران از او در مورد نحوه به دام افــتـادنـش پرسـیـــدند که پاسخ داد: این کســی که می خواسـت من را از مرز رد کند من را به مأموران مرزبانــی لو داد. من را به قسمـت‌ــهـــای کوهستانـــی فرســتاد تا آنجـــا منــتظـر بمانـم و در همین حال مأــموریـــن به آنـجـا آمــدند و من را دسـتـگیـــر کردند.

وی در پاســخ به اینکـــه سابــقــه دار اسـت یا خیـــر، افزود: بله از سال 82.

او در مورد شغـــلــش گفــت: باشــگاه دارم. دارای همـــسر و فرزنــد پســـر 4 ساله هســـتـــم و دوست دارم پســـرم دکــتـــر شود.

وحیــد در مورد فعالــیــت های گسـترده اش در فضای مجــازی گفـت: من اصلــا گوشی ساده دارم و هیــچ فعالـیــتـی در فضـــای مجـــازی ندارم. من دزدی و زورگیـری نمی‌ـکنــم چون آدم بدی نیستـم شاید هم به خاطـــر فن پیجــ‌ــهــایی اسـت که برای من توسط طرفداران ایـــجاد شده این فعالیت ها صورت گرفــته اسـت.

ساعت 20 روز 26 اردیـبــهــشــت امسال بود که وقوع یک فقـــره فوت ناشی از حمله با سلاح سرد به کلانــتــری ولنجـک گزارش شد که با حضورمأــموران کلــانـتـــری در بیمارستـــان مشــخــص شد که یک فرد حدودا 35 ساله به همـراه دو تن از دوستـانـش مورد اصـــابـــت شی تیزی قرار گرفـــتـه اسـت که ایـن فرد در دم جان باخـته و دوستـانش مراحـــل درمــان را در بیمـــارســـتـان سپـــری میــ‌کـنند.

بعــد از این گزارش بود که مأــموران آگـاهـــی تهـران بزرگ با تشکـــیل پرونده به جستجوی ضارب پرداخـته و به دنبـال دسـتـــگـــیری او اقـــدام کرد که سرانجام حدود 24 ساعت در 500 متــری مرز ایــران و ترکــیـــه با همـــکـــاری پلـیس مرزبــانی متــهـــم دسـتگیر و بازداشـــت شد.

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.