یدا شدن لاشه هواپیمای مسافربری در کوه دنا و جسد یخ زده سر نشینان

لاشه هواپیما امروز صبح با کمک ارتش و سپاه در ارتفاعات کوه دنا کشف شد که 2 متر برف برروی این هواپیما نشسته است و همه سرنشینان این هواپیما یخ زده است گروه کوهنوردان در حال رفتن به محل سقوط هواپیمای مسافر بری در این منطقه می باشند در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر پیدا شدن لاشه هواپیمای مسافربری در کوه دنا و جسد یخ زده سر نشینان را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشد.

به گزارش سایت دانستن: هواپــیمـــای «ای تی آر ۷۲ – ۵۰۰ » متعلـــق به هواپــیـمایـــی آســمــان ساعـت هشت و ۵۴ دقیــقه صبح یکـــشـــنـــبه از فرودگاه مهــرآبـاد تهـــران به سمــت فرودگـــاه یاسوج «تیـک آف» کرد و در حدود ۴۵ دقیـقه بعــد هواپـــیما از صفــحـه رادار ناپـدیـــد شد.

مطـابق اطلـاعات اولیــه اعـلام‌ـــشده از سوی مسئولان هواپــیـمایـی آسـمـان هواپـــیـــمـــا در ۱۴ مایـلــی شهـر یاسوج و در نزدیـکـی روستـــای «بیـده» به کوه دنــا برخورد کرده است. مطابق آخـریـن اطـــلـاعیـــه شرکت هواپیمـــایــی آســـمان یکی از مسافـران پرواز تهران – یاسوج، از پرواز جامـــانده و تعداد مسافـــران هواپــیمای سقوط کرده ۶۵ نفر بوده اســـت.

پس از شنــیــدن خبر سقوط هواپـیــما گروه‌هـــای امـدادی به منطــقـــه احتمـالـــی اعزام شدنـد اما نامشخــص بودن نقــطـــه سقوط جسـتــجوها را بیــ‌ثـمـر کرده است. در نهایــت صبح روز سه شنـــبــه بالگــردهای سپــاه موفق به یافـــتن لاشه هواپــیـــما شده انــد.

عملـیات انـتقال اجساد مسافـران در حال آغاز اسـت و بالگــرد ها به منـطـــقه سقوط هواپـیــمـا اعـزام شده اند. این منطقه در جوار رشــتهــ‌ـــکوه بلـــنــد دنــا قرارگـــرفـته است و با جغـــرافـیــای کوهستـــانی خود، اســـتــان‌ـهای اصفهان، چهارمحـــال بخـــتــیاری و کهگیلویه و بویراحمــد را به هم متــصـل میـ‌کنـــد.

خانواده های مســـافـــریـــن ایــن هواپیـمــا، در انتــظار انتــقال اجــسـاد هستــند. خبـــرگـزاری مهر طی دور روز گذشــتـه اخــبــار ایـــن حادثـــه را پیــگــیری کرده اســت.

آخریــن اخـبار از این سانــحــه هوایـــی را در زیــر میـــ‌ـخوانـیـد.

۵۲: ۱۵ اولین گروه کوهنوردان به لاشــه هواپیمـــا رسـیدند

اولیـــن گروه کوهنوردان به لاشه هواپــیــمـا رسـیدنـــد.

یک منبع آگـاه خبــر داد که اولیـن گروه کوهنوردان محـــلی به لاشه هواپیـمـــا رسیـده انـــد.

یک کوهنورد سی سخــتــی در ایـن باره گفت: کوهنوردان سی سختی اولیـــن گروهی هســتنــد که به محل لاشـــه هواپیـــما رسیده انـــد و اجـســاد را پیـــدا کرده انـد.

قربـــانــعلی صیادی افـــزود: ما به لاشه هواپیــما رسـیده ایم و اجسـاد برخـی از مسـافران نیز مشــاهـــده شده اسـت.

وی بیــان داشـت: تعــداد اجــســـاد هنوز مشخـــص نیـست امـــا بیــشـتر اجسـاد کشـــف شده و تعدادی نیـز در زیـــر برف مدفون هستنـد.

۱۵:۴۲ مســیـــرهای منـتهــی به محل سقوط هواپیمـــا مســـدود شد

رئیس پلیـس راهور کهـــگــیـلویه و بویراحــمــد گفــت: مسـیـرهای منتهــی به محــل سقوط هواپـیــمــا مسدود شده اسـت.

