چگونه از کاج در آپارتمان ها استفاده نمایید

کاج های کوچک و زینتی می توانند برای خانه شما نمای زیبایی داشته باشند از این رو می توانید از کاج برای زیباتر شدن خانه خود استفاده نمایید بسیاری از افراد دوست دارند در خانه خود گیاهان آپارتمانی داشته باشند در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر چگونه از کاج در آپارتمان ها استفاده نمایید را در مجله خبری دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش مجله خبری دانستن : اولیـن بار که چشـــمـــم به قد و قامت زیــبایـش افــتاد را خوب به یاد دارم. گوشهـــ‌ ای از خانه، کنــار پنـــجــره ایستــاده بود و نور کمــرنگی از خورشـــیـد روی بدنش نمایـــان بود. همهــ‌ چیز به نظر مرتب و آراســـتـــه می‌ آمد. اول که فکر کردم یک گلـدان مصنوعی را خانم‌ بزرگ بهـ‌ تازگی خریده اســت، ولی کمی که فکر کردم دیدم او اصــلـــا اهل ایـــن حرفــ‌ ها نبود!

مگر میــ‌ شد برگـ‌ های تازه و سبـــز و همـــیـشــه شاداب گیاهان زیبــا را رهـــا کنـد و گلدانـــی با برگ‌ های پلاسـتیـــکــی به خانه‌ اش بیــاورد؟ خب پس آخـر چگونه می‌ شود یک گلـدان تا این حد طبــقـــه‌ بنـــدیـ‌ شده و منـــظم باشد؟ چه خلــقـــتی دارد خدا! یک کاج در خانه و آن هم از نوع مطـــبـــقـــش! چه دنیای زیـــبایـــی داریـم…

شـــناسنامه‌ کاج مطـبــق

نام: کاج مطبـــق
نام علمی: Araucaria excelsa
نام انــگلیسـی : Norfolk Island Pine
خانواده : Araucariaceae

مشخـــصات کلـــی کاج مطبـــق

خاســتـــگـــاه کاج مطبـــق را میـــ‌ توان جزیره نورفولک در اقـیـانوس آرام و در نزدیکــی استـــرالــیا معرفی کرد. ایـــن گیـاه سوزنیـ‌ برگ دارای شاخهـــ‌ های طبقــهــ‌ ای بوده و به همیـن دلیــل نام کاج مطبــق را به خود گرفــته اسـت. ایـن گیــاه در آپـــارتـــمــان رشد کمی دارد و به همین دلــیــل به‌ عنوان درخـــتچـه آپـــارتمـــانی نیــز شناخـــته می‌ شود. رشـــد آن به‌ طور متوسط سالـی یک طبـــقـــه اسـت! برگـ‌ های سوزنی شکـل کاج مطــبق، براق و زیـــباسـت و جلوه بسیار خوبی به این گیــاه همـیشــهـــ‌ سبز میــ‌ بخـشد. کاج مطبـق بهـ‌ طور متوسط یک الـــی دو متــر رشد میـ‌ کنـــد. با رشد ایـــن گیـاه، شاخـــهــ‌ های زیـریـن خشکــ‌ شده و میــ‌ ریزند.

خاک، آب، نور و مواد غذایی مورد نیــاز کاج

برای تأــمـیـــن نور مورد نیاز کاج مطــبــق، نور متوسط کافی اسـت. بدانـــیــد که آفــتــاب مســتـقـــیــم به‌ خصوص در فصل گرم برای گیاه مشکل‌ آفرین است، ولی میـ‌ توانـــد سایـــه را تحمـــل کند. در نور کمـــ‌، رشــد آن کاهش میـ‌ یابـــد. برای این که رشــد طولی کاج مطبق بیـــش تر شود، نیـــاز به نوری داریــد که بر جوانه انــتــهـــایی آن و از بالــا بتــابـد. نور مایل و از یک سمت، باعث گســـتــردگــی و رشـــد عرضی کاج مطبـق می‌ گردد، پس این نکته را در خاطـر داشته باشید که برای حفظ فرم متـعــادل گیاه باید گلـدان را با فاصلــه زمــانـی مشخـص بچـــرخـانیـــد تا به همه قسـمــتـ‌ های آن، نور رسیـــده و رشــد یکـسانـــی داشـــته باشــد.

