چیدمان خانه با رنگ های گرم و محیط دوست داشتنی

چیدمان خانه ای که با رنگ های گرم باشد بیشتر مورد توجه افراد قرار می گیرد افرادی که تازه ازدواج نموده اند می توانند از تم رنگ های زیبا  و گرم استفاده نمایند این خانه ها برای روحیه افراد بسیار خوب می باشددر ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر چیدمان خانه با رنگ های گرم و محیط دوست داشتنی را در مجله خبری دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش مجله خبری دانستن : اینـجا خانه ماست.خانـهـــ‌ـای با زیــربنـای هنر و احســاس، خشــت و خاکـــی از عشق و فضایی ممـلو از مهـربــانــی. خانـه‌ـای که هر گوشه آن با فکر و هنــر معــمـارش به ثمر نشســـتـــه است و در عصر مدرنــیـــته امــروزی رنـگ و بوی ایـــرانـی خود را حفـــظ کرده است. خانـــهـ‌ـــای که در نگـاه اول، روح زنــدگـــی و سلـــیقه صاحبـــش را به رخ میـ‌کشـــد. آری خانه ما همـین‌ــجاســـت! یک میــزبـــان تمــامــ‌ـــعیار. مهمان‌ـخانــهـ‌ــام باش. مهـــمـــانی برای امــروز و هر روز…

نام پروژه: خانه ما
موقعــیـت پروژه: پاسـداران، تهـران
کاربری: مســـکونی
دفـــتر معمـاری: آرشـیـــفــرم (دفــتـر معـمـــاری آرش مدنــی)
معــمار مسئول: آرش مدنــی
تاریخ شروع و اتمام طراحـی: اســفـنــد 94
مدت زمان اجرا: حدود 2 ماه
مسـاحــت سایـت پروژه: 130 متـــرمـربع
مدیـــر اجــرایــی پروژه: ایـرج سمیـــاری
پیــمانــکـــار: آرش درودیان
عکــاس: بهـــار اسـدیـــان
سبـــک دکوراسـیون: مدرن
مهنـــدس ناظــر: ایرج سمیاری
ویژگی برجـستـه و منـــحــصـربـه‌ــفرد: اســتـــفـــاده از چوب طبـــیـعـــی کاج

 

آغـاز نوسازی خانه ما

به دلــیـل ساخــت قدیــمـــی و فضـــای تاریک داخـــلی، قدم اول، تلاش برای احیـــای حس درونی فضا با بهــ‌ـکـارگیــری مصــالـــح طبــیعـــی چوبی بوده اســـت، چوبی که حس سرزنـدگــی و حیات مجدد به فضـا بخشیـده شده اســت. بهـ‌مــنـظور استفـــاده از نور طبیـعی روز برای تقویت بخش مرکــزی، انــدک تغـیـیــراتـی در بازشوها اعــمــال شده اســت.

طراحــی و چیدمــان فضا و انتــخـاب مصــالح با توجه به فرمـت بنـا و همیـــنـــ‌ـطور الــمانـ‌های تزئینــی و وسایــل دکوراتیو بهـــ‌ــگونه‌ـای انــتخاب شده است تا روح خانه که همان آرامــش بصـری است حفظ شود. اسـتـــفـاده از نور با دمـای رنگـــی 4000 کلوین، کنـــتــرل آن با تیرهای چوبی در فضای پاسیو و همـ‌ــچـنیـن اســـتـــفــاده از گیاهـــان به‌عـــنوان الـمـــانـــ‌هـــایــی از طبیعــت، تغیـــیرات متـــفـــاوت دیگـری اســت که در ایـن پروژه دیده میــ‌شود.

چال‌ـهــای طراحـی خانـه ما

در نگـــاه اول معمار، ضعـــف پلـان، فرسودگی بنـــا و کمــبود نور در فضای میانـــی کامـــلا مشهود بوده اســـت؛ به همـــین منـــظور در مراحــل نوسازی، قدیـــمی بودن و استــهــلـاک خانـه، ایـرادات تأـــســـیـــسات برقـــی و مکـــانــیـکی و تحـــمیــل مخـــارج خارج از برنـــامــه از چالشــ‌هـــای اصــلـــی پروژه به‌ـحساب آمـــده است.

علـــاوه بر این، عوامـــلـــی نظـــیر اسـتیــجـاری بودن محل، کمــبود بودجه و محــدودیــت در اعـمال تغـــیــیرات بنـــیـادیـن، کار را برای گروه طراحـی سخـــتـ‌ـــتـر کرده اســت.

کاج، عطر خوش خانه ما

چوب طبـــیـــعـی کاج از دیربـــاز به دلیـــل ظاهر گرم، هزینه کم و دوام و تنوع بالا محــبوبیت زیادی در بازســازی و طراحـــی داخـلی به‌ـــعنوان ترکــیــب دیوارهـــا داشته اســت. در این پروژه، چوب طبـیــعـی کاج به‌ــعنوان مصـالــح اصـــلی، فضـــاهــای زیـــادی را به آغوش کشیده است.

بهـــرهـ‌ــمــنــدی از رایــحــهـ‌ــای خوش در خانـــه، خلـق فضــایی دنج و گرم و همـــ‌چنـین همـــاهنگی چیدمان و وسایــل، مدیون حضور ایـــن عنصـــر است. همانــ‌ـطور که در تصـــاویر گویا هســت در بازســـازی این خانه، حذف دیوارهای کاشــیـ‌ـکــاری‌ـشده در آشپـــزخـــانه و پاسیو و ورود کاج به فضــا طراحی را چشـمگیرتر کرده اسـت.

فضــاهایـــی که از مصالح گرمی چون کاج بهـــره بردهــ‌ـانــد تمــایـل دارنـــد با لوازم و تزئینــات ساده و همـیـــنــ‌ـــطور رنگـــ‌ـــهــای روشن که القـاگـــر حس سبکی و خنکـی هستــنـد، ترکــیـــب شوند. انـــتخـاب رنـــگ کرم مبـلـــمان، خود دلـیــلی بر حفـظ حس تازگی اســت.

 

پاسیو، گوشه دنـــج خانــه ما

پاســـیوی خانـــه بهـــ‌ـــعنوان نقــطه عطف طراحی در نظر گرفتـــه ‌شده اسـت. پاسیو و فضای چایـ‌ـــخوری بهــ‌ـگونه‌ـــای است که علـــاوه بر تعریــف فضـا بهــ‌عنوان نقـطــه عطـف خانـه، تداعیـــ‌کـننده حس و حال حیـاط‌های ایرانی باشـد؛ بهـــ‌اینـ‌تــرتـــیب، ارتـبـــاط بخــش میــانـــی خانه با عنـــاصـــر بیرونی، هوای تازه و رطوبت به‌ـطور کامـل برقـــرار شده است. هم‌ــچـــنیـن با تأکیـــد بیشـــتــر بر فضـــای نشـیـمـن، صبحـانه خوری، آشــپـزخـــانه و پاسـیو به‌ــعــنوان فضــاهایـی که ساکـنــین بیــشـتـر زمان خود را در آنـها میـ‌ــگــذرانند، تلـاش شده اســت که کیـفـــیت سبک زنـدگــی را ارتقاء بخشیم.

چیدمان خانه با رنگ های گرم و محیط دوست داشتنی

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.