جملات کوتاه و متن های تبریک ولادت امام حسین (ع)

گلچینی از جملات کوتاه و متن های تبریک ولادت امام حسین (ع)  را برای شما عزیزان در سایت دانستن قرار داده ایم این متن ها بسیار زیبا و همگی در وصف امام حسین سروده شده اند شما می توانید از این متن ها استفاده نموده و با دوستان خود در فضای مجازی به اشتراک قرار دهید در ادامه جزئیات بیشتر جملات کوتاه و متن های تبریک ولادت امام حسین (ع)  را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

سومین روز ز شعـبـان چون برآمــد خورشیــد / سومیـــن شمس ولایـــت ز افـــق چهـره گشود
روز میــلــاد همــایون حسین ابــن علـی اســت / باد بر خلـــق جهـان مقــدم پاکش مســعود . . .
ولادت با سعــادت امام حسین (ع) بر شما مبارک

شعــبان و شد و پیـــک عشق از راه آمــد
عطـر نفــس بقیة الــله آمد
با جلوه سجـــاد، ابوالفضــل و حســین
یک ماه و سه خورشید در این ماه آمـــد
حلول ماه شعــبـان و فرخنــده ایـام اعیاد شعبانیـــه مبـارک

شاهی به دوصد عزت و اجلال آیــد / با شوکت و فر و جاه و اقـــبـــال آیـــد
امــروز حســـین آیــد و فردا عباس / خورشــید ز پیـــش و مه ز دنبـــال آید . . .

سوم شعبــان، ولادت فرخنده مهـتــر جوانـــان بهشت و آموزگـــار شهـــادت
حضـــرت حسین بن علی علـــیه الـــســلام
مبارک و خجـــســـتـــه باد . . .

حسیــن سلـطان عشــق،ــعباس ساقــی عشـق،زیــنـــب شاهد عشـــق و سجاد راوی عشــق.
کاروان عشق در راه است و خود “عــشق”نیمه شعـــبان خواهد آمــد…
اعـــیـــاد شعبانــیه مبـارک

برخـیـز که نور ازلی می آید
بر عالــم ایجـاد ، ولی می آیـد
مجموعه حُـــســـن و عشـــق و ایــثار و کرم
یعــنــی که حســـیـن بن علی می ‏آید . . .
ولادت امـام حسیـن(ع) بر شمـــا مبـــارک

میـلـاد گل رسول و زهـــرا و علی اسـت
زیرا که جهـــان خجستـــه زیــن نور جلی است
ما را دگر از روز جزا بیـــمـــی نیــسـت
چون بر دل ما عشق حسـین ابــن علـی اسـت

میـلــاد خط سرخ عشــق، سومیـن پرچم دار قله امـــامـت و دیانت
آقا ابــاعــبـــداللـه الــحســین مبــارک باد

مژده ای دل که دگــر سوم شعـبان آمــد / پیک شادی ز بر حضــرت جانــان آمـد
مژده ای دل که برای دل غمـدیـــده ما / هدهد خوش خبـر از نزد سلیـــمان آمـد . . .
ولادت امـام حســـین (ع) بر شمـا مبـار

اس ام اس های تبـریک ولادت امام حسـیــن, ولادت امام حسين,

مژده ای دل خدای عشـق رســیـد
شاهــدان را لقــای عشق رســید
جان به پایـش کنــید قربــانی
عاشقــان خونبهـــای عشـق رسـیـــد . . .

حسیــن(ع)، یعنـی تشـنه تریـــن دریایی که ارادت دل های زخــمـی را
به ساحــل عافـــیـت می رســانـــد.
شکفتــن جوانـــه حسیـــن(ع) در بوستان ایمـان مبـارک باد . . .

بوی گلهای بهـشتـــی ز فضا می آیــد / عطر فردوس هم آغوش صبا می آیــد
نوگل مصطـفوی، زینــت باغ علوی / مظــهر پنج تن آل عبا می آید

نام تو را دواى درد است حسین
بى یاد تو بیــن که چهره زرد اســـت حسـین
عشق تو مرا ز خویش بیـــگــانه نمود
بى عشـــق تو بیــن که سینه سرد است حســـین

ز گلزار نبی و بوستان حیـــدر و زهـرا
گلـــی بشگـــفت با بوی خوش و با چهـــره ی زیــبــا
شنیدســتی که با یک گل نمـــی گردد بهـار؟ اما
گلســتــان گشـــتـــه از این گل، همه دنـیـــا و ما فیها
ولادت با سعـادت امــام حســیـــن علـیـــه الســـلـام تهـــنیـــت باد.

