پایدار نمودن عشق و زیاد کردن رابطه جنسی با این روش ها

رابطه جنسی بسیار در زندگی زناشویی موثر می باشد برخی از افراد دوست دارند رفته رفته عشق خود را در زندگی زناشویی بیشتر نمایند ولی ایده هایی در این مورد ندارند در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر پایدار نمودن عشق و زیاد کردن رابطه جنسی با این روش ها را در مجله خبری دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش مجله خبری دانستن : حفظ عشق در زندگی زنـاشویی شایـــد سخــت تریـن کار ممــکن اســـت. در ایـنجـا به 5 نکته اشاره می کنــیم که می توانــید همســر خود را برای همـــیـشـه عاشـق خود نگه داریـد.

5 روش برای اینــکـــه همـســـرتـــان را برای همیشه عاشق خودتان نگــه داریـــد

اگــر هیـــچ چیـزی در یک رابطه سخـت نبــاشد، می توان گفت حفــظ رابطه عاشقـــانـــه از همــه سخـت تر اسـت. حتی اگـــر چه به نظــر مشکـل می رسـد، امــا غیر ممــکن نیســت. من همـیـــشـه بر ایـــن باور هســتـــم که ” اگر اراده ای وجود داشــتــه باشـــد، پس راهی هم وجود دارد.” اگـر چیزی را به قدر کافـی بخواهــید، برای رســیـدن به آن دســـت به هر کاری می زنید. ایــن حرف در مورد عشــق نیـــز به کار می رود.

بنـــابراین، تجربه نشان داده اســت که برای کشف جزئیات کوچک، توجه دائمی مورد نیــاز اســت که به همـــســر شما کمک می کنـــد تا به طور دائم عاشق شمـــا باشد. در ایــنجـا به 5 نکتــه اشــاره می کنــیـم که می توانـــید همسر خود را برای همیــشه عاشــق خود نگه دارید:

خودتان را باور کنــید

بسیــار جالــب است که یک زن به خود ، زیـــبــایــی، لطافت و خصوصیــات اخــلــاقی خود شک نداشـتــه باشــد. با دانـــستــن ایـــنکه شمــا چقـدر عالی هســـتـیـد، مطمئن می شوید که همـــســر شما در زمان های سختــی کنــار شماست. اما از همــه مهــم تر، او قدرت و شفــافـــیــت ذهنی شمــا را در صورت نیــاز تحــسـیــن خواهد کرد.

به او اعتــمـاد کنیــد

وقتـی حســـادت وارد رابــطـــه ای می شود، بهتــر اسـت احـــساسات خود را کنــتـرل کنــیــد. به همسر خود ثابـت کنـــیــد نه تنــهـــا به عنوان یک همســـر وفادار، بلکـــه به عنوان زنی که می توانـد در زمان های ترس و حتی شکــسـت می توانـــد خودش باشد، به او اعـتماد داریـــد و او هم می توانـد به شمـــا اعتمـاد کنـد.

همدرد باشـید

برای درک یک نفر، باید ” گوش و چشم” او باشــید. گوش دادن، روشی برای درک دیـــگران اسـت. شکــایــت کردن از خودتان را متوقف کنـــیـــد و اشـتــباهات همســـر خود را قضاوت نکنید. از انتـــقاد کردن خودداری کنیـــد. کارهـایـی را انجام دهـــیـــد که او بدانـد که شمـــا نه تنـهــا همـــسر او هســـتید، بلکه دوستــی برای او هســتـیــد که می توانـد به شما اعتــماد کنــد.

کاری کنـــیـد شما را درک کند

همـــانـــطور که در بالـــا ذکـر شد، برای درک کردن، بایـــد بدانـید که چگونه گوش کنـــیـــد؛ امـا بایـــد این را هم بدانیــد که برای درک شدن چگونه ارتباط برقرار کنیــد. بدون داد و فریاد حرف تان را بزنیـــد. کج خلـقی نکنیــد، کلـمــات خود را پیــچ و تاب ندهـــید، رک و راست حرف خود را بگویید. درک اشـتـــباه موجب به وجود آمـــدن مســـائل منـفــی در زنــدگـــی زناشویی می شود.

شوخ طبع باشـید

ایــن را بدانیـد که شما هر چیـــزی را نمــی دانـــیــد و حتـی می توانــید به خودتـان بخنـدیــد. ایـن کار باعـــث می شود او هر روز بیــشتر از روز قبـل عاشق شمـــا شود. لبـخنـــد شمـــا می تواند تاریـــک تریـــن روزهــایـــتان را روشن کنـــد و روزهای استرس زای شمـــا را به روزهـــایــی آرامش بخـش تبــدیل کند. بنابراین، به دنـبال چیـزی بگـردید که بخندیــد و به او کمــک کنــید تا او هم بخنــدد، هر روز. می توانیـد با صدای بلند بخـنــدیـد.

هر مردی متـــفـــاوت اســت و اگــر عاشـــق همسر خود هســتـیــد، بایـد یاد بگیــرید که چه چیـزهـــایـــی را در شمـا دوست دارد. خصوصیاتـــی را که او جذب شمـــا شده اسـت در خود پرورش دهـیـــد و به دنــبـــال بهـــتـر کردن آن باشیــد. به یاد داشته باشـیـد که تنهـــا کاری که بایـد انجــام دهــیـد ایـن است که همـسـر شمـــا همـــان حسی را داشته باشـــد که در روز اول نسبـت به شمـا داشـــت.

پایدار نمودن عشق و زیاد کردن رابطه جنسی با این روش ها

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.