چیدمان و دکوراسیون با رنگ سرمه ای و تم آبی

دکوراسیون و چیدمان داخلی خانه را با رنگ های سرمه ای و ترکیبی آبی ست نموده و تا خانه ای زیبا و با دکوراسیون مدن داشته باشید رنگ سرمه بسیار رنگ زیبا و شیکی در دکوراسیون می باشد در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر چیدمان و دکوراسیون با رنگ سرمه ای و تم آبی  را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

ببه گزارش سایت دانستن : دون شک رنگ سرمـــه ای یک رنـــگ مردانــه اســت! سرمه ای رنگی شیــک و قاطـعــانه اسـت که نگـــاه به آن اصــالـــت، جدیت، قدرت و ثبــات را به بیننـده القـــا می کنـــد. تصور کنید که در فضایــی با دکوراســـیونی که یک یا چنـــد وسیـــله آن به رنـگ سرمـه ای اســـت قرار دارید؛ قطـــعا می توانــیــد حتی با فکر کردن به آن، میــزان اطـــمـــینـــان و اصـالـت فضا را به خوبی احـــســاس کنـیـد، ایـن طور نیـســـت؟

البـته لازم نیـــســت که ایــن رنگ به خودی خود در دکوراســـیون داخـلـی، همچـنان تیره و محزون به نظر بیاید. این رنگ بسیـــار متین و باوقار اسـت و به دلــیل همیـــن ویژگـــی با اکـــثـــر رنـــگ ها همـــاهنـگ می شود. رنــگ سرمه ای رنـگ تیـره ای اسـت که از ترکیـب رنـــگ آبـــی و سیــاه تشــکیل شده اســـت. ایــن رنـگ به دلـــیل بهـــره گیــری از رنــگ آبــی، حس سرما را به خود گرفته و البـــته رنگ سیـاه آن را خنـثــی کرده است. آبی تیـــره یا همان سرمـــه ای که معـمولا در لبـــاس های فرم ملوانان دیــده شده اسـت کمتـر مورد استـقـــبال قرار می گیرد امــا هنـگامـی که به ترکـیب ایـن رنگ با سایر رنگ ها نگـاه می کنیـــم متوجه می شویم که در انـتخاب سایـر رنگ ها تقــریبـا دســـتــمان باز است.

رنـــگ سرمه ای بســیـــار متــیــن و باوقار اســت و به دلیـل همین ویژگی با اکثـــر رنگ ها همـــاهنـگ می شود

به عنوان مثال قرارگــیری ایـــن رنگ در کنار سفید، احـساس آرامـش را به فضا می بخـشـــد و حضورش در کنـــار رنـگ های روشن مانـــنـد سبز لیمویی، صورتی، و زرد آفـــتــابــی، یک فضـــای مدرن و با نشاط را به ما هدیــه می دهـــد. اگـر در نظـــر دارید که فرشـی سرمـه ای را آذیـــن بخــش خانــه خود کنـیــد بایـد در انتخـــاب رنـــگ سایر وسایـــل منزلتان دقـت بیـشتـــری داشـــتـــه باشــیــد. زیـرا زیـاده روی در ایـــن رنــگ مانـــند تمام رنگ ها می توانــد شمـــا را در طولانی مدت افـــســرده و بی انـــرژی کنـد. در این مطـلـــب شمـــا را راهـــنـــمایـی خواهــیـــم کرد تا به ترکیب های بی نظیــر ایـــن رنگ با سایر رنــگ ها فکـــر کنـیــد تا فرش سرمـه ای اصــیل شمـــا در کنار سایر لوازم منــزلتان به زیـبـــایــی جلوه کنــد.

سرمه ای با سفیــد

رنـــگ سرمه ای بسـیـــار متنوع است و تقــریـــبا با تمام سبـــک های دکوراسـیون داخلی هماهـنــگ می شود. اگـر همیــشه رنگ مشکـــی برای تان جذاب بوده، امـا می دانـســـتیــد که ممـــکـــن است شمــا را پس از مدتـــی دل زده کند و یا فضــای اتاق را بسته و تاریــک نشـان دهـد، دیگر شک نکـــنـــید، زیــرا سرمه ای یک زنـــگ جایگزیـــن خوب اســـت. ایـن رنــگ در تضاد با رنــگ سفـید است و می توانـــد به خوبی با فضـــای اتــاق خود وفق داده و تمام وسایل خانه را بیش از گذشـتـه برجـــسـتــه و خاص نشان دهــد. بعلـــاوه از آنجایـــی که سفیـد رنـگی مثــبت و آرام اســـت می توانـد در کنار فرش سرمه ای رنـــگ ما، برای وسایلی ماننـد پرده، آبــاژور، قاب عکـس و غیــره مورد اسـتــفــاده قرار گیرد.

رنگ سرمـــه ای بسـیـار متــنوع است و تقریـــبـا با تمـــام سبــک های دکوراسیون داخلی همـــاهـنگ می شود

سرمـه ای با زرشکـــی

فرش سرمـه ای بیـــشـتـر برای خانـــه هایی با سبک کلـاســیـک استفاده می شود. سبک کلـاسیـــک، سبکـــی باشـکوه بوده و در دکوراســـیون داخــلـی اصـــالـت را نشــان می دهد. در این میـان زرشکـــی یکـی از رنـگ های پرطــرفــدار ایــن سبــک است که اتــفـاقا با رنـــگ سرمه ای بسیـار چشـــم نوازی می کند. به این ترتیــب اگـــر در نظـــر داریـــد فرش سرمــه ای خانـه را با دکوراسـیونی به سبک کلـاسـیــک ترکیــب کنـید می توانیــد مبــلمـــان زرشکی رنــگی را با رگـــه های سرمــه ای انتخـاب کرده و از آبـاژورهـا و مجسمه های مشـــکـــی رنـــگ نیـــز برای هرچه خاص نشان دادن فضـای منزل بهـــره مند شوید.

فرش سرمـه ای بیشتر برای خانه هایـــی با سبک کلـــاســیــک اسـتــفــاده می شود

سرمـــه ای با خاکـــســـتری

پیــشـــنهاد ما برای اســـتفــاده از این ترکیب به کســـانـــی است که خانه هایــشـان تقــریــبا بزرگ است، زیرا ایـن دو رنـگ اگر در فضایـــی کوچک در کنار هم بنشــینـنـــد خانـــه را بسـتـــه و دلگــیـر نشــان می دهـــنـد و در عوض در خانه ای بزرگتر می توانـنـد یک دکوراسـیون کامــلا اشرافی و الـــبـــتـــه مدرن را به ارمغــان آورند. قرارگـــیری این دو رنـــگ بدون اســتفاده از رنـــگ سفــیـد حتــمـــا ناقـص خواهـــدمـانـد. اگـــر تصمـــیم گرفـتیــد که در کنار فرش سرمــه ای، رنـــگ خاکـســتری را بازی دهـــیـــد ما به شمــا پیـــشــنـهـــاد می کنیم کانـاپــه و یکــی از دیوارها را خاکستــری کرده و کوسن و پرده ها را با رنـگ سفیـد تکمیـل کنید.

ترکیب سرمـــه ای با خاکـســـتــری مناسـب خانـــه های تقـــریبا بزرگ اســت

سرمــه ای و زرد لیـــمویی

رنـــگ زرد، رنگــی گرم و شاد اســـت و نور را به خوبی منـعـکـــس می کنــد. همیـن دو ویژگی کفــایــت می کنـد تا ما رنـگ سرمه ای مغرور و سرد را در کنار زرد لیمویی قرار دهـــیم. الـــبـــته رنگ زرد، حتــی اگـر به میـــزان انـدک در یک فضا اســتـــفـاده شود بسیار به چشــم می آید بنابراین بهـــتـر اسـت در اسـتــفـــاده از آن خســـیس باشـــیم. با ایـن اوصاف بهتر است در کنار فرش سرمه ای منـــزل، یکی از کانـــاپه ها زرد لیــمویی و گلـدان و آبـاژور و قاب عکــس ها از ترکیـب ایـــن دو رنـــگ باشــنـد.

رنگ زرد، رنـــگی گرم و شاد اســـت و نور را به خوبی منـــعـــکـس می کند

چیدمان و دکوراسیون با رنگ سرمه ای و تم آبی

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.