وقت مناسب خوردن آب برای لاغر شدن

افرادی که می خواهند لاغر شوند باید در مواقع ضروری آب بخوردند تا زودتر لاغر شوند برخی از افراد در رژیم غذایی دوست ندارند زیاد آب بنوشند یا در وقتی آب می خوردند که اصلا مهم نیست ما در این مقاله زمان خوردن آب برای لاغر شدن را به شما خواهیم گفت در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر وقت مناسب خوردن آب برای لاغر شدن را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

نوشیدن آب از روی عادت

نوشیدن آب فوایــد زیادی دارد پس پیشــنــهـاد می کنیــم، آن را به یک عادت تبـدیـل کنـــیـــد با این حال، باید تاکیـد شود نکـتـــه مهــم، ثبات انــجــام این کار اســت. اگــر یک یا دو بار در هفـته این کار را انـــجـام دهــیــد، هیـچ سودی نخواهید داشـــت بایــد هر روز ایــن کارو انجــام دهـید و به نوشیدن آب عادت کنــیـــد و از یک زندگــی طولانی و سالــم لذت ببـرید .

مثــل مردم ژاپن آب بنوشید تا عمـرتان طولانی شود

نوشیدن آب نیاز به پزشک را به حداقـل می رسـاند ، بســـیــاری از مردم نمـی داننـــد نوشیدن آب بسیــاری از بیمـــاری ها را دور نگــه می دارد ؛ مردم ژاپن را در نظـــر بگــیریــد دانــش برجـــســتــه آن ها در رابطه با آب درمـانـــی ، متخـصـــصان بهداشـت را در سراســـر قاره ها به حیـرت انداختــه اسـت. بسـیاری از مردم ژاپــن بیش از صد سال زندگــی می کنند؛ در واقـــع بیش از 50،000 فرد صدسـالـه در ژاپـــن زنــدگـی می کننــد چون بعد از بیـدار شدن نوشیـــدن 2 لیوان آب را تمریــن می کنــند نوشیدن آب در زمان درســـت تاثـیر آن روی بدن انسان را به حداکــثر می رسانــد ؛ نکـتــه مهم ایـن است که آبــی که ناشـتـا می نوشیــد به هیچ عنوان نبـاید آب سرد باشـد و بهــتـــرین دمــای آب در ایـــن زمـان ولرم اســت.

چه زمـانـــی برای نوشیـــدنی آب مناســـب می باشــد

چه زمـانـی نبـــاید آب بنوشیـــد؟

قبل از آب خوردن مسواک نزنـــید ،باید قبـل از مسواک زدن 160 میـــلی لیــتر آب بنوشیـــد به ایـن ترتیــب، آبی که می خوریـــد آلوده نخواهـــد شد. ( خمــیر دنــدان حاوی فلوراید اســـت .)از هر گونه غذا یا نوشیدنی برای 45 تا 50 دقیـــقــه بعــد از مسواک زدن اجـتــنـــاب کنـیـد .

نوشیدن آب در وقت خواب و بعـــد از خواب توصیه نمـــیـشود و ممنوع اســـت.

بعــد از صبــحانــه تا 2 ساعـــت آب نخورید ، صبــحانــه را به تدریج بخورید و بعـــد از صبحـــانــه، چیزی حدود 2 ساعت آینـــده نخورید به خصوص آب.

نوشیـــدن آب بعــد از خوردن برخی میوه جات اصلا توصیه نمـــی شود ، در پاسـخ به ایـــنـکه بعد از کدام میوه ها نبایــد آب بخوریــم بایـد گفـــت بعد از خوردن میوه های تر مثل هندوانه و مرکـــبــات مصرف آب سبــب ضعف می شود زیـرا مصرف آب موجب فسـاد هضــم در معـــده می شود ؛ همـــچـنین بعــد از خوردن زردآلود نیز مصــرف آب مضـر است.

نوشیـــدن آب بعد از فعــالیـت جنـــسی مضـــر و ممــنوع اســت.

خوردن آب بلافـــاصـلـه بعـــد از غذا سبـب کاهـش حرارت معده و سو هاضــمه می شود.

آب را در چه زمـانـی نبـــایـــد نوشید

بهتــریـــن زمـان نوشیـدن آب چه زمــانـی اســـت و چرا ؟

دو لیوان آب در صبح بعد از بیـدار شدن ( به فعال کردن اعـــضای داخلی کمـک می کند )

یک لیوان آب 30 دقــیقه قبـل از غذا ( به هضم غذا کمـک می کند )

یک لیوان آب حمام ( به این معنـی که از فشــار خون بالـا اجتناب می کنـــید )

یک لیوان آب قبــل از رفـتــن به خواب ( به جلوگیری از سکـتــه و حمـــلات قلـــبـی کمک می کنــد )

می توانــیـــد آب را با لیمو ترش مخلوط کنـــید نوشیـدن آب گرم با لیــمو ترش می توانـد بدن را به آرامـــی از رختــخواب بیرون آورد . متخـــصصــان توصیـه می کنند اگــر زیر 150 پوند وزن داریـــد از نصـــف لیمو اســـتفاده کنــید. اگر بیــش از 150 پوند وزن داشته باشــید ، یک لیـــمو کامل پیـشــنـــهاد می شود. متخـصــصان به علــاقمنـــدان سلـامتـی توصیـه می کنــنـــد آن را در دو یا سه جرعه آب به شیوه ای نسبـتـا سریع بنوشنــد. بعــد از چکانـدن آب لیـمو، سریــع بنوشیـــد تا فوایــد بیــشـتری را بدســـت آورید.

