پیدا کردن دوست دختر در تلگرام و عاقبت تاریک پسر 18 ساله ورامین

پیدا کردن دوست دختر در تلگرام و عاقبت تاریک پسر 18 ساله ورامین

پیدا کردن دوست دختر در تلگرام و عاقبت تاریک پسر 18 ساله ورامین

به گزارش مجله خبری دانستن : پــدرام 19 ساله سوم آبان ماه سال 94 وقتـی که 17سال داشــت در یک درگـــیـــری در میــدان امام خمیـنـــی ورامـــیــن پســـر 18سالــه ای به نام امیــد را با یک ضربه چاقو به سینه اش کشـت و بازداشت شد.

وقتـــی پزشکی قانونی در گزارشی اعـــلـــام کرد ایـــن پسر در زمــان وقوع جنـــایت حرمــت عمـــلی را که مرتکــب شده نمی دانـســـتـــه در راسـتای اعـمال ماده 91 قانون مجــازات اسـلامـی جدیـــد در شعبـــه چهـارم دادگاه کیفـــری یک استـان تهران به ریاست قاضی اصـــغـــر عبـــداللـــهـی و با حضور یک مسـتـشـــار پای میز محاکمــه ایـــسـتـاد. در این جلـــســه پدر و مادر قربـانـــی برای پدرام حکـم قصاص خواســتــند.

سپــس پســـر جوان که از کانون اصـلاح و تربیـــت به دادگـــاه منتـقـــل شده بود به تشـــریــح ماجــرا پرداخت. وی گفت: من و دوستم مانــی و مقـــتول در یک گروه تلـگـــرامــی با هم دوست بودیـم که سر یک دخـتـــر با هم بحث کردیـم. امیـــد فحاشـــی کرد و از من خواست تا برای دعوا به میـدان امام خمیـنی بروم. من و مانی به محـــل قرار رفـتـــیـم اما امـیـد نیامـــده بود.

در حال بازگشت بودیـــم که مانی با ما تمـاس گرفت و خواســت بار دیگـر به محـل قرار برویم. وقتـی به انجا رسـیـــدیم با هم درگیر شدیــم. مانی با دوست امید گلاویز شد و دوست امیــد فرار کرد. همان موقع مانی مرا هل داد که روی زمین افـــتادم.

او روی سیـــنه ام نشـــسته بود و با سیـلی به سر و صورتم می زد. که از داخـــل کاپـــشــنـــم چاقویی را که همراه داشتـــم بیـرون آوردم. قصد داشـتم امید را بترسانم اما نمـــی دانـــم چطور چاقو به سیـنـه او برخورد کرد.

وی در حالی که سرش را پایـــیــن انداختـــه بود گفت: من از ترســم کارد اشـپـزخـانـه را همــراهــم برده بودم اما قصــد نداشــتم از آن اســـتفاده کنـــم. حالا پشیــمانـم و از خانواده امـیـــد می خواهــم تا مرا ببــخـشــند.

سپس مانـــی 25ساله که پنـج فقره سابـقه کیفری در پرونده اش دارد و حالــا با قرار وثیـقـه آزاد است به اتــهـــام شرکت در نزاع منـجـر به قتــل پای میز محـاکــمـه ایــسـتاد. وی گف: وقتـی با دوست امـیـــد درگـیــر شدم چاقو کشــیـــدم و او فرار کرد و رفـت.من ضربه ای به مقـتول نزدم.

در پایان این جلسه هیات قضـایــی وارد شور شد و طبــق ماده 91 قانون مجــازات اسـلامی جدیـــد پدرام را از قصاص معـاف و وی را به پرداخــت دیـه و 5 سال زندان Prison محـــکوم کرد. مانی نیــز به سه سال زندان به خاطر شرکــت در نزاع و یکـــســال زنـــدان به خاطـر شرارت های قبـل از ماجرا محـکوم شد.

پیدا کردن دوست دختر,دختر تلگرامی,دختر هات ,عکس دختر هات,لینک کانال هات تلگرام,لینک کانال دختر پسر تلگرام,عکس هات تلگرام,عکس دختر داف تلگرام,شماره دختر ورامین,شماره پسر ورامین,دختر فراری ورامین,دختر جنده ورامین,دختر سکسی ورامین,خانم ورامین,شماره موبایل دختر ورامین,دختر کونی ورامین,عکس کس کون تنگ دختر,عکس پستون دختر,عکس ساپورت دختر,کلیپ دختر ورامین,کلیپ دختر داف,کلیپ دختر هات ورامین,کلیپ دختر جنده ورامین,

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.