پاکسازی کبد به دلیل عملکرد نامناسب دستگاه گوارشی

کبد یکی از بزرگترین غده های دربدن می باشد کبد در سوخت و ساز بدن نقش بسیار مهمی را ایفا می نماید اگر کبد دچار مشکل شود سمی می شود و باید سم زدایی و پاک سازی شود در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر پاکسازی کبد به دلیل عملکرد نامناسب دستگاه گوارشی را در مجله خبری دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزرش مجله خبری دانستن : کبـد نقـــشی کلیدی در سلامت ما ایــفـا می کند، و زمـــانـــی که ایـن انــدام درسـت کار نمـی کنـــد، احتمــال تجربـــه علائمی ماننـــد خســتگـی، ضعـــف، و مشـکـلات گوارشی افـزایش می یابــد.

کبد انـــدامــی با قابـلیت انــجـام وظایــف مخـــتــلـــف است. کبد خون را تمـــیـــز نگـه می دارد، به تنــظـیم سوخت و ساز کمـــک می کنـد و قدرت دســـتـگاه گوارش را حفظ می کند. همـــچــنــیـن، این اندام مسئولیـت پالـــایـــش مواد مغذی موجود در غذاهـای مصــرفی شما و پخـــش آنها در سراســر بدن از طریــق جریـان خون، و سپـــس حذف مواد زائد سمی باقـیـمانده از ایــن فرآیند را بر عهـــده دارد.

افزون بر این نقش های حیاتی، کبـد در تنـظیم ذخــیره خون نقش دارد و لخـــته شدن خون و تجـزیه سلول های آســیـــب دیده خون که می تواننـــد از طریق ادرار یا مدفوع دفـــع شوند امکـانپـــذیر می شود.

بدون تردیـد، کبـد نقشـی کلیــدی در سلـامت ما ایـفــا می کنـد، و زمــانی که ایـــن اندام درســت کار نمـــی کند، احـتــمـــال تجربه علائمی مانند خستــگـی، ضعـف، و مشــکـلـات گوارشی افــزایــش می یابـد. باید به ایـــن نکته اشـاره داشـــت که مشــکلات کبـدی تنـهـا در افـــرادی که الـــکــل مصــرف می کننـد، رخ نمی دهـــنــد و افرادی با رژیم غذایــی ضعــیــف، آنـهـایـی که زیـر اســتــرس شدید قرار دارنــد، افرادی که در معرض آلودگی هوا و سموم محــیـطــی قرار دارنـد، و آنهایی که برخی داروهای تجویزی یا آنـــتــی بیوتیـــک ها را مصرف می کنـنــد نیـــز می توانــنـد با مشکــلـــات کبــدی مواجه شوند. از ایــن رو، پاکـــســازی کبـــد می تواند در بازگشـت این اندام به مسیر درسـت فعــالیـــت های خود نقــشـــی کلــیـــدی داشـــته باشــد.

احساس خسـتگـی بیــن افـرادی که با آسیـب کبدی مواجه هستنـــد، شایـع اســت

علائم عمــلــکـرد نادرست کبــد

زمـانـــی که کبد مجــبور است بیـــش از ظرفـــیــت خود به فعــالـیـــت بپـردازد، امــکان بروز مشکـل در ایــن اندام افــزایـش می یابـــد. پس اگــر با هر یک از علـــائم زیر مواجه هسـتیــد ممـکن است به ارائه هشــدار از سوی بدن برای پاکـــسازی کبــد اشاره داشتـه باشــد.

نفـــخ و یبوست: زمانـی که کبد با فشـار مضـــاعف برای رسیـــدگـــی به رژیـــم غذایـی ضعیــف، داروهای تجویزی یا سموم محــیطی ورودی به بدن مواجـه می شود، ایـــن شرایـــط می توانـــد بر گوارش شما تاثـــیـرگذار باشد. به خاطـــر داشــتـــه باشید که کبــد همانــند مرکز کنــتــرل گوارش بدن عمــل می کنـد و زمـانـــی که آهنگ فعالـیت آن کند شده یا آسیــب می بیند، با علائم گوارشی ماننـــد نفخ و یبوست مواجه خواهیـــد شد.

خستــگــی: احـــسـاس خسـتـــگـــی بین افرادی که با آسـیــب کبدی مواجـــه هســتـــنـــد، شایــع اســـت. پژوهش ها نشـان داده انـد که ایــن شرایـط به دلـیل ایـجــاد تغــییراتی در انـــتـــقـــال تکـــانه های عصبـــی در مغــز رخ می دهد. و زمـــانـی که مواد سمی به واســطـه عمـــلکــرد ناقـص کبد در خون افزایش می یابنـــد، شما ممکـــن اســـت برخــی مشکلات شنــاختـی مانــند سردرگــمــی و تغیـیرات خلق و خو را تجــربه کنـــیـد.