نوشیدن آب

بهـتریـــن و منــاسب تریـن زمان برای نوشیـدن آب
فواید آب ترکیـــب شده با آبـــلـــیـمو

اول صبــح یک لیوان آب با لیمو بنوشید به ایـن دلایـــل:

کمــک به سیستم ایمنــی :ویتــامـیـن ث ، به ویژه آسکوربیک اسـیـد لیــمو برای التیـام زخم ها ضروری است. آب لیـــمو نیـز به بیرون آمـــدن خلــط ها هنـــگـام سرمـــاخوردگـــی و تسـکیـن گلو علـــاوه بر ایــن ، نوشیدن H20 وقتـی که بیمار می شوید بسـیــار مهم است چون دفاع از بدن برای مبارزه با بیماری وقت دارد. با ایــن حال، بایـد اطـلـــاع دهم، عصـــاره لیــمو برای جلوگیـری از بیمــاری هایی مثل سرمــاخوردگی معمولی توسط علم پشتـــیبانــی نمی شود.

بالـــا بردن انرژی و هوشیاری : عنـصــر پتاسیــم لیـــمو به مغـــز و اعصاب کمک می کند تا عملکـــرد بهـــتری داشتــه باشد . هوشیـــاری را افـــزایـش می دهــد. طبق گفــتـه مجلـــه سلامـت طبیـعــی، یافـتــه های دانـشـمـــنـــدان اعلـــام می کننــد تنــها عطــر لیمو می توانـــد باعث بهـــبود حالـتـان شده و میــزان اســترس را کاهــش دهـــد. آشامـــیــدن آب به درســـتـــی به ایـن ناحــیــه کمـــک می کند چون مطـالـعات نشان می دهنـد خشکــی می توانـــد انرژی را کاهـش و باعث می شود احــساس تنــبـــلـی نکــنـید.

خشــکـــی بدن : اگـــر به درســتی آب بخوریــد، احســـاس گرســنـگــی نمـی کنــید. بنابرایـن، آبـــدار ماندن برای سلـامـــت کلی بدن ضروری اســت. نوشیـدن یک لیوان آب برای شروع روز خوب است ،

جوان سازی پوست : لیمو حاوی مقـــدار زیـادی ویتــامــیـن ث اســت . علـــم ثابـت کرده است ویتــامین ث به تولید کلاژن کمــک ، از تشکـیـــل چیــن و چروک جلوگیـری می کنــد و از بدن، به ویژه پوست، در برابـــر آسیب رادیــکـــال – آزاد دفاع می کنـد. اضـــافـــه کردن آب به سیسـتم کمــک می کنــد که مواد غذایی را به سلول ها ببــرید.

 

فوایــد فوق الـــعــاده و بی نظــیــر مصرف آب و لیمو

کمک به کاهش وزن : علـــاوه بر این ، به تنظیـم متابولیـــســـم کمـــک می کنــد، این به خاطــر محـــتوای فیبـر پکـتـین اســـت. فیبر خاص باعث می شود شمــا احساس سیری کنــیـد و در نتـــیـــجـه به جلوگیـری از اشتــها کمک و از نیاز به غذا جلوگیـری می کند. آب نیــز به احـــساس سیـری کمک می کنـد. با ترکـیـــب کردن مواد طبیعـــی، لیــمو و آب، شما روز را سالـم شروع می کنیـــد – و این می توانـد در نهـایــت منـجــر به عادات غذایــی بهتـــر شود.

کاهــش سموم :بنابـر گفـتـــه دکـــتــر الــکسـاندر ، کبد به طور مثـــبـــت به عصاره لیـــمو ترش بیــش از هر منبع غذایـــی دیــگر واکـــنـــش می دهد چون تولیـــد آنزیم را افـزایش می دهد. ایـــن باعث افـــزایـش کارآیــی کبــد در ترشح صفرا می شود که به هضـــم و آزاد کردن سموم کمک می کنـــد. عصاره لیمو ویژگـــی ادرار آوری دارد. آلوئه ورا به کلــیـه ها کمـــک می کنــد تا آب و سموم را با ادرار دفع کنــد. ایــن به طور بالـقوه به افرادی که رنـــج می برنــد کمک می کند.

بهـبود هضم: سیـــسـتـــم گوارشــی شمــا و کبد، می توانـد توسط اسـیـدیتـــه لیـمو تحــریک شود. ایـــن می تواند به تنـــظـــیم حرکـــات روده و متابولیــسم بدن کمـــک کنـد. هم چنیـن به بدن کمــک می کند تا مواد مغـــذی را جذب کند و می تواند به طور بالــقوه منـــجر به کاهش وزن شود.

وقت مناسب خوردن آب برای لاغر شدن

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.