چهره دختر مومیایی شده توسط دانشمندان بازسازی شد

دختر مومیایی که در غار در یونان کشف شده بود توسط دانشمندان صورتش بازسازی شد او 7000 سال پیش فوت کرده بود الان او را در یک محفظه قرار داده اند تا همه چهره او را نگاه نمایند در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر چهره دختر مومیایی شده توسط دانشمندان بازسازی شد را در مجله خبری دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

بعد از تصــاویر منتشر شده ازچهره بازســـازی شده “سپـیده” یا به عقـیـده برخـــی ” سحـر” که 9000 سال پیـــش می زیســـتـه و بقایــای جسد او از داخـــل غاری در یونان کشف شده بود حالا چهــره ی دخــتری 15 ساله را خواهیـد دید که حدود 7000 سال پیـش یعـــنی 2000 سال بعـد از “سپــیده” می زیـستـــه ، چهـره ی ایــن دختــر نیز به تازگی بازســـازی شده اســت.

دختــرهای 7000 سال پیـش چه شکــلی بودنـد؟
بازســازی چهـره ایــن دختر نیز توسط تیم تحقـیـقاتی در سوئد انـجـــام شده اسـت ، نام ایـــن دختر که به زبـــان نروژی معــنای رهایـــی می دهــد منـتــشـــر شده و براسـاس بررسـی ها او هنــگام مرگ 15 سال سن داشـــته است.
گفتــنـــی است در بخشــی از ایـــن تحـقـــیــقـــات عنوان شده که اسـکـــلـــت او 15 سالـه ولی دنـــدان هایـــش 18 سالـه نشـــان می داده برای همـین نمـی تواننـد سن دقیــق او را بیـــان کنـند .بررســـی ها روی اســکــلـــت کشف شده در آتــن نشـان می دهد که ایـــن دختـر نوجوان دچـار کم خونی شدیـد بوده اســـت که احــتـــمال قوی همیـــن علت باعـث مرگ زودهنگام او شده اســت.

چهره دختر مومیایی شده توسط دانشمندان بازسازی شد

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.