پیامک های زیبا و جدید تبریک روز مهندس

گلچینی از پیامک های زیبا و جدید تبریک روز مهندس  را برای شما عزیزان در سایت دانستن قرار داده ایم این اس ام اس های تبریک مهندس همگی جدید می باشند فرا رسیدن روز مهندس را به شما دوستان عزیز و مهندسین زحمت کش تبریک می گوییم در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر پیامک های زیبا و جدید تبریک روز مهندس  را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

راز یک زنـدگـی زیـبـا در این است که
امــروز با “خدا” گام برداری و برای فردا به او اعــتماد کنــی.
مهنــدس، روزت مبـارک!

•. •. •. •. • اس ام اس تبـریک روز مهندس •. •. •. •. •

سعی کنیـــد هر موفقیتـــی کسب می کنــید از آن لذت ببـریـد ولی به آن راضی نشوید.
روز مهـــنــدس بر مهـنـــدســـیـــن عزیـــز هم میـهنــی مبارک

•. •. •. •. • اس ام اس تبـــریـک روز مهــنـدس •. •. •. •. •

من که فسفـر به مغـزم نرسید و مهـنــدس نشـدم اما ایــن روز رو به همـــه مهندسین تبریـک میــگـم!!

•. •. •. •. • اس ام اس تبـریـک روز مهندس •. •. •. •. •

به امـــیـد روزی که مهـندســـان عزیزمـــان از شغلـــهای کاذب و کنج های خانـه رهــایـــی یابند و به تعـلقات خود بازگـــردنـد

•. •. •. •. • اس ام اس تبریـــک روز مهـندس •. •. •. •. •

خدا به دادت برسه مهنـــدس!
ریاضــی که مســلـــط شدی و سر از دو دوتا چهـارتــا در آوردی خیلـــی کارت سختــه!
خلـــاصـه روزت مبـارک مهـنـــدس!

•. •. •. •. • اس ام اس تبریک روز مهندس •. •. •. •. •

دو راه برای خانــم مهنـــدس شدن هســـت : ۱) ایـــنــقـــدر درس بخونی تا خانم مهنـــدس شیـ… ۲) یا ایــنــکه یه شوهر مهـنـــدس پیدا کنی

•. •. •. •. • اس ام اس تبــریک روز مهـنـدس •. •. •. •. •

وسط یک شهــر یه چاهـــی بوده، ‌هـی ملت می‌ـافــتادن توش،‌زخـــم و زیـلی می‌ـــشدن. میان تو شهـرداری یک جلسـه برگــذار میــ‌ـــکـنـن که واســه این مشـکــل یک راه حلـی پیـــدا کنن. یکی از مهــندســـا پا میـشه میگه: یافــتم! ما یک آمـبولانس می‌ـــگـــذاریم بغل این چاه، ‌هرکــی افـتــاد توش رو سریع ببــره بیمـــارستـان. ملـــت همه هورا می‌ــکــشن..آفرین! ایول! دمت گرم! یک مهـندس دیگه پا میشه میـــگـه: الحق که همــتون نفـــهمید! آخه ایــنــم شد راه حل؟! ملــت میـگن، خوب تو میـــگی چیــ‌ـــکار کنــیـم؟ یارو میــگه: بابا تا اون آمـبولانس طرف رو برسونه بیمارســتـــان، که بدبخـــت جون داده. ما باید یک بیمـارستـــان کنـار این چاه بسـازیم، که همــه بهـــش سریـــع دستــرسی داشــته باشـن! ملت دیـگـــه خیلـــی حال میـــ‌ــکنن، کف میــ‌ـزنن سوت میـ‌ـکشــن، که ایول بابـا تو چه مخی داری! یهو یه مهـندس دیـگه پا میـشه میگـــه: آخــه این شد راه حل؟! این همـه خرج کنــیـم یک بیــمــارسـتان بسازیـم کنـــار چاه که چی بشـــه؟ مردم تعـــجب می‌ـــکـنن،‌مــیـگن: خوب تو میـــگی چیکـــار کنـیم؟ یارو میـگـــه: بابا ایـــن که واضـــحه، ما ایــن چاهو پر میـ‌ـــکــنیـم، میــریـــم نزدیـــک یک بیـــمارســـتان یک چاه میــ‌زنـیـــم!

•. •. •. •. • اس ام اس تبـــریـک روز مهـنــدس •. •. •. •. •

مهــنـــدسه می ره معدن بقـی اش برا بعدن!!!

•. •. •. •. • اس ام اس تبریک روز مهـــندس •. •. •. •. •

دنـــیـا آن‌ــقـدر وسیــع هســـت که برای همــه مخـلوقات جایــی باشد؛
پس به جای آنـــ‌ـــکه جای کســـی را بگـیـــریـم، تلاش کنـیم جای واقـــعی خود را بیابیـــم.
“پروفسور حســابـــی”

•. •. •. •. • اس ام اس تبریک روز مهنــدس •. •. •. •. •

روز مهـــنــدس بر همه آنــانـکـــه مهنـدس وجود خویشــند مبـــارک باد

•. •. •. •. • اس ام اس تبریـک روز مهنـدس •. •. •. •. •

تا مهــندس نبــاشـــی و لذت مقـاومت مصـــالح ۱و۲ ٬ اســتاتیـک و از همـه مهــم تر ریاضـــی۱ پاس کردن را نچـشـــیـــده باشی!٬ هیـجـان و احـساس غرور زائدالوصف ناشـــی از خوانـدن این اس ام اس را در نمــی یابـــی!

•. •. •. •. • اس ام اس تبـــریک روز مهنـــدس •. •. •. •. •

برای مهــنـــدســـین بن بستــی وجود ندارد
آنـــان یا راهـی را خواهــنـــد یافــت
یا راهی را خواهـند ساخـت
یا در کل منـــکر هر راهی میـــشوند
روز مهنــدس گرامـــی باد

•. •. •. •. • اس ام اس تبــریـــک روز مهنـــدس •. •. •. •. •

مهـــنــدس بعـــد از ایـن ! واحــد پاس نکن ! کلــاس دو در کن !
استـاد مســخـــره کن ! خلـــاصه دانـــشجوی نمونه ! روزت مبارک .

•. •. •. •. • اس ام اس تبــریک روز مهـندس •. •. •. •. •

گالـیلــه گفته :”بـنــای هسـتـــی بر مبـــنای هنـــدســه اسـت.” روز مهــندس مبارک

•. •. •. •. • اس ام اس تبـریـــک روز مهندس •. •. •. •. •

بیل و کلنگ و کاردک / سیمــان و سنگ و آهــک
آســـفـــالـــت گرم و غلـــتـــک / روز شمـــا مبارک

•. •. •. •. • اس ام اس تبـریک روز مهـندس •. •. •. •. •

دســـت هایـــی که میـسـازنـد مقــدسترند از لب هایـی که دعــا میــخوانند
(کوروش کبـیـــر)
روز مهنـدس مبارک

•. •. •. •. • اس ام اس تبـریـــک روز مهـــنــدس •. •. •. •. •

روز مهـندس بر شمـــا بهتـرین و منــاســـبتـــرین
جانــشیــن پت و مت مبـــارک !

•. •. •. •. • اس ام اس تبریک روز مهـــنــدس •. •. •. •. •

به سلــامــتـــی تمـــام کسـانـی که مهنـدســی را درک کردند، به سلــامـــتی تمـام کسـانی که پلی ساخـــتـند از انــتــهــای بن بست کوچه ی رفـــاه تا بیـــکـران، به سلـامــتی تمـــام کسانـــی که خود را شبـانــه روز وقف کردند تا همگــان شبانه روزی روشن داشــته باشـند، به سلـــامتی تمـــام کســـانی که لذتـــش را فهمـیــدند نه آنان که تنـهـــا به نامـش خوانده شدند…

•. •. •. •. • اس ام اس تبــریـک روز مهندس •. •. •. •. •

شکوفایــی تمدن بشــر، برآیـــنـد ایــده های مهــنــدسین تلاشگـــر اســت.
پنجــم اســفند روز مهـندس بر جنـــابعـــالـی مبارک

•. •. •. •. • اس ام اس تبریـک روز مهـنـدس •. •. •. •. •

مصاحبـه شغــلی یک مهـــنـــدس
در پایان مصـاحبـــه شغــلـــی برای استــخـدام در شرکتی، مدیــر منـابع انسانــی شرکـت از مهــندس جوان صفـر کیلومتر پرســـیـد:
« برای شروع کار، حقوق مورد انـتظــار شما چیـــســت؟»
مهـــندس گفـــت: «حدود ۷۵۰۰۰ دلـار در سال، بســته به ایـنـــکه چه مزایـایــی داده شود.»
مدیــر منابــع انــســانی گفـــت: «خب، نظر شمـا درباره ۵ هفتــه تعطـیلــی، ۱۴ روز
تعطـیلـــی با حقوق، بیمــه کامــل درمــانـی و حقوق بازنشــستــگــی ویژه و خودروی شیک و مدل بالـا چیست؟»
مهـنـدس جوان از جا پرید و با تعــجب پرسـیــد: «شوخی میـ‌ـکنـیـــد؟ »
مدیر منابع انسانی گفت: «بلـــه، اما یادت باشـــه اول تو شروع کردی ! »

•. •. •. •. • اس ام اس تبـریک روز مهـــندس •. •. •. •. •

هرموقع که از این خراب شده فارغ الـتـــحصیـــل شدی ، اون موقع ایـن روز رو بهت تبریک میگـم …

پیامک های زیبا و جدید تبریک روز مهندس

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.