پاک کردن تاتو با ایده های مختلف و کاربردی در خانه

تاتوهایی که جوان های امروزی روی بدن و ابروهای خود می نمایند بعد مدتی دوست دارند که پاک نمایند ولی پاک کردن کامل تاتو امری غیر ممکن می باشد و کسی تا به حال نتوانسته به صورت کامل تاتو را پاک نماید وبیشتر افراد از همیشه ماندن تاتو در بدنشان احساس نارضایتی می نمایند در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر پاک کردن تاتو با ایده های مختلف و کاربردی در خانه را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

نقــشـ‌ و‌ نگـار هاي ناشي از تاتو گاهي آنـــقدر فريبنــده اســـت كه هرفــردي را وسوسه مي‌ــكنـــد درحالي‌ــكــه تاتو مي‌ــتواند يكـي از زيبايي‌هــای پرخـــطر باشــد چرا‌که میـــ‌ـتوانـــد انــتقــال دهـنـده بیـماریـــ‌هــای بسیاری باشد؛ از عفونت و حســاسیت گرفـــتـــه تا برخــی بیـمــاریـــ‌ــهـای خطـــرناک اما از سوی دیـگر بیــشتــر افـراد خیلــی زود از داشتــن ایـــن نقـــش و نگــارهـا خستـه می‌شوند و به دنـــبـال راه‌هایی برای پاک کردن تاتو هســتند، امـــا آنــقدر که تاتو کردن آسـان است، پاک کردن آن ساده و ممـــکن نیست تا جاییــ‌ــکه حتی در روزگار نهـــ‌ چندان قدیم از جراحی برای پاک کردن ایـــن تاتو ها استـفـــاده میـــ‌کردند. امـا ایـــن روزهـــا لیزر کمی فقط کمـــی کار را راحـت‌ــتـر کردهـــ‌ است اما باز هم نبایــد انـتظار زیـادی داشــت. اگــر شمـا هم به دنـــبال پاک کردن تاتوهایتـــان هستـید بدون شک در ایـــن مطـــلــب میــ‌ـــتوانید جواب سؤالات خود را پیـدا کنـــید.

4 گروه از افــراد هســتــنـــد که به فکــر پاک کردن تاتو می‌ـافتــنـــد:

اولیـن گروه کسـانـــی هســـتـنــدکــه بعـــد از تاتو به هر دلــیــل پشـیــمــان میــ‌ـــشوند مثـــلا سلـــیقـــهــ‌ـــشـــان تغـــیـیـر میــ‌کنـد یا یکنواختی آن دلــشــان را میـــ‌زنـــد یا… و جالب اســـت بدانـــیـد در تحــقــيقي که به عمـل آمــده، مشــاهده شده حدود 70 درصــد از افـــراد ساعتـي بعـد از خالـکوبي از اين عمل خود پشيمان می‌ـشوند.

گروه دومی که به دنــبـال پاک کردن تاتو هستنــد کســانیـ‌ـاند که اعـتـــقاد دارنــد آرایشگر آن طور که بایــد کارش را درسـت انجام نداده‌ اســت مثــلـــا طرح تاتو در چشـم یا ابـرو آن طور که بایـد قریـنــه نیـسـت و لازم اســت برای قرینــه شدن قســـمـتــي از طرح يک طرف پاک شود.

گروه سوم هم افرادی هستند که بعــد از تاتو دچار واکــنشــ‌هاي حســاســيتي (آلرژيک) به رنـگ تاتو مي‌ـشوند، بنـابرایـن لازم است آن رنــگ از داخل پوست خارج شود.

اما گروه چهـــارم بیشــتـر شامـــل آقایــان می‌ــشود و کسـانی هستـــند که به هر دلــيلـــي روي بدن خود خالـــکوبي انــجـام داده‌ـــاند و اکــنون يا به دليل پشـــيمـــانــي يا به دلــيل قوانــين استـخــدام در سازمان‌ــهاي نظــامي و… مجبور به پاک کردن خالـکوبي دســت و پا يا تنه خود هستند.