میـلـــاد حسـیــن(ع)، آهنـــگ بلوغ ملکوت اســت برای آوازهای جشن اهــل آسمان

اس ام اس های تبـــریـــک ولادت امـام حسیـن, ولادت امام حسين,

سروشی دوش در گوشم، سرود این نغمـه ی شیوا
که بشـــگـفـت از گلـــسـتـــان محــمــد(ص) نوگلی زیـــبـــا
بشـــارت ای گنه کاران حســیــن آمـــد حسیـن آمــد
نثار مقـدمــش سرها، فدای جان او جان ها
ولادت امام حسـین (ع) بر شما مبـارک

تا بال و پر عشق به جانــم دادنــد
در وادی عاشـــقـــان مکـــانــم دادنـــد
گفــتـم که کجـــاسـت کعـــبـــهــ‏ـــی اهل ولا
در گاه حسیـن (ع) را نشــانــم دادنــد . . .

میلاد حسـین خون بهـــاى دیـن اسـت
ایـن عیـد، حیـات شیـــعـــه را تضــمــیـــن اســـت
امـروز فرشـــتگان به هم مى ‏گویند
احـیاگــر آیـیـــن محمـــد این اسـت . . .

همــین نه من شدهــ‌ام ریـزه‌ـــخوار خوان حســـین
که هســت عالم ایجاد، میـــهمان حســیـن
ز آفتاب قیامـــت نبـاشـدش باکـی
کسی که رفـت دمـی زیـــر سایــبـــان حســین . . .

ز گلـزار نبی (ص) و بوستان حیـــدر و زهـــرا
گلــی بشـــگـــفت با بوی خوش و با چهــره ی زیبــا
شنـــیــدســتـی که با یک گل نمـــی گردد بهـار؟ اما
گلستان گشــته از ایـــن گل، همه دنــیـا و ما فیــهــا . . .
ولادت امام حســـیـــن (ع) تبـریـــک و تهنیـــت

صفـــا گرفـــته دلـــم از صفای ثارالـله
نوای مرغ دلـم در نوای ثارلله
زصبح روز ولادت نه صبــح روز ازل
پریـده مرغ دلـم در هوای ثارالــله . . .

میــلــاد خط سرخ عشق، سومین پرچـم دار قلـه امامت و دیــانـت
آقا ابـاعـــبدالـــلـــه الـــحـسـیـن(ع)
مبارک باد

بوی گلهـای بهـــشتـــی ز فضــا می آید
عطـــر فردوس هم آغوش صبـا می آیـد
نوگل مصـطـــفوی، زیـــنت باغ علوی
مظـهـر پنج تن آل عبـا می آید
میـلــاد مولای عالمین، ابـــاعــبداللــه الحسین، مبـارک

خجسـته باد آمــدن سومین بهـــار ولایت و مبـارک باد این طلوع سبز بیـــ‏ پایان . . .

اس ام اس های تبــریـک ولادت امام حســیــن, ولادت امــام حسين,

حسـیــن جان! ای ابـر شعــلـه ورِ هســتی
میـــلـادت بارش رحمـــتی است بر کویر خشـــکـــیده دل های ما.
ولادت خجـسـته امام حسـیـــن(ع) مبـــارک باد

دو ماه از دو افـق در دو شب تجلّی کرد
یکـــی شهـــنـــشــه دوران، یکـــی امیــر سپـــاهش
دو گوهر از دو صدف از دو بحر گشت نمایـــان
یکی چراغ هدایـت، یکــی معیــن و گواهش
یکی حسیــن و یکــی ناصر حســین، ابوالـــفـــضـل
که جان خویش به کربــلـــا بداد به راهش

آفتــابــی که چنین چهره تابان دارد / صد چو مه عاشق سرگشتـه و حیـران دارد
پرچم سلطنــت عشــق برافراشــت شهـــر / کز شرف خاک درش فخــر به کیــهان دارد . . .

