نحوه انتخاب یک کادو مناسب برای زنان برای روز ولنتاین

روز ولنتاین نزدیک است و مردان باید به همسرانشان در فکر تهیه کادو باشند وبهتر است یک کادوی مناسب که می تواند زنان را بسیار خوشحال نمایند انتخاب نمایند بیشتر مردان از سلیقه خانم ها بی خبر می باشند در ادامه جزئیات بیشتر نحوه انتخاب یک کادو مناسب برای زنان برای روز ولنتاین را در مجله خبری دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

 

به گزارش مجله خبری دانستن : مــراسم مهمی در راه اسـت؛ شایـد یک تولد، یک سالـــگرد یا جشن فارق‌ــالــتـحصــیلـــی باشــد و شمـــا به دنبال یک هدیـــه مناســب هستـــید که به همســـر، دخـتـر یا مادرتـــان بدهـید. ایــن هدیـه قرار است نشان دهـد که شمـــا چقدر به او اهــمــیــت می‌ـــدهــیـــد، چقـــدر به یاد او هسـتید. پس گزیــنهـــ‌ــهــای خود را بررســی کنید.

بهتـریـن هدیـــه برای خانـمـها

در میـان گزینــهـــ‌هــای شما احـــتــمالـــا پوشاک، کفـش، گل، کتـاب، زیورآلات در اولویت هسـتـنــد. اگـــر بخواهــیـــد لباس هدیـــه دهـیـــد بایـــد سایز خانـمــ‌ـــها را دقیــق بدانیـــد چرا که هدیـه دادن لباسی با سایـز کوچکتر یا حتــی بزرگتر به یک خانم، ممـکن اســت شمــا را در دردسـر بزرگی بیـانـــدازد! در ایــن مواقـــع، خریـد شال و روسری یا شاید یک لبـاس فری سایز را به شمـا پیشنهـاد میـــ‌کنـیــم. اما اگر سایـز او را میـ‌ــدانیـــد، می‌توانـــیـد با توجه به سلیــقـه و سبک لبــاس پوشیــدنـشـــان، از مغازهـــ‌ــهـا یا فروشگاهــ‌ــهـای اینتــرنــتی خریـد خود را انجام دهـیـد.

انــتخـــاب یک هدیـــه مطمئن

در لیـســـت گزیــنه‌ـــهای هدیه، زیورآلات شاید اولیــن گزیــنه شمـــا نبــاشـد ولی مطمئن باشــید که یکـی از بهتـرین راه‌ـهـــای نشـــان دادن عشقـــتــان به یک زن، همــیـن زیورآلات است. یک زیور میـ‌ــتواند نمادی از یک تعـهـد باشـــد یا نشـــانــ‌ـدهنـده یک احســاس قشـــنگ. امــا لزوما هم قرار نیســـت یک معـنی خاص داشـــتــه باشـــد و میـ‌ـــتوانــد یک چیـــز ساده و کوچک باشـد. قبل از هرچــیـز خیلـی مهم است که بودجه خود را مشـخــص کنید. اگر بودجه شمــا زیاد اسـت و دسـتــتـان در خریـد باز اســت، انتـــخابات زیـادی خواهیـــد داشت؛

اگــر برای خریـد هدیـــه تردید داریـــد و نمیـ‌ـــدانــیـــد چطور می‌توانـــیـــد خانــمـ‌ـــهـــا را خوشحال کنـــید، بایــد گفـــت که اکـثر خانمــ‌هـا از طلـا خوششــان میـــ‌ـــآیـــد. طلا همـــیـشــه یک انـــتـــخاب مطمئن اسـت و در واقــع بهتـــریـــن راه حل برای آقــایــانـــی که به بنــ‌بست رسیـده‌ــانــد و وقت زیـادی هم برای خریــد هدیـــه ندارنـــد طلـاســت. یک نکـــتــه خیلی مهم ایـن است که با توجه به سلیـــقــه و علاقه طرف مقـابل برایـــش هدیه بخریــد. مثلا قبل از خریـد طلـــا برای همـســرتـــان، به زیورآلاتی که اسـتفـــاده می‌ـکــنند خوب دقــت کنـیــد و به این سوالـ‌ــهــا جواب دهیـد؛

طلای سفـــیــد دارند یا طلای زرد؟ اکـثـرا چه طرحی دارنـد؟ نگیــنـ‌ـــهای زیـادی دارند یا کم؟ اگر از سنگ در آن‌ـــها اسـتــفـاده شدهــ‌است چه نوع سنـــگـــی اســـت؟ با پاســخ به ایـن سوال‌ــهـــا شمــا ایــده اولیه برای خریــد را دارید. سپس می‌ـــتوانیــد از میـان دســتــبنـــد، گردنــبـــند، گوشواره و انگـشتر و غیره، هدیـهـ‌ را انتـخــاب کنید.

در طول تاریخ، طلـــا همـــیــشـــه با ارزش و گرانــ‌ــبـها بوده است و مشـتـری درجه یک آن هم خانم‌ها بودهـــ‌ــانــد. طلا زیــنـتی اسـت که میـــ‌ـتواند دل خیلـی از خانـمــ‌هـــا را به دسـت بیـاورد. طراحـــان زیورآلــات ایـرانـی امروزه طرحــ‌هــای جدیــدی خلــق کرده‌ـــانـد و طلــا را نه به شکل سنــتی، بلــکه در کنار چرم، سنــگ، شیـــشه و حتـــی نقـره و برنـج، قرار داده‌اند و طرح‌هــای مدرن و جذابــی تولیـــد کردهـ‌ــانـد. الــبته ایـــن زیورآلــات زیبا، قیمت بالـــایـــی هم دارند که شایـــد همـه توان پرداخت آن را نداشتـه باشنـــد.

همـیشـــه گرانتــرین بهـــتـریــن نیــســـت

شمـا لزوما مجبور نیســـتـــیــد پول زیـــادی خرج کنیـــد تا علاقــه خودتـــان را نشـــان دهــیـــد. و یا انکـــه حتما نبایــد یک هدیـه لوکس و تجـــملـــی باشد تا کسی را خوشحـــال کند. اگـــر بودجه زیـــادی ندارید، هدیه شما میـــ‌ـتوانـــد ساده و با قیمــت منـــاسـب باشـــد مثل گردنـبــنـد های فیــروزه و طلـا دختــرانـه که برای دختـــر خانمـ‌ها بسیـار جذاب است، و یا یک زنـــجیـــر طلای ظریف برای همـــسرتــان باشــد که طراحی منـــحــصـربـــهــ‌ــفردی دارد.

همسر شمــا، نیــمــه کامل کننــده شمــاسـت و برای او مهم اسـت که شما حس خود را به او ابــراز کنید، اما چطور میـــ‌ـــخواهـــید این کار را انـــجــام دهیـد؟ به خانمـــی که خیـلـــی به دنبال هدیهــ‌ـــهـــای گرانـ‌ـبـــهـــا و پر زرق و برق نیست، میـــ‌توان یک گردنـــبــنـد نقره هدیه داد با یک زنجــیـــر ظریـف و یک آویز کوچک که همیـــشــه به گردن داشـــته باشـد و هر بار که به آن نگـاه میـــ‌ــکنــد به یاد شمـا بیـــافـتد، یا شایــد یک گوشواره نقره که با هر لبـــاسی هماهـنگ شود، او را خیلـــی خوشحــال کنـد. از طرحـ‌ــ‌ـــهـــای پرطــرفــدار در زیورآلات نقـره، ترکیـب نقـــره با سنـــگ‌ــهــای‌ فیــروزه و یاقوت اســت. شما میـــ‌توانیــد برای دیدن مدلـــ‌ـــهــای جدیـد از زیورآلـــات نقره به فروشگاهـ‌ـــهـــای آنلــاین سر بزنیـــد یا حتی طرح مورد نظرتان را به نقــرهــ‌ـــکــاران سفارش دهـــیـد. نگــران سیـاه شدن نقـره هم نبـاشـیـــد چراکـه با چند ترفند ساده می‌توانید خیـــلی راحــت نقرهــ‌جـــات قدیمـــی خود را سفــید کنـــید.

بدلیـجـات مدرن را دست کم نگیـــرید

سالـ‌ـهـــاست که بدلــیجات بســیـــار پرطرفدار شده‌ـــانــد و دیــگـــر مثل قدیــم نیسـت که بدلیجــات کم ارزش باشنـد و همـــه فقـــط طلـا دوست داشـتــه باشند. برنــدهای معـتـبـر مد و لبــاس امــروزه زیورآلـات بدلــی بسیار زیبـا و جذابی طراحـــی میـ‌ـکــنــنــد که البــتـه قیـــمــتـ‌ـــهای کمی هم ندارند. گردنـــبـــنـدهـایـــی با سنـــگ‌ـهـــای مصـنوعی خوش‌رنــگ، دستـــبنــدهـای چرمــی که با نخـــ‌ــهای مرغوب گلـــدوزی شده‌انـــد، مرواریدهـــای مصـنوعی، ترکـیـب فلزاتــی مثـل برنج، مس،زینک و صدها ترکـــیــب دیگـر که با لبـــاســـ‌ـــهـا رســـمـــی و غیر رسـمی همـاهـنــگ می‌ــشوند.

یکـــی از جذاب‌تـــریــن زیورآلات بدلی برای خانــمـ‌هـــا گوشواره اسـت که انواع مدلـــ‌های آن در بازار امروزی وجود دارد. یکـی از ایـن مدل‌ــهــا تلـفیق طرحـــ‌ــهـای سنـــتــی با مدرن اســت. مانند طرح ترمه که بر روی یک گوشواره شیـــشــهـــ‌ای از برند غیــر ایـرانـــی حکــاکــی شده است و یا استفــاده از منـــگوله‌ــهــای قدیــمـــی در یک گوشواره، طرح‌ـــهایی هستــنـد که یک دخــتـــر با سلـیقه مدرن حتــما به آن‌ـها علـــاقـهـ‌ـــمنـــد خواهـــد شد. برای سفـــارش و خریـــد انواع مدل های گوشواره و آویز گوش میــ‌توانــیــد به فروشگاهـــ‌ـــهـای ایــنــترنتی سر بزنـــیـد چرا که معـــمولا به روزتـــر از مغـــازهــ‌هـا و فروشگــاه‌های بیرون هستـــنـــد.

در نهایت اگـــر تصمـیـــم گرفـتــیـد برای هدیه دادن به سراغ زیورآلات بروید، انتـخـــابـات زیـــادی خواهـیـد داشــت. دلتان را به دریــا بزنیـد و برای ابـــراز احسـاسـات خود خلاق باشید. فراموش نکنید که یک هدیــه ساده یا یک هدیـه گرانـــ‌ـبــهـــا، به یک بســتـه‌بندی خوب و مناسب احـــتیـاج دارد. شمـا میـــ‌توانیـــد از جعــبـــهـــ‌های آمـــاده استفــاده کنیـــد و یا حتــی خودتـــان یک جعــبه کادو خلـاقــانه و راحــت بسازیـد.

برای تزیــین جعــبه هم می‌ـتوانــیـد از گلـــ‌های طبیعـی اســتـــفـاده کنـیـد چراکـه خانمـــ‌ـهــا عاشق گل هســتنــد. ایـــن بار بهــ‌جـای گل رز، از گلـــ‌ـهـــای دیــگر مثل زنبـــق یا سوسن روی هدیه خود امتــحــان کنیـد و با توجه به رنگ گل‌ها، رنــگ کاغـذ کادو یا جعــبــه کادو را انـتــخاب کنیـد چون هماهــنــگ کردن رنــگـــ‌ــهـا هدیه شمــا را جذابـ‌ـتـر می‌ــکــند. به خاطــر داشتـــه باشید، اینـــکه شمـــا خودتان هدیــه را تهیـه و تزیــیــن می‌ـــکنیــد، برای طرف مقابـــل بسیار با ارزش است.

نحوه انتخاب یک کادو مناسب برای زنان برای روز ولنتاین

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.