چیدمان خانه با رنگ گرم و دکوراسیون زیبا و مدرن

چیدمان و دکوراسیون خانه می تواند با رنگ های گرم مانند نارنجی و قهوه ای باشد این رنگ ها در دکوراسیون فوق العاده جذاب و زیبا هستند شما می توانید از این رنگ ها در دکوراسیون داخلی منزل استفاده نمایید رنگ ها در دکوراسیون می توانند بسیار در روحیه افراد تاثیر مثبت بگذارند در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر چیدمان خانه با رنگ گرم و دکوراسیون زیبا و مدرن را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن : رنــگ های گرم به آن بخــشــی از گردونه ی رنـگ اطلــاق می شود که متشکـــل از طیـــف های قرمـــز، زرد، نارنـــجـی، زرد-سبــز و دیــگــر ترکــیـــبات مخـتـــلف این رنــگ ها است.

این رنگ ها سطـح آدرنـــالــین، تعـــداد تنــفـــس، میـــزان فشـــار خون و دمـای بدن را بالـــا می برند و به ایــن ترتیـــب به شمــا احســـاس گرما می بخـــشند. رنگ های گرم هر قدر پر رنگ تر باشند، شدت «گرمـا بخــشــی» آن ها بیشـــتـر خواهد بود.

رنگ های گرم تداعی کننده ی نور خورشـــیـد، شن، آتـش و حرارت هستنــد. ایـن رنـگ ها به دلـــیــل ویژگـی های خاصی که به محیط می افزاینـد، برای ایـــجاد جذابــیــت در فضـــاهـای بی روح و همـچنین ایــجــاد تعـادل در ترکیــب با رنـــگ های خنثــی بســیار مناســب هســـتنـد.

رنگ های گرم در یک فضا اغـــلب نزدیک تر به نظر می آیـند. به همـــیـــن دلــیـل است که ایـن رنگ ها اتــاق های بزرگ را دنج تر و صمــیـــمانـه تر می کنـنــد و در اتـــاق های شمــالی یا تاریــک باعــث روشنایی و گرمـای بیـــشـــتـر می شوند.

با توجه به انرژی بخش بودن رنـگ های گرم، شاید مایـــل نبــاشیــد از یک رنگ گرم و برجــسته به عنوان رنگ غالب در اتـاق خواب یا هر نقـــطـه ی دیـــگری از خانه که در آن به دنبال آرامـش هســـتیــد اســتفــاده کنــید.

رنـــگ های گرم اغلـــب با سبـک های قدیــمی و سنتـــی در طراحـــی دکوراســـیون ترکـــیـــب مناسبـــی ایــجـاد می کنـــند. اگر این سبـــک ها را می پســـندید، از طیـــف های گرم و کم رنگ به عنوان رنـگ غالب در فضا استــفـاده کنیـد.

اگـــر بیـــشتـــر ترکیـــب رنگ شمـــا از رنـگ های گرم تشکیـل شده، با اضافــه کردن یک یا دو رنگ سرد به ایـــن ترکیــب در آن تعادل ایجـــاد کنیـــد. برای آنــکه بهــتـریـن انـــتخاب را داشـتـه باشـــیـد، از رنگ های مخالف طیف های گرم در گردونه ی رنـــگ استـفـاده کنـیـــد. برای مثــال، می توانید یک زرد آفتابـــی را با یک رنگ یاسی ملایــم یا بنفــش پر رنگ ترکـــیب کنـید.

اگرچـــه اغلــب به دنــبال احــســاس هیــجـان و انــرژی در خانـــه هایمــان هستیم، امـا اگـر شخــصــیـــتی آرام و درون گرا دارید احـتـملا یک ترکـیــب رنگ گرم و برجسـتـه برای شمـــا منـــاسب نخواهد بود. اگــر چنـین ویژگــی هایی داریــد، رنگ های گرم را تنهـا برای ایـجاد تاکیـــد در فضا به کار ببــریــد و از طیـــف های سردتــر و ملایــم تر به عنوان رنگ غالب فضا اســتـفـاده کنید.

طیـــف های سفــیــد، سیاه، خاکـســتـری و دیگـر رنگ های خنـثی در ترکـــیــب با رنگ های گرم بســیار مناسـب خواهــنـــد بود و ایـن رنــگ های خنثی بستـــه به ته رنگ شان سرد یا گرم به نظـر می رسند. یک رنـگ خنـثـــی و گرم می توانـد رنـگ بسیار منـــاســبی برای دیوار باشـد و با رنگ های سردتری مثل انواع آبی، سبـز یا طیـــف های سرد رنگ قرمز ایـــجاد تعـادل کنـــد.

در زمـان انتخـــاب رنـــگ های گرم برای دیوارهــا، باید توجه داشـــتـــه باشـــید که به دلیـل تفاوت هایــی که در رنگــدانه های آن ها وجود دارد، ممـــکن اسـت رنـــگ مورد نظر بر روی دیوار خانـه ی شما با آنچه در فروشگـاه دیدیـــد متفـــاوت باشــد. رنگ هایی که ته رنــگی زرد یا دیـگـر رنگ های کمــرنگ دارند معــمولا گرم هســتـــند امـا با خریداری یک نمونه رنـگ و امتــحان کردن آن بر روی دیوار می توانیــد از منــاسـب بودن ایـن رنگ برای خانـه ی خود مطـــمئن شوید.

هنــگام اسـتفــاده از رنگ های گرم به خاطــر داشــته باشیــد که قواعـد مربوط به استفـاده از رنــگ ها در دکوراسـیون در حقــیقت تنــهـــا برای راهنـــمـایی شمـا است و ایـن قواعـد می توانــنــد بسـته به عوامل مختلـفـــی مثل نورپردازی یا چیدمان محـیط متغـیر باشـنــد.

چیدمان خانه با رنگ گرم و دکوراسیون زیبا و مدرن

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.