خوشبــخـــت در جمــع خبــرنـــگاران با اعلـام ایـــنـکه محورهــای منـتــهی به محــل حادثه مسدود شده و مردم برای حضور در این منــطـقــه ازدحام نکنــنـد، افزود: مسیــر گردنـه بیـژن نیـــز مســدود اســت و ایـــن مسیــر فقـط برای تردد ماشینهـای امـــداد باز اســـت.

خوشبخت تصریح کرد: ایـــن امــر در راســـتای امداد رسانـی مناسب انــجـــام شده و با توجه به کم عرض بودن محورهـــا در این مســیر مردم اســـتــان به سمـت منطـقـه نیــایــند.

وی افـزود: رفتـن به محـــل سقوط هواپــیمـا برای مردم امـــکـان پذیـر نیســـت و هواپــیــمــا در ارتـفــاع چهارهـزار متـــری سقوط کرده که تنـــهــا نیـروهای تخصـــصی کوهنور و یخ نورد و تکـاور می تواننـد به این مکـان برســـند.

۱۴:۴۱ بخـــش اصـلـی کار برای دسـتـــیابـی به هواپیمـــا امـــروز انجـام می شود

معـاون عمـــلــیات نیروی زمـــیـــنــی ارتــش، از آغاز عمــلیـــات تکاوران ارتشـی برای دستــیـــابی به محـــل سقوط هواپیمای تهـران – یاسوج در ارتـفـاعات دنا خبر داد.

امـیر سرتیـپ دوم کیومرث شرفـــی در گفـتگو با بخش خبـری ساعـت ۱۴ شبـکـه اول سیما با اشاره به فرمـــان روز گذشـتـه فرمانــدهی کل ارتــش و اعـلــام آماده باش برای جستــجوی پیــکـــرهای جانـــبــاختـــگان حادثه سقوط هواپـــیمـا در ارتـــفـاعات دنا، اظـــهـــار داشــت: پس از گشت های هوایی و کشف محل سقوط هواپیـــمـــا، امـــروز عملـــیات اعـــزام کمانـــدوها و تکاورهای تیپ ۶۵ نیرومخـــصوص و تکاوران شیـراز برای صعود به ارتـفـاعــات ۱۳ هزار پایـــی دنا، آغــاز شده است.

وی افـزود: هم اکنون در حال امــدادرســـانی هسـتــیـم تا زنـــده های احتـــمـــالی را از منطـــقــه خارج کنـــیم و باقـیـمانده تجهـیــزات را به محل سقوط برسـانـیـم و اجـســـاد را منـتـــقل کنـــیــم.

معاون عمــلـــیــات نیروی زمیـــنـی ارتش ابــراز امـیـدواری کرد که تا پایان امـــروز بخش اصلی کار برای دستیـابی به هواپــیــمــا انجـام می شود.

۱۴:۳۷ احتـمـال ایـجاد کمــپ در نزدیـکـی محل سقوط هواپـیـمـا

مدیرعــامل هلـــال احـمـــر اصـــفــهـــان گفـــت: محـــل متـــلـاشـی شدن هواپـــیـــما شامل چنـدیـن کیلومتـرمربع وسعــت دارد.

محـسن مومنـی در گفـت و گو با خبــرنـــگـار مهــر ادامـه داد: محــل اصابت هواپـیــما خیــلی جای سخـتی است و در دیواره اسـت و دسترســـی به آن دشوار است.

مدیرعـامل هلال احـمـــر اصــفـــهـان افـزود: تیم چهـار نفره نزدیک آنجـــا شده و تیـم ارزیـاب هم اعزام شده اســـت و براساس نظر آنـــهـا تیــم تصمــیـــم گیـری کند.

مومنی گفــت: محــل سقوط اگــر یک جای مسـطح بود شاید انـــتـقال اجـــســـاد امروز امکان پذیــر بود امـا به دلیـــل سخــتی دسـترسـی بایــد عملیات خاصــی در آنــجـــا صورت بگـیـرد.

مدیرعـــامـــل هلال احـــمر اصـــفـــهــان تصـریـــح کرد: با توجه به ارزیـــابـی همـــکاران ما تصـــمیـم مجــدد گرفـتــه شود که شایـد تیـم مستقــر در نزدیک تریـن مکان کمــپ بزنـــنــد تا به بالــگرد نیز دسترسی داشتـه باشنـــد.

وی بیان داشــت: این بررسی های میدانی در حال انـــجام اسـت و کار پیــچیده اســـت و بایـد مراقب باشیـم برای افـــرادی که اعـــزام می شوند مشــکــلی پیــش نیـاید.

پیدا شدن لاشه هواپیمای مسافربری در کوه دنا و جسد یخ زده سر نشینان

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.