شاهــی به دوصد عزت و اجـــلــال آید
با شوکت و فر و جاه و اقبــال آیـد
امروز حســین آیــد و فردا عباس
خورشیـــد ز پیش و مه ز دنـبال آید . . .

امــید اســت انکــه حق باایــن همـه گمـــراهــیــم بخـشد
نفـروغ معــرفــت ازعـــشـق ثارالــلـهیم بخــشد
گنهکـارم ولی دیوانه عشـــق حسینم من
خدا شاید گناهــم را به خاطــرخواهـــیم بخــشد . . .

امـشـب زمـیـــن و آسمان گردیــده پر شور و شعف
امشب تمـــام عرشــیـــان بهــر زیارت بســـته صف
امشب که عیـدی میـدهـد بر عاشـــقـــان شاه نجـف
امــشــب تو هم مســـتـــی کن و دل را بری کن از اسف
زیـــرا به دنـیا آمـــده مظـهـــر عزت و شرف
میـــلــاد نور عالمـیـن، امـام حسـین(ع) مبارک

در سوم شعـــبــان که همـــه لطــف و صفــاست
میلــاد پر افتــخـــار شاه شهداست
در حیرتم از این که بُوَد وقت سرور
یا موسم سوز و گریــه و شور و نواسـت

حســیــن ای سلــالـه پاکـــان، حســیـــن ای عصاره قرآن
دیـــده ی بشــریت روشن که در طلوع ماه شعـــبـان ، خورشــیـــد جمـالــت را به نظـــاره میــ‏ایــســـتـند

جعـــد مشکـیـن طره عنبـر گشا دارد حسـین / حُـــســن یکتـا را ببیـن زلـــف دو تا دارد حسین
شورش امــکان اگـر طرح محیط دهر ریـخـــت / بر دو عالـم سایه بال هما دارد حســین . . .
به هر طرف نگـری جلوه ی جمال خداســـت

ادب کنــیـــد که میـــلاد سید الـــشهداست

گرفتــه ختم رسل روی دســت آیــنـه ای

که در صحـیـفـه ی او صورت خدا پیـــداست

سالروز تولد امــام حسیـــن بر شما مبـــارک

اس ام اس تولد امـــام حسیــن (ع)

سوم شعـــبــان، ولادت فرخــنــده مهــتــر جوانان بهشـــت و آموزگار شهــادت،

امام حسین (ع) مبـارک و خجـــســتـــه باد . . .

اس ام اس تولد امــام حسـیــن (ع)

امام حسـين (علـيهـ‏ـالســـلـــام) فرمودنـــد:

براى مؤمـــن شايستـــه نيست كه ببـيند كسى خدا را معــصيت مى‏كنـــد و از آن جلوگيرى و نهـى نكـنـــد.[كنزالـــعمال، ج 3، ص 85.]

سالروز تولد امـام حســـیــن بر شما مبــارک

اس ام اس تولد امـــام حسـین (ع)

امـام حسین علیـــه الــسلام فرمودنــد:

جز به یکـى از سه نفر حاجت مبـر: به دیــندار، یا صاحب مروت، یا کسى که اصالـــت خانوادگــى داشـــته باشـــد(تحـــف الـــعــقول ، ص 251)

سالـروز تولد امـام حسین بر شما مبارک

اس ام اس تولد امــام حسین (ع)

اشــکـها بین که از این خنــده بدامان دارد / ای سلــیل اشـرف اولاد آدم الســلام

بهیــن جشــن و سرور شیــعـیـــان است / دیگر زنخــل رسالت پدید شد ثمـــری

سرور معنوی بر پاست هر جا / سلام ای صفای دل عاشـــقـان . . .

سالـــروز تولد امــام حســین بر شما مبـــارک

اس ام اس تولد امـام حســیــن (ع)

ای پنــاه مسـتمنـــدان یا حســـیـن بن علی

ای دوای دردمندان یا حسیـن بن علی

کشتـی راه نجـات ما گنـه کاران

رس به فریـــاد غریـــبان یا حسیـن بن علـی

اس ام اس تولد امـام حسـین (ع)

صفــا گرفتـه دلــم از صفــای ثارالله

نوای مرغ دلم در نوای ثارلـــلـه

زصـــبح روز ولادت نه صبح روز ازل

پریـــده مرغ دلــم در هوای ثارالله

سالـروز تولد امام حســـین بر شمـــا مبـــارک

اس ام اس تولد امـام حسیـن (ع)

امام حسین علیه الـــسـلام فرمودند:

عاجــزتـــریــن مردم کســـی است که نتوانـد دعـا کنـد

(بحارالــانوارج/ 93 ص/ 294)

سالـروز تولد امـام حسین بر شمــا مبــارک

سرگرمــی

ا

همین نه من شدهـــ‌ـــام ریزهـــ‌خوار خوان حسیـــن

كه هســـت عالم ایـجاد، میهـمان حســیـن

ز آفـتاب قیامـت نبـــاشـــدش باكــی

كسـی كه رفـت دمــی زیر سایـــبان حسـیـن

سالـــروز تولد امـــام حســـیــن بر شما مبارک

اس ام اس تولد امام حسـین (ع)

نور ابــدى و ازلى مى ‏آيد

بر عالم ايجـاد، ولى مى ‏آيد

مجموعه ى حســن و عشـــق و ايثـــار و كرم

يعنـــى كه حسين ابـــن على مى‏ آيد

اس ام اس تولد امـــام حسیــن (ع)

امـــشـب كه فضا پر اســـت از بوى حســـين

عطـر گل سرخ آيد از سوى حسين

اى فطـــرس پر سوخته احرام ببنـــد

از بهـــر طواف كعــبـــه ى روى حسـين

اس ام اس تولد امـــام حســـین (ع)

امـام حســـیـن علیـه الـسلام فرمودنـد:

مَـن حاوَلــَ اَمــراً بمــَــعـصِـیـَـهـِ اللـهــِ کانــَ اَـفوَتَ لِـمــا یَــرجُو وَاَـســرَـعَ لِـــمـــَـــجئ ما یَـــحذَرُ

آن که در کاری که نافـــرمـــانــی خداست بکوشد امــیدش را از دست می دهد و نگرانیـهـا به او رو می آورد.

(بحــار الـــانوار ، ج 3 ، ص 397)

اس ام اس تولد امــام حسـیـن (ع)

فاطمـــه آورده فرزنـدی که در قدر و جلــال

هم محــمد هم امیــرالـــمـــؤمنیـــن هم مجتباســـت

چشــم ثارالــلهـــیــان روشن به میــلـاد حسین

کام حزب اللــهـیان شیریـــن که ایـن عید خداسـت

اس ام اس تولد امام حســیــن (ع)

ای دلــنواز قاری قرآن خوش آمدی/

دربیت وحی بالب خنــدان خوش آمــدی/

ای الـــعـطــش ترانه ی قبل از ولادتــت/

مادرفدات با لب عطشان خوش آمــدی

اس ام اس تولد امـــام حســـین (ع)

میـــلاد حسـیـــن خون بهاى دیــن است

ایـن عید، حیــات شیعه را تضــمیـن اســـت

امــروز فرشـــتگان به هم مى ‏گویند

احیـاگر آییـن محمد ایـــن اسـت

اس ام اس تولد امام حســیــن (ع)

ای پنـــاه مسـتـمنـــدان یا حسیـن بن علی

ای دوای دردمـندان یا حســین بن علــی

کشــتی راه نجات ما گنــه کاران

رس به فریاد غریبــان یا حســین بن علـــی

اس ام اس تولد امام حسین (ع)

امام حسیـن علـیه السلـام فرمودنـــد:

من اَـــحبـــک نهــاک و من اَبـــغضـــک اَـــغـــراک.

کسی که تو را دوست دارد، از تو انـتقاد می کند و کســی که با تو دشــمــنی دارد، از تو تعـــریف و تمــجـیـــد می کنــد

(بحار الـــانوار،ـج75،ص128)

اس ام اس تولد امام حســـین (ع)

امـــروز که بلـــبــلان ترنم کردنـد

با یکدیگــر از عشق تکـــلــّــم کردند

چون غنچـه و گل على و زهـرا از شوق

بر روى حسیــن خود، تبــسم کردنـد

جملات کوتاه و متن های تبریک ولادت امام حسین (ع)

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.