چای ترش تنظیم کننده چربی بد خون

چربی بد خون ممکن است در بسیاری از افراد باشد چربی یا کلسترول را می توانید با برخی از خوراکی ها چربی بد خون را از بین ببرید یکی از این مواد چای ترش می باشد شما اگر در روز بتوانید یک استکان چای ترش میل نمایید می توانید چربی بد خونتان را کاهش دهید در ادامه جزئیات بیشتر چای ترش تنظیم کننده چربی بد خون را در مجله خبری دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

کـــاهـــش کلســـتــرول با چای ترش

به گزارش مجله خبری دانستن : کاهــش کلســـتـرول با چای ترش , چای ترش خواص آنـــتــی‌ـــاکــســیـــدانـی بالایــی دارد و موجب کاهـش کلسـتـرول بد خون (LDL) میـــ‌ــشود.

چای ترش (چای مکـه) از کاســبرگ گیاه چای ترش تهیـه و در بســـیـاری از منــاطق دنیــا به صورت نوشیـدنـی گرم یا سرد مصـــرف میـ‌شود.در ایــن مطـــلب برخــی از خواص این گیـــاه را بیـــان می‌ـکـــنــیم.

کنــتــرل فشــار خون با چای ترش

چای ترش به کنـــتــرل فشار خون بالا و محــافــظـت از قلــب کمـــک می‌ـکـــنــد؛ این گیـاه همـچـــنیــن ادرارآور نیــز هســـت.

کاهش کلستــرول با چای ترش

چای ترش خواص آنتیـ‌اکســـیدانـی بالـــایـــی دارد و موجب کاهـش کلــستــرول بد خون (LDL) میـــ‌ـشود؛
ایـن گیاه قنــد خون را کاهش میـــ‌ــدهـــد بنابــرایـــن برای مبـــتـلایـــان به دیابـــت نیز مفـیــد است.

محـافظت از کبــد با چای ترش

چای ترش به علــت خواص آنـتــیـ‌اکـــسـیدانی که دارد موجب درمـان بیــمـاریــ‌های کبد نیــز می‌ــشود؛ این گیاه باعـث افزایش طول عمـــر افــراد نیـــز میــ‌شود.

خواص ضدسرطـانی

چای ترش حاوی مادهـ‌ــای به نام «پروتوکاتــکویک اسـید» است که خاصــیــت آنـتیـ‌ـاکـســیدانی و ضدتوموری دارد؛
این گیــاه روند رشــد سلول‌ــهای سرطـانـی را کند میـــ‌کـــنــد.

خواص ضدالتهابـــی و ضدباکتری

چای ترش سرشار از اسید آسکوربـــیـــک (ویتامـیــن C ) است. ایــن ویتامـــین موجب تقویت سیــستم ایمـنــی بدن میـ‌شود.ایــن گیاه به علــت خواص ضدالـتـــهـابی و ضدبـــاکــتـــری که دارداز ابــتلــای افراد به سرمــاخوردگـــی و آنــفولانـزا جلوگیـری میـــ‌کـــنـــد. چای ترش در کاهش تب نیز مؤثـر هست.

 

تسکــین دردهــای قاعــدگــی با چای ترش

چای ترش در کاهش دردهــای قاعــدگـــی و گرفـــتـگـی عضــلـات مؤثر اســت. ایـــن نوشیدنی به تنظیــم هورمون‌ـــهای بدن نیز کمـک میــ‌ـــکـنـد.

خواص ضدافــسردگـی چای ترش

چای ترش حاوی ویتامــیـــنـ‌ـهـــا و مواد معـدنـــی مانــنـــد فلاونوئیدهـــاست که خاصیـت ضدافسـردگی دارنـــد.

هضـم بهـــتر غذا با چای ترش

چای ترش به عضم غذا کمــک می‌کند؛ ایــن گیاه نقش موثری در درمـان یبوست دارد و از سرطــان رودهــ‌ بزرگ نیز جلوگیری میـ‌ـکنــد.

کاهـش وزن با چای ترش

چای ترش در کاهش وزن مؤثـر اســت؛ طبـق تحـقـیقــات صورت گرفته مصرف چای ترش جذب نشاستـه و گلوکز را کاهـــش می‌دهــد و باعـث کاهــش وزن می‌ـــشود.

موارد منـع مصرف چای ترش

چای ترش موجب کاهش فشار خون میـــ‌ــشود بنـــابـــراین افـــرادی که فشار خون پایین دارنــد
باید از مصرف آن خودداری کننـد. مصـــرف زیــاد چای ترش در افراد با فشار خون پایـیـــن می‌ـتوانـــد عوارضی مانـند ضعف، سرگــیجه و حتــی آســـیب به قلب و مغـــز را به همـــراه داشـــتـــه باشد؛ زنــان باردار نیـز نبـــایــد چای ترش را مصـــرف کنــند.

مصرف چای ترش نیـــز در برخـــی افراد موجب توهم میـــ‌شود؛ همچنین برخــی از اشــخاص نیز به مصرف چای ترش حســاسیــت نشــان میـــ‌ــدهـنـدایـــن حســاسیت بیـــشتـــر به صورت قرمـز شدن چشم یا تب بروز پیـــدا می‌ـــکـند.

چای ترش تنظیم کننده چربی بد خون

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.