ادرار تیـره و پوست زرد:

بیماری زردی که موجب تغـــیـیـر رنـگ پوست به زرد و تیره شدن ادرار می شود، زمـانی رخ می دهد که سطوح بسـیـار بالای بیلـــیـ‌ـــروبین در جریــان خون وجود دارد، که ممکن اســـت در نتــیـجــه عمــلـکـرد نادرســت سلول های کبدی شکل گرفـــته باشد. زمــانی که کبــد نمـــی توانـد سلول های خون را متـــابولیـز کند، ایـــن شرایط موجب افــزایـــش بیـــلی‌روبیـــن می شود، که در نهـایت ابتلا به بیماری زردی را در پی دارد.

اخــتلـالـــات هورمونی:

کبد مسئولیـــت تجزیه و حذف هورمون های اضـــافـــی را بر عهده دارد، که به تعادل هورمون های موجود در بدن شمـا کمـــک می کنـد. امــا زمانی که کبـد عمـــلــکـــرد درست خود را ارائه نمـی دهـد، احــتــمــال مواجـــهـــه با اختــلـــالات هورمونی افـزایش می یابد، که به مشـــکـلات سلـــامــت مانـــنــد نوسانــات خلــقی، کلـسـتـرول بالـــا، و قاعــدگـی های نامنظم منجر می شود.

جگـــر گاو یا مرغ ارگـانـــیک سرشــار از مواد مغذی است که سلامـت کبـد انسان را تقویت می کننـد

6 اقدام برای پاکسازی کبـــد

اگر با هر یک از علـــائم مذکور آسیب کبدی مواجـه هستـیـــد یا در معـــرض برخــی دلایـل عملکـــرد نادرست کبـــد، مانـــند مصـرف دارو، آلودگـــی، و سموم محیطـی قرار داشـتــه ایــد، شما می توانــید روند زیــر را برای پاکســـازی کبــد مد نظر قرار دهـــید:

حذف مواد غذایی سمی از رژیـم غذایـی

غذاهـــای فرآوری شده، غذاهـا و نوشیدنـی های شیــرین، فســت فودهــا، روغن های هیــدروژنه، مصرف الـــکـــل، غلــات پالــایـش شده، و میوه ها و سبزیجاتی که مواد شیمیایــی روی آنهـا اسپــری شده است، کبـــد را به شدت تحـــت تاثیـــر قرار می دهــند. به عنوان بخشـی از روند پاکـــســازی کبـد، مصـرف مواد غذایــی سالم مانــند سبـزیـجـات برگـدار ارگـــانـــیــک، گیــاهـان دارویی تازه، سبــزیجات چلـیـپایی، روغن نارگیل، و سرکه سیـب را مد نظر قرار دهیــد.

نوشیدن آب سبـــزیجـــات خام

نوشیدن آب سبــزیـجـــات مختـــلــف کمـک می کنــد تا از مصـرف سبزیـــجات مورد نیــاز برای تقویت سلامـت کبد اطـمـــینان حاصــل شود. گرفتن آب سبزیجـات گوارش آنــهـا را نیز تســهـیـل می کند، تنش کمتـــری به کبد وارد شده و مواد مغـذی راحـت‌تر جذب می شوند.

مصـرف مواد غذایی سرشـار از پتاسیـــم

پتــاسـیـم به پاکـــسازی کبد کمک می کند. بر همیـن اسـاس، افزایش مصـــرف مواد غذایــی سرشار از پتـاســـیم اقدامـی کلـیـــدی است. از جمـله منابع غذایــی خوب برای پتـــاسیـم می توان به سیـــب زمــینـی شیــرین، اسـفناج، آووکادو، ماهـی سالـمون، موز، و لوبیـــا سفیــد اشـاره کرد.

انـجــام تنقیــه قهوه

تنـــقیـه قهوه به سمــزدایی و تسکـــیــن علــائم عمـــلــکرد نادرست کبد، مانـــند خسـتگی و یبوست، کمک می کنـد. برای انجـام تنــقـــیـه قهوه، دو قاشــق غذاخوری پودر قهوه ارگـــانـــیک را با سه فنــجـــان آب تصــفـیه شده ترکیب کنـــیـــد و آب را به جوش آورید. اجــازه دهـیـــد 15 دقیقــه به جوشیدن ادامـــه دهد، سپس آن را از روی حرارت برداشـتـــه و اجــازه دهـــیـد خنک شود. این ترکیب را از صافـــی عبور دهـــید و در کیت تنقیه اسـتــفـاده کنیـد.

مصرف مکمـل های پاکسازی کبـد

برخـی از بهـتریـن مکـمل ها برای پاکـــسازی کبد شامل خار مریم، زردچوبه، و ریـشه قاصــدک می شوند. این مکمل ها به حفــظ سلــامت بافـــت کبـــد کمک می کننـــد، دیواره های سلولی در کبــد را تقویت می کنـنـد، و سمــزدایی را بهبود می بخــشند.

مصرف جگر یا قرص های جگر گاو

جگـر گاو یا مرغ ارگانـیــک سرشار از مواد مغـــذی مهــمــی اســت که سلامت کبد انــسـان را تقویت می کننـــد. اگـر به مصرف مواد غذایــی سرشار از این مواد مغــذی تمـــایــلـــی نداریـــد می توانـــیـــد اســـتـفـاده از قرص های جگـر گاو را مد نظر قرار دهــیـد.

پاکسازی کبد به دلیل عملکرد نامناسب دستگاه گوارشی

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.