پوزیشن مناسب دخول برای حامله نمودن زن + آموزش 18

پوزیشن های بسیاری برای سکس وجود دارد ولی زوجی که دوست دارند در رابطه جنسی و نزدیکی با هم بچه دار شوند را باید از پوزیشن مخصوصی استفاده نمایند که این پوزیشن می تواند برای بارداری زن گزینه مناسبی باشد در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر پوزیشن مناسب دخول برای حامله نمودن زن + آموزش 18 را در مجله خبری دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش مجله خبری دانستن : وضعـــیـت سنـــتی یکـــی از بهـتـریــن وضعــیـتـــ‌ــهـــای رابطــه‌ جنــسی برای باردار شدن سریــعــ‌ـتـــر اســـت. ایـــن وضعـــیت برای بارداری مطلوب‌ــتــریـن حالــت است گرچـه تقـــریـبــاً در هر حالـت از رابـــطـــه ‌جـــنـــسـی میــ‌توان باردار شد.

در ایــن وضعـیـت که جزء قدیــمــی‌ـــتـــرین حالتـ‌ها برای رابطهـ‌ جنسی اســت، زن با پاهایـــی باز شده به پشت میــ‌خوابــد و هر دو زانوی خود را خم میـ‌ـــکنـــد و کف پاها را محکـــم روی زمــین قرار میـ‌دهد. سپس مرد روی او می‌ـــخوابـــد.

الـــبـــته ایـن حالـــت پایـــه مدل‌ــهای دیـگـری هم دارد:

مثــلــاً زن یک یا هر دو پای خود را بلــنــد میـــ‌ــکنــد و مرد یا آنــهــا را در دست میــ‌گیـــرد و یا آنهـــا را روی شانـــهــ‌ـهای خود قرار میــ‌دهد؛ یااینکه یکــی یا هر دو زانوی خود را باز میـ‌کـند.

وضعــیـت سنــتی بهـتـــریـــن حالـت برای باردار شدن اســـت زیـــرا بســیار راحـــت بوده و تمــاس دو بدن در آن بهـــتـر است. دو طرف رودرروی هم هستند و تمــام مدت می‌توانـنـد همدیــگــر را بوسیده یا در آغوش گیــرنـــد.

در ایــن حالت زن میـ‌توانـــد آزادانـــه حرکــت کند و مرد میــ‌ــتواند با بلـند کردن خود با دستـــ‌ـهایـــش یا بالـا کشـیدن بدنـــش بااستــفـاده از زانوهایـــش، بخشی از وزن خود را از روی زن بردارد.

برای لقاح نیز ایـــن حالــت بهــتــرین حالـــت برای باردار شدن است زیرا وقتی زن به پشـت میـــ‌خوابد، واژن رو به پایین اســـت و رفـــتن اسپرم به داخـل آن و گذشتـن از گردنـــه رحـــم و وارد شدن به رحـــم راحـــت‌ـــتــر صورت می‌ـگـیــرد.

یکـــی دیگــر از فواید ایـن حالت ایــن است که ایـن امـــکــان را فراهـم میـ‌ـــکــنــد که آلـــت مرد عمـیق‌تــر وارد واژن زن شود تا اسپرم بعـد از انــزال مستقــیـــم‌ـتـر وارد گردنـــه رحم شود.

وقتی میـ‌ـخواهید در بهـــتـــرین حالـت رابــطــه ‌جنـــســـی باردار شوید، و احتــمال باردار شدن خود را پس از انزال افــزایـــش دهیـد، این نکات را رعـایـت کنیـد:

مرد باید آلت تناسلــی خود را تا حد امــکـــان بیـــشتـر به عمـــق واژن فرو برده تا کمتـریـن میزان از مایــع انــزال شده بیرون از واژن بریـــزد.

پس از بیــرون کشیدن آلـــت، مرد می‌ـــتواند به آرامـی دو لب دستگاه تناسلـی زن را به سمــت هم فشار دهــد تا مایع انزال شده از آن بیرون نریـزد.

زن بایــد برای ۲۰ تا ۳۰ دقــیقـه بعدی همـــانــطور به پشـت دراز بکـــشد. بهتـر اســـت که زیـر کمـــر او بالشی قرار گیـرد تا لگـن او کمـــی از روی زمــین بلنـد شود.

طبــیـــعـی است که وقتــی زن از جای خود بلـــنــد می‌شود کمی از مایـع انزال شده از واژن بیرون بریـزد امـــا این احـتـــمـــال بارور شدن او را کاهـــش نمـــی‌ــدهـد زیرا در ایـــن نقطه بیشتر اسـپرمـ‌هـاییـکــه در واژن ماندهـ‌انــد زنــده نیـــسـتنـــد.

به همان دلیــل، به پشت خوابـیــدن زن بیـــشتــر از ۳۰ دقیقه احتمـــال بارور شدن زن را بیشتـــر نمـی‌ــکند.

اگـــر دوست داریـد تنوع بیـــشـتــری در رابطهـ‌جــنـــسیـــتـان باشد، می‌توانــیـد از مدل‌ـهای زیر برای باردار شدن اسـتفاده کنـید:

حالــت های متـــنوع برای باردار شدن

خوابیدن دو طرف به پهلو کنـــار یکـدیـــگر نیز یکی از راه‌هــای خوب برای آنــدسته از زوج‌ـهـــایی اســت که یکــی از طرفــین اضافـه‌وزن یا کمــردرد دارد.

ایـنـکار را می توانیــد هم به صورت رو در رو و هم طوری که مرد از پشـــت زن را در آغوش گرفـته و آلــت خود را از پشـت وارد واژن زن کند، انـــجام دهـــید.

دخول از پشـت طوری اســـت که مرد از پشت آلــت جنســی خود را وارد واژن زن می‌کنــد. زن میـ‌توانـد هم روی شکــم دراز بکـــشـد و هم روی زمیــن زانو بزنـد و یا به پهلو دراز بکـــشــد.

مرد پشـــت او میــ‌ایــســـتـد یا او نیـــز زانو می‌ـــزنــد. این روش باعـــث میـ‌ــشود که اسـپـــرم در گردنه رخـــم نیـــز ذخیره شود.

در اسـتفاده از هرکــدام از وضعــیــتـ‌هــا، پس از انـزال، زن میــ‌توانـد هم روی شکـــم ۲۰ تا ۳۰ دقیــقــه بخوابد یا به پشـت برگــشـتـــه و با بالـا نگه داشــتــن لگن خود همـانطور که در بالـا اشــاره شد، دراز بکــشــد.

نیازی به گفـتــن نیست که وضعــیـــت رابـطــه جنسی که برای باردار شدن انــتـــخاب میـ‌ـکنـــیـــد هرچـــه که باشد، باید از کاری که میـ‌کــنـیــد نهـایت لذت را ببرید و ایــن برایـتان نبـــایـد به یک عادت یا امــر عادی تبدیــل شود.

پوزیشن مناسب دخول برای حامله نمودن زن + آموزش 18

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.