پیام‌ رسان سروش رایگان و بدون پرداخت هزینه اینترنت

پیام رسان ایرانی سروش یکی از جایگزین های خوب برای تلگرام می باشد چند مورد ایراد داشت که همه مشکل های این پیام رسان حل شده است پیام رسان سروش دارای امکانات مانند چت و تماس صوتی تبادل فایل و دانلود فیلم می باشد در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر پیام‌ رسان سروش رایگان و بدون پرداخت هزینه اینترنت را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گطزارش سایت دانستن: نرم‌ـافــزار پیامـ‌ رســان سروش با انــتشار اطـــلــاعیـهــ‌ای در کانـال رسمی خود اعلــام کردکه به منـاســبــت ولادت با سعادت امــام علـــی(ع) مصرف ایــنـــترنت این پیـامــ‌ـرسـان در دو اپــراتور همراه‌اول و ایــرانـسل، تا پایــان سال جاری رایگــان اســـت.
پیام‌ رســـان سروش

آنــطور که در این اطـلـــاعـیــه آمده اسـت، همـه‌ی امــکـــانات ایـــن پیــامـ‌رســان مانـــند تمــاس صوتی،ــچت، تبادل فایل و دانـلود فیــلـم، عکــس و موسیقـی رایـگــان بوده و از حجم بسـتـه ایـــنـتــرنـــت کاربـران کم نمی‌ـــشود.

سیــدجــعـــفـــر خورشاد مدیــر پیام‌ــرسان سروش در گفـتـ‌وگواین خبـر را تأــیید کرد و اعـلـام کرد که در یک کنفـــرانـس خبری که به زودی برگــزار میـــ‌شود، جزئیات بیشـــتــری از طرح بیـان خواهـد شد.

 

وی در ایــن گفتـــ‌وگو اظهار داشـت: تا پایان سال این روند ادامــه خواهـــد داشـــت.در حال حاضر اسـتفاده از سروش فقـــط در دو اپـــراتور همـراهـــ‌ــاول و ایـــرانـســـل رایــگـان استو برای کاربران شبکهـ‌ـــی مخابرات هم به صورت یک چهـارم محــاسبه میـ‌ـــشود که آن همــبــه زودی رایـــگـان خواهـد شد. همـچنـیـن با سایـر اپراتورهای تلــفـــن همـراه نیـــز در حال مذاکـــره هســتــیـم و به زودی ایـــن اتفـــاق برای آنـــ‌ها هم خواهــد افـتـــاد.

پیـــامـــ‌رسان سروش در اطـــلــاعـیـه‌ی دوم خود اعلام کرد که در مناطـــق معــدودی از شبــکـــه ایـنـــتـرنت همراه اول،هنوز برای برخــی کاربران قابــلـیـت اســـتفاده از اینتـــرنــت رایگان سروش فعال نشـده اســت.

ایــن پیام‌ــرسان در ایـن اطـلـــاعـیـه، ضمن پوزش از این دستـه کاربران؛ اعلام داشتــکـه همـــه تلـــاش خود را برای اعـمال سراســری ایــنــتــرنــت رایگــان در سروش بکار خواهنـــد بســـت و نتیـــجـــه را متــعـاقبـــاً به اطـــلـاع کاربـــران خواهـنـــد رســانــد.

سروش همـچـنین در این اطــلاعــیــه خبــر داد که هم‌ــاکــنون امـــکان اســتـــفاده از سروش به صورتـرایگـــان برای تمــام مشتـــرکین ایرانســل و مشترکــیـــن همـراهـ‌اول در اکثـــر منـــاطــق کشور، فراهم اسـت.

بیـشـتـــر بدانــیـــد:مشکــل لو رفـتن اطلـــاعـــات ادمیـن‌ــها در سروش حل شد

سروش، یکی از پیام رسان‌ـهای داخلـی اســت، پیـام رسـانــی که به دست جوانــان و نخبـگانکـــشورمان طراحـی و راه انــدازی شده اسـت و با نمونه‌ــهـای خارجــی آن برابری می‌ـــکنـــد. اخـــیرا اخـباری مبنــی بر نمـــایــش شماره ادمـــیـن کانــالهـا در ایـن پیـــام رسان منتشر شد که انتقــاد کاربــران را در پی داشـت.

در پی انـــتــشـار ایــن خبر سید میــثم سیـد صالـــحــی یکی از مسئولان سروش با انـــتـــشــار پسـتــیــتوئیتری ضمـن عذرخواهی از رفـع ایــن مشکـل خبـر داد. وی همچنیـــن از یکـــی از فعالـــان فضای مجـــازی که نسـبــت به ایــن مشـکـل اطلـاع رسـانـی کرده بود تشــکـــر کرد.
حل مشـکـــل ادمــیـــن ها در پیـام‌ رسـان سروش

سیــد صالحـــی در توئیتـــر خود نوشت: ” مشکل ادمــیـنـــ‌هـــا حل شد.اعـتـمــاد در خانواده سروش قیمــت خودش را دارد! و بهای آن فقــط و فقط صداقت اســت.نمــایـش شمـــاره ادمـــیـــن کانال، به معـــنــای هک شدن نیست؛ اما در فرهــنگ کاربران عزیز ایرانــی، یک ایراد مهـم اســـت که بابـــت آن از همــه پوزش می طلـبـــیـم.”


حل مشکـــل پیـام‌ رســـان سروش

دربـــاره پیـــام رســـان سروش بیشتــر بدانید:

تـیـــک سوم : ساز و کار ایـن پیـام رسان به گونه ای طراحـی شده اسـت ، که همواره نفـر سومیــدر هنــگـــام پیـــام رســانـی وجود دارد و پیام شمـا را خوانــده و اگر مشــکـــلــی از لحـاظ نگـــارشی داشــتـــه باشــد ،تصـــحـــیـح میــکــند و سپس آن را به دسـت مخـاطـــب مورد نظـر شمــا میـ‌رسانـد. توسعـــه دهـــنــدگانایـــن اپ قول داده اند که ایــن نفـــر سوم تنـهـا به تصــحیــح ایــرادات نگـــارشـی متن بپرد و به هیــچ وجه به معنـــا و مفـــهوم پیام ها توجهـــی نکــنـــد.

فــضایــی آرامـــش بخـــش : توسعـــه دهنـــدگان ایــن پیـام رسـان تاکیــد کرده که با اجــرای سیــاست های کلی کشور ،در این اپ هرگونه پیـــام های سیــاســـی ، اجـتماعی ، فرهــنگــی و … که باعث هرگونه تشویش خاطر مخــاطبــان می‌ـشود ،به طور کلـی اجـازه انــتــشـار نخواهد یافت .

امکان گرفـتن مشـــاوره رایگان : حتـمـــا تا به حال شده اســت که با دوست دختـر/پسـر و یا همــســـرخود در هنـگام چت کردن به مشـــکـل برخورده ایـد و شخـــص مورد اعـــتمادی نبوده اســت که با وی مشورت نمـایـــیـد.بایــد گفـت که چون تمام کسانـــی که در این اپ پیـام شمــا را میــخوانند افـــراد متــعــهـد و قابــل اطــمیـــنــانـــی می‌بـاشنـدو از طرفی تمــام پیــام های شمـــا را نیز خوانــده اند ، می‌ــتوانیــد حتی در ریزتــریــن مسائل رابطــه خود از آنان مشورت بگــیـریـــد، تنـهـــا کافیـســـت که در همان چت گزینـه مشـــاور را زده و مسـتقـیــمـا راجع به پیام های خود با وی مشورت نمـاییـد.

بـــازیــابی اطلاعــات گوشی خود : به هنگــام نصـب ایـن اپلــیکـیشـن قدرتمـــند، شمـا اجازه دســـتــرســیآن به تمــام حافـظه داخلی گوشی خود را می‌ـــدهـیـد. بنابـــراین اگـر زمــانـی بر اثر اتفــاقی گوشی شمـا دچارهـر نوع مشکلی(اعــم از پاک شدن برخـی از اطـــلـاعـات تا حتی دزدیـــده شدن گوشی و یا خراب شدنــدائمی آن ) شد ، میـــتوانید با پشتـیبــانی ایــن پیـــام رسان تماس گرفتــه و از آن ها درخواسـت دریـــافت اطلاعـات شخــصی خود را نمایــیـد.

پیام‌ رسان سروش رایگان و بدون پرداخت هزینه اینترنت

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.