پسر لاستیکی،دونده روی آب و انسان هایی با قدرت عجیب و وحشتناک

انسان هایی که قدرت عجیبی دارند و در جهان فقط چند نفر می باشند این افراد توانایی های خاصی در جهان دارند بیشتر این افراد از قدرت های منحصربفردی برخوردار می باشند که کسی قادر به انجام آنها نمی باشد این قدرت ها فقط از آن این افراد هستند در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر پسر لاستیکی،دونده روی آب و انسان هایی با قدرت عجیب و وحشتناک را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن: ما قدرت، چابـــکــی و سایـر ویژگیــ‌ـهای جذاب ابرقهـــرمانان فیلم‌ـــها که آنـــ‌هـا را خاص و برجسـتــه می‌ـکــنـد، تحســـیــن می‌ــکنیم.
اما افــرادی هم هســـتند که در هیــچ فیـــلــمی بازی نمـیــ‌ـکنـنـد، اما توانـــایـــیـ‌ـهــای شگــفت انــگـــیـــزی دارند که به سختـی میـــ‌ـتوانــیـد باور کنید. در ایــن مطـلـب برتــریــنـ‌ها انســـانـ‌هـــای شگفـت انگیـــزی را مشـــاهـده می‌ــکــنـید که فاصــلــه زیادی با ابرقـهـرمانـ‌هـای افســـانهــ‌ـای ندارند.

لیو تو لین، مرد آهـــنـربایــی

چنـــدین نفـــر در طول تاریخ توانـاییـ‌ــهای مغناطیسی عجــیب داشـتـه انـد، امــا مشهورتــریـــن آنـــ‌هـــا «لیو تو لین» است. این مرد چیــنـی می‌توانـد هر شیء فلزی را به بدنش بچسـبانــد. دانشــمـنــدان دانـــشگـــاه تکـــنولوژی مالـزی دریافـــتـنـــد که پوست او اصـطـکــاک بســیار بالــایی دارد که اثر مکشـــی ایجـــاد میــ‌ـکنـد.

دانیـــل براونیــنگ اســمـیت، پســر لاســتیکـــی

ایـن بازیـــگر، مجری و کمــدین آمریکایــی انعـطاف پذیـــر‌ـــتـریــن فرد دنیاست و نامش در کتـــاب رکورد‌های گیـنس ثبــت شده اســـت. توانـــایـــی عجیـب او ناشــی از بیـماری کمیـابی به نام سنـدروم اهلــرز-دنلوس، یک جهـش ژنـــتیکی است. این بیــمـــاری موجب درد شدیـــد هم میـ‌شود، امـــا خوشبختـانـــه دانــیـل مورد خفیــف ایـــن بیــماری را دارد.

شی لیلـــیــانـــگ، دونده روی آب

راه رفــتن روی آب برای «شی لیــلـیــانـگ» معـجـــزه نیـــســـت. ایــن راهـب شائولین ۱۲۵ متر روی سطـح آب دویده و یک رکورد جهانـی ثبــت کرده اســت.‌

های نگوک، مردی که هرگـــز نمیـــ‌ـخوابد

ایـــن مرد بدون اینکـــه مدام قهوه‌ بخورد، ۴۳ سال اسـت که بیدار اسـت! ایــن مرد ویتـنـامــی در سال ۱۹۴۲ به دنـیـا آمده و از بی خوابــی شدیــد رنج میـ‌ـــبرد. با این حال، هنوز از نظـر ذهـنــی سالـــم اســت و هر روز کار میــ‌ــکـنـد.

اسـتفـان ویلـتـشـــایـر، حافـــظه بصـری فوق العــاده

استفـان یک معـمـــاری بریــتـــانــیـــایـی اسـت که به خاطــر حافــظه فوق الـــعـــاده اش در سراسـر جهان مشـــهور شده است. او میـــ‌ــتوانـــد هر منـــظــره‌ای را بعـــد از چند لحظــه نگــاه کردن با جزئیات نقـــاشی کنــد.

راتاکــریـــشنـــان ولو، قوی‌ـــتـــرین دندان دنـیــا

یکـی دیـگـر از رکورد‌هـای جهــانـی گینـس متـعلـــق به ایـــن مرد هنـدی اســت. او قطـاری به وزن ۲۶۰.۸ تن را به فاصــلـــه ۴.۲ متــر با دندان هایش کشـــیده اسـت.

ویم هاف، سرمـــا را احســاس نمـــیــ‌کــند

زمــســـتان هرچقــدر هم سرد و سوزناک باشــد هیـــچ تاثـیری روی ایــن مرد ندارد، چون نه سرما و نه گرمـــا را حس نمی‌کــند. او بانـی روش ویم هاف است که به آماده سازی جســـمـی و روانـی برای مقـاومت در دماهــای مهـلــک میـــ‌ـپــردازد.

بن آندروود، بتمن

بتمن واقعـــی مبـتـلـا به رتیـنوبلاستومای دو طرفــه، نوعی سرطـــان در هر دو چشــمش به دنــیا آمد. او در کودکی بیــنــایــی خود را از دســت داد. بن با ایجاد صدای «کلیـــک» و اســتـفــاده از انـعکاس آن می توانست مانـــنــد خفــاش به روش اکولوکیشن راه خود را در تاریکی پیـــدا کنـــد. بن دوچرخه سواری و اســـکـــیت می‌ـکرد، از درخت بالا می‌ـــرفـــت و همه کار‌ـها را مثــل قبل انــجام میـــ‌داد، گویی اصـــلا بینــایی خود را از دست نداده اســت.

میـــشل لوتیتو، مرد همـــه چیــزخوار

این مرد فرانــسوی می‌ـــتوانــد همـه چیز از جملــه لاسـتـیـــک، فلـز و شیـشه را بخورد. او به خاطـر خوردن یک هواپــیـــمـــای کامل مشهور شده است!

کوین ریــچـاردسون

ایــن رفتــارشــنـاس حیوانات از آفـریــقای جنوبی با بســیـاری از حیوانــات آفـــریقــایی کارکرده اســت. او به خاطر روابـــط نزدیـک و شجاعـــتش برای ارتـــبـــاط و کنتـــرل حیوانــات مشـــهور اســـت. احـتــمـــالا کوین را در عکس هایش دیـده‌ــاید که به راحــتی شیـــرهـــا، ببـــر‌ـهـا و کفـــتارهـا را در آغوش گرفتـــه اسـت.

پسر لاستیکی،دونده روی آب و انسان هایی با قدرت عجیب و وحشتناک

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.