چگونه با همسر حامله خود رابطه جنسی و نزدیکی داشته باشید

نزدیکی برای خانم های حامله بسیار مفید می باشد شما می توانید با زن حامله رابطه جنسی داشته باشید فواید زیادی برای بدن زنان حامله دارد و بیشتر به نفع خانم های حامله می باشد تا به ضررشان پس اگر شکمتان دارای نفخ می باشد و کمر درد دارید با همسرتان نزدیکی نمایید مطمئنا حالتان بسیار خوب خواهد شد در ادامه تصاویر چگونه با همسر حامله خود رابطه جنسی و نزدیکی  داشته باشید را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

رابـطه جنـسی در بارداری چه فوایــدی دارد؟
شکــم‌تـان نفـــخ دارد و پشتـ‌ـتان درد میـ‌ــکنـد… اولیــن کلمـهـــ‌ــای که در ایــن شرایــط برای توصیف بارداری‌تان به کار میـ‌ـرود قطـعـــا جذاب نیـست. شاید با خودتان فکـر کنید که نمـــیـــ‌ـتوانــیــد خیـــلـــی کارهـــا را در این دوره انـجــام دهیـــد که از جمــله آنـهـا برقراری رابــطـــه جنســـی با همسـرتان اسـت. در حالی که رابــطــه جنــســی برای مادر، پدر و حتی جنــین مزایـایــی دارد.

رابطه جنـــسـی برای مادران باردار بی خطر است مگـر در مواردی که پزشک دســـتور داده داشــتن رابـــطـــه جنسی در طول بارداری خطرنـــاک اســت. امـــا مهـم است که ایــن کار را به آرامــی انجام دهــید. بارداری با تغــیـــیرات هورمونی همــراه است و به همــین دلیـل ممکــن است برخی تمـــایل بیشـتری به رابــطه جنسی داشــتــه باشـــند و برخی برعــکس هیــچ میـل جنسی نداشـتـه باشــند. خشکی و گردن رحـــم حساس و لکــه بیــنی تمـام دلایل ممـــکن برای انـــجــام ایـــن کار به آهسـتـــگـــی است.

برخـــی از مزایای برقـــراری رابــطه جنـــســـی در دوران بارداری
– رابطـه جنســـی باعـث می شود راحــت تر بخوابـــید
هر مرحله از بارداری میــ‌ـــتوانــد بر خواب مادر اثـــر بگذارد. تکرر ادرار از سه ماهه اول تا سوم ادامـه دارد و میتوانــد باعـــث شود، مادر راحت نخوابد. رابـطــه جنسـی میـــ‌ـــتوانـــد راهـ‌ــحـل خواب ناراحت باشـد زیرا بلافـــاصله بعــد از ارگـــاســـم، پرولاکــتین ترشــح میـــ‌شود که به احــساس آرامــش و خواب آلودگــی مادر کمک میــ‌کنـــد و باعـــث میـــ‌شود مادر صبح را با انرژی شروع کنـــد.

– رابـــطـه جنـــسـی منظم سیـــســتم ایـمنــی را تقویت می کند
تحـقــیـــقات نشـان داده است که افـــرادی که رابطـه جنــسی منــظـم دارند کمــتـــر بیمـــار میـ‌شوند. زنـان باردار در حال حاضـــر سیـــستم ایــمــنــی سرکوب شده دارنــد. رابـطه جنـــسی آنـتـی‌بـادی‌هـــا را افزایــش میــ‌دهد و می‌توانـــد سرماخوردگـی را از شما دور کند.

رابطـه جنسی در طول بارداری می‌ـتوانـــد مانع بروز درد شود

– عضلــات کف لگن با رابـطه جنسی تقویت می شود
بسیـاری از زنان هسـتــنـــد که با عطسـه، خنده یا تعـــجـب ممکـــن است به طور غیــرمــنـتــظـر نشت ادرار داشتـــه باشـــند. کف لگـــن شمــا مکـانی برای نگه داشـتـــن همــه اعــضـــای لگن از جمــلـه مثـانــه اســـت. یکی از راهـ‌ـهـای تقویت کگـــل برقــراری رابـــطــه جنسی است. کگل عضـــلات ماهـیچـــه‌های کف لگــن اســـت که می‌ــتواند از جریــان ادرار جلوگیـــری کند. رسـیـــدن به ارگـــاســم باعث انقـــباض ایــن عضلـــات می‌ـشود که خود تمرینــی به حسـاب میـــ‌آید.

– رابـطه جنسی می‌ـــتوانـــد مانــع بروز درد شود
برخـی از زنان در طول روز مدام روی تخـــت دراز میــ‌ـکــشـنـــد زیرا به هیــچ عنوان احــســـاس راحتـی نمـی‌ـکــنـند. رشد سریـع رحـم میـ‌ــتواند اثری منحصر به فرد در بدن به جا بگذارد که گاهی اوقات باعـــث درد میــ‌ـــشود. با ایـن حال رابطـه جنـسی می‌ـــتوانــد مانــع بروز درد شود. اکــســیـ‌توسیـن یا همـــان هورمون عشق حیــن ارگاســم ترشـــح میـ‌شود و می‌توانـد تحـــمـــل درد را بیــشــتــر کنـد.

– رابـــطـه جنـــسی باعـــث بهتـــر شدن خلــق و خو می شود
گاهــی اوقات بارداری سخــت است. خســتــگـی و عوارض بارداری میــ‌ـتوانــد خلـــق و خوی مادر را تحـــت تاثــیـر قرار دهـد امـا رسیـــدن به ارگـاســـم در طول رابـطــه جنـسی می‌ــتوانـــد با آزاد کردن انــدورفیـن به تقویت خلـــق و خو کمـک کند. اکسـی توسین آزاد شده باعث رشد دلـبستـگـــی و نزدیــکی بین پدرو مادر می‌شود و موجبـــات شادی بیشتـــر را فراهم می‌ـــکـــنـــد.

– رابـــطــه جنــسی باعــث کاهش فشار خون می شود
رژیــم غذایی منـــاسب کمک زیادی به حفـظ فشــار خون سالـم در دوران بارداری میـ‌کـــند امـــا مشـــخص شده است که رابــطـه جنـسی در کاهــش فشار خون سیـسـتولیـــک بســیار موثر اســت. نگـــهـداشتـن فشـار خون در محـدوده سالم میـ‌ـتواند به معــنـــای بارداری کم خطر و نوزاد سالـم است.

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.