چهره دختر مومیایی شده توسط دانشمندان بازسازی شد

دختر مومیایی که در غار در یونان کشف شده بود توسط دانشمندان صورتش بازسازی شد او ۷۰۰۰ سال پیش فوت کرده بود الان او را در یک محفظه قرار داده اند تا همه چهره او را نگاه نمایند در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر چهره دختر مومیایی شده توسط دانشمندان بازسازی شد را در مجله خبری دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

بعد از تصــاویر منتشر شده ازچهره بازســـازی شده “سپـیده” یا به عقـیـده برخـــی ” سحـر” که ۹۰۰۰ سال پیـــش می زیســـتـه و بقایــای جسد او از داخـــل غاری در یونان کشف شده بود حالا چهــره ی دخــتری ۱۵ ساله را خواهیـد دید که حدود ۷۰۰۰ سال پیـش یعـــنی ۲۰۰۰ سال بعـد از “سپــیده” می زیـستـــه ، چهـره ی ایــن دختــر نیز به تازگی بازســـازی شده اســت.

دختــرهای ۷۰۰۰ سال پیـش چه شکــلی بودنـد؟
بازســازی چهـره ایــن دختر نیز توسط تیم تحقـیـقاتی در سوئد انـجـــام شده اسـت ، نام ایـــن دختر که به زبـــان نروژی معــنای رهایـــی می دهــد منـتــشـــر شده و براسـاس بررسـی ها او هنــگام مرگ ۱۵ سال سن داشـــته است.
گفتــنـــی است در بخشــی از ایـــن تحـقـــیــقـــات عنوان شده که اسـکـــلـــت او ۱۵ سالـه ولی دنـــدان هایـــش ۱۸ سالـه نشـــان می داده برای همـین نمـی تواننـد سن دقیــق او را بیـــان کنـند .بررســـی ها روی اســکــلـــت کشف شده در آتــن نشـان می دهد که ایـــن دختـر نوجوان دچـار کم خونی شدیـد بوده اســـت که احــتـــمال قوی همیـــن علت باعـث مرگ زودهنگام او شده اســت.

چهره دختر مومیایی شده توسط دانشمندان بازسازی شد

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.