الناز حبیبی،مهسا باقری و بازیگران معروف در پنجمین روز فیلم فجر 96

بازیگران معروف و عوامل فیلم های جشنواره فجر با پوشش متفاوتی در پنجمین روز جشنواره فیلم فجر حضور پیدا نمودند این افراد با استقبال خبرنگاران و عکسان روبرو شدند و عکس های بسیار زیبایی را ثبت نمودند در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر الناز حبیبی،مهسا باقری و بازیگران معروف در پنجمین روز فیلم فجر 96 را در مجله خبری دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش مجله خبری دانستن : روز پنـجــم جشـنواره فجــر در سینـمای رســانـــه با نمـــایش ۳فیـلــم بلـــند داســتانی همراه بود.فیلمـــ‌ـهــای “امـــیر” نیما اقلـــیـمـــا و “خجـــالت نکــشـــ” رضا مقصودی و “بــه وقت شام” به کارگـردانــی ابــراهیم حاتـــمـی‌ـکیـــا.

امیر

نخسـتین ساخــته بلند سینمــایی نیمــا اقـلیمـــا در مقام کارگـــردان محسوب می شود و تنــهـــا
فیـــلـــم اولی جشـــنواره امـسال اســـت که در ژانر اجـــتمـاعـــی ساخته شده است.
اقـــلــیـــمــا پیش از ایــن به عنوان نویسـنــده، فیـــلمبـردار و تدوینگـر در فیـــلم های کوتاه داستـانی حضور داشتـــه اسـت.

داســـتـــان فیلم بیـشتـــر عرضـی اســت تا طولی، چند کراکـتــر دارد که مدام در مابیـن آنها و حرفــهایـــشان در رفــت و آمـد است و کراکــتر امیــر کم حرف و ساکـــت فقـــط گاهگـاهـی جملاتــی کوتاه می گوید.بازی میــلاد کی مرام در نقـش امیـر جالــب توجه اســـت و سحر دولتـــشـاهی در نقـــش خواهـر امیر د(ختر ۳۵ سالـه) که اخـــتلال روانــی دارد، اگرچـه حضورش کوتاه اســت اما عالی است.

مهـمتریـــن نکتــه فیلم شکل فیـــلمبرداری نامـــتـعارف آنــســت، فیلمبـرداری با قابهــای فضـــای خالـی زیــادو هدروم های زیـاد، که در سیـنمای کوتاه و فیلـمــهای تجربــه گرا ایرانـــی هم نمونه اش دیده می شودامـــا در سیـنما جهـان به وفور از ایــن دســت فیلمـ‌ــها سراغ داریم.
فقط سوال اصلـی ایــنــســت که چرا ایـــن فرم را انـتـــخـاب کرده اند؟ و کارکـــردش برای ایـن فیلـمنامه تا چه انـــدازه درست است؟
حاشـیه های روز پنجم جشنواره فجر ۳۶

اگــر بخواهـیــم بگویم ایـــن فرم به دلـیل زیـر فشار بودن شخصـیتها و فشـــار ناشی از زندگی بر آنـهـــاانـتــخاب شده در فیـلــم چیـــز زیـادی از ایـــن زندگـی پر فشار نمی بیــنـیـــم. با این وجود ایـــن فرم تصویری در چند صحــنــه تاثــیـر گذاری دو چنـدان دارد مانـنـــد حرفهای امـــیر با پدرش در خارج از خانه. فیلم امـــیر در گیـشـــه توفیــقی نخواهـد داشت و اساسا به سیـــنــمــای “هـــنر و تجربهـ” تعــلـــق دارد، در فستــیوالـــ‌هـای جهــانـــی هم قطعا بارهـــا به نمـــایــش در خواهــد آمد.
امتیاز: ۲٫۵ از ۵

خجـــالـت نکـــش

نخســـتیـــن ساخـتـــه سینـمـــایـــی رضـــا مقـــصودی اواسط پاییـــز در سکوت خبـری ساخـته شد از معــدود فیـــلــم های کمـدی جشنواره امســال اسـت که با نظــر هیات انتــخاب به بخــش مســابقـــه راه پیدا کرده است.مقـصودی پیش از ساخـت این فیــلـم نویسندگــی آثاری چون “لـیـــلــی با من اسـت”، “مــهــر مادریـــ”، “هـمــیشـه پای یک زن در میــان اسـت”، “من سالوادور نیـــســتـمــ” و … را بر عهـــده داشـته اسـت.

با یک تلــه فیــلم طنـز یک کم بالـاتر از سطــح اســتـانـداردهــای تلویزیون و حضور دو بازیـــگر حرفـــه ای “احمــد مهــرانــفر” و “شــبنم مقــدمیـ” مواجـــه هســتیم، فیلـم برای منظوری که ساختــه شده کار خودش را انـجـــام می دهـد و خنـده تمــاشــاچی را به همــراه دارد.

تنهـا نکـــتــه قابـــل ذکر که ربطـــی به فیــلم و سازنـــدگـانـش ندارد انـتـــخاب آن برای بخش مسابقـــه است!امــتـــیاز: به دلــایل ذکــر شده در بالا به این فیـلــم امــتیــاز نمــی دهم.

به وقت شام

این فیلــم در تهـــران و شیــراز در دکورهای ساخـــته شده و در شهرک دفاع مقـــدس و بانـــد فرودگاه فیـــلمبـرداری شد.“به وقت شام” یکی از آثــار مهـــم با موضوع “داعــشــ” اســـت که با آغاز ماه مبــارک رمـضـان در یکی ازفرودگاه‌هـــای نظـامی جلوى دوربــین رفت و فیــلـمـــبرداری اش سه ماه طول کشـــیـد.فیلم جدیـــد حاتـم کیــا محـــصول جدیـد سازمــان اوج است.

فیــلم های روز پنجـم جشـنواره فجر ۳۶

اولین مشـکـــل اســـم فیـلم است، شام در ایـــن فیــلـم منــظور از اســـم قدیـــم سوریه است
اما وقتــی فیـــلــم را ببیــنــی متوجه آن می شوی و بیشـــتر فکر می رود به سمت یک وعده غذای(موضوعی که در مراســـم افـــتتـاحیـــه، مجری برنـــامـــه با آن شوخی کرد)

در حرفه ای بودن حاتــمـی کیا شکی نیســت، امـا واقعــا در ایـــن فیـــلـم در دام حاشیـه های افتــاده اسـت که خودش برای خودش چیـده است، مانـــنـد جلوه های ویژه کامپـــیوتری، خلـق صحــنـه های اکـــشـن، دکوپاژ اکـشن و …

حاتمـــی کیا فیلــمســـازی بود که با تســلط بر سینـمــا فیــلــمـهای دلـش را می ساخــت، ماننـــد از کرخـه تا رایـــن، بوی پیراهـــن یوسف، آژانس شیــشـــه ای، روبان قرمز و … که مخاطـــب را در حســـی ویژه و اورژینـــال فرو می برد، اما الـان فیـلــمـــســـازیست که با تســـلـــط بیشــتر بر سینما فیـلـــمـ‌های عقـلـــش را می سازد و فقـط در پایـــان فیلــم احـســاس می کنی همه چیـــز داشت امـا آن حس سالـــهای قبل نیــست.

آنقدر حجم تکنیک و عقـل زیـــاد اســـت که جایی برای حس نمـی مانــد و اگـــر هم می خواهـد مخـاطب را درگـــیـــر احســاسـی کند خیـلـی دم دســـتی و کلــیـشه‌ـــای برخورد می کنـــد مانــنـد پیــامـ‌ تصویری زن باردار کاپـــیتـان علـــی رســتمـی در تهـران یا در گیری پدر و پسـر و…
امــتیـاز: ۲٫۵ از ۵

مهــمتــرین نشـــسـت خبـــری امـروز برای فیـــلـم “به وقت شامـــ” بود که در آن حاتـمی کیــا با خبــرنـــگاران و اصـــحاب رسانـه در باره فیـــلـم و ساخت آن به گفـتــگو نشــست، نکــتـه جالب توجه حضور دبـــیر جشــنواره (ابـــراهیــم داروغه زاده) در ایـــن نشست بود.

در ابــتـدای نشســـت محمود گبـــرلو مجری جلـــسه به اشـتـباه نام فیلم «به وقت شام» را «بفرمــایـیــد شام» اعــلـام کرد که این اشـتبـاه دور از انتـــظـار او تعـــجــب همه از جمــلـــه کارگــردان را به همراه داشت. نتبـجه ایــن اشتبــاه آن شد که گبـــرلو پایـــان جلـسه با عذرخواهی از اشتـــباهـش اعـلـــام کرد حاضـــر است به ایــن دلیــل استعفـا بدهـد.
گزارش روز پنجم جشـــنواره فجــر ۳۶

خزاعـــی(تهــیــه کننـــده فیلم) دربــاره اعــتـــراضات برخــی سیــنــمـاگران به روند پیش‌ـــروی جشـنواره و قطعی بودن برگزیده شدن «به وقت شام» گفـت: «هر سال همـــیــن است، از زمـانـی که دبـیر بودم چنــیـــن حرف‌ـهـایــی بود و جوسازی شد. الــان هم همیـــنطور اسـت الـبـــتــه فیلم متـــفـاوت اســـت و برخـی از فیـــلمــ‌هــا بیـشتر دیده می‌شوند.»

هادی حجـــازی فر دربـاره اینکـه در مصــاحبه ای گفته همـــه چیـز فیلــم را دوست داشته غیـر از
حضور خودش گفـــت: من گفــتم خودم را دوست نداشــتـم امـــا با حاتـمـــی کیا حرف زدیم
و حل شد اما فقط بخــش ابــتدایی صحبت هایـم در آن مصــاحبــه منـتقل شده بود.
همـه جا گفــتـه ام من افـــتخــار می‌کنم که در فیـلم حضور داشتـــم اما می ترسیــدم به فیلم حاتمـی کیا آســیب برسانم چون شیوه کار حاتـمـی کیا با بازیـگــرانش خیـلـــی متــفاوت اسـت.

حاتمـی کیـا در پاسـخ به سوال یک خبـــرنـــگار دربــاره نمـــایش ضعیـف و کم‌ـهوشی داعشـی‌ها گفـت:
«ایــن نظـر شمـاست، من که باورم نمـــی‌شود اگــر شما یک عکـــس از خودت و داعـشی به من نشان دهی من حرفــت رو قبول میـــ‌ـکــنـــم و اسـمـم را همـان که تو گفــتـی میذارم. داعـــش با معـــارضین خیــلی متفـاوت است.

یک چیــزی همـیـنـ‌طوری نینــدازید وسط. من شنیـده بودم که داعش در رفـــتـار به نوعی پست مدرن هســـتـند و فیلـم مانـند مدمـــکــس را دوست دارند و به ایـــن پوشش بیرونی علاقــه مند هســـتـنــد. به قول شما من این ها را خنـگ کردم و اولیــش را ساخــتم ان‌شـاالـــلــه بقـــیـه بیایند و بسـازند بهـتر از ایــن که تو هم دوست داری.»
تصاویر روز پنــجـــم جشنواره فجـــر ۳۶

حاتــمــیـ‌ـکـیـــا درباره اینـکه آیا مایـــل اسـت فیلـــمــش در عرصه جهـانــی دیــده شود،‌ گفت:‌
«من آرزو دارم این فیـلـم در کشورهـای همسایــه نمـــاش داده شود، اگر چه میــ‌ـــدانم چون دچــار سوتفـــاهم هستـند ایـن مسئله ممـکـــن اســـت امـکان‌پـــذیر نبـاشد. دلـم میـ‌خواهد که فیـــلم جشنوارهـــ‌ـهـای مخـــتلـــفـی برود، من دشـمــن جشـــنواره نیــســـتـــم از این نظر که می‌ـبــیـــنــم جوان ایــرانــی درگـیـر جشنواره میـــ‌ـــشود و با اولیــن و دومین فیــلــمش می‌ـــسوزد و دیگــر بلــنـد نمیـــ‌شود دلــم میــ‌سوزد.

پسران و فرزنـدان ایـن ممکلـت دلـــم میـــ‌ـــخواهــد حرفـــ‌ـهــای خود کشور را بزنید ایـنجاسـت که من با جشنواره مسئله دارم.»

حاتـمـی کیـا دربـــاره سکانـس سر بریدن در فیلــم خود گفت: «من در زنـــدگـــی سر یک مرغ را هم نبریــدهـــ‌ام و تنم میـــ‌لـرزید که باید در فیـلـــمی که ساخــتــه‌ـام چنـیـــن صحـــنــه‌ــای را نشـــان دهم. تحت فشار زیادی بودم، ولی چه کنــیـــم که ایــن خشنونت را در فضـای مجـــازی دیـــده بودم. سعـی‌ــام این بود که فیلم خشن نسـازم. برای من داعـــش یک جور نیســت و گونهـ‌ـــهای مخـتـــلف دارد و همه آن ها هم مابــه‌ـــازا دارد.»

مهـــدی جعفـری مدیر فیلمـبـــرداری فیــلـم نیز در سخنــانــی با انــتقــاد از اینــکـه بحثـــ‌های فنـی مورد توجه خبرنگاران حاضر در سالــن قرار نگـرفته، گفـت: «ناراحــتم که فقط بحـــث‌هــای محتوایی فیـــلم حاتـمیـ‌ـــکـیـا مورد پرسـ‌وجو قرار میــ‌ـگیـــرد و به بحــثـ‌های فنی توجه کمتـری می‌ـکـنــیم. ایــنــکـه حاتــمی‌کیا ایـنـــطور فیــلـم می‌ـسـازد نکــتـــهـ‌ای است که بارهـا گفـــتــه و تاکـــید کرده من ایـــن هسـتم و فیــلــم و هدفـــم همـیـن است.»

هادی حجازیـ‌فـــر که در نیمهــ‌هـای نشـســت به شوخی عنوان کرده بود برای ایـــجــاد تنوع در کارنامــهـــ‌ـاش میــ‌ـــخواد در فیــلمــی مبــتذل بازی کنــد، در پایان به پیامــک همسـرش اشــاره کرد و تاکیــد کرد بازی در فیــلـم مبـتـذل را به شوخی مطــرح کرده اســـت.

مهسا باقری بازیگر فیلم لاتاری

مهراوه شریفی نیا

مستانه مهاجر

لیندا کیانی و الناز حبیبی

لیلی رشیدی

میلاد کی مرام

گوهر خیراندیش و دخترش و پیمان قاسمخانی

کتایون ریاحی

طناز طباطبایى در کران فیلم تنگه ابوقریب

شبنم مقدمی

سمیرا حسینی

سحر دولتشاهی و میلاد کی مرام نشست خبری فیلم امیر

سحر دولتشاهی و مستانه مهاجر

سحر دولتشاهی

سام درخشانی

سارا بهرامی و مهراوه شریفی نیا

سارا بهرامی

برادران کیایی محسن و مصطفی با همسرانشان

برادران کیایی محسن و مصطفی

امیر آقایی

الهام کردا و ستاره پسیانی

الناز حبیبی و لیندا کیانی

الناز حبیبی،مهسا باقری و بازیگران معروف در پنجمین روز فیلم فجر 96

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.