رنگ‌هــایی که سخت پاک می‌شوند

رنـــگ‌ـهـای سیـاه و قهوه‌ـای پررنگ معـمولا به لیــزر جواب مثـــبتی میــ‌دهند و به‌ـراحتی پاک می شوند، اما اغــلب پاک کردن رنـگــ‌هـای قرمــز با مشـــکـلـاتی همـراه می‌ـــشود و رنـــگ قرمـــز دیرتر به لیزر جواب می‌ـــدهـد. پاك کردن رنگ‌ـــهـــای سبــز و آبی نیـــز ممــکن است با مشــکلـاتـــی مواجـه شود در عین حال خالـکوبی‌ (تاتو)های سفـید یا خالــکوبیــ‌ (تاتو)های همـــرنگ پوست ممـــکــن است بر اثر لیزر تبدیــل به رنـگ خاکــســـتــری یا سیـــاه شود.

آکـــادمــی پوست ايالاتـ‌ــمـــتــحــده به طور بالقوه جوهر خالکوبی را مضــر و غیراسـتـاندارد مي‌داند و به همـیـن دلـیل معلوم نیســت اسـتـفـاده از ایـن جوهرها چه عوارضی را بهـ‌همراه می‌آورد.

اگر پوست تیـــره داریـــد مشـــکــلـ‌تــان بیشـــتـــر است

اســتــفـــاده از ایـــن لیـــزر برای تغـیـــیــر رنگ ماده خالــکوبی شده در افــراد با رنگ پوست تیره کمـــی مشکلــ‌تـــر است زيرا میـان رنگ پوست و رنـگ ماده خالکوبی شده هنـــگام پاک شدن رقــابــتـــی به وجود میـ‌آید و در نتیـــجه احـتــمـــال دارد پوست عکـــســ‌ـالعـمــلـ‌های مختلـــفی از خود نشـــان دهــد مثلـــا ممـکن است پررنـگ یا حتی سفیـد یا بی‌رنــگ شود الـــبــته در بعضــی موارد نیز جوش‌ـــهـــایـــی روی پوست پدید میـ‌ـــآید.

تاتوهای همــرنــگ با این لیزر پاک می‌ـشود

لیـــزر co2 نوع دیــگـــر از انواع لیزر لایه‌ـــبـردار اســـت. در ایــن نوع لیزرها تعداد جلـــســـات كمتـــری برای درمــان لازم است و گاهـــی با یك تا 3 جلـسـه درمــان تاتو كاملـا پاك میـــ‌شود. در مواردی كه از رنگـــ‌های مخلوط اســتـفاده شده این روش بهـــتر جوابگوست. همـــچنین در مواردی كه از رنگـ‌هـای همرنگ پوست توسط آرایشـگر استـفاده شده باشد، ایـن روش بیــشتـر توصیـــه میـــ‌ـشود. الـبـتـــه در ایـــن روش بعـد از پاك كردن تاتو مدت كوتاهـــی قرمـزی روی پوست باقــی میـ‌ماند و سپـس به تدریج محو میــ‌شود.

منـاســـب‌تـــرین لیـزر؟!

لیــزر q-switched منــاسب‌تـریـن نوع لیـزر برای رنــگـــ‌هـــای سیاه، آبی و ‌قـــهوه‌ـای تیــره است. نحوه عمــلکـــرد ایــن لیزر به این صورت اســـت که ذرات رنگ داخـل پوست را منفــجر و آنهـــا را به ذرات ریـــز تبـــدیــل می‌کـــنـــد. این ذرات توسط سلول‌هـای لاشه‌ـــخوار برداشـته شده و کم‌ــکم دفع می‌ـشود بنـابــراين عمـل اصـــلــی پاک شدن رنگ تاتو را سلول‌ــهــای ایـــمـــنـی خود تاتو انجـام میــ‌ـــدهنـد و درواقـع رنــگـــ‌های ریـز شده را ریــزهــ‌خواری کرده و از بیــن میــ‌ــبـرنـد.

آیــا پاک کردن تاتو عوارضی هم دارد

در استفــاده از لیـــزر برای پاک کردن خالـکوبی عوارض جانـــبـــی کمــتــری (نســـبـت به سایـر روش‌ـــها) وجود دارد ولی به هر حال قبــل از هر نوع تصـــمیمــ‌گـــیــری بهـتر اسـت متوجه عوارض احـتمالـی آن باشـیــد:

1. پوست در معرض خطـر عفونت قرار می‌ـــگیرد و حتـــی ممـکـــن اســـت زخـم شود و این زخم‌ــهـــا به طور دائم روی پوست باقی بمـــانـنــد یا به طور کامل پاک نشوند.

2. در صورت محو شدن خالــکوبی از روی پوست نیز ممکن است پوست محـــل خالکوبی شده تغـــیـــیر رنگ دهد و رنگ آن نسـبت به بقـــیه منــاطـــق کمرنـگــ‌ـــتــر یا تیره شود که به مرور زمـان بهـــبود می‌ــیـابد. مثــلــا در پاک کردن خالـکوبی لبـــ‌ـــهـا، خط چشــم و ابـــرو ممکن اســـت رنگــدانـه‌ـهـــا به طور کامل محو نشوند و جای خالکوبی به صورت یک سایـــه روی بدن باقـی بمـــاند.

3. در برخـــی موارد نیــز واکـنـــش‌ــهـای آلـــرژیـــکـی گزارش می‌شود به خصوص در مواردی که جوهر خالـکوبی حاوی سولفـــیـــد جیوه باشد. در این حالـــت واکــنـــشــ‌ـــهـــا به شکـــل قرمــزی، خارش و التـــهـــاب بروز میـــ‌ـــکــنـــند. برای جلوگیـــری از واکـنـش‌هـــای احتمـالی، اغلــب آنتــی هیســـتـامـــین‌هـــای خوراکـی و نســتـــروئیدهای ضدالتـــهـــاب تجویز شده و به بیـــمـار توصیـه میــ‌شود حتــما از قرار گرفتــن در معـــرض نور خورشــید خودداری کنــد.

آیـا لیـزر درد دارد؟

استـفــاده از ليزر براي پاك‌ـكـــردن تاتو بدون عارضــه نيســت. درد هنــگــام انـجام ليزر، سوزش و سرخي ناحيه تا چنــد هفـتـه بعــد از انـجــام عمل و مشــكلـات نادرتــري مانــنـــد باقي‌ماندن جاي زخــم، روشن يا تيره شدن پوست و… نيز ممكـن است بروز كنــد.

برای پاک کردن تاتو هر جلـــسه معمولا چنـــد دقـيقــه بيشـتـــر طول نمي‌ـــكـــشد اما قبـــل از آن فرد بايد آمـاده شود. بي‌ـــحــســي موضعـي ناحــيه، اســتــفــاده از عينـك محـافظ مخصوص هنــگــام عمل و استـــفاده از ضدآفـــتــاب بعد از ليزر از جمله نكاتـــي اســـت که بايد رعـايت شود. بعـد از 7 تا 12 جلـســـه ليزر مي‌ــتوان مطمئن بود تاتو تاحــد زیادی محو مي‌شود. بين هر جلـســـه نيز بايد بين 4 تا 8 هفـــتــه فاصـــله گذاشــت.

با لبـــ‌هـــا شوخی نکـنــید

در تاتوی مخاط نیــز احـتمـال بروز همـــان عوارضی که در تاتوی روی پوست گفتــه شد، وجود دارد. علاوه بر این چون از رنــگ قرمــز اســتفــاده می‌ــشود، احتـمال پيشـ‌آمدن آلرژی نيز وجود دارد. شایـــد ایـن اتفــاق به ندرت صورت گیرد امــا وقتـی ایجاد شد، خلــاصی از آن آسـان نیــست زیــرا پاک کردن رنگـی که داخل مخـاط لب شده بسیـار مشـــکـل است و حتی در برخی موارد غیـــرمـــمکـــن میـــ‌ـشود. قبل از ورود لیزرهــا، اغـــلب از روش‌هـــای جراحی برای پاک کردن تاتوها اســتفـاده میـ‌ــشــد که متاسفـانــه ایـن روش‌ها باعـث ایـجـاد جوشگـــاه‌ــهـا و اسکـــارهــای شدیــدی روی پوست میــ‌شــدند.

آیـا با کرم تاتو پاک میـــ‌ـــشود؟

کرم های پاک کنـنــده تاتو که از آنهــا به عنوان جایـگـــزین لیزر یا جراحی نام برده می شود اغـــلـــب دو شکـل اصلـــی دارنـد: انواعـــی که حاوی TCA (تری کلـرواسـتیـک اسـیـــد) هســـتـنــد که نوعی اســیدشیمــیایی پیــلـــیـــنـگ اسـت و بیشــتـــر به فرم محلول یافــت می ‌شود ولی اشـــکــال ژل یا کرم آن نیـز وجود دارد که با سوزانـدن لایـــه فوقانــی پوست عمل میـــ‌کنـد ولی ریــســـک بروز اسکـار را به همـراه دارد و از آن نمـــیـ‌ـــتوان در مواردی مثل لب، چشم یا سایر نقـــاط حســاس استـــفاده کرد چون باعــث تحریک در آن نواحــی می‌ـــشود و فقط در افــراد با پوست بسـیـار روشن قابـــل استــفـــاده است و میـــ‌ــتوانــد منجر به بروز عوارض جدی در افراد با پوست گندمــی یا تیــره شود و کرم‌ـهای غیــر TCA که شامــل ترکیبات روشن کنـــنـده، لایـه بردار و سفــیـــدکـــنـــنده هستـنـد. این کرم ها برای روشن کردن تاتو در مدت زمان طولانـی استفاده می شوند و تاتو را با هل دادن جوهر تزریق شده به سطــح پوست محوتر می کنند. به طور کلـــی اثر بخشی ایــن کرم ها بسـیار کند است. دقـــت کنــیـد بعضـی از ایـن کرمــ‌ها حاوی هیــدروکیـــنون نیـــز هستند که طبـق نظر اتــحادیــه اروپا احتـمال بروز سرطـان را به همـراه دارد.

چرا با یک جلـــسـه پاک نمـــی‌ــشود

از آنجا که رنــگــ‌ـهـای متعـــددی در خالــکوبی‌هــا وجود دارد و رنـگـدانـــه‌ــها نیـز در عمـق‌ــهای متفاوتی از پوست وارد میــ‌شوند برای تخریب ایـن رنـــگـدانـه‌ـهــا به جلـــســات متعدد لیــزر و لیـزرهای متعدد با طول موج‌ـهای متـــفـاوت نیـاز اســت.

اگر بیـمـار اصـــرار به پاك كردن در یك جلســه داشـته باشــد منجـــر به گذاشتــن اثر (جای زخـم و اسكـار) خواهد شد اما به طور کلـی بایـد گفت که هر قدر خالكوبی سطـــحی و قدیمی‌تـر باشــد، راحتـ‌ـتـر قابــل پاك شدن اســت امـا هر چه رنـــگ به كار رفتــه حرفــه‌ـــای تر خالـــكوبی شده باشــد، سخـــتـــ‌ــتر پاك میـــ‌شود.

بزرگـ‌تـرین اشـــتــبـاه

بيشـــتـــر آرایــشــگــران برای پاك كردن تاتو به رنـــگ‌هـای همرنـگ متوسل میــ‌ــشوند امــا این بزرگ‌ـــتــریــن اشـتـبــاه اســت زيرا با ایـــن كار مشكـــلات بیـــمــار نه دوچندان بلكه صدچنـــدان خواهــد شد چون وقتـــی رنگ همـرنگ به کار رود پاك كردن با لیزر بســـیار دشوارتـر می‌شود. از طرف دیگـر گاهي پيش مي‌آيد هنـــگام پاك كردن ایـــن رنــگـــ‌ها با لیزر وضعیــت از آنچه بوده بدتـــر مي‌شود و رنــگ پوست تيره‌تـــر مي‌شود.

پاک کردن کامــل تاتو ممــکـــن نیـــســـت

هر چند روز به روز تکنولوژی‌های مربوط به لیـــزر برای پاک کردن تاتو و خالکوبی بیـــشـتر میـــ‌شود ولی همـــچنان پاک کردن تاتو کار مشـــکل و زمــانـ‌بـــري است و نیاز به درمان مرتــب دارد امــا بد نیـست بدانـیـد که پاک کردن کامل تاتو بدون هیـچ ردی از آن فعلــا به طور عملی ممکـــن نیـــست.

کسـانی که اصلـا نبـاید تاتو کننـــد

اگـر پوست شمــا مستعد ایجاد کلوئید یعنی به وجود آمـــدن گوشتـ‌هـــای اضــافه است توصیه میـ‌کـنیــم سراغ تاتو نروید چرا که ممکــن اســت در محــلـی که تاتو می‌کنید گوشت اضافـــه و کلوئید ایجاد شود چرا که این کلوئیدها ممــکـــن است هر زمـان که پوست آسـیب ببــیـــنـــد ایجـاد شوند. الـــبـــته ناگـفـتـــه نمـــانـد که بســیـاری از متـخـــصـصــان همچون دکتـــر نورمـــن گلـــدشـــتیــن، آنت واکـر و… اعتقــاد دارنــد احـــتـمـال به وجود آمـــدن ایـن کلوئید یا گوشت اضــافـــه در برداشــتـن و پاک کردن تاتو بیشتـر اسـت.

جوهرهـای تاتو غیراستــانـــدارد هسـتنــد

در تاتو از چنــدیـن جوهر مختلــف استـفاده می‌ـشود یعـنـــی برای به‌ـدســـت آمدن رنـگ دلـــخواه، چندیـن رنگ و جوهر مختـــلف را با هم مخلوط میــ‌ـــکــننــد، بعـضی از ایــن جوهر‌ـــها برای استـفـــادهـ‌هـای زیـبــایــی مجاز هسـتـنــد ولی برای تزریــق زیر پوست توصیـه نمـی‌شوند زيرا استانـدارد لازم را ندارند و به راحـتـــی می‌ــتواننــد در بعضی‌ـــهـا ایـجــاد عفونت یا آلــرژی کنند. آکادمــی پوست ايالاتـ‌ـمـتــحـــده به طور بالـــقوه جوهر خالکوبی را مضر و غیراســتـاندارد مي‌ـدانـــد و از آنجا که هیچ یک از تولیدکـنندگـــان ایــن جوهرهـا ملــزم به فاش کردن مواد و رنگـــدانـــه‌های جوهرها نیســـتــند و آنهــا را اســرار تجــاری خود میــ‌ــداننــد بهــ‌ـطور کامــل مطــمئن نیســـتـــیم اسـتفاده از این جوهرهــا چه عوارض جانـبـــی دیـگری به همـراه دارد. رنـــگدانهـ‌های کارخـــانــهـــ‌ـای ممــکـن اســت از گیاهـان، پلـــاســـتیک، اکـسیدهــای آهـــن و نمکـ‌ـــهای فلـزی تهـــیه شده باشــد و جوهرهای دست‌ســـاز خانــگی را معمولا از خاک، دوده، گیـــاهــان، جوهر قلـم و مواد ناشــنـــاخــتـه تهـیـه میـ‌کنـــنـد. برخـی از موادی که عموما در جوهر خالکوبی وجود دارنـد، عبـــارتــنـــد از: فلـزات سنــگـــیــن، آلومینــیوم، باریم، کادمـیوم، کروم، کبالـت، مس، آهـن، سرب، نیــکل، تیـتانــیوم، اکســـیـــدهای فلــزی، مواد شیـمیایی آلی، مشتـــقات کربن، آرسنـیــک، کلـــسیم، لیتـــیـم، فسفـر، سلـــنــیوم، سیلیـس، گوگرد، دی‌ـاکسیــد و مواد شیمـیایــی AZO.

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.