چند درمان برای رفع خشکی داخل بینی در سرما

خشکی داخل بینی یکی از مشکلات افراد در سرما و زمستان می باشد وقتی دچار سرما خوردگی می شوید باعث می شود که بینی افراد خشک شود و شما باید بینی خود را با روغن های طبیعی مرطوب نگهدارید در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر چند درمان برای رفع خشکی داخل بینی در سرما را در سایت دانستن خواهیددید با ماهمراه باشید.

به گزارش سایت دانستن: خــشکـی هوا یکی از اصـــلــیـــ‌تریـن دلــایـــل ایـــجـاد خشـکی در بینی اســـت و میـــ‌توانــد حفـــرهــ‌ــهـــای بیــنــی را مســدود کنـد. بنابراین بســـیــار ضروری است تا هوای اتاقی که روزانه بیـشـــتـر اوقات خود را در آن میـــ‌ــگذرانیــد، مرطوب نگه داریـد. چه دستـــگاه بخور و چه دسـتـــگـــاه تصـــفیه یا مرطوب کنــنـــده هوا، هر دو محــیط اطـــراف شما را مرطوب نگــه میــ‌دارنـد و مانع از خشـــکی هوای داخـــل اتــاق می‌شوند.

بیــنی یکــی از مهــم‌ـــترین اعضـا بدن ما است که به دلـــیـل نوع عملکرد و کارآیــی آن بیـشــتر هم در معـرض آلودگی، خشـــکی و سردی ناشی از هوا مخـــصوصا در فصــل زمستـــان قرار میـ‌ـگیرد. گاهی ایـــن عارضــه ناخوشایــند به حدی زیاد و ناراحت‌ـکننده میـــ‌ـــشود که زنـدگـی عادی و طبیعــی را از فرد سلــب کرده و او را از انجـــام فعـــالــیتــ‌هـــای روزمره، معـــاشــرت و ارتبـــاط برقــرار کردن با سایرین باز میـ‌دارد.

از آنجـایی که عمــلـــکرد صحـــیــح این عضو حیـــاتی بسیار حائز اهـمیـت اســـت چگونگی و پیـــدا کردن بهـــترین روش درمانـــی برای رفـع ایــن عارضه هم ضروری و مهـــم است. در ادامه مطـلب امــروز با چند ترفنــد خانگــی و البته طبـیــعــی آشـنــا می‌ــشوید که اســـتـــفاده صحــیح از آن‌ها میـ‌ــتوانـد مشکــل شمـا را به کلـــی برطــرف کرده و شما را به زنـدگی عادی بازگــرداند.

۱- دسـتــگـاه بخور یا تصـفیه و مرطوب کنـنـــده هوا

خشـکــی هوا یکـــی از اصــلیـ‌ترین دلــایل ایـــجـاد خشکــی در بیـــنــی اســت و می‌توانـــد حفـــرهـــ‌ـــهای بیـنـی را مسـدود کنـد. بنـــابرایـــن بسـیـــار ضروری است تا هوای اتـاقی که روزانـه بیـشـــتـــر اوقات خود را در آن میـ‌ـــگذرانیــد، مرطوب نگـه دارید. چه دســـتگــاه بخور و چه دســـتـگـــاه تصــفیـه یا مرطوب‌ــکــننـده هوا، هر دو محیط اطـــراف شما را مرطوب نگه میــ‌ـــدارند و مانع از خشکـــی هوای داخل اتـاق میـــ‌ـشوند.

۲- وازلیـن

خواص مرطوب‌ــکنـنده وازلیـن آن را به یک ماده جادویی برای حفـــظ رطوبت و یک درمـان خانگـی عالـی برای رفــع خشکـــی بیــنی و بهـــ‌طور کلـی پوست تبـدیـل کرده اســـت. در این روش درمانـی کافــی اســت تا با نوک انگشتانـ‌تـــان مقــداری وازلـیــن را بردارید و به آرامـی در بینـی خود بمـــالیـد. توصیـــه میــ‌ــشود برای اثـــر‌ـبخشـی مورد نظـر، روزانه ۳ تا ۴ مرتـــبه از ایـــن درمـــان استــفــاده کنـیـد.

۳- گلـــیــسیـــرین

گلــیسیـــرین هم یکی دیگر از روش‌های طبـــیعـی اســـت که با اســتــفاده از آن می‌توانـــید محـیط داخـــل بینـی خود را نرم و مرطوب نگــه داریـد و بدیـــن شکـــل از خشــکـی آن جلوگیری کنــیـد. هنــگام اســـتــفاده از گلـــیسـیـــرین ممـکن است به دلیـل خشکـــی بیـنــی ابـتدا احــســاس سوزش و درد خفــیفی داشتـــه باشـــیـــد اما مطـمئن باشیــد خیـلـی سریـع تنـهـا بعـد از مدت بسـیــار کوتاهـی ایـن ناراحتـی برطرف شده و احــساس راحـتی میـــ‌کـنـــید. برای این درمان کافــی است تا چند قطره گلیسیرین را مسـتــقیـمـــا در داخــل بینـی خود بچکـانـــید و بعـد به پشت دراز بکـشیـد تا گلـیسیـریـــن جذب پوست داخل بیـنــی شود.

۴- اسپری آبـ‌ـــنــمـک

ایـــن روش درمـــانـی بسیـــار ساده امــا در عیـن حال موثر است و اســـتفــاده مستمر از آن نتـیــجه مورد نظر شما را در ‌پـــی ‌خواهد داشت. کافـی اســت تا مقـــداری نمــک را در آب حل کنــید و با یک اسپـری‌کـنــنـده مناســب آن را داخـــل بیــنــی خود اسپـــری کنـیــد.

۵- روغن کنــجد

متـــاسفـــانــه تنها تعــدا کمی از مردم با خواص شگـــفـــتـــ‌ــانگیــز روغن کنـــجد آشـــنا هســـتنــد و به تازگی از ایــن روغن پر خاصیــت در آشپـــزی استـــفـاده می‌ـــکنــنــد. صرف نظــر از مصـــرف خوراکی آن، روغن کنجـد می‌ــتواند به خوبی درمـان‌گـر و الـــتـیـــام‌ـــبخش خشـــکـــی بینــی شما باشـــد.

تحـقیقـــات اخـیــر حاکـی از آن اســـت که روغن کنـــجــد نرمـــ‌ـــکــنــنده بسیار منـــاسبــی برای خشـکی پوست اســت. به محـــض احسـاس خشــکی بینی، در طول ۱ هفــتـه هر روز چنـد قطـره روغن کنــجـد را داخـــل بیــنی خود بچـکــانــید تا بهـــ‌ـــطور کلـی اخـــتـلــالـات بینـی و حس مور‌ــمور ناشـــی از خشکــی آن کاملـــا برطــرف شود.

چند درمان برای رفع خشکی داخل بینی در سرما

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.