کاج مطـبــق می‌ توانــد درجــه حرارت پاییــن را تا ۵ درجه سانتی‌گـــراد و درجه حرارت بالا را تا حدود ۳۰ درجــه سانتـی‌ـــگـــراد تحمل کند. ایـــن گیـاه، هوای خنک را بیش تر دوست دارد و بهـتـــر است در تابـــســـتـان در فضـای خنک‌ـــتـری نگهــداری شود. خاک مورد نیاز مغـذی، سبــک و کمی اســـیــدی اســـت. دو قسمـــت خاک‌ برگ، یک قسمـــت تورب و یک قســـمت ماسه، ترکــیب منــاســـبی برای کاج مطبق خواهـــد بود.

آبـــیـاری کاج مطــبـق را در تابـسـتــان هفـتـــهـ‌ ای دو بار و در زمـــستان ۱۰-۷ روز یکــ‌ بار انـجام دهیـــد. بهـتر اسـت خاک همیـــشه مرطوب باشد. برای تأـــمیـن رطوبت و شادابـــی برگ‌ ها هم می‌ توانـیـد هرروز، اســپـــری برگی را انــجــام دهیـــد. فراموش نکنـــیـــد که این گیـــاه هم مانــند هر گیـــاه دیــگری به کوددهی نیــاز دارد. تغـــذیـــه کاج مطــبــق را در فصـــل بهار و تابـــستــان، هر سه هفتـه یکـ‌ بار و با کود محــلول در آب انجــام دهــیـد، الـــبـته باید گفــت که نصــف میـزان توصیـهـــ‌ شده کافی است.

نکات مهم در نگهداری و علائم کاج مطبق

در سال‌ های اولیه رشد گیاه، هرسال گلدان را با یک اندازه بزرگ‌ تر تعویض نمایید.
هر چند ماه خاک رویی گلدان را برداشته و با خاک مغذی جدید پر کنید.
از اسپری و مواد شیمیایی برای برق انداختن برگ‌ها استفاده نکنید.
رشد کاج مطبق متوقف شده : ریشه‌ ها متراکم شده‌ اند و وقت تعویض گلدان رسیده است.
برگ‌ها زرد و قهوه‌ ای شده و ریزش دارند : دما بالا و رطوبت کم است. گلدان را به محل خنک‌ تر برده و اسپری برگی انجام دهید.
خراش و زخم سفید در انتهای برگ، علائم حضور آفت است: با سم حشره‌ کش وارد عمل شده و هر دو هفته یک‌ بار طبق دستور عمل کنید.
شاخه‌ها رو به پایین خم‌ شده‌ اند : گلدان را به محل گرم‌ تری ببرید.
رنگ برگ‌ها بسیار روشن شده است: نور آفتاب بیش‌ازحد انتظار گیاه است. آن را به محلی با نور غیرمستقیم ببرید.
شاخه‌ها باریک شده‌اند: وقت کود دهی فرا رسیده است، دست به کار شده یا میزان آن را بیشتر کنید.
برگ‌ های سبز ریزش دارند : آبیاری را کم کنید تا سطح خاک خشک شود.
برگ‌ های پایینی می‌ ریزند: سن گیاه بالا رفته، شاخه‌ های خشک را جدا کنید و اگر محل تاریک است، گلدان را به فضای پرنورتر منتقل نمایید.
حشرات سبز رنگ کوچک، برگ‌ها را چسبناک کرده‌ اند: سم حشره‌ کش نفوذی را هر دو هفته یک‌ بار استفاده کنید.

این سوزنیـ‌ برگ چگونه تکــثــیــر می‌ شود؟

به‌ طور کلـی سوزنــیـــ‌ برگـان سخــتـ‌ تر از گیـاهـــان پهــنــ‌ برگ تکـــثیر میــ‌ شوند و کاج مطـبـق هم از ایــن قاعـده مستـــثنـــا نیــســت. تکثیـر ایـــن گیاه با کمــک کشت بذر از اردیبـهشت تا تیـرماه انـــجـــام میــ‌ شود. پایـــهـ‌ های بذری طبـــقات چنـدان منــظــمـــی نخواهنــد داشت. قلـــمـه گیری نیز از دیـــگـر روش‌ های تکــثـــیر اســت. قلمه از انـتهای ساقـه یا شاخه انــجام شود تا فرمـــی مرتب و عمودی در آیـنـــده داشــتـــه باشـد.

چگونه از کاج در آپارتمان ها استفاده نمایید

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.