چیدمان و دکوراسیون با وسایل و رنگ های بهاری

دکوراسیون بهاری را می توانید با هزینه بسیار کمی هم بچنید و با این ایده هایی که برایتان در این بخش در نظر گرفته ایم باید برای دکوراسیون خانه خود اقدام نمایید دکوراسیون های بهاری بیشتر با روحیه افراد سازگار می باشد در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر چیدمان و دکوراسیون با وسایل و رنگ های بهاری را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن : فصـــل بهـــار یکی از زیـباتــریـن فصل هاســـت. به هر گوشه و کناری که نگــاه کنیـم زیـــبایـــی های طبیعـــت روحمــان را شاد و چشــمــمــان را نوازش می کنـــنـد. برای لذت بیـــشــتر از ایــن فصل دوست داشـــتــنـی می توانـــیـــد طراحی داخـــل خانــه را نیز به گونه ای تغـیـیـــر دهـــید که در ایـــن فصــل حتی داخل خانه شما نیـــز بوی بهـــار دهد.


1. سبز نعـــنــایی
برای الـــقــای حس طبــیـــعــت به ایـــن اتـاق نشیمــن، فاون گالــی – طراح – از رنـــگ سبــز نعــنایی برای دیوارهــا استـفــاده کرده اســت. او می گوید: «سبـــز رنـگ مورد علـــاقه من اســـت زیـــرا رنـگ زمین، طبـیعت و سبــزه ها است.» او در طراحـی ایـــن فضـا از رنــگ های شاد بهــاری دیگـــر همـــچون صورتی و شکـلاتی نیـــز برای وسایل خانه بهـره برده است.


2. الهام از باغ
در اتــاق نشیــمن ایـن خانــه در لس آنــجلـــس، روتی سومرز – طراح – از رنـگ های جسورانه و جلـب توجه کننده اسـتفـــاده کرده است. او می گوید: «از پنـجــره ایـــن خانه می توان درختان پیچ انــاری و آلو را دیــد که در بهار شکوفه کرده انـــد و گل های صورتـی آنهـــا همچون شیریـنـــی های پفکـی سرزمیـــن عجایب هستـنـد. داخل خانـه نیــز همــیشـه بهار است.» روکش صنـــدلـــی های موجود در ایــن اتاق از رنـگ صورتی شکوفه های درختان الهـام گرفته اســـت؛ در جلو کامـــلـــا صورتـی و در پشــت صندلـــی سفــید با گل های صورتی است.


3. به روزرسانی طرح های قدیــمی
جان ویلـی – طراح – از ترکیـــب رنگ های دهـــه 1960 میلادی، یعنی رنــگ های سبــز متــمــایــل به آبـــی و نارنجی اســـتفـــاده کرده اسـت و ایــن اتــاق را به شکل کلبـه های مدرن امروز تغیــیــر شکــل داده اســت. او می گوید: «من ایــن اتــاق را بسیار دوست دارم زیــرا رنــگ نارنجی به فضای بی روح و رنــگ و رو رفتـــه تخت گرمــای خوبی بخشیـــده اســـت. این اتــاق با کمـــک رنـــگ نارنـجی روح تازه ای یافـــتـــه اســـت و در طول روز می درخــشد.»


4. فضاهــای کوچک و جلـب توجه کنــنده
طراحـــی به نام مونا راس برمـــن، به طرز ماهرانه ای ایــن دستـشویی کوچک را به نمـادی از بهـار تبدیل کرده اسـت. او می گوید: «فضــای روشویی نیازی به تعریـف ندارد. من از اشکــال هنـدسی بســـیار برجــســـتـــه با رنگ سبــز-آبـی روشن اســـتـــفـــاده کرده ام تا احساسات بیننده را برانـــگیـخـتـه کنــد.»

5. کف و دیوارهای سفیـــد
الـکــسانـــدارا انــجل – طراح – با رنگ های روشن و شفـــاف به اتـاق نشیـمن تاریک و قدیمی ایــن خانـه ونیــزی در کالـیــفرنــیا روح تازه ای بخشـیـده اســت. او از رنـگ سفیـد برای دیوار و کف زمین استــفاده کرده اســت. او همچـــنیـن نرده ها و پلــکان خانـه را نیز سفـــید کرده اســـت تا همـان طراوات و تازگـــی بهار در داخل خانه نیـــز احـــسـاس شود. برای رنـــگ دادن به ایـن همـــه سفیــدی از پارچـــه های رومبلـی راه راه و کوسن های طرح دار و گل دار اســـتفــاده کرده است.


6. کاغـذدیواری وابـسـتـــه به گیاهان
در حمـام اصـــلـی ایـــن خانــه در نیویورک، وانی زیبــا به رنگ سفیـــد در میــان دیوارها، کف، وسایــل و شمعدان های سفیـــد قرار دارد. کاغــذدیواری با طرح سرخس، نمــایـی از جنگل های گرمســیری را به بیــننـــده القا می کننــد. کریـستـــین مورفی – طراح – دربـاره ایــن حمـام می گوید: «رنـگ سفــیـــد که در ایـــن حمام غالـب است حســی از تمیـزی را به انســان منتقـل می کنـــد. رنــگ سبـز سرخـس های کاغـــذدیواری نیز حیات و زنـدگـی به آن می بخشد.»


7. رنـــگ های برجسته
دیوارهـایــی به رنـگ زرد روشن و حتــی میز به رنگ زرد بالـــنـــگـــی، به ایـــن آشــپـزخانـه سفیـد و خاکـــســتری زنــدگـــی تازه ای بخشیــده انـــد. لیـــنـــدسـی کورال هارپــر – طراح – می گوید: «ایــن رنگ زرد شوک آور روی دیوارهـا شور و حرارت بالــایـی دارد. میـز زرد وسط آشپـزخـانه نیـز نوعی اغراق دوست داشـتــنـی است.»


8. جلوه داربـستی
برای ایـــنکـه حس باغ و باغـــچـه به فضای اتاق نشــیمــن خانـــه ای ببـخـــشید، می توانیــد از طرح داربــســـتـــی برای رنـگ آمیزی دیوارها اســـتـــفـاده کنید. اشـلـــی ویتــاکر – طراح – می گوید: «من این نوع طراحـــی را بسیـــار دوست دارم زیــرا حس فضای بیرون از خانـــه را به بیــننده القا می کنـــد. در روزهـای دلگیر زمـستـــان، می توانـیـد داخـــل ایـــن اتـــاق بنـــشــیـــنیـــد و تصور کنـید در باغـــی زیـــبـا هسـتید.»


9. دیواری از کاشی ها
مارشـــال واتـــسون – طراح – در مورد ایــن آشپزخانـه می گوید: «کاشـــی های آبی در پشـــت سینــک ظرفـــشویی ایـن آشــپـزخـانه بسیـار پررنـگ و جانــ‌دار دیـــده می شوند. این کاشـی های شیــشه ای حســـی متفاوت به فضـا می بخــشـنــد.»

10. کوسن های جدید صنـــدلـی
در فضــای صبحـانــه ایـــن آپــارتمـــان در نیویورک، صنـدلــی های میز آشـپزخــانه با کوسن های سبز زنـدگــی تازه ای یافــته اند. رنــگ و طرح این کوسن ها به گونه ای اســـت که بهار را در خانه خود حس می کنیـــد.

چیدمان و دکوراسیون با وسایل و رنگ های بهاری

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.