ویتامین B باعث نوعی اختلال جنسی در زنان می شود

اختلال جنسی زنان باعث می شود در زندگی زناشویی نیز اختلال صورت بگیرد کمبود اسید فولیک باعث این اختلال می شود گزوه ویتامین های B در میل جنسی بسیار موثر می باشد این ویتامین را می توانید از غلات سبوس دار و سبزیجات تیره وارد بدن خود نمایید در ادامه جزئیات بیشتر ویتامین B باعث نوعی اختلال جنسی در زنان می شود را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن: یکـی از دلـایل افـــزایش طلاق در کشورمان اخــتـلال جنـسـی در خانـم ها می باشد که باعث نارضایـتی جنــســـی می شود و ایــن امر تاثـــیــرات مخربی بر روابط میــان زوجیـن و حتـــی جامعــه نیــز دارد در زیـــر به بررسی دلایل ایـــن اخـــتـلال در زنان می پردازیــم.
اختـلــال جنـســی در خانـــم ها

امـروزه یکی از دلــایـل اصــلـــی طلـاق بیـن زوجیـــن، مشــکـــل جنسی در دو طرف اســـت که باید حتما به این موضوع به طور همـه جانبه توجه شود. یکی از دلایـل مشکــلات جنـــسی به ویژه در بانوان، کمبود ویتــامیــن های گروه B می باشد، که در این مطـلب به بررســـی این مســاله می پردازیم.
اختــلــال جنســی در خانــم ها در اثر کمـبود این ویتــامین

◊ کمبود کدام ماده غذایی موجب اخـــتلال جنــسی در خانـم ها می شود؟

ارتـباط زناشویی در زنــدگی از عناصـــر اصـلــی اســت که برای انســـان لازم اســت و باعــث محـــکم تر شدن زنــدگـــی انســـان ها می شود.طبق تحـقـیقـــات انـجام شده میل جنـــســی زن و شوهر به فاکـــتورهـای گوناگونی مثـــل عوامل روانی، سلامـتـــی انــســـان ها، اصول غذا خوردن صحیح و برخـــی از داروهای مصرف شده دارد. مطـالعــات متـعـــدد نشان داده انـد که مواد غذایی مختلـــف هم میــ‌ توانـــند بر روی احــسـاسات جنســی ما تاثــیـر بگذارنــد.

بر اسـاس مطالـــعه ای که در آمریکـا انـجام شده اســـت، کمـبود اســید فولیـــک (یکی از ویتــامــین های گروه B) تمـایــل به برقــراری رابطه جنـســی را کاهـــش می دهد.این نکته به ویژه در میـــان خانم ها مشـاهده شده اسـت، زیـرا اغـــلب آنـــها به میـزان کافـــی ویتـــامـــیــن های گروه B را دریـافـت نمــی کننـد.


علـــل و درمـــان اخـتــلـــال جنـــسی در خانــم ها

♦ اســـیـد فولیک که با نام فولات یا ویتامـیـــن B۹ نیز شنــاخـتـه می شود در مواد غذایـی زیر موجود اســت

– حبوبات به ویژه عدسـ– سویا– غلـات سبوس دار – سبــزیجــات سبــز تیره مانــنـد اسـفـناج، جعـــفـری، کلم بروکلی، نخود فرنگـــی ومارچوبه یکــی دیگـر از مواد مغـذی مهـم در افـزایـش میل جنــســـی خانــم ها، ماده معدنـــی آهـن اســـت.فقــر آهــن و کم خونی ناشـــی از آن، خلق و خوی زنــان را به شدت تحــت تاثــیـر قرار می دهـد و موجب کاهـش تمـایـلـــات جنـسی آن ها می شود. جگـر و انواع گوشت ها به ویژه گوشت قرمــز، حبوبات، سبـــزیـجـات سبز و زرده تخم مرغ منــابع غنی آهـن به شمار می روند.
بیشـــتـر بدانـیـد :ناتوانــی یا اخـتـــلـــال جنـــســی در زنـــان چند نوع اســـت؟

اخــتـــلـــال جنـسی در زنــان به انواع زیــر تقسیـم می شود:

۱- اخـتلــال کمبود میل جنســـی یا سردمزاجی زنان.۲ اختـــلال بیـــزاری یا تنـفــر جنسی. ایــن اخـــتـلال شدیدتـــر از اخـــتــلـــال قبـلی اســـت.

۳- اخـتـــلـــال در برانــگیـــخــتـــگــی جنـسـی. در این حالـــت فرد واجـد میل جنســی است اما برانگیــخـــتــه نمـــی شود.۴- هراس از آلت. این اخـتــلال، اخـتلـــالی اضطرابـی اسـت که در آن فرد به شدت از آمـــیـزش می ترسـد،ـــدرحـین آمیزش تمام عضـلــات شکــم، ران، دست و پای او جمــع می شود و به مرد اجــازه آمــیزش را نمی دهــد.۵- واژیـــنیـــسموس. این اختــلال شبیه اختـلال قبــلـــی است. در ایـــن حالت، عضـلات دست و پا و شکم شل اسـتولی عضـــلــه ابتـــدایـی واژن مســـدود و منقبـــض است و این انـــقـــبــاض مانـــع از دخول می شود.

۶- آمـیزش دردناک. این اخــتـــلال در اثــر برانگیخته نشـدن درســت خانـــم و یا تعـارضـــات خانــم با همسرش در زنـــدگــیـزنــاشویی و یا ناشـــی از مشـکـلـــاتـی است که زن از کودکـــی با آمـیزش جنـــســـی داشــته اسـت.در این حالـت، آمـــیزش برای خانم بســیـــار دردناک و ناخوشاینـد می شود.


بررســـی انواع اخـتـلــال جنـــسـی در خانــم ها

۷- اخـــتــلــالـِ نرسـیـــدن به ارگاسم. ایـن اختـــلــال بسـیار شایــع اســت و شاید شایع ترریـن اختـــلـــال جنـــســـی خانـم ها باشد. این اخـــتـلال در کشور ما نسـبـــت به کشورهــای غربـی و جتـی کشورهـــایی مثل کره و چیـــن و ژاپن رواج بیـشتـری دارد.

کلــاً ایـــن اختلال در خاورمـیـانـــه شیوع گسـتـــرده تری نســبــت به جهان غرب و بسیـاری از منـــاطـق دیگر جهان دارد.علت آن هم آموزه های تعصـــب آمــیز اســـت که اجـازه نمـی دهـــد خانــم ها به اوج لذت جنسی برســـنـــدو بعـد از مدتـــی نسبــت به رابــطه جنسـی سرد و نفرت زده می شوند و حتی از همســر خودشـــانـــهـــم دلزده می شوند که چرا او به ارگـــاسـم می رســد ولی من به ارگـــاســـم نمی رسم.

۸- اخـــتلـــال سردرد بعـد از آمـــیـزش. در ایــن حالـت، فرد بعـــد از آمـیزش دچـــار سردرد، انــقبـــاض های عضلـــانی ناحیـــه سر، سرگــیـجـــه، تهوع می شود.۹- اختلال ملـال بعـد از آمـیــزش. در این حالت، زن پس از آمـیـــزش دچـار افسـردگـــی و انـــدوه می شود و ممــکـــن اســـت گریـه کنـــد و دچار غم شدیـد شود.

این ها اخـــتلــالـــات جنــســـی خانم هاسـت.

ویتامین B باعث نوعی اختلال جنسی در زنان می شود

 منبع: دکـتر سلــام , عصـــر ایـران

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.