پست زیبای مهناز افشار در روز پدر فروردین 97

مهناز افشار برای روز پدر پست زیبایی را در فضای مجازی و در صفحه اینستاگرام خود منتشر نمود متن زیبایی را هم در پایین این پست نوشته و روز مرد و پدر راه به همه آقایان در ایران تبریک گفت مهناز افشار عکس همسر و فرزندش را در این پست زیبا قرار داد در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر پست زیبای مهناز افشار در روز پدر فروردین 97 را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن: مهــنــاز افشار به بهـــانه روز پدر متنــی را به همـراه عکس همـــســر و فرزند خود در اینســتاگــرام منــتـشر کرد.پســت مهنـــاز افشار برای روز پدر را در ادامـــه مشــاهـــده می کینـد.
پسـت مهـــنــاز افـشار برای روز پدر

در پسـت مهــنـــاز افـــشار برای روز پدر این بازیگــر سینمـا نوشت: «و هرروز روز باباهــاســت.سلـامـــت باشـن همـه بابـــاها و جای خالـی بابای خودم و پدرهـایی که نیـــسـتـــن همیشـــه سبــز.»


پسـت مهــنـاز افــشـار برای روز پدر در اینـسـتــاگـــرام

بیشتــر بدانــید:توضیحـــات جنـــجالـی مهناز افـشار دربـــاره پرونده شوهر سرشـــنــاس اش

مهــناز افشار دربـــاره واردات شیرخشــک‌های فاســد از سوی همـسرش یاسیـــن رامـــیـــن که آقـازادهـدو معـاون احمـدیـــ‌ــنژاد (رئیس جمـهوری سابق) بود، توضیحـــاتی را ارائه داد.

بالـــاخــره بعـــد از گذشــت بیشـــتـر از یک سال از بازداشــت یاســـیـــن رامیـــن همـسر دوم مهـناز افشـــارایـــن بازیــگـر در نشســت پویش «بدســرپـرست تنـهـاتــر است» مجبور شد درباره ارتبـاط ایـــن بازداشت با واردات شیرخـشـک آلوده سخـن گوید.

مهناز افشــار گفت: وارد کردن شیــر خشک آلوده، جنـــایتی نیست که بتوان از کنار آن گذشت.من هیـچ فراری از موضوعی که دربـــاره همــسـرم مطـرح می‌شود نکـــردهــ‌ـــام، چون این که مطرح می‌ــکنندشـیرخــشـــک فاسد وارد کرده و باعـــث کشـــته شدن بچـــهـ‌ـها شده، جنـایـــتی نیـــسـت که بتوان از کنار آن گذشت،همسـر من هفـت ماه بابت پروندهـــ‌ــای که برایش تشکــیـــل شده به زندان رفتـــه و پرونده او هنوز باز اســـتو با این فضــاهـــایی که علـــیـه او درست شده بعــیـــد نیست محکوم هم بشود ولی اجازه بدهـیــد محکوم بشود بعد ببـــینیـــد به چه چیزی محـــکوم شده.
پرونده همســر مهـــناز افــشـار

وی تأــکــیـد کرد: من یک مادرم، یک انسـانم، و ایـــن موضوع که درباره پرونده همـــسرم مطــرح شدهــبـرای من قطــعــاً مهــم است چون حتمــا به این فکر میـــ‌ـــکنم که فرزنــدم را با چه پولی بزرگ می‌کـــنـــم.فرض بگــیریم که من استـــقـــلــال مالـی داشـــتـــه باشم و از درآمــد همــســـرم ارتـــزاق نکــنم، اما به هر حال بایـدبدانم همسـرم چه انــســانی است. مطـمئن باشـیــد من هم به اندازه شمــا پیگـــیـــر ایـــن موضوع هستــم چون وقتی در حال انـــجـــام یک فعـــالـــیت اجتمـــاعــی هستـــم، پیــگیری ایـــن موضوع هم جزو فعالـیتـ‌هـــای من محـــسوب میـــ‌شود. مطمئن باشـیـد من در کنـــار شمــا و حتی جلوتر از شمــا نگــران و دغدغـهــ‌ـمـند ایــن موضوع خواهــم بود.

ایـــن بازیـگـــر سینــما گفت: من معـــتـقـدم سکوت هیچ کمـــکی به ما نمـیــ‌ــکـــنـد و از تمـام افرادیکــه موضوع شیرخـشک‌ـها را مطــرح کردنـــد ممنونم، چون ایـن موضوع باید مورد رسـیــدگــی قرار بگیرد،امـــا مسالـــه اینـجــاسـت که اگـــر هم چنــین موضوعی صحـــت داشـتـــه باشــد، ایــن یک موضوع صرفا شخصـی اســت؟عده‌ای میــ‌گوینـــد یاسیــن رامـــین سالــ‌ــهــا پیـــش شیـرخـشک فاســـد از طریــق هلال احــمر وارد کردهو باعث مرگ و کور شدن بعضـی نوزادهــا شده، یعـنـــی یاســین از کشور آلــمان شیـــرخــشک فاســـد خریده،ـفروخته به هلال احمر و هلـال احمـــر وارد کرده و از وزارت بهـداشت مجوز گرفـــتـــه و از گمـرک ترخیـص کرده و شرکـتــ‌های پخـــش کنـنـــدهـآن را پخش کردنـد و خانوادهـــ‌ــهـــا خریداری کردند و بچه ها مســموم شدنـــد. اگر این حرف صحــت داشتـه باشد،خیــلـیـــ‌ــها باید جوابـگو باشنـــد؛


پســت مهنــاز افــشـار برای روز پدر

مهــنـــاز افشار و همــسـرش

هلال احــمر، وزارت بهـــداشت، گمرک، دولت، توزیـعــ‌کـنـنـــده‌ـهــا و … چطور استـکه مدارک این موضوع در پزشکی قانونی، کلانتری، قوه قضایـــیه، وزارت بهداشــت و بقـیـه نهـادهـا وجود نداردو پیگیری نمـی‌ــشود؟ در واقـع میـــ‌خواهــم بگویم این سوال را نباید از من بپرسـیـــد که چنــین اتــفاقی افتادهـــیـا نیفـــتــاده چون تاییــد یا تکــذیـــب من وجاهتـی ندارد، این سوال را بایــد از نهادهـــای مسئول بپـــرسیـــدو اگـــر یاســیــن رامـــیـن در جمهوری اســـلامـی با همـــه ایـن نهـادهــا تبانــی کرده و این جنـایت اتفــاق افــتاده دیـــگر موضوع اصـــلـــاً شخصی نیســت و باید در ابــعاد ملـی به ایــن موضوع رسـیـدگی شود آن هم بدون سانـــسور، شفاف و علــنــی نه در اتاق بسته بدون حضور خبـرنـــگـــاران.

افشـــار در پاسـخ به اینـکـــه خودش از همـســـرش درباره صحت یا سقم ایـن موضوع سوال پرسیـــدهـــیا نه، گفــت: سال‌ــهــا پیـش ایـــن موضوع مطــرح شد، دقــیـــقـــا از زمانـــی که ما ازدواج کردیـــم ناگهــانمـــســـالــه نوزادهـــا مهم شد و نمـی‌ـدانم چرا قبل از آن، این شبـــهــه را مطرح نمــیــ‌کردند.به هر حال من همان اوایل از ایشــان پرسیدهــ‌ام و برای چیزی که اصـلاً وجود خارجــی ندارد و تحقـــیـق هم کرده باشـی، شنـــیـدن یک کلمه کافـــی اســت؛ نه.

پست زیبای مهناز افشار در روز پدر فروردین